Tietopyynnön käyttöehdot

Tietopyyntöjä voi selata tunnistautumatta tai rekisteröitymättä palveluun. Käyttäjä voi tunnistautua ja rekisteröityä palveluun joko Tietotpyyntöpalvelun tunnuksilla tai kolmannen osapuolen sosiaalisen median tunnuksin. On syytä huomioida että kolmannen osapuolen kirjautumispalvelua käytettäessä tieto kirjautumisesta välittyy kirjautumispalvelun ylläpitäjälle.

Tietopyyntöpalvelu toimii suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi. Tietopyynnön voi tehdä palveluun suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi. Viranomaisilla on velvollisuus vastata suomeksi, ruotsiksi ja joissain tapauksissa saamen kielellä.

Tietopyynnöt tarkistetaan ja julkaistaan pyynnön tehneen käyttäjän toimesta. Tarkastuksessa tiedon pyytänyt käyttäjä katselmoi, että saatu vastaus on tehdyn tietopyynnön mukainen ja vastaa viranomaiselle viestiin arvionsa mukaan. Käyttäjällä on mahdollisuus julkaista aineistoa varmistaen, ettei aineisto sisällä verkossa julkaistavaksi sopimatonta materiaalia. Ylläpitäjä ei etukäteen tarkasta tai ota kantaa käyttäjän julkaisemien asiakirjojen sisältöön. Käyttäjän tietopyyntöönsä saama vastausviesti on vastaanottajan omaisuutta ja se nauttii luottamuksellisen viestin suojaa ja tämä julkaisee sen harkintansa mukaan. Tietopyynnöstä julkaistava yhteenveto katsotaan kansalaisjournalistiseksi tuotokseksi. Pyydettäessä palvelun ylläpito voi neuvoa julkaisuun liittyvissä kysymyksissä.

Palvelun ylläpitäjä pidättää oikeuden moderoida sivulla julkaistua aineistoa jos ilmenee, että se loukkaa lakia tai hyvää tapaa. Tietopyynto.fi -ylläpito ei kuitenkaan muokkaa tietopyyntöjen sisältöä tai julkaistuja aineistoja ilman eri syytä. Näitä syitä ovat että sisältö:

  • loukkaa toisen kunniaa
  • levittää toisen yksityisyyttä koskevia tietoja
  • levittää salassa pidettäviä tietoja
  • kiihottaa kansanryhmää vastaan
  • yllyttää rikokseen.
  • on muusta syystä julkaistavaksi kelpaamaton

Palvelussa ei julkaista dokumentteja jotka sisältävät kaupallisia viestejä tai toisen yksityishenkilön henkilö- tai yhteystietoja sisältäviä viestejä.

Palvelun lähettämien tietopyyntöjen sisällöstä vastaa pyynnön tehnyt käyttäjä. Ota huomioon, että toisen henkilön tietojen luvaton käsittely on kiellettyä. Tällaisia tietoja ovat esimerkiksi yksityishenkilöiden nimet, sähköpostiosoitteet ja puhelinnumerot. Käyttäjä vastaa itse niistä mahdollisista seurauksista, joita aiheutuu toisen henkilön henkilö- tai muiden tietojen lainsäädännön vastaisesta käsittelystä. Lisää henkilötietokysymyksistä palvelussa voit lukea Käyttäjän ohjeesta henkilötietojen käsittelyssä.

Palvelun ylläpito voi tarvittaessa sulkea palvelun tai palvelun osia esimerkiksi teknisistä syistä.