Tietopyynnön rekisteriselosteet

Käyttäjärekisteri

1. Rekisterinpitäjän nimi ja yhteystiedot
Open Knowledge Finland ry

2. Yhteyshenkilöt
toiminnanjohtaja, toiminnanjohtaja(at)okf.fi

3. Rekisterin nimi
Tietopyyntö palvelun käyttäjärekisteri.

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus (rekisterin käyttötarkoitus)
Verkkopalvelun käyttäjärekisteriin tallennettuja tietoja käytetään käyttäjien tunnistamiseen, tiettyjen toimintojen personointiin sekä palveluun liittyvien yhteydenottojen kontaktitietoina.

5. Rekisterin tietosisältö
Rekisteriin kerätään tietoja käyttäjän rekisteröitymisen yhteydessä. Käyttäjä voi myös myöhemmin täydentää ja muokata omia tietojaan. Kerättävät tiedot ovat seuraavat:

  • Sähköpostiosoite
  • Salasana
  • Kutsumanimi
  • Etunimi
  • Sukunimi
  • Käyttäjän tietopyynnöt
  • Käyttäjän osallistumiset tietopyyntöihin
Käyttäjät voivat valita, missä määrin heidän osallistumisensa tietopyyntöihin julkaistaan verkkosivulla.

Palvelun kautta käsitellään dokumentteja, joissa saattaa olla henkilötietoja eli viranomaisen asiakirjoissa ilmeneviä tietoja yksittäisistä ihmisistä. Henkilötiedot redaktoidaan eli arkaluontoiset osat poistetaan dokumenteista ennen tietojen julkaisemista käyttäjien toimesta. Redaktointi on käyttäjien eli julkisuuslain mukaisten tiedon pyytäjien vastuulla. Vastaanotetut dokumentit arkistoidaan järjestelmässä rajatulla pääsyllä myös redaktoimattomina, teknisistä syistä.

6. Säännönmukaiset tietolähteet
Rekisterinpitäjä tallentaa rekisteriin ainoastaan ne käyttäjän tiedot, jotka käyttäjä itse ilmoittaa rekisteröityessään Tietopyyntöpalveluun.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset
Henkilötietoja ei luovuteta ulkopuolisille.

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Henkilötietoja ei luovuteta ulkopuolisille.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet
Käyttäjärekisteri on tallennettu rekisterinpitäjän sopimuskumppanin hallinnoimaan tietojärjestelmään, johon järjestelmän ylläpitäjillä on salasanasuojattu pääsy salatun yhteyden yli. Tietojärjestelmä on suojattu asianmukaisesti hyökkäyksiltä ja tietomurroilta. Verkkopalvelun ylläpitäjillä on oikeus selata käyttäjärekisteriä. Ylläpitäjät ovat henkilöllisyydeltään vahvistettuja henkilöitä ja tunnistautuvat henkilökohtaisella käyttäjätunnuksella ja salasanalla.

10. Rekisteröidyn tarkastusoikeus
Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa rekisteriin tallennetut itseään koskevat tiedot ja saada niistä kopiot. Tarkastuspyyntö tulee tehdä kirjallisesti ja osoittaa rekisteriasioista vastaavalle henkilölle. Yhteystiedot löytyvät kohdasta 2.

11. Tiedon korjaaminen
Rekisterinpitäjä oikaisee, poistaa tai täydentää rekisterissä olevan, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn vaatimuksesta. Rekisteröidyn tulee ottaa yhteyttä rekisterinpitäjän rekisteriasioista vastaavaan henkilöön tiedon korjaamiseksi.

Rekisteriselosteet päivitetty 24.5.2018