Tietoa Tietopyynnöstä

Tietopyyntöpalvelu mallintaa digitaalisesti julkisuuslain asettaman tietopyyntöprosessin. http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990621. Tietopyyntöpalvelussa voit etsiä viranomaisia ja jättää viranomaiselle Suomen julkisuuslain mukaisia tietopyyntöjä sekä etsiä muiden pyytämää sisältöä.

Palvelun tiedot julkaistaan avoimena datana palvelun käyttöliittymässä ja avoimen datan rajapinnassa. http://tietopyynto.fi/api/v1/?format=json.

Palvelun käyttö on maksutonta. Voit käyttää palvelua suomeksi, englanniksi ja ruotsiksi.

Palvelua ylläpitää Open Knowledge Finland ry. Palvelu on taloudellisesti riippumaton ja sen tehtävä on varmistaa hyvän hallinnon toteutuminen tarjoamalla kansalaisille käyttäjälähtöisiä työkaluja hallinnon läpinäkyvyyden parantamiseen.