Malmin lentoaseman rakennusten muuttamminen Pelastuslaitoksen korjaamon käyttöön

Request to:
Helsinki
Law used:
Julkisuuslaki
Status of this request:
Request Successful
Summary of Request
Pyydämme saada nähtäväksi Helsingin kaupunkiympäristön toimialan Arkkitehtitoimisto Rauhalammi Oy:ltä 19.10.2018 tilaamat muutossuunnitelmat rakennusten korjaamisesta ja muuttamisesta Pelastuslaitoksen korjaamon käyttöön, ja tilaukseen liittyvät lähtötiedot, tilausasiakirjat ja tiedot työhön liittyvien laskujen asiatarkastuksesta, hyväksynnästä sekä tiliöinnistä kustannuspaikoille. Julkisuuslain 6 §:n mukaan selvitys on julkinen asiakirja silloinkin kun se liittyy muuten keskeneräiseen asiaan, kun se on valmis käyttötarkoitukseensa.

Messages in this request

From
Malmigate Net
Subject
Malmin lentoaseman rakennusten muuttamminen Pelastuslaitoksen korjaamon käyttöön [#699]
Date
Jan. 7, 2019, 6:29 p.m.
To
Helsinki
Status
Awaiting response

Hyvä vastaanottaja, Tämä on julkisuuslakiin (http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990621) perustuva tietopyyntö. Sähköposti on lähetetty http://tietopyynto.fi-sivustolta. Tähän sähköpostiin vastaamalla lähetät vastauksen tietopyyntöön.
Pyydämme saada nähtäväksi Helsingin kaupunkiympäristön toimialan Arkkitehtitoimisto Rauhalammi Oy:ltä 19.10.2018 tilaamat muutossuunnitelmat rakennusten korjaamisesta ja muuttamisesta Pelastuslaitoksen korjaamon käyttöön, ja tilaukseen liittyvät lähtötiedot, tilausasiakirjat ja tiedot työhön liittyvien laskujen asiatarkastuksesta, hyväksynnästä sekä tiliöinnistä kustannuspaikoille. Julkisuuslain 6 §:n mukaan selvitys on julkinen asiakirja silloinkin kun se liittyy muuten keskeneräiseen asiaan, kun se on valmis käyttötarkoitukseensa.
Pyydän toimittamaan aineiston jäljennöksen viivytyksettä sähköisessä muodossa liitetiedostona vastauksena tähän viestiin. Tietoaineistot avoimena rakenteellisena datana, eli .xls-, .csv-, .sql-, tai muussa rakenteellisessa muodossa. Dokumentit pyydän uudelleenkäytettävässä muodossa, kuten .doc, odf-, .ppt tai pdf/a-muodossa. Olisi toivottavaa että aineisto olisi julkisuuslain 20 § mukaan vastedes saatavilla organisaationne web-sivulla. Pyydän toimittamaan tiedot julkl 16 § mukaisesti pyydetyllä tavalla pyydetyssä muodossa tai perustelemaan sähköpostitse viivytyksettä mikäli on syy toimittaa toisella tavalla. Huomioittehan että myös käsitelyyn liittyvien virkamiesten nimet on julkisia, "Virkamiehen on esiinnyttävä omalla nimellään." (EOA 686/4/09) Huomioittehan että julkl. 34§ mukaan asiakirjan antamisesta ei peritä maksua, kun julkinen sähköisesti talletettu asiakirja lähetetään tiedon pyytäjälle sähköpostitse. Pyydän toimittamaan tiedot viivytyksettä julkl. 14.4§ mukaisesti, enintään 2 viikon määräajan kuluessa, tai perustelemaan ensi tilassa mikäli tietojen toimittamiseen tarvitaan pidempi kuukauden toimitusaika. Mikäli pyyntöä ei voida täyttää, pyydän 14.4§ mukaisessa 2 viikon määräajan kuluessa valituskelpoisen päätöksen. Pyydän viivytyksettä kuittaamaan viestin vastaanotetuksi ja kertomaan asian diaarinumeron. Ystävällisin terveisin, Malmigate Net <<email address>> -- Legal Note: This mail was sent through a Freedom Of Information Portal. Replies might be published automatically.
Kind Regards, Malmigate Net
 1. 3 years, 10 months agoJan. 7, 2019, 6:30 p.m.: Malmigate Net sent a message to Helsinki.
From
"noreplykirjaamo@hel.fi" <noreplykirjaamo@hel.fi> – Helsinki
Subject
Kirjaamon automaattivastaus / Automatsvar från registratorskontoret
Date
Jan. 7, 2019, 6:31 p.m.
Status
Awaiting response

Helsingin kaupungin kirjaamo on vastaanottanut viestinne. Helsingfors stads registratorskontor har tagit emot ert meddelande. Tämä on automaattinen viesti, johon ei voi vastata. Detta är ett automatiskt meddelande, som inte går att
From
"noreplykirjaamo@hel.fi" <noreplykirjaamo@hel.fi> – Helsinki
Subject
Kirjaamon automaattivastaus / Automatsvar från registratorskontoret
Date
Jan. 7, 2019, 6:31 p.m.
Status
Awaiting response

Helsingin kaupungin kirjaamo on vastaanottanut viestinne. Helsingfors stads registratorskontor har tagit emot ert meddelande. Tämä on automaattinen viesti, johon ei voi vastata. Detta är ett automatiskt meddelande, som inte går att besvara.
 1. 3 years, 10 months agoJan. 7, 2019, 6:32 p.m.: Received an email from Helsinki.
From
"Helsingin kaupunki (automaattinen viesti)" <kaupunginkanslia@hel.fi> – Helsinki
Subject
Kirjausilmoitus vireille tulleesta asiasta HEL 2019-000225/Helsingin kaupunki
Date
Jan. 9, 2019, 8:43 a.m.
Status
Awaiting response

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN"> <html> <head> <title>Kirjausilmoitus vireille tulleesta asiasta/Helsingin kaupunki</title> <style type="text/css"> .bodyStyle { font-family: Arial; font-size: medium; } </style> </head> <body class="bodyStyle"> <p> <br /> Lähettämänne asia on kirjattu Helsingin kaupungin asianhallintajärjestelmään.</p> <p> Tietopyyntö, rakennusten muuttaminen Pelastuslaitoksen korjaamon käyttöön, Malmin lentoasema, Malmigate Net<br /> Asian kirjaamisnumero on HEL 2019-000225.</p> <p> Helsingin kaupungin kirjaamo<br /> <a <<sähköpostiosoite> > </body> </html>
From
"Helsingin kaupunki (automaattinen viesti)" <kaupunginkanslia@hel.fi> – Helsinki
Subject
Kirjausilmoitus vireille tulleesta asiasta HEL 2019-000225/Helsingin kaupunki
Date
Jan. 9, 2019, 8:43 a.m.
Status
Awaiting response

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN"> <html> <head> <title>Kirjausilmoitus vireille tulleesta asiasta/Helsingin kaupunki</title> <style type="text/css"> .bodyStyle { font-family: Arial; font-size: medium; } </style> </head> <body class="bodyStyle"> <p> <br /> Lähettämänne asia on kirjattu Helsingin kaupungin asianhallintajärjestelmään.</p> <p> Tietopyyntö, rakennusten muuttaminen Pelastuslaitoksen korjaamon käyttöön, Malmin lentoasema, Malmigate Net<br /> Asian kirjaamisnumero on HEL 2019-000225.</p> <p> Helsingin kaupungin kirjaamo<br /> <a <<sähköpostiosoite> > </body> </html>
 1. 3 years, 10 months agoJan. 9, 2019, 8:44 a.m.: Received an email from Helsinki.
 2. 3 years, 10 months agoJan. 22, 2019, 2 a.m.: This request became overdue
From
Malmigate Net
Subject
Re: Kirjausilmoitus vireille tulleesta asiasta HEL 2019-000225/Helsingin kaupunki [#699]
Date
Jan. 22, 2019, 9:54 a.m.
To
Helsinki

Hei, muistutamme tästä tietopyynnöstä HEL 2019-000225, laissa säädetty määräaika 2 viikkoa on kulunut. "Pyydämme saada nähtäväksi Helsingin kaupunkiympäristön toimialan Arkkitehtitoimisto Rauhalammi Oy:ltä 19.10.2018 tilaamat muutossuunnitelmat rakennusten korjaamisesta ja muuttamisesta Pelastuslaitoksen korjaamon käyttöön, ja tilaukseen liittyvät lähtötiedot, tilausasiakirjat ja tiedot työhön liittyvien laskujen asiatarkastuksesta, hyväksynnästä sekä tiliöinnistä kustannuspaikoille." Request Number: 699 Reply To: <<email address>> Post Address: Malmigate Net
 1. 3 years, 10 months agoJan. 22, 2019, 9:54 a.m.: Malmigate Net sent a message to Helsinki.
From
"noreplykirjaamo@hel.fi" <noreplykirjaamo@hel.fi> – Helsinki
Subject
Kirjaamon automaattivastaus / Automatsvar från registratorskontoret
Date
Jan. 22, 2019, 9:56 a.m.
Status
Awaiting response

Helsingin kaupungin kirjaamo on vastaanottanut viestinne. Helsingfors stads registratorskontor har tagit emot ert meddelande. Tämä on automaattinen viesti, johon ei voi vastata. Detta är ett automatiskt meddelande, som inte går att
From
"noreplykirjaamo@hel.fi" <noreplykirjaamo@hel.fi> – Helsinki
Subject
Kirjaamon automaattivastaus / Automatsvar från registratorskontoret
Date
Jan. 22, 2019, 9:56 a.m.
Status
Awaiting response

Helsingin kaupungin kirjaamo on vastaanottanut viestinne. Helsingfors stads registratorskontor har tagit emot ert meddelande. Tämä on automaattinen viesti, johon ei voi vastata. Detta är ett automatiskt meddelande, som inte går att besvara.
 1. 3 years, 10 months agoJan. 22, 2019, 9:57 a.m.: Received an email from Helsinki.
From
Malmigate Net
Subject
Re: Kirjaamon automaattivastaus / Automatsvar från registratorskontoret [#699]
Date
Feb. 6, 2019, 9:06 a.m.
To
Helsinki

Hei, muistutamme tästä tietopyynnöstä HEL 2019-000225, laissa säädetty määräaika 1 kk lähestyy. "Pyydämme saada nähtäväksi Helsingin kaupunkiympäristön toimialan Arkkitehtitoimisto Rauhalammi Oy:ltä 19.10.2018 tilaamat muutossuunnitelmat rakennusten korjaamisesta ja muuttamisesta Pelastuslaitoksen korjaamon käyttöön, ja tilaukseen liittyvät lähtötiedot, tilausasiakirjat ja tiedot työhön liittyvien laskujen asiatarkastuksesta, hyväksynnästä sekä tiliöinnistä kustannuspaikoille." Lisäksi hankesuunnitelma (päivätty 25.1.2019) näyttää nyt ilmestyneen lautakunnan esityslistalle 7.2.2019, asia 3. Ymmärrämmekö oikein: Muutostyö maksaa 4,3 M€ ja tilojen käyttöikä on 5 vuotta, kunnes jyrätään nurin uuden koulurakennuksen tieltä? Pääomavuokra 550 908 euroa/v eli vuokratulot 2,5 M€? Request Number: 699 Reply To: <<email address>> Post Address: Malmigate Net
 1. 3 years, 9 months agoFeb. 6, 2019, 9:07 a.m.: Malmigate Net sent a message to Helsinki.
From
"noreplykirjaamo@hel.fi" <noreplykirjaamo@hel.fi> – Helsinki
Subject
Kirjaamon automaattivastaus / Automatsvar från registratorskontoret
Date
Feb. 6, 2019, 9:08 a.m.
Status
Awaiting response

Helsingin kaupungin kirjaamo on vastaanottanut viestinne. Helsingfors stads registratorskontor har tagit emot ert meddelande. Tämä on automaattinen viesti, johon ei voi vastata. Detta är ett automatiskt meddelande, som inte går att
From
=?utf-8?q?L=C3=A4hdem=C3=A4ki_Toni?= <toni.lahdemaki@hel.fi> – Helsinki
Subject
Malmin lentoasema rakennusten muuttaminen pelastuslaitoksen korjaamon käyttöön
Date
Feb. 6, 2019, 1:02 p.m.
Status
Request resolved
Attachments

Hei Pahoittelemme tietopyynnön vastauksen viipymistä. Lista pyytämistänne asiakirjoista: - arkkitehtisuunnitelmien piirustusluettelon mukaiset arkkitehtisuunnitelmat - arkkitehtitoimisto Rauhalammin laskut - asbesti ja haitta-ainetutkimus - Vahanen Oy korjaustarveselvitys - ostotilaukset - laskun hyväksyntä ja tiliöinti menettely Tiedostot ovat sähköpostin liitteenä. Terveisin Toni Lähdemäki projektipäällikkö puh 050 5591860 email <<sähköpostiosoite>> ja sähköpostiosoite> > Helsingin kaupunki Kaupunkiympäristö, Rakennuttaminen, Toimitilayksikkö 1 PL 58225 00099 Helsingin kaupunki Elimäenkatu 5, Helsinki 51
From
Malmigate Net
Subject
Re: Re: Kirjaamon automaattivastaus / Automatsvar från registratorskontoret [#699]
Date
Feb. 19, 2019, 10:45 a.m.
To
Helsinki

Hei, odotamme edelleen kirjausilmoitusta tähän tietopyyntöön 7.1.2019, diaarinumero HEL 2019-000225. Laissa säädetty 1 kk määräaika on ylittynyt. Malmigate Request Number: 699 Reply To: <<email address>> Post Address: Malmigate Net
 1. 3 years, 9 months agoFeb. 19, 2019, 10:46 a.m.: Malmigate Net sent a message to Helsinki.
From
"noreplykirjaamo@hel.fi" <noreplykirjaamo@hel.fi> – Helsinki
Subject
Kirjaamon automaattivastaus / Automatsvar från registratorskontoret
Date
Feb. 19, 2019, 10:48 a.m.
Status
Request resolved

Helsingin kaupungin kirjaamo on vastaanottanut viestinne. Helsingfors stads registratorskontor har tagit emot ert meddelande. Tämä on automaattinen viesti, johon ei voi vastata. Detta är ett automatiskt meddelande, som inte går att
From
=?utf-8?q?L=C3=A4hdem=C3=A4ki_Toni?= <toni.lahdemaki@hel.fi> – Helsinki
Subject
Malmin lentoasema Rajavartioston entinen kiinteistö muutostyöt pelastusasema käyttöön
Date
Feb. 20, 2019, 8:53 a.m.
Status
Request resolved

Hei Vastaus tietopyyntöönne HEL 2019-000225 Hankesuunnitelman mukainen enimmäishinta hankkeelle on 4,3 miljoonaa euroa alv 0 %. Tilojen käyttöikä on ennemminkin 5 – 10 vuotta. Tiloja ei pureta ennen kuin uusi Malmin pelastusasema on rakennettu. Tilojen vuokra on 550 904 € / vuosi. Terveisin Toni Lähdemäki projektipäällikkö puh 050 5591860 email <<sähköpostiosoite>> ja sähköpostiosoite> > Helsingin kaupunki Kaupunkiympäristö, Rakennuttaminen, Toimitilayksikkö 1 PL 58225 00099 Helsingin kaupunki Elimäenkatu 5, Helsinki 51
From
Malmigate Net
Subject
Re: Re: Re: Kirjaamon automaattivastaus / Automatsvar från registratorskontoret [#699]
Date
March 2, 2019, 9:44 a.m.
To
Helsinki

Hei, odotamme edelleen vastausta tähän tietopyyntöön 7.1.2019, diaarinumero HEL 2019-001248. Laissa säädetty kuukauden määräaika on ylittynyt. Malmigate Request Number: 699 Reply To: <<email address>> Post Address: Malmigate Net
 1. 3 years, 9 months agoMarch 2, 2019, 9:45 a.m.: Malmigate Net sent a message to Helsinki.
From
Malmigate Net
Subject
Re: Re: Re: Re: Kirjaamon automaattivastaus / Automatsvar från registratorskontoret [#699]
Date
March 15, 2019, 9:05 a.m.
To
Helsinki

Dear Sir or Madam, My Freedom of Information request "Malmin lentoaseman rakennusten muuttamminen Pelastuslaitoksen korjaamon käyttöön" (01/07/2019, #699) was not answered in the time defined by law and is now 53 days late. Please update me on the status of my request as soon as possible. Diaarinumero HEL 2019-000225 Sincerely yours, Malmigate Net Request Number: 699 Reply To: <<email address>> Post Address: Malmigate Net
 1. 3 years, 8 months agoMarch 15, 2019, 9:06 a.m.: Malmigate Net sent a message to Helsinki.
From
"noreplykirjaamo@hel.fi" <noreplykirjaamo@hel.fi> – Helsinki
Subject
Kirjaamon automaattivastaus / Automatsvar från registratorskontoret
Date
March 15, 2019, 9:07 a.m.
Status
Request resolved

Helsingin kaupungin kirjaamo on vastaanottanut viestinne. Helsingfors stads registratorskontor har tagit emot ert meddelande. Tämä on automaattinen viesti, johon ei voi vastata. Detta är ett automatiskt meddelande, som inte går att
From
"noreplykirjaamo@hel.fi" <noreplykirjaamo@hel.fi> – Helsinki
Subject
Kirjaamon automaattivastaus / Automatsvar från registratorskontoret
Date
March 15, 2019, 9:07 a.m.
Status
Request resolved

Helsingin kaupungin kirjaamo on vastaanottanut viestinne. Helsingfors stads registratorskontor har tagit emot ert meddelande. Tämä on automaattinen viesti, johon ei voi vastata. Detta är ett automatiskt meddelande, som inte går att
From
Malmigate Net
Subject
Re: Re: Re: Re: Re: Kirjaamon automaattivastaus / Automatsvar från registratorskontoret [#699]
Date
March 15, 2019, 9:10 a.m.
To
Helsinki

Hyvä vastaanottaja, Tietopyyntööni "Malmin lentoaseman rakennusten muuttamminen Pelastuslaitoksen korjaamon käyttöön" (7.1.2019, #699) ei vastattu lain määrittelemässä ajassa ja se on nyt 53 päivää myöhässä. Olkaa hyvä ja kertokaa tietopyyntöni tilasta välittömästi, tai toimittakaa asiasta valituskelpoinen päätös. Diaarinumero HEL 2019-000225 Ystävällisin terveisin, Malmigate Net Pyynnön numero: 699 Vastaus: <<sähköpostiosoite>> Postiosoite: Malmigate Net
 1. 3 years, 8 months agoMarch 15, 2019, 9:10 a.m.: Malmigate Net sent a message to Helsinki.
From
"noreplykirjaamo@hel.fi" <noreplykirjaamo@hel.fi> – Helsinki
Subject
Kirjaamon automaattivastaus / Automatsvar från registratorskontoret
Date
March 15, 2019, 9:11 a.m.

Helsingin kaupungin kirjaamo on vastaanottanut viestinne. Helsingfors stads registratorskontor har tagit emot ert meddelande. Tämä on automaattinen viesti, johon ei voi vastata. Detta är ett automatiskt meddelande, som inte går att
From
"noreplykirjaamo@hel.fi" <noreplykirjaamo@hel.fi> – Helsinki
Subject
Kirjaamon automaattivastaus / Automatsvar från registratorskontoret
Date
March 15, 2019, 9:11 a.m.
Status
Request resolved

Helsingin kaupungin kirjaamo on vastaanottanut viestinne. Helsingfors stads registratorskontor har tagit emot ert meddelande. Tämä on automaattinen viesti, johon ei voi vastata. Detta är ett automatiskt meddelande, som inte går att
 1. 3 years, 8 months agoMarch 19, 2019, 12:10 p.m.: Received an email from Helsinki.
 2. 3 years, 8 months agoMarch 19, 2019, 12:10 p.m.: Received an email from Helsinki.
 3. 3 years, 8 months agoMarch 19, 2019, 12:14 p.m.: Received an email from Helsinki.
 4. 3 years, 8 months agoMarch 19, 2019, 12:20 p.m.: Received an email from Helsinki.
 5. 3 years, 8 months agoMarch 19, 2019, 12:21 p.m.: Received an email from Helsinki.
 6. 3 years, 8 months agoMarch 19, 2019, 12:27 p.m.: Received an email from Helsinki.
 7. 3 years, 8 months agoMarch 19, 2019, 12:28 p.m.: Received an email from Helsinki.
 8. 3 years, 8 months agoMarch 19, 2019, 12:41 p.m.: Received an email from Helsinki.
 9. 3 years, 8 months agoMarch 19, 2019, 12:43 p.m.: Received an email from Helsinki.
 10. 3 years, 8 months agoMarch 20, 2019, 8:56 a.m.: Malmigate Net published an attachment on request Malmin lentoaseman rakennusten muuttamminen Pelastuslaitoksen korjaamon käyttöön.
 11. 3 years, 8 months agoMarch 20, 2019, 8:59 a.m.: Malmigate Net published an attachment on request Malmin lentoaseman rakennusten muuttamminen Pelastuslaitoksen korjaamon käyttöön.
 12. 3 years, 8 months agoMarch 20, 2019, 8:59 a.m.: Malmigate Net published an attachment on request Malmin lentoaseman rakennusten muuttamminen Pelastuslaitoksen korjaamon käyttöön.
 13. 3 years, 8 months agoMarch 20, 2019, 8:59 a.m.: Malmigate Net published an attachment on request Malmin lentoaseman rakennusten muuttamminen Pelastuslaitoksen korjaamon käyttöön.
 14. 3 years, 8 months agoMarch 20, 2019, 8:59 a.m.: Malmigate Net published an attachment on request Malmin lentoaseman rakennusten muuttamminen Pelastuslaitoksen korjaamon käyttöön.
 15. 3 years, 8 months agoMarch 20, 2019, 8:59 a.m.: Malmigate Net published an attachment on request Malmin lentoaseman rakennusten muuttamminen Pelastuslaitoksen korjaamon käyttöön.
 16. 3 years, 8 months agoMarch 20, 2019, 8:59 a.m.: Malmigate Net published an attachment on request Malmin lentoaseman rakennusten muuttamminen Pelastuslaitoksen korjaamon käyttöön.
 17. 3 years, 8 months agoMarch 20, 2019, 8:59 a.m.: Malmigate Net published an attachment on request Malmin lentoaseman rakennusten muuttamminen Pelastuslaitoksen korjaamon käyttöön.
 18. 3 years, 8 months agoMarch 20, 2019, 8:59 a.m.: Malmigate Net published an attachment on request Malmin lentoaseman rakennusten muuttamminen Pelastuslaitoksen korjaamon käyttöön.
 19. 3 years, 8 months agoMarch 20, 2019, 8:59 a.m.: Malmigate Net published an attachment on request Malmin lentoaseman rakennusten muuttamminen Pelastuslaitoksen korjaamon käyttöön.
 20. 3 years, 8 months agoMarch 20, 2019, 8:59 a.m.: Malmigate Net published an attachment on request Malmin lentoaseman rakennusten muuttamminen Pelastuslaitoksen korjaamon käyttöön.
 21. 3 years, 8 months agoMarch 20, 2019, 8:59 a.m.: Malmigate Net published an attachment on request Malmin lentoaseman rakennusten muuttamminen Pelastuslaitoksen korjaamon käyttöön.
 22. 3 years, 8 months agoMarch 20, 2019, 8:59 a.m.: Malmigate Net published an attachment on request Malmin lentoaseman rakennusten muuttamminen Pelastuslaitoksen korjaamon käyttöön.
 23. 3 years, 8 months agoMarch 20, 2019, 8:59 a.m.: Malmigate Net published an attachment on request Malmin lentoaseman rakennusten muuttamminen Pelastuslaitoksen korjaamon käyttöön.
 24. 3 years, 8 months agoMarch 20, 2019, 8:59 a.m.: Malmigate Net published an attachment on request Malmin lentoaseman rakennusten muuttamminen Pelastuslaitoksen korjaamon käyttöön.
 25. 3 years, 8 months agoMarch 20, 2019, 8:59 a.m.: Malmigate Net published an attachment on request Malmin lentoaseman rakennusten muuttamminen Pelastuslaitoksen korjaamon käyttöön.
 26. 3 years, 8 months agoMarch 20, 2019, 8:59 a.m.: Malmigate Net published an attachment on request Malmin lentoaseman rakennusten muuttamminen Pelastuslaitoksen korjaamon käyttöön.
 27. 3 years, 8 months agoMarch 20, 2019, 8:59 a.m.: Malmigate Net published an attachment on request Malmin lentoaseman rakennusten muuttamminen Pelastuslaitoksen korjaamon käyttöön.
 28. 3 years, 8 months agoMarch 20, 2019, 8:59 a.m.: Malmigate Net published an attachment on request Malmin lentoaseman rakennusten muuttamminen Pelastuslaitoksen korjaamon käyttöön.
 29. 3 years, 8 months agoMarch 20, 2019, 8:59 a.m.: Malmigate Net published an attachment on request Malmin lentoaseman rakennusten muuttamminen Pelastuslaitoksen korjaamon käyttöön.
 30. 3 years, 8 months agoMarch 20, 2019, 8:59 a.m.: Malmigate Net published an attachment on request Malmin lentoaseman rakennusten muuttamminen Pelastuslaitoksen korjaamon käyttöön.
 31. 3 years, 8 months agoMarch 20, 2019, 8:59 a.m.: Malmigate Net published an attachment on request Malmin lentoaseman rakennusten muuttamminen Pelastuslaitoksen korjaamon käyttöön.
 32. 3 years, 8 months agoMarch 20, 2019, 8:59 a.m.: Malmigate Net published an attachment on request Malmin lentoaseman rakennusten muuttamminen Pelastuslaitoksen korjaamon käyttöön.
 33. 3 years, 8 months agoMarch 20, 2019, 8:59 a.m.: Malmigate Net published an attachment on request Malmin lentoaseman rakennusten muuttamminen Pelastuslaitoksen korjaamon käyttöön.
 34. 3 years, 8 months agoMarch 20, 2019, 8:59 a.m.: Malmigate Net published an attachment on request Malmin lentoaseman rakennusten muuttamminen Pelastuslaitoksen korjaamon käyttöön.
 35. 3 years, 8 months agoMarch 20, 2019, 8:59 a.m.: Malmigate Net published an attachment on request Malmin lentoaseman rakennusten muuttamminen Pelastuslaitoksen korjaamon käyttöön.
 36. 3 years, 8 months agoMarch 20, 2019, 8:59 a.m.: Malmigate Net published an attachment on request Malmin lentoaseman rakennusten muuttamminen Pelastuslaitoksen korjaamon käyttöön.
 37. 3 years, 8 months agoMarch 20, 2019, 8:59 a.m.: Malmigate Net published an attachment on request Malmin lentoaseman rakennusten muuttamminen Pelastuslaitoksen korjaamon käyttöön.
 38. 3 years, 8 months agoMarch 20, 2019, 8:59 a.m.: Malmigate Net published an attachment on request Malmin lentoaseman rakennusten muuttamminen Pelastuslaitoksen korjaamon käyttöön.
 39. 3 years, 8 months agoMarch 20, 2019, 8:59 a.m.: Malmigate Net published an attachment on request Malmin lentoaseman rakennusten muuttamminen Pelastuslaitoksen korjaamon käyttöön.
 40. 3 years, 8 months agoMarch 20, 2019, 8:59 a.m.: Malmigate Net published an attachment on request Malmin lentoaseman rakennusten muuttamminen Pelastuslaitoksen korjaamon käyttöön.
 41. 3 years, 8 months agoMarch 20, 2019, 9 a.m.: Malmigate Net set status to 'Request partially successful'.
 42. 3 years, 8 months agoMarch 20, 2019, 9 a.m.: Malmigate Net set status to 'Request partially successful'.
 43. 3 years, 8 months agoMarch 20, 2019, 9 a.m.: Malmigate Net set status to 'Request Successful'.
 44. 3 years, 8 months agoMarch 20, 2019, 9 a.m.: Malmigate Net set status to 'Request Successful'.
 45. 3 years, 8 months agoMarch 20, 2019, 9:01 a.m.: Malmigate Net set status to 'Request Successful'.
From
Malmigate Net
Subject
Re: Kirjaamon automaattivastaus / Automatsvar från registratorskontoret [#699]
Date
March 20, 2019, 9:27 a.m.
To
Helsinki

Hei, kiitos vastauksistanne tietopyyntöön HEL 2019-000225. Tässä Open Knowledge Finlandin ylläpitämässä tietopyynto.fi palvelussa on ilmeisesti ollut tekninen häiriö. Eilen tiistaina 19.3. tuli kerralla 41 kpl erilaisia viestejä ja kuittauksia, osa useampaankin kertaan noin ajalta helmikuu-maaliskuu 2019. Kiitos teille ja hyvää kevään jatkoa! Malmigate Request Number: 699 Reply To: <<email address>> Post Address: Malmigate Net
 1. 3 years, 8 months agoMarch 20, 2019, 9:28 a.m.: Malmigate Net sent a message to Helsinki.
 2. 3 years, 4 months agoJuly 19, 2019, 11:24 a.m.: Received an email from Helsinki.
 3. 3 years, 4 months agoJuly 19, 2019, 11:25 a.m.: Received an email from Helsinki.
 4. 3 years, 4 months agoJuly 19, 2019, 4:58 p.m.: Malmigate Net set status to 'Request Successful'.