Malmin lentoaseman rakennusten muuttamminen Pelastuslaitoksen korjaamon käyttöön

Pyynnön vastaanottaja:
Helsinki
Käytetty laki:
Julkisuuslaki
Tämän tietopyynnön tila:
Tietopyyntö onnistui
Pyynnön yhteenveto
Pyydämme saada nähtäväksi Helsingin kaupunkiympäristön toimialan Arkkitehtitoimisto Rauhalammi Oy:ltä 19.10.2018 tilaamat muutossuunnitelmat rakennusten korjaamisesta ja muuttamisesta Pelastuslaitoksen korjaamon käyttöön, ja tilaukseen liittyvät lähtötiedot, tilausasiakirjat ja tiedot työhön liittyvien laskujen asiatarkastuksesta, hyväksynnästä sekä tiliöinnistä kustannuspaikoille. Julkisuuslain 6 §:n mukaan selvitys on julkinen asiakirja silloinkin kun se liittyy muuten keskeneräiseen asiaan, kun se on valmis käyttötarkoitukseensa.

Viestit tässä tietopyynnössä

Lähettäjä
Malmigate Net
Otsikko
Malmin lentoaseman rakennusten muuttamminen Pelastuslaitoksen korjaamon käyttöön [#699]
Päivämäärä
7. tammikuuta 2019 kello 18.29
Vastaanottaja
Helsinki
Tila
Odotetaan vastausta

Hyvä vastaanottaja, Tämä on julkisuuslakiin (http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990621) perustuva tietopyyntö. Sähköposti on lähetetty http://tietopyynto.fi-sivustolta. Tähän sähköpostiin vastaamalla lähetät vastauksen tietopyyntöön.
Pyydämme saada nähtäväksi Helsingin kaupunkiympäristön toimialan Arkkitehtitoimisto Rauhalammi Oy:ltä 19.10.2018 tilaamat muutossuunnitelmat rakennusten korjaamisesta ja muuttamisesta Pelastuslaitoksen korjaamon käyttöön, ja tilaukseen liittyvät lähtötiedot, tilausasiakirjat ja tiedot työhön liittyvien laskujen asiatarkastuksesta, hyväksynnästä sekä tiliöinnistä kustannuspaikoille. Julkisuuslain 6 §:n mukaan selvitys on julkinen asiakirja silloinkin kun se liittyy muuten keskeneräiseen asiaan, kun se on valmis käyttötarkoitukseensa.
Pyydän toimittamaan aineiston jäljennöksen viivytyksettä sähköisessä muodossa liitetiedostona vastauksena tähän viestiin. Tietoaineistot avoimena rakenteellisena datana, eli .xls-, .csv-, .sql-, tai muussa rakenteellisessa muodossa. Dokumentit pyydän uudelleenkäytettävässä muodossa, kuten .doc, odf-, .ppt tai pdf/a-muodossa. Olisi toivottavaa että aineisto olisi julkisuuslain 20 § mukaan vastedes saatavilla organisaationne web-sivulla. Pyydän toimittamaan tiedot julkl 16 § mukaisesti pyydetyllä tavalla pyydetyssä muodossa tai perustelemaan sähköpostitse viivytyksettä mikäli on syy toimittaa toisella tavalla. Huomioittehan että myös käsitelyyn liittyvien virkamiesten nimet on julkisia, "Virkamiehen on esiinnyttävä omalla nimellään." (EOA 686/4/09) Huomioittehan että julkl. 34§ mukaan asiakirjan antamisesta ei peritä maksua, kun julkinen sähköisesti talletettu asiakirja lähetetään tiedon pyytäjälle sähköpostitse. Pyydän toimittamaan tiedot viivytyksettä julkl. 14.4§ mukaisesti, enintään 2 viikon määräajan kuluessa, tai perustelemaan ensi tilassa mikäli tietojen toimittamiseen tarvitaan pidempi kuukauden toimitusaika. Mikäli pyyntöä ei voida täyttää, pyydän 14.4§ mukaisessa 2 viikon määräajan kuluessa valituskelpoisen päätöksen. Pyydän viivytyksettä kuittaamaan viestin vastaanotetuksi ja kertomaan asian diaarinumeron. Ystävällisin terveisin, Malmigate Net <<email address>> -- Legal Note: This mail was sent through a Freedom Of Information Portal. Replies might be published automatically.
Ystävällisin terveisin, Malmigate Net
 1. 2 kuukautta, 1 viikko sitten7. tammikuuta 2019 kello 18.30: Käyttäjä Malmigate Net lähetti viestin viranomaiselle Helsinki.
Lähettäjä
"noreplykirjaamo@hel.fi" <noreplykirjaamo@hel.fi> – Helsinki
Otsikko
Kirjaamon automaattivastaus / Automatsvar från registratorskontoret
Päivämäärä
7. tammikuuta 2019 kello 18.31
Tila
Odotetaan vastausta

Helsingin kaupungin kirjaamo on vastaanottanut viestinne. Helsingfors stads registratorskontor har tagit emot ert meddelande. Tämä on automaattinen viesti, johon ei voi vastata. Detta är ett automatiskt meddelande, som inte går att besvara.
Lähettäjä
"noreplykirjaamo@hel.fi" <noreplykirjaamo@hel.fi> – Helsinki
Otsikko
Kirjaamon automaattivastaus / Automatsvar från registratorskontoret
Päivämäärä
7. tammikuuta 2019 kello 18.31
Tila
Odotetaan vastausta

Helsingin kaupungin kirjaamo on vastaanottanut viestinne. Helsingfors stads registratorskontor har tagit emot ert meddelande. Tämä on automaattinen viesti, johon ei voi vastata. Detta är ett automatiskt meddelande, som inte går att
 1. 2 kuukautta, 1 viikko sitten7. tammikuuta 2019 kello 18.32: Vastaanotti sähköpostin viranomaiselta Helsinki.
Lähettäjä
"Helsingin kaupunki (automaattinen viesti)" <kaupunginkanslia@hel.fi> – Helsinki
Otsikko
Kirjausilmoitus vireille tulleesta asiasta HEL 2019-000225/Helsingin kaupunki
Päivämäärä
9. tammikuuta 2019 kello 8.43
Tila
Odotetaan vastausta

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN"> <html> <head> <title>Kirjausilmoitus vireille tulleesta asiasta/Helsingin kaupunki</title> <style type="text/css"> .bodyStyle { font-family: Arial; font-size: medium; } </style> </head> <body class="bodyStyle"> <p> <br /> Lähettämänne asia on kirjattu Helsingin kaupungin asianhallintajärjestelmään.</p> <p> Tietopyyntö, rakennusten muuttaminen Pelastuslaitoksen korjaamon käyttöön, Malmin lentoasema, Malmigate Net<br /> Asian kirjaamisnumero on HEL 2019-000225.</p> <p> Helsingin kaupungin kirjaamo<br /> <a <<sähköpostiosoite> > </body> </html>
Lähettäjä
"Helsingin kaupunki (automaattinen viesti)" <kaupunginkanslia@hel.fi> – Helsinki
Otsikko
Kirjausilmoitus vireille tulleesta asiasta HEL 2019-000225/Helsingin kaupunki
Päivämäärä
9. tammikuuta 2019 kello 8.43
Tila
Odotetaan vastausta

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN"> <html> <head> <title>Kirjausilmoitus vireille tulleesta asiasta/Helsingin kaupunki</title> <style type="text/css"> .bodyStyle { font-family: Arial; font-size: medium; } </style> </head> <body class="bodyStyle"> <p> <br /> Lähettämänne asia on kirjattu Helsingin kaupungin asianhallintajärjestelmään.</p> <p> Tietopyyntö, rakennusten muuttaminen Pelastuslaitoksen korjaamon käyttöön, Malmin lentoasema, Malmigate Net<br /> Asian kirjaamisnumero on HEL 2019-000225.</p> <p> Helsingin kaupungin kirjaamo<br /> <a <<sähköpostiosoite> > </body> </html>
 1. 2 kuukautta, 1 viikko sitten9. tammikuuta 2019 kello 8.44: Vastaanotti sähköpostin viranomaiselta Helsinki.
 2. 1 kuukausi, 4 viikkoa sitten22. tammikuuta 2019 kello 2.00: Tämän tietopyynnön määräaika on täyttynyt
Lähettäjä
Malmigate Net
Otsikko
Re: Kirjausilmoitus vireille tulleesta asiasta HEL 2019-000225/Helsingin kaupunki [#699]
Päivämäärä
22. tammikuuta 2019 kello 9.54
Vastaanottaja
Helsinki

Hei, muistutamme tästä tietopyynnöstä HEL 2019-000225, laissa säädetty määräaika 2 viikkoa on kulunut. "Pyydämme saada nähtäväksi Helsingin kaupunkiympäristön toimialan Arkkitehtitoimisto Rauhalammi Oy:ltä 19.10.2018 tilaamat muutossuunnitelmat rakennusten korjaamisesta ja muuttamisesta Pelastuslaitoksen korjaamon käyttöön, ja tilaukseen liittyvät lähtötiedot, tilausasiakirjat ja tiedot työhön liittyvien laskujen asiatarkastuksesta, hyväksynnästä sekä tiliöinnistä kustannuspaikoille." Request Number: 699 Reply To: <<email address>> Post Address: Malmigate Net
 1. 1 kuukausi, 3 viikkoa sitten22. tammikuuta 2019 kello 9.54: Käyttäjä Malmigate Net lähetti viestin viranomaiselle Helsinki.
Lähettäjä
"noreplykirjaamo@hel.fi" <noreplykirjaamo@hel.fi> – Helsinki
Otsikko
Kirjaamon automaattivastaus / Automatsvar från registratorskontoret
Päivämäärä
22. tammikuuta 2019 kello 9.56
Tila
Odotetaan vastausta

Helsingin kaupungin kirjaamo on vastaanottanut viestinne. Helsingfors stads registratorskontor har tagit emot ert meddelande. Tämä on automaattinen viesti, johon ei voi vastata. Detta är ett automatiskt meddelande, som inte går att
Lähettäjä
"noreplykirjaamo@hel.fi" <noreplykirjaamo@hel.fi> – Helsinki
Otsikko
Kirjaamon automaattivastaus / Automatsvar från registratorskontoret
Päivämäärä
22. tammikuuta 2019 kello 9.56
Tila
Odotetaan vastausta

Helsingin kaupungin kirjaamo on vastaanottanut viestinne. Helsingfors stads registratorskontor har tagit emot ert meddelande. Tämä on automaattinen viesti, johon ei voi vastata. Detta är ett automatiskt meddelande, som inte går att besvara.
 1. 1 kuukausi, 3 viikkoa sitten22. tammikuuta 2019 kello 9.57: Vastaanotti sähköpostin viranomaiselta Helsinki.
Lähettäjä
Malmigate Net
Otsikko
Re: Kirjaamon automaattivastaus / Automatsvar från registratorskontoret [#699]
Päivämäärä
6. helmikuuta 2019 kello 9.06
Vastaanottaja
Helsinki

Hei, muistutamme tästä tietopyynnöstä HEL 2019-000225, laissa säädetty määräaika 1 kk lähestyy. "Pyydämme saada nähtäväksi Helsingin kaupunkiympäristön toimialan Arkkitehtitoimisto Rauhalammi Oy:ltä 19.10.2018 tilaamat muutossuunnitelmat rakennusten korjaamisesta ja muuttamisesta Pelastuslaitoksen korjaamon käyttöön, ja tilaukseen liittyvät lähtötiedot, tilausasiakirjat ja tiedot työhön liittyvien laskujen asiatarkastuksesta, hyväksynnästä sekä tiliöinnistä kustannuspaikoille." Lisäksi hankesuunnitelma (päivätty 25.1.2019) näyttää nyt ilmestyneen lautakunnan esityslistalle 7.2.2019, asia 3. Ymmärrämmekö oikein: Muutostyö maksaa 4,3 M€ ja tilojen käyttöikä on 5 vuotta, kunnes jyrätään nurin uuden koulurakennuksen tieltä? Pääomavuokra 550 908 euroa/v eli vuokratulot 2,5 M€? Request Number: 699 Reply To: <<email address>> Post Address: Malmigate Net
 1. 1 kuukausi, 1 viikko sitten6. helmikuuta 2019 kello 9.07: Käyttäjä Malmigate Net lähetti viestin viranomaiselle Helsinki.
Lähettäjä
"noreplykirjaamo@hel.fi" <noreplykirjaamo@hel.fi> – Helsinki
Otsikko
Kirjaamon automaattivastaus / Automatsvar från registratorskontoret
Päivämäärä
6. helmikuuta 2019 kello 9.08
Tila
Odotetaan vastausta

Helsingin kaupungin kirjaamo on vastaanottanut viestinne. Helsingfors stads registratorskontor har tagit emot ert meddelande. Tämä on automaattinen viesti, johon ei voi vastata. Detta är ett automatiskt meddelande, som inte går att
Lähettäjä
=?utf-8?q?L=C3=A4hdem=C3=A4ki_Toni?= <toni.lahdemaki@hel.fi> – Helsinki
Otsikko
Malmin lentoasema rakennusten muuttaminen pelastuslaitoksen korjaamon käyttöön
Päivämäärä
6. helmikuuta 2019 kello 13.02
Tila
Tietopyyntö ratkaistu
Liitteet

Hei Pahoittelemme tietopyynnön vastauksen viipymistä. Lista pyytämistänne asiakirjoista: - arkkitehtisuunnitelmien piirustusluettelon mukaiset arkkitehtisuunnitelmat - arkkitehtitoimisto Rauhalammin laskut - asbesti ja haitta-ainetutkimus - Vahanen Oy korjaustarveselvitys - ostotilaukset - laskun hyväksyntä ja tiliöinti menettely Tiedostot ovat sähköpostin liitteenä. Terveisin Toni Lähdemäki projektipäällikkö puh 050 5591860 email <<sähköpostiosoite>> ja sähköpostiosoite> > Helsingin kaupunki Kaupunkiympäristö, Rakennuttaminen, Toimitilayksikkö 1 PL 58225 00099 Helsingin kaupunki Elimäenkatu 5, Helsinki 51
Lähettäjä
Malmigate Net
Otsikko
Re: Re: Kirjaamon automaattivastaus / Automatsvar från registratorskontoret [#699]
Päivämäärä
19. helmikuuta 2019 kello 10.45
Vastaanottaja
Helsinki

Hei, odotamme edelleen kirjausilmoitusta tähän tietopyyntöön 7.1.2019, diaarinumero HEL 2019-000225. Laissa säädetty 1 kk määräaika on ylittynyt. Malmigate Request Number: 699 Reply To: <<email address>> Post Address: Malmigate Net
 1. 4 viikkoa, 1 päivä sitten19. helmikuuta 2019 kello 10.46: Käyttäjä Malmigate Net lähetti viestin viranomaiselle Helsinki.
Lähettäjä
"noreplykirjaamo@hel.fi" <noreplykirjaamo@hel.fi> – Helsinki
Otsikko
Kirjaamon automaattivastaus / Automatsvar från registratorskontoret
Päivämäärä
19. helmikuuta 2019 kello 10.48
Tila
Tietopyyntö ratkaistu

Helsingin kaupungin kirjaamo on vastaanottanut viestinne. Helsingfors stads registratorskontor har tagit emot ert meddelande. Tämä on automaattinen viesti, johon ei voi vastata. Detta är ett automatiskt meddelande, som inte går att
Lähettäjä
=?utf-8?q?L=C3=A4hdem=C3=A4ki_Toni?= <toni.lahdemaki@hel.fi> – Helsinki
Otsikko
Malmin lentoasema Rajavartioston entinen kiinteistö muutostyöt pelastusasema käyttöön
Päivämäärä
20. helmikuuta 2019 kello 8.53
Tila
Tietopyyntö ratkaistu

Hei Vastaus tietopyyntöönne HEL 2019-000225 Hankesuunnitelman mukainen enimmäishinta hankkeelle on 4,3 miljoonaa euroa alv 0 %. Tilojen käyttöikä on ennemminkin 5 – 10 vuotta. Tiloja ei pureta ennen kuin uusi Malmin pelastusasema on rakennettu. Tilojen vuokra on 550 904 € / vuosi. Terveisin Toni Lähdemäki projektipäällikkö puh 050 5591860 email <<sähköpostiosoite>> ja sähköpostiosoite> > Helsingin kaupunki Kaupunkiympäristö, Rakennuttaminen, Toimitilayksikkö 1 PL 58225 00099 Helsingin kaupunki Elimäenkatu 5, Helsinki 51
Lähettäjä
Malmigate Net
Otsikko
Re: Re: Re: Kirjaamon automaattivastaus / Automatsvar från registratorskontoret [#699]
Päivämäärä
2. maaliskuuta 2019 kello 9.44
Vastaanottaja
Helsinki

Hei, odotamme edelleen vastausta tähän tietopyyntöön 7.1.2019, diaarinumero HEL 2019-001248. Laissa säädetty kuukauden määräaika on ylittynyt. Malmigate Request Number: 699 Reply To: <<email address>> Post Address: Malmigate Net
 1. 2 viikkoa, 4 päivää sitten2. maaliskuuta 2019 kello 9.45: Käyttäjä Malmigate Net lähetti viestin viranomaiselle Helsinki.
Lähettäjä
Malmigate Net
Otsikko
Re: Re: Re: Re: Kirjaamon automaattivastaus / Automatsvar från registratorskontoret [#699]
Päivämäärä
15. maaliskuuta 2019 kello 9.05
Vastaanottaja
Helsinki

Dear Sir or Madam, My Freedom of Information request "Malmin lentoaseman rakennusten muuttamminen Pelastuslaitoksen korjaamon käyttöön" (01/07/2019, #699) was not answered in the time defined by law and is now 53 days late. Please update me on the status of my request as soon as possible. Diaarinumero HEL 2019-000225 Sincerely yours, Malmigate Net Request Number: 699 Reply To: <<email address>> Post Address: Malmigate Net
 1. 5 päivää, 22 tuntia sitten15. maaliskuuta 2019 kello 9.06: Käyttäjä Malmigate Net lähetti viestin viranomaiselle Helsinki.
Lähettäjä
"noreplykirjaamo@hel.fi" <noreplykirjaamo@hel.fi> – Helsinki
Otsikko
Kirjaamon automaattivastaus / Automatsvar från registratorskontoret
Päivämäärä
15. maaliskuuta 2019 kello 9.07
Tila
Tietopyyntö ratkaistu

Helsingin kaupungin kirjaamo on vastaanottanut viestinne. Helsingfors stads registratorskontor har tagit emot ert meddelande. Tämä on automaattinen viesti, johon ei voi vastata. Detta är ett automatiskt meddelande, som inte går att
Lähettäjä
Malmigate Net
Otsikko
Re: Re: Re: Re: Re: Kirjaamon automaattivastaus / Automatsvar från registratorskontoret [#699]
Päivämäärä
15. maaliskuuta 2019 kello 9.10
Vastaanottaja
Helsinki

Hyvä vastaanottaja, Tietopyyntööni "Malmin lentoaseman rakennusten muuttamminen Pelastuslaitoksen korjaamon käyttöön" (7.1.2019, #699) ei vastattu lain määrittelemässä ajassa ja se on nyt 53 päivää myöhässä. Olkaa hyvä ja kertokaa tietopyyntöni tilasta välittömästi, tai toimittakaa asiasta valituskelpoinen päätös. Diaarinumero HEL 2019-000225 Ystävällisin terveisin, Malmigate Net Pyynnön numero: 699 Vastaus: <<sähköpostiosoite>> Postiosoite: Malmigate Net
 1. 5 päivää, 22 tuntia sitten15. maaliskuuta 2019 kello 9.10: Käyttäjä Malmigate Net lähetti viestin viranomaiselle Helsinki.
Lähettäjä
"noreplykirjaamo@hel.fi" <noreplykirjaamo@hel.fi> – Helsinki
Otsikko
Kirjaamon automaattivastaus / Automatsvar från registratorskontoret
Päivämäärä
15. maaliskuuta 2019 kello 9.11
Tila
Tietopyyntö ratkaistu

Helsingin kaupungin kirjaamo on vastaanottanut viestinne. Helsingfors stads registratorskontor har tagit emot ert meddelande. Tämä on automaattinen viesti, johon ei voi vastata. Detta är ett automatiskt meddelande, som inte går att
 1. 1 päivä, 19 tuntia sitten19. maaliskuuta 2019 kello 12.10: Vastaanotti sähköpostin viranomaiselta Helsinki.
 2. 1 päivä, 19 tuntia sitten19. maaliskuuta 2019 kello 12.10: Vastaanotti sähköpostin viranomaiselta Helsinki.
 3. 1 päivä, 19 tuntia sitten19. maaliskuuta 2019 kello 12.14: Vastaanotti sähköpostin viranomaiselta Helsinki.
 4. 1 päivä, 19 tuntia sitten19. maaliskuuta 2019 kello 12.20: Vastaanotti sähköpostin viranomaiselta Helsinki.
 5. 1 päivä, 19 tuntia sitten19. maaliskuuta 2019 kello 12.21: Vastaanotti sähköpostin viranomaiselta Helsinki.
 6. 1 päivä, 19 tuntia sitten19. maaliskuuta 2019 kello 12.27: Vastaanotti sähköpostin viranomaiselta Helsinki.
 7. 1 päivä, 19 tuntia sitten19. maaliskuuta 2019 kello 12.28: Vastaanotti sähköpostin viranomaiselta Helsinki.
 8. 1 päivä, 19 tuntia sitten19. maaliskuuta 2019 kello 12.41: Vastaanotti sähköpostin viranomaiselta Helsinki.
 9. 1 päivä, 19 tuntia sitten19. maaliskuuta 2019 kello 12.43: Vastaanotti sähköpostin viranomaiselta Helsinki.
 10. 22 tuntia, 48 minuuttia sitten20. maaliskuuta 2019 kello 8.56: Malmigate Net julkaisi liitteen tietopyyntöön Malmin lentoaseman rakennusten muuttamminen Pelastuslaitoksen korjaamon käyttöön.
 11. 22 tuntia, 45 minuuttia sitten20. maaliskuuta 2019 kello 8.59: Malmigate Net julkaisi liitteen tietopyyntöön Malmin lentoaseman rakennusten muuttamminen Pelastuslaitoksen korjaamon käyttöön.
 12. 22 tuntia, 45 minuuttia sitten20. maaliskuuta 2019 kello 8.59: Malmigate Net julkaisi liitteen tietopyyntöön Malmin lentoaseman rakennusten muuttamminen Pelastuslaitoksen korjaamon käyttöön.
 13. 22 tuntia, 45 minuuttia sitten20. maaliskuuta 2019 kello 8.59: Malmigate Net julkaisi liitteen tietopyyntöön Malmin lentoaseman rakennusten muuttamminen Pelastuslaitoksen korjaamon käyttöön.
 14. 22 tuntia, 45 minuuttia sitten20. maaliskuuta 2019 kello 8.59: Malmigate Net julkaisi liitteen tietopyyntöön Malmin lentoaseman rakennusten muuttamminen Pelastuslaitoksen korjaamon käyttöön.
 15. 22 tuntia, 45 minuuttia sitten20. maaliskuuta 2019 kello 8.59: Malmigate Net julkaisi liitteen tietopyyntöön Malmin lentoaseman rakennusten muuttamminen Pelastuslaitoksen korjaamon käyttöön.
 16. 22 tuntia, 45 minuuttia sitten20. maaliskuuta 2019 kello 8.59: Malmigate Net julkaisi liitteen tietopyyntöön Malmin lentoaseman rakennusten muuttamminen Pelastuslaitoksen korjaamon käyttöön.
 17. 22 tuntia, 45 minuuttia sitten20. maaliskuuta 2019 kello 8.59: Malmigate Net julkaisi liitteen tietopyyntöön Malmin lentoaseman rakennusten muuttamminen Pelastuslaitoksen korjaamon käyttöön.
 18. 22 tuntia, 44 minuuttia sitten20. maaliskuuta 2019 kello 8.59: Malmigate Net julkaisi liitteen tietopyyntöön Malmin lentoaseman rakennusten muuttamminen Pelastuslaitoksen korjaamon käyttöön.
 19. 22 tuntia, 44 minuuttia sitten20. maaliskuuta 2019 kello 8.59: Malmigate Net julkaisi liitteen tietopyyntöön Malmin lentoaseman rakennusten muuttamminen Pelastuslaitoksen korjaamon käyttöön.
 20. 22 tuntia, 44 minuuttia sitten20. maaliskuuta 2019 kello 8.59: Malmigate Net julkaisi liitteen tietopyyntöön Malmin lentoaseman rakennusten muuttamminen Pelastuslaitoksen korjaamon käyttöön.
 21. 22 tuntia, 44 minuuttia sitten20. maaliskuuta 2019 kello 8.59: Malmigate Net julkaisi liitteen tietopyyntöön Malmin lentoaseman rakennusten muuttamminen Pelastuslaitoksen korjaamon käyttöön.
 22. 22 tuntia, 44 minuuttia sitten20. maaliskuuta 2019 kello 8.59: Malmigate Net julkaisi liitteen tietopyyntöön Malmin lentoaseman rakennusten muuttamminen Pelastuslaitoksen korjaamon käyttöön.
 23. 22 tuntia, 44 minuuttia sitten20. maaliskuuta 2019 kello 8.59: Malmigate Net julkaisi liitteen tietopyyntöön Malmin lentoaseman rakennusten muuttamminen Pelastuslaitoksen korjaamon käyttöön.
 24. 22 tuntia, 44 minuuttia sitten20. maaliskuuta 2019 kello 8.59: Malmigate Net julkaisi liitteen tietopyyntöön Malmin lentoaseman rakennusten muuttamminen Pelastuslaitoksen korjaamon käyttöön.
 25. 22 tuntia, 44 minuuttia sitten20. maaliskuuta 2019 kello 8.59: Malmigate Net julkaisi liitteen tietopyyntöön Malmin lentoaseman rakennusten muuttamminen Pelastuslaitoksen korjaamon käyttöön.
 26. 22 tuntia, 44 minuuttia sitten20. maaliskuuta 2019 kello 8.59: Malmigate Net julkaisi liitteen tietopyyntöön Malmin lentoaseman rakennusten muuttamminen Pelastuslaitoksen korjaamon käyttöön.
 27. 22 tuntia, 44 minuuttia sitten20. maaliskuuta 2019 kello 8.59: Malmigate Net julkaisi liitteen tietopyyntöön Malmin lentoaseman rakennusten muuttamminen Pelastuslaitoksen korjaamon käyttöön.
 28. 22 tuntia, 44 minuuttia sitten20. maaliskuuta 2019 kello 8.59: Malmigate Net julkaisi liitteen tietopyyntöön Malmin lentoaseman rakennusten muuttamminen Pelastuslaitoksen korjaamon käyttöön.
 29. 22 tuntia, 44 minuuttia sitten20. maaliskuuta 2019 kello 8.59: Malmigate Net julkaisi liitteen tietopyyntöön Malmin lentoaseman rakennusten muuttamminen Pelastuslaitoksen korjaamon käyttöön.
 30. 22 tuntia, 44 minuuttia sitten20. maaliskuuta 2019 kello 8.59: Malmigate Net julkaisi liitteen tietopyyntöön Malmin lentoaseman rakennusten muuttamminen Pelastuslaitoksen korjaamon käyttöön.
 31. 22 tuntia, 44 minuuttia sitten20. maaliskuuta 2019 kello 8.59: Malmigate Net julkaisi liitteen tietopyyntöön Malmin lentoaseman rakennusten muuttamminen Pelastuslaitoksen korjaamon käyttöön.
 32. 22 tuntia, 44 minuuttia sitten20. maaliskuuta 2019 kello 8.59: Malmigate Net julkaisi liitteen tietopyyntöön Malmin lentoaseman rakennusten muuttamminen Pelastuslaitoksen korjaamon käyttöön.
 33. 22 tuntia, 44 minuuttia sitten20. maaliskuuta 2019 kello 8.59: Malmigate Net julkaisi liitteen tietopyyntöön Malmin lentoaseman rakennusten muuttamminen Pelastuslaitoksen korjaamon käyttöön.
 34. 22 tuntia, 44 minuuttia sitten20. maaliskuuta 2019 kello 8.59: Malmigate Net julkaisi liitteen tietopyyntöön Malmin lentoaseman rakennusten muuttamminen Pelastuslaitoksen korjaamon käyttöön.
 35. 22 tuntia, 44 minuuttia sitten20. maaliskuuta 2019 kello 8.59: Malmigate Net julkaisi liitteen tietopyyntöön Malmin lentoaseman rakennusten muuttamminen Pelastuslaitoksen korjaamon käyttöön.
 36. 22 tuntia, 44 minuuttia sitten20. maaliskuuta 2019 kello 8.59: Malmigate Net julkaisi liitteen tietopyyntöön Malmin lentoaseman rakennusten muuttamminen Pelastuslaitoksen korjaamon käyttöön.
 37. 22 tuntia, 44 minuuttia sitten20. maaliskuuta 2019 kello 8.59: Malmigate Net julkaisi liitteen tietopyyntöön Malmin lentoaseman rakennusten muuttamminen Pelastuslaitoksen korjaamon käyttöön.
 38. 22 tuntia, 44 minuuttia sitten20. maaliskuuta 2019 kello 8.59: Malmigate Net julkaisi liitteen tietopyyntöön Malmin lentoaseman rakennusten muuttamminen Pelastuslaitoksen korjaamon käyttöön.
 39. 22 tuntia, 44 minuuttia sitten20. maaliskuuta 2019 kello 8.59: Malmigate Net julkaisi liitteen tietopyyntöön Malmin lentoaseman rakennusten muuttamminen Pelastuslaitoksen korjaamon käyttöön.
 40. 22 tuntia, 44 minuuttia sitten20. maaliskuuta 2019 kello 8.59: Malmigate Net julkaisi liitteen tietopyyntöön Malmin lentoaseman rakennusten muuttamminen Pelastuslaitoksen korjaamon käyttöön.
 41. 22 tuntia, 44 minuuttia sitten20. maaliskuuta 2019 kello 9.00: Käyttäjä Malmigate Net asetti tilaksi 'Request partially successful'.
 42. 22 tuntia, 44 minuuttia sitten20. maaliskuuta 2019 kello 9.00: Käyttäjä Malmigate Net asetti tilaksi 'Request partially successful'.
 43. 22 tuntia, 43 minuuttia sitten20. maaliskuuta 2019 kello 9.00: Käyttäjä Malmigate Net asetti tilaksi 'Request Successful'.
 44. 22 tuntia, 43 minuuttia sitten20. maaliskuuta 2019 kello 9.00: Käyttäjä Malmigate Net asetti tilaksi 'Request Successful'.
 45. 22 tuntia, 43 minuuttia sitten20. maaliskuuta 2019 kello 9.01: Käyttäjä Malmigate Net asetti tilaksi 'Request Successful'.
Lähettäjä
Malmigate Net
Otsikko
Re: Kirjaamon automaattivastaus / Automatsvar från registratorskontoret [#699]
Päivämäärä
20. maaliskuuta 2019 kello 9.27
Vastaanottaja
Helsinki

Hei, kiitos vastauksistanne tietopyyntöön HEL 2019-000225. Tässä Open Knowledge Finlandin ylläpitämässä tietopyynto.fi palvelussa on ilmeisesti ollut tekninen häiriö. Eilen tiistaina 19.3. tuli kerralla 41 kpl erilaisia viestejä ja kuittauksia, osa useampaankin kertaan noin ajalta helmikuu-maaliskuu 2019. Kiitos teille ja hyvää kevään jatkoa! Malmigate Request Number: 699 Reply To: <<email address>> Post Address: Malmigate Net
 1. 22 tuntia, 15 minuuttia sitten20. maaliskuuta 2019 kello 9.28: Käyttäjä Malmigate Net lähetti viestin viranomaiselle Helsinki.