Malmin lentokenttäalueen väliaikaiskäyttö, hakemusten arviointiryhmän tilaamat selvitykset ja vastaukset hakijoille

Pyynnön vastaanottaja:
Helsinki
Käytetty laki:
Julkisuuslaki
Tämän tietopyynnön tila:
Vastaus myöhässä
Palautettava ennen:
8. helmikuuta 2019 - 1 viikko, 4 päivää  TENTENTEten
Pyynnön yhteenveto
Pyydämme saada nähtäväksi Malmin lentokenttäalueen väliaikaiskäyttö, hakemusten arviointiryhmän "ulkopuoliselta tapahtumien liikennejärjestelyihin erikoistuneelta konsultilta" tilaaman selvityksen "millä tavoin tapahtumien liikenne voidaan Malmin kentän alueella järjestää" ja muut arviointiryhmän tilaamat vastaavat selvitykset. Viite Helsingin kaupunginkanslia, muistio 3.10.2016, sivu 5. kohta 7. Hakemukset Malmin lentokentän väliaikaiskäytöksi "Sitä varten Päivi (Munther?) on tilaamassa ulkopuoliselta tapahtumien liikennejärjestelyihin erikoistuneelta konsultilta tutkielman siitä millä tavoin tapahtumien liikenne voidaan Malmin kentän alueella järjestää." Pyydämme myös saada nähtäväksi muistion em. kohdassa 7. mainitut hakemukset, yhteensä 13 kpl ja hakijoille hakuprosessin päätteeksi lähetetyt vastaukset. Viitattu muistiossa 4.11.2016 kohdassa 6. "vastausluonnokset hakijoille", "hyväksyttiin Kallion, Kuusen ja Qvisénin luonnostelemat vastaukset".

Viestit tässä tietopyynnössä

Lähettäjä
Malmigate Net
Otsikko
Malmin lentokenttäalueen väliaikaiskäyttö, hakemusten arviointiryhmän tilaamat selvitykset ja vastaukset hakijoille [#711]
Päivämäärä
25. tammikuuta 2019 kello 14.15
Vastaanottaja
Helsinki
Tila
Odotetaan vastausta

Hyvä vastaanottaja, Tämä on julkisuuslakiin (http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990621) perustuva tietopyyntö. Sähköposti on lähetetty http://tietopyynto.fi-sivustolta. Tähän sähköpostiin vastaamalla lähetät vastauksen tietopyyntöön.
Pyydämme saada nähtäväksi Malmin lentokenttäalueen väliaikaiskäyttö, hakemusten arviointiryhmän "ulkopuoliselta tapahtumien liikennejärjestelyihin erikoistuneelta konsultilta" tilaaman selvityksen "millä tavoin tapahtumien liikenne voidaan Malmin kentän alueella järjestää" ja muut arviointiryhmän tilaamat vastaavat selvitykset. Viite Helsingin kaupunginkanslia, muistio 3.10.2016, sivu 5. kohta 7. Hakemukset Malmin lentokentän väliaikaiskäytöksi "Sitä varten Päivi (Munther?) on tilaamassa ulkopuoliselta tapahtumien liikennejärjestelyihin erikoistuneelta konsultilta tutkielman siitä millä tavoin tapahtumien liikenne voidaan Malmin kentän alueella järjestää." Pyydämme myös saada nähtäväksi muistion em. kohdassa 7. mainitut hakemukset, yhteensä 13 kpl ja hakijoille hakuprosessin päätteeksi lähetetyt vastaukset. Viitattu muistiossa 4.11.2016 kohdassa 6. "vastausluonnokset hakijoille", "hyväksyttiin Kallion, Kuusen ja Qvisénin luonnostelemat vastaukset".
Pyydän toimittamaan aineiston jäljennöksen viivytyksettä sähköisessä muodossa liitetiedostona vastauksena tähän viestiin. Tietoaineistot avoimena rakenteellisena datana, eli .xls-, .csv-, .sql-, tai muussa rakenteellisessa muodossa. Dokumentit pyydän uudelleenkäytettävässä muodossa, kuten .doc, odf-, .ppt tai pdf/a-muodossa. Olisi toivottavaa että aineisto olisi julkisuuslain 20 § mukaan vastedes saatavilla organisaationne web-sivulla. Pyydän toimittamaan tiedot julkl 16 § mukaisesti pyydetyllä tavalla pyydetyssä muodossa tai perustelemaan sähköpostitse viivytyksettä mikäli on syy toimittaa toisella tavalla. Huomioittehan että myös käsitelyyn liittyvien virkamiesten nimet on julkisia, "Virkamiehen on esiinnyttävä omalla nimellään." (EOA 686/4/09) Huomioittehan että julkl. 34§ mukaan asiakirjan antamisesta ei peritä maksua, kun julkinen sähköisesti talletettu asiakirja lähetetään tiedon pyytäjälle sähköpostitse. Pyydän toimittamaan tiedot viivytyksettä julkl. 14.4§ mukaisesti, enintään 2 viikon määräajan kuluessa, tai perustelemaan ensi tilassa mikäli tietojen toimittamiseen tarvitaan pidempi kuukauden toimitusaika. Mikäli pyyntöä ei voida täyttää, pyydän 14.4§ mukaisessa 2 viikon määräajan kuluessa valituskelpoisen päätöksen. Pyydän viivytyksettä kuittaamaan viestin vastaanotetuksi ja kertomaan asian diaarinumeron. Ystävällisin terveisin, Malmigate Net <<email address>> -- Legal Note: This mail was sent through a Freedom Of Information Portal. Replies might be published automatically.
Ystävällisin terveisin, Malmigate Net
  1. 3 viikkoa, 4 päivää sitten25. tammikuuta 2019 kello 14.15: Käyttäjä Malmigate Net lähetti viestin viranomaiselle Helsinki.
Lähettäjä
"noreplykirjaamo@hel.fi" <noreplykirjaamo@hel.fi> – Helsinki
Otsikko
Kirjaamon automaattivastaus / Automatsvar från registratorskontoret
Päivämäärä
25. tammikuuta 2019 kello 14.17
Tila
Odotetaan vastausta

Helsingin kaupungin kirjaamo on vastaanottanut viestinne. Helsingfors stads registratorskontor har tagit emot ert meddelande. Tämä on automaattinen viesti, johon ei voi vastata. Detta är ett automatiskt meddelande, som inte går att besvara.
  1. 3 viikkoa, 4 päivää sitten25. tammikuuta 2019 kello 14.18: Vastaanotti sähköpostin viranomaiselta Helsinki.
Lähettäjä
Kirjaamo Helsinki <helsinki.kirjaamo@hel.fi> – Helsinki
Otsikko
VS: Malmin lentokenttäalueen väliaikaiskäyttö, hakemusten arviointiryhmän tilaamat selvitykset ja vastaukset hakijoille [#711]
Päivämäärä
28. tammikuuta 2019 kello 12.01
Tila
Odotetaan vastausta
Liitteet

Liitteenä kirjausilmoitus.
  1. 3 viikkoa, 1 päivä sitten28. tammikuuta 2019 kello 12.03: Vastaanotti sähköpostin viranomaiselta Helsinki.
  2. 3 viikkoa, 1 päivä sitten28. tammikuuta 2019 kello 13.47: Malmigate Net julkaisi liitteen tietopyyntöön Malmin lentokenttäalueen väliaikaiskäyttö, hakemusten arviointiryhmän tilaamat selvitykset ja vastaukset hakijoille.
Lähettäjä
Malmigate Net
Otsikko
Re: VS: Malmin lentokenttäalueen väliaikaiskäyttö, hakemusten arviointiryhmän tilaamat selvitykset ja vastaukset hakijoille [#711]
Päivämäärä
19. helmikuuta 2019 kello 10.44
Vastaanottaja
Helsinki

Hei, odotamme edelleen kirjausilmoitusta tähän tietopyyntöön 25.1.2019, diaarinumero HEL 2019-001248. Laissa säädetty kahden viikon määräaika on ylittynyt. Malmigate Request Number: 711 Reply To: <<email address>> Post Address: Malmigate Net
  1. 7 tuntia, 5 minuuttia sitten19. helmikuuta 2019 kello 10.44: Käyttäjä Malmigate Net lähetti viestin viranomaiselle Helsinki.