Malmin lentokenttäalueen väliaikaiskäyttö, hakemusten arviointiryhmän tilaamat selvitykset ja vastaukset hakijoille

Request to:
Helsinki
Law used:
Julkisuuslaki
Status of this request:
Request partially successful
Summary of Request
Pyydämme saada nähtäväksi Malmin lentokenttäalueen väliaikaiskäyttö, hakemusten arviointiryhmän "ulkopuoliselta tapahtumien liikennejärjestelyihin erikoistuneelta konsultilta" tilaaman selvityksen "millä tavoin tapahtumien liikenne voidaan Malmin kentän alueella järjestää" ja muut arviointiryhmän tilaamat vastaavat selvitykset. Viite Helsingin kaupunginkanslia, muistio 3.10.2016, sivu 5. kohta 7. Hakemukset Malmin lentokentän väliaikaiskäytöksi "Sitä varten Päivi (Munther?) on tilaamassa ulkopuoliselta tapahtumien liikennejärjestelyihin erikoistuneelta konsultilta tutkielman siitä millä tavoin tapahtumien liikenne voidaan Malmin kentän alueella järjestää." Pyydämme myös saada nähtäväksi muistion em. kohdassa 7. mainitut hakemukset, yhteensä 13 kpl ja hakijoille hakuprosessin päätteeksi lähetetyt vastaukset. Viitattu muistiossa 4.11.2016 kohdassa 6. "vastausluonnokset hakijoille", "hyväksyttiin Kallion, Kuusen ja Qvisénin luonnostelemat vastaukset".

Messages in this request

From
Malmigate Net
Subject
Malmin lentokenttäalueen väliaikaiskäyttö, hakemusten arviointiryhmän tilaamat selvitykset ja vastaukset hakijoille [#711]
Date
Jan. 25, 2019, 2:15 p.m.
To
Helsinki
Status
Awaiting response

Hyvä vastaanottaja, Tämä on julkisuuslakiin (http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990621) perustuva tietopyyntö. Sähköposti on lähetetty http://tietopyynto.fi-sivustolta. Tähän sähköpostiin vastaamalla lähetät vastauksen tietopyyntöön.
Pyydämme saada nähtäväksi Malmin lentokenttäalueen väliaikaiskäyttö, hakemusten arviointiryhmän "ulkopuoliselta tapahtumien liikennejärjestelyihin erikoistuneelta konsultilta" tilaaman selvityksen "millä tavoin tapahtumien liikenne voidaan Malmin kentän alueella järjestää" ja muut arviointiryhmän tilaamat vastaavat selvitykset. Viite Helsingin kaupunginkanslia, muistio 3.10.2016, sivu 5. kohta 7. Hakemukset Malmin lentokentän väliaikaiskäytöksi "Sitä varten Päivi (Munther?) on tilaamassa ulkopuoliselta tapahtumien liikennejärjestelyihin erikoistuneelta konsultilta tutkielman siitä millä tavoin tapahtumien liikenne voidaan Malmin kentän alueella järjestää." Pyydämme myös saada nähtäväksi muistion em. kohdassa 7. mainitut hakemukset, yhteensä 13 kpl ja hakijoille hakuprosessin päätteeksi lähetetyt vastaukset. Viitattu muistiossa 4.11.2016 kohdassa 6. "vastausluonnokset hakijoille", "hyväksyttiin Kallion, Kuusen ja Qvisénin luonnostelemat vastaukset".
Pyydän toimittamaan aineiston jäljennöksen viivytyksettä sähköisessä muodossa liitetiedostona vastauksena tähän viestiin. Tietoaineistot avoimena rakenteellisena datana, eli .xls-, .csv-, .sql-, tai muussa rakenteellisessa muodossa. Dokumentit pyydän uudelleenkäytettävässä muodossa, kuten .doc, odf-, .ppt tai pdf/a-muodossa. Olisi toivottavaa että aineisto olisi julkisuuslain 20 § mukaan vastedes saatavilla organisaationne web-sivulla. Pyydän toimittamaan tiedot julkl 16 § mukaisesti pyydetyllä tavalla pyydetyssä muodossa tai perustelemaan sähköpostitse viivytyksettä mikäli on syy toimittaa toisella tavalla. Huomioittehan että myös käsitelyyn liittyvien virkamiesten nimet on julkisia, "Virkamiehen on esiinnyttävä omalla nimellään." (EOA 686/4/09) Huomioittehan että julkl. 34§ mukaan asiakirjan antamisesta ei peritä maksua, kun julkinen sähköisesti talletettu asiakirja lähetetään tiedon pyytäjälle sähköpostitse. Pyydän toimittamaan tiedot viivytyksettä julkl. 14.4§ mukaisesti, enintään 2 viikon määräajan kuluessa, tai perustelemaan ensi tilassa mikäli tietojen toimittamiseen tarvitaan pidempi kuukauden toimitusaika. Mikäli pyyntöä ei voida täyttää, pyydän 14.4§ mukaisessa 2 viikon määräajan kuluessa valituskelpoisen päätöksen. Pyydän viivytyksettä kuittaamaan viestin vastaanotetuksi ja kertomaan asian diaarinumeron. Ystävällisin terveisin, Malmigate Net <<email address>> -- Legal Note: This mail was sent through a Freedom Of Information Portal. Replies might be published automatically.
Kind Regards, Malmigate Net
 1. 5 years, 1 month agoJan. 25, 2019, 2:15 p.m.: Malmigate Net sent a message to Helsinki.
From
"noreplykirjaamo@hel.fi" <noreplykirjaamo@hel.fi> – Helsinki
Subject
Kirjaamon automaattivastaus / Automatsvar från registratorskontoret
Date
Jan. 25, 2019, 2:17 p.m.
Status
Awaiting response

Helsingin kaupungin kirjaamo on vastaanottanut viestinne. Helsingfors stads registratorskontor har tagit emot ert meddelande. Tämä on automaattinen viesti, johon ei voi vastata. Detta är ett automatiskt meddelande, som inte går att besvara.
From
"noreplykirjaamo@hel.fi" <noreplykirjaamo@hel.fi> – Helsinki
Subject
Kirjaamon automaattivastaus / Automatsvar från registratorskontoret
Date
Jan. 25, 2019, 2:17 p.m.
Status
Awaiting response

Helsingin kaupungin kirjaamo on vastaanottanut viestinne. Helsingfors stads registratorskontor har tagit emot ert meddelande. Tämä on automaattinen viesti, johon ei voi vastata. Detta är ett automatiskt meddelande, som inte går att
 1. 5 years, 1 month agoJan. 25, 2019, 2:18 p.m.: Received an email from Helsinki.
From
Kirjaamo Helsinki <helsinki.kirjaamo@hel.fi> – Helsinki
Subject
VS: Malmin lentokenttäalueen väliaikaiskäyttö, hakemusten arviointiryhmän tilaamat selvitykset ja vastaukset hakijoille [#711]
Date
Jan. 28, 2019, 12:01 p.m.
Status
Awaiting response
Attachments

Liitteenä kirjausilmoitus.
From
Kirjaamo Helsinki <helsinki.kirjaamo@hel.fi> – Helsinki
Subject
VS: Malmin lentokenttäalueen väliaikaiskäyttö, hakemusten arviointiryhmän tilaamat selvitykset ja vastaukset hakijoille [#711]
Date
Jan. 28, 2019, 12:01 p.m.
Status
Awaiting response
Attachments

Liitteenä kirjausilmoitus.
 1. 5 years, 1 month agoJan. 28, 2019, 12:03 p.m.: Received an email from Helsinki.
 2. 5 years, 1 month agoJan. 28, 2019, 1:47 p.m.: Malmigate Net published an attachment on request Malmin lentokenttäalueen väliaikaiskäyttö, hakemusten arviointiryhmän tilaamat selvitykset ja vastaukset hakijoille.
From
Kuisma Kimmo <kimmo.kuisma@hel.fi> – Helsinki
Subject
Vastaus tietopyyntöön_HEL 2019-001248_Malmigate Net
Date
Feb. 6, 2019, 3:23 p.m.
Status
Request resolved
Attachments

Hei, olette tietopyynnössänne 25.1.2019 pyytäneet käyttöönne asiakirjoja: 1) "ulkopuoliselta tapahtumien liikennejärjestelyihin erikoistuneelta konsultilta" tilaaman selvityksen "millä tavoin tapahtumien liikenne voidaan Malmin kentän alueella järjestää" 2) muistion 3.10.2016, sivu 5. kohdassa 7. mainitut hakemukset, yhteensä 13 kpl 3) hakijoille hakuprosessin päätteeksi lähetetyt vastaukset Vastauksena tietopyyntöönne ohessa: 1) Live Nationin laatima selvitys 2) Hakemukset 3) Kansliapäällikön viranhaltijapäätös 14.12.2018 Kansliapäällikön viranhaltijapäätös 14.12.2018 liittyy toiselle tietopyytäjälle annettuun vastaukseen. Se koskee toista samansisältöistä tietopyyntöä hakijoille lähetetyistä vastauksista. Em. päätöksen mukaisesti: arviointiryhmä vastasi arviointityön jälkeen kaikille hakijoille sähköpostitse marraskuussa 2016. Pyydettyjä asiakirjoja ei ole liitetty arkistoon, eikä kaupungilla ole niitä hallussaan, minkä johdosta asiakirjoja ei voida luovuttaa pyytäjälle. Halutessanne voitte saada samansisältöisen päätöksen, jos ette koe tätä antamaamme vastausta asiaan riittäväksi. Terveisin Kimmo Kuisma ************************************** Kimmo Kuisma projektinjohtaja, Malmin lentokentän alue Helsingin kaupunki | Kaupunginkanslia Talous- ja suunnitteluosasto | Aluerakentaminen PL 20 (käyntios. Pohjoisesplanadi 15-17 B, 2. krs) 00099 Helsingin kaupunki Puh. +358 (0)9 310 25808 <<sähköpostiosoite>> ja sähköpostiosoite> > www.hel.fi/kaupunginkanslia<http:/... www.uuttahelsinkia.fi<http://www.u... <<sähköpostiosoite>> Lähettäjä: Malmigate Net <<nimi ja sähköpostiosoite> > Lähetetty: 25. tammikuuta 2019 14:15 Vastaanottaja: Kirjaamo Helsinki Aihe: Malmin lentokenttäalueen väliaikaiskäyttö, hakemusten arviointiryhmän tilaamat selvitykset ja vastaukset hakijoille [#711] Hyvä vastaanottaja, Tämä on julkisuuslakiin (http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa...) perustuva tietopyyntö. Sähköposti on lähetetty http://tietopyynto.fi-sivustolta. Tähän sähköpostiin vastaamalla lähetät vastauksen tietopyyntöön. Pyydämme saada nähtäväksi Malmin lentokenttäalueen väliaikaiskäyttö, hakemusten arviointiryhmän "ulkopuoliselta tapahtumien liikennejärjestelyihin erikoistuneelta konsultilta" tilaaman selvityksen "millä tavoin tapahtumien liikenne voidaan Malmin kentän alueella järjestää" ja muut arviointiryhmän tilaamat vastaavat selvitykset. Viite Helsingin kaupunginkanslia, muistio 3.10.2016, sivu 5. kohta 7. Hakemukset Malmin lentokentän väliaikaiskäytöksi "Sitä varten Päivi (Munther?) on tilaamassa ulkopuoliselta tapahtumien liikennejärjestelyihin erikoistuneelta konsultilta tutkielman siitä millä tavoin tapahtumien liikenne voidaan Malmin kentän alueella järjestää." Pyydämme myös saada nähtäväksi muistion em. kohdassa 7. mainitut hakemukset, yhteensä 13 kpl ja hakijoille hakuprosessin päätteeksi lähetetyt vastaukset. Viitattu muistiossa 4.11.2016 kohdassa 6. "vastausluonnokset hakijoille", "hyväksyttiin Kallion, Kuusen ja Qvisénin luonnostelemat vastaukset". Pyydän toimittamaan aineiston jäljennöksen viivytyksettä sähköisessä muodossa liitetiedostona vastauksena tähän viestiin. Tietoaineistot avoimena rakenteellisena datana, eli .xls-, .csv-, .sql-, tai muussa rakenteellisessa muodossa. Dokumentit pyydän uudelleenkäytettävässä muodossa, kuten .doc, odf-, .ppt tai pdf/a-muodossa. Olisi toivottavaa että aineisto olisi julkisuuslain 20 § mukaan vastedes saatavilla organisaationne web-sivulla. Pyydän toimittamaan tiedot julkl 16 § mukaisesti pyydetyllä tavalla pyydetyssä muodossa tai perustelemaan sähköpostitse viivytyksettä mikäli on syy toimittaa toisella tavalla. Huomioittehan että myös käsitelyyn liittyvien virkamiesten nimet on julkisia, "Virkamiehen on esiinnyttävä omalla nimellään." (EOA 686/4/09) Huomioittehan että julkl. 34§ mukaan asiakirjan antamisesta ei peritä maksua, kun julkinen sähköisesti talletettu asiakirja lähetetään tiedon pyytäjälle sähköpostitse. Pyydän toimittamaan tiedot viivytyksettä julkl. 14.4§ mukaisesti, enintään 2 viikon määräajan kuluessa, tai perustelemaan ensi tilassa mikäli tietojen toimittamiseen tarvitaan pidempi kuukauden toimitusaika. Mikäli pyyntöä ei voida täyttää, pyydän 14.4§ mukaisessa 2 viikon määräajan kuluessa valituskelpoisen päätöksen. Pyydän viivytyksettä kuittaamaan viestin vastaanotetuksi ja kertomaan asian diaarinumeron. Ystävällisin terveisin, Malmigate Net <<sähköpostiosoite>>
From
Malmigate Net
Subject
Re: VS: Malmin lentokenttäalueen väliaikaiskäyttö, hakemusten arviointiryhmän tilaamat selvitykset ja vastaukset hakijoille [#711]
Date
Feb. 19, 2019, 10:44 a.m.
To
Helsinki

Hei, odotamme edelleen kirjausilmoitusta tähän tietopyyntöön 25.1.2019, diaarinumero HEL 2019-001248. Laissa säädetty kahden viikon määräaika on ylittynyt. Malmigate Request Number: 711 Reply To: <<email address>> Post Address: Malmigate Net
 1. 5 years agoFeb. 19, 2019, 10:44 a.m.: Malmigate Net sent a message to Helsinki.
From
"noreplykirjaamo@hel.fi" <noreplykirjaamo@hel.fi> – Helsinki
Subject
Kirjaamon automaattivastaus / Automatsvar från registratorskontoret
Date
Feb. 19, 2019, 10:45 a.m.
Status
Request resolved

Helsingin kaupungin kirjaamo on vastaanottanut viestinne. Helsingfors stads registratorskontor har tagit emot ert meddelande. Tämä on automaattinen viesti, johon ei voi vastata. Detta är ett automatiskt meddelande, som inte går att
From
Malmigate Net
Subject
Re: Re: VS: Malmin lentokenttäalueen väliaikaiskäyttö, hakemusten arviointiryhmän tilaamat selvitykset ja vastaukset hakijoille [#711]
Date
March 2, 2019, 9:43 a.m.
To
Helsinki

Hei, odotamme edelleen vastausta tähän tietopyyntöön 25.1.2019, diaarinumero HEL 2019-001248. Laissa säädetty kuukauden määräaika on ylittynyt. Malmigate Request Number: 711 Reply To: <<email address>> Post Address: Malmigate Net
 1. 5 years agoMarch 2, 2019, 9:43 a.m.: Malmigate Net sent a message to Helsinki.
From
"noreplykirjaamo@hel.fi" <noreplykirjaamo@hel.fi> – Helsinki
Subject
Kirjaamon automaattivastaus / Automatsvar från registratorskontoret
Date
March 2, 2019, 9:44 a.m.
Status
Request resolved

Helsingin kaupungin kirjaamo on vastaanottanut viestinne. Helsingfors stads registratorskontor har tagit emot ert meddelande. Tämä on automaattinen viesti, johon ei voi vastata. Detta är ett automatiskt meddelande, som inte går att
From
Kuisma Kimmo <kimmo.kuisma@hel.fi> – Helsinki
Subject
Jatkovastaus tietopyyntöön_HEL 2019-001248_Malmigate Net
Date
March 5, 2019, 5:01 p.m.
Status
Request resolved
Attachments

Hei, olette kirjaamoon lähettämissänne viesteissä (19.2.2019 ja 2.3.2019) muistuttaneet vastaamista tietopyyntöönne asiassa HEL 2019-001248. Tietopyyntöönne on vastattu 6.2.2019 ilmoittamaanne sähköpostiosoitteeseen <<sähköpostiosoite>> ja sähköpostiosoite> >. Tällä viestillä toistamme em. aiemman vastauksemme tietopyyntöönne. Terveisin Kimmo Kuisma Helsingin kaupunki Kaupunginkanslia Lähettäjä: Kuisma Kimmo Lähetetty: 6. helmikuuta 2019 15:24 Vastaanottaja: <<sähköpostiosoite>> <<nimi ja sähköpostiosoite> > Aihe: Vastaus tietopyyntöön_HEL 2019-001248_Malmigate Net Hei, olette tietopyynnössänne 25.1.2019 pyytäneet käyttöönne asiakirjoja: 1) "ulkopuoliselta tapahtumien liikennejärjestelyihin erikoistuneelta konsultilta" tilaaman selvityksen "millä tavoin tapahtumien liikenne voidaan Malmin kentän alueella järjestää" 2) muistion 3.10.2016, sivu 5. kohdassa 7. mainitut hakemukset, yhteensä 13 kpl 3) hakijoille hakuprosessin päätteeksi lähetetyt vastaukset Vastauksena tietopyyntöönne ohessa: 1) Live Nationin laatima selvitys 2) Hakemukset 3) Kansliapäällikön viranhaltijapäätös 14.12.2018 Kansliapäällikön viranhaltijapäätös 14.12.2018 liittyy toiselle tietopyytäjälle annettuun vastaukseen. Se koskee toista samansisältöistä tietopyyntöä hakijoille lähetetyistä vastauksista. Em. päätöksen mukaisesti: arviointiryhmä vastasi arviointityön jälkeen kaikille hakijoille sähköpostitse marraskuussa 2016. Pyydettyjä asiakirjoja ei ole liitetty arkistoon, eikä kaupungilla ole niitä hallussaan, minkä johdosta asiakirjoja ei voida luovuttaa pyytäjälle. Halutessanne voitte saada samansisältöisen päätöksen, jos ette koe tätä antamaamme vastausta asiaan riittäväksi. Terveisin Kimmo Kuisma ************************************** Kimmo Kuisma projektinjohtaja, Malmin lentokentän alue Helsingin kaupunki | Kaupunginkanslia Talous- ja suunnitteluosasto | Aluerakentaminen PL 20 (käyntios. Pohjoisesplanadi 15-17 B, 2. krs) 00099 Helsingin kaupunki Puh. +358 (0)9 310 25808 <<sähköpostiosoite>> ja sähköpostiosoite> > www.hel.fi/kaupunginkanslia<http:/... www.uuttahelsinkia.fi<http://www.u... <<sähköpostiosoite>> Lähettäjä: Malmigate Net <<nimi ja sähköpostiosoite >> Lähetetty: 25. tammikuuta 2019 14:15 Vastaanottaja: Kirjaamo Helsinki Aihe: Malmin lentokenttäalueen väliaikaiskäyttö, hakemusten arviointiryhmän tilaamat selvitykset ja vastaukset hakijoille [#711] Hyvä vastaanottaja, Tämä on julkisuuslakiin (http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa...) perustuva tietopyyntö. Sähköposti on lähetetty http://tietopyynto.fi-sivustolta. Tähän sähköpostiin vastaamalla lähetät vastauksen tietopyyntöön. Pyydämme saada nähtäväksi Malmin lentokenttäalueen väliaikaiskäyttö, hakemusten arviointiryhmän "ulkopuoliselta tapahtumien liikennejärjestelyihin erikoistuneelta konsultilta" tilaaman selvityksen "millä tavoin tapahtumien liikenne voidaan Malmin kentän alueella järjestää" ja muut arviointiryhmän tilaamat vastaavat selvitykset. Viite Helsingin kaupunginkanslia, muistio 3.10.2016, sivu 5. kohta 7. Hakemukset Malmin lentokentän väliaikaiskäytöksi "Sitä varten Päivi (Munther?) on tilaamassa ulkopuoliselta tapahtumien liikennejärjestelyihin erikoistuneelta konsultilta tutkielman siitä millä tavoin tapahtumien liikenne voidaan Malmin kentän alueella järjestää." Pyydämme myös saada nähtäväksi muistion em. kohdassa 7. mainitut hakemukset, yhteensä 13 kpl ja hakijoille hakuprosessin päätteeksi lähetetyt vastaukset. Viitattu muistiossa 4.11.2016 kohdassa 6. "vastausluonnokset hakijoille", "hyväksyttiin Kallion, Kuusen ja Qvisénin luonnostelemat vastaukset". Pyydän toimittamaan aineiston jäljennöksen viivytyksettä sähköisessä muodossa liitetiedostona vastauksena tähän viestiin. Tietoaineistot avoimena rakenteellisena datana, eli .xls-, .csv-, .sql-, tai muussa rakenteellisessa muodossa. Dokumentit pyydän uudelleenkäytettävässä muodossa, kuten .doc, odf-, .ppt tai pdf/a-muodossa. Olisi toivottavaa että aineisto olisi julkisuuslain 20 § mukaan vastedes saatavilla organisaationne web-sivulla. Pyydän toimittamaan tiedot julkl 16 § mukaisesti pyydetyllä tavalla pyydetyssä muodossa tai perustelemaan sähköpostitse viivytyksettä mikäli on syy toimittaa toisella tavalla. Huomioittehan että myös käsitelyyn liittyvien virkamiesten nimet on julkisia, "Virkamiehen on esiinnyttävä omalla nimellään." (EOA 686/4/09) Huomioittehan että julkl. 34§ mukaan asiakirjan antamisesta ei peritä maksua, kun julkinen sähköisesti talletettu asiakirja lähetetään tiedon pyytäjälle sähköpostitse. Pyydän toimittamaan tiedot viivytyksettä julkl. 14.4§ mukaisesti, enintään 2 viikon määräajan kuluessa, tai perustelemaan ensi tilassa mikäli tietojen toimittamiseen tarvitaan pidempi kuukauden toimitusaika. Mikäli pyyntöä ei voida täyttää, pyydän 14.4§ mukaisessa 2 viikon määräajan kuluessa valituskelpoisen päätöksen. Pyydän viivytyksettä kuittaamaan viestin vastaanotetuksi ja kertomaan asian diaarinumeron. Ystävällisin terveisin, Malmigate Net <<sähköpostiosoite>> ja sähköpostiosoite>>
From
Malmigate Net
Subject
Re: Re: Re: VS: Malmin lentokenttäalueen väliaikaiskäyttö, hakemusten arviointiryhmän tilaamat selvitykset ja vastaukset hakijoille [#711]
Date
March 15, 2019, 9:04 a.m.
To
Helsinki

Dear Sir or Madam, My Freedom of Information request "Malmin lentokenttäalueen väliaikaiskäyttö, hakemusten arviointiryhmän tilaamat selvitykset ja vastaukset hakijoille" (01/25/2019, #711) was not answered in the time defined by law and is now 35 days late. Please update me on the status of my request as soon as possible. Diaarinumero HEL 2019-001248. Sincerely yours, Malmigate Net Request Number: 711 Reply To: <<email address>> Post Address: Malmigate Net
 1. 4 years, 11 months agoMarch 15, 2019, 9:05 a.m.: Malmigate Net sent a message to Helsinki.
From
"noreplykirjaamo@hel.fi" <noreplykirjaamo@hel.fi> – Helsinki
Subject
Kirjaamon automaattivastaus / Automatsvar från registratorskontoret
Date
March 15, 2019, 9:05 a.m.
Status
Request resolved

Helsingin kaupungin kirjaamo on vastaanottanut viestinne. Helsingfors stads registratorskontor har tagit emot ert meddelande. Tämä on automaattinen viesti, johon ei voi vastata. Detta är ett automatiskt meddelande, som inte går att
From
"noreplykirjaamo@hel.fi" <noreplykirjaamo@hel.fi> – Helsinki
Subject
Kirjaamon automaattivastaus / Automatsvar från registratorskontoret
Date
March 15, 2019, 9:05 a.m.
Status
Awaiting response

Helsingin kaupungin kirjaamo on vastaanottanut viestinne. Helsingfors stads registratorskontor har tagit emot ert meddelande. Tämä on automaattinen viesti, johon ei voi vastata. Detta är ett automatiskt meddelande, som inte går att
From
Malmigate Net
Subject
Re: Re: Re: Re: VS: Malmin lentokenttäalueen väliaikaiskäyttö, hakemusten arviointiryhmän tilaamat selvitykset ja vastaukset hakijoille [#711]
Date
March 15, 2019, 9:09 a.m.
To
Helsinki

Hyvä vastaanottaja, Tietopyyntööni "Malmin lentokenttäalueen väliaikaiskäyttö, hakemusten arviointiryhmän tilaamat selvitykset ja vastaukset hakijoille" (25.1.2019, #711) ei vastattu lain määrittelemässä ajassa ja se on nyt 35 päivää myöhässä. Olkaa hyvä ja kertokaa tietopyyntöni tilasta välittömästi, tai toimittakaa asiasta valituskelpoinen päätös. Diaarinumero HEL 2019-001248. Ystävällisin terveisin, Malmigate Net Pyynnön numero: 711 Vastaus: <<sähköpostiosoite>> Postiosoite: Malmigate Net
 1. 4 years, 11 months agoMarch 15, 2019, 9:09 a.m.: Malmigate Net sent a message to Helsinki.
From
"noreplykirjaamo@hel.fi" <noreplykirjaamo@hel.fi> – Helsinki
Subject
Kirjaamon automaattivastaus / Automatsvar från registratorskontoret
Date
March 15, 2019, 9:10 a.m.
Status
Request resolved

Helsingin kaupungin kirjaamo on vastaanottanut viestinne. Helsingfors stads registratorskontor har tagit emot ert meddelande. Tämä on automaattinen viesti, johon ei voi vastata. Detta är ett automatiskt meddelande, som inte går att
From
"noreplykirjaamo@hel.fi" <noreplykirjaamo@hel.fi> – Helsinki
Subject
Kirjaamon automaattivastaus / Automatsvar från registratorskontoret
Date
March 15, 2019, 9:10 a.m.
Status
Request resolved

Helsingin kaupungin kirjaamo on vastaanottanut viestinne. Helsingfors stads registratorskontor har tagit emot ert meddelande. Tämä on automaattinen viesti, johon ei voi vastata. Detta är ett automatiskt meddelande, som inte går att
 1. 4 years, 11 months agoMarch 19, 2019, 12:15 p.m.: Received an email from Helsinki.
 2. 4 years, 11 months agoMarch 19, 2019, 12:16 p.m.: Received an email from Helsinki.
 3. 4 years, 11 months agoMarch 19, 2019, 12:21 p.m.: Received an email from Helsinki.
 4. 4 years, 11 months agoMarch 19, 2019, 12:26 p.m.: Received an email from Helsinki.
 5. 4 years, 11 months agoMarch 19, 2019, 12:34 p.m.: Received an email from Helsinki.
 6. 4 years, 11 months agoMarch 19, 2019, 12:35 p.m.: Received an email from Helsinki.
 7. 4 years, 11 months agoMarch 19, 2019, 12:41 p.m.: Received an email from Helsinki.
 8. 4 years, 11 months agoMarch 19, 2019, 12:42 p.m.: Received an email from Helsinki.
 9. 4 years, 11 months agoMarch 20, 2019, 8:32 a.m.: Malmigate Net published an attachment on request Malmin lentokenttäalueen väliaikaiskäyttö, hakemusten arviointiryhmän tilaamat selvitykset ja vastaukset hakijoille.
 10. 4 years, 11 months agoMarch 20, 2019, 8:32 a.m.: Malmigate Net published an attachment on request Malmin lentokenttäalueen väliaikaiskäyttö, hakemusten arviointiryhmän tilaamat selvitykset ja vastaukset hakijoille.
 11. 4 years, 11 months agoMarch 20, 2019, 8:32 a.m.: Malmigate Net published an attachment on request Malmin lentokenttäalueen väliaikaiskäyttö, hakemusten arviointiryhmän tilaamat selvitykset ja vastaukset hakijoille.
 12. 4 years, 11 months agoMarch 20, 2019, 8:33 a.m.: Malmigate Net published an attachment on request Malmin lentokenttäalueen väliaikaiskäyttö, hakemusten arviointiryhmän tilaamat selvitykset ja vastaukset hakijoille.
 13. 4 years, 11 months agoMarch 20, 2019, 8:40 a.m.: Malmigate Net published an attachment on request Malmin lentokenttäalueen väliaikaiskäyttö, hakemusten arviointiryhmän tilaamat selvitykset ja vastaukset hakijoille.
 14. 4 years, 11 months agoMarch 20, 2019, 8:40 a.m.: Malmigate Net published an attachment on request Malmin lentokenttäalueen väliaikaiskäyttö, hakemusten arviointiryhmän tilaamat selvitykset ja vastaukset hakijoille.
 15. 4 years, 11 months agoMarch 20, 2019, 8:40 a.m.: Malmigate Net published an attachment on request Malmin lentokenttäalueen väliaikaiskäyttö, hakemusten arviointiryhmän tilaamat selvitykset ja vastaukset hakijoille.
 16. 4 years, 11 months agoMarch 20, 2019, 8:41 a.m.: Malmigate Net published an attachment on request Malmin lentokenttäalueen väliaikaiskäyttö, hakemusten arviointiryhmän tilaamat selvitykset ja vastaukset hakijoille.
 17. 4 years, 11 months agoMarch 20, 2019, 8:41 a.m.: Malmigate Net published an attachment on request Malmin lentokenttäalueen väliaikaiskäyttö, hakemusten arviointiryhmän tilaamat selvitykset ja vastaukset hakijoille.
 18. 4 years, 11 months agoMarch 20, 2019, 8:44 a.m.: Malmigate Net published an attachment on request Malmin lentokenttäalueen väliaikaiskäyttö, hakemusten arviointiryhmän tilaamat selvitykset ja vastaukset hakijoille.
 19. 4 years, 11 months agoMarch 20, 2019, 8:46 a.m.: Malmigate Net published an attachment on request Malmin lentokenttäalueen väliaikaiskäyttö, hakemusten arviointiryhmän tilaamat selvitykset ja vastaukset hakijoille.
 20. 4 years, 11 months agoMarch 20, 2019, 8:46 a.m.: Malmigate Net published an attachment on request Malmin lentokenttäalueen väliaikaiskäyttö, hakemusten arviointiryhmän tilaamat selvitykset ja vastaukset hakijoille.
 21. 4 years, 11 months agoMarch 20, 2019, 8:46 a.m.: Malmigate Net published an attachment on request Malmin lentokenttäalueen väliaikaiskäyttö, hakemusten arviointiryhmän tilaamat selvitykset ja vastaukset hakijoille.
 22. 4 years, 11 months agoMarch 20, 2019, 8:46 a.m.: Malmigate Net published an attachment on request Malmin lentokenttäalueen väliaikaiskäyttö, hakemusten arviointiryhmän tilaamat selvitykset ja vastaukset hakijoille.
 23. 4 years, 11 months agoMarch 20, 2019, 8:46 a.m.: Malmigate Net published an attachment on request Malmin lentokenttäalueen väliaikaiskäyttö, hakemusten arviointiryhmän tilaamat selvitykset ja vastaukset hakijoille.
 24. 4 years, 11 months agoMarch 20, 2019, 8:46 a.m.: Malmigate Net published an attachment on request Malmin lentokenttäalueen väliaikaiskäyttö, hakemusten arviointiryhmän tilaamat selvitykset ja vastaukset hakijoille.
 25. 4 years, 11 months agoMarch 20, 2019, 8:46 a.m.: Malmigate Net published an attachment on request Malmin lentokenttäalueen väliaikaiskäyttö, hakemusten arviointiryhmän tilaamat selvitykset ja vastaukset hakijoille.
 26. 4 years, 11 months agoMarch 20, 2019, 8:46 a.m.: Malmigate Net published an attachment on request Malmin lentokenttäalueen väliaikaiskäyttö, hakemusten arviointiryhmän tilaamat selvitykset ja vastaukset hakijoille.
 27. 4 years, 11 months agoMarch 20, 2019, 8:46 a.m.: Malmigate Net published an attachment on request Malmin lentokenttäalueen väliaikaiskäyttö, hakemusten arviointiryhmän tilaamat selvitykset ja vastaukset hakijoille.
 28. 4 years, 11 months agoMarch 20, 2019, 8:46 a.m.: Malmigate Net published an attachment on request Malmin lentokenttäalueen väliaikaiskäyttö, hakemusten arviointiryhmän tilaamat selvitykset ja vastaukset hakijoille.
 29. 4 years, 11 months agoMarch 20, 2019, 8:46 a.m.: Malmigate Net published an attachment on request Malmin lentokenttäalueen väliaikaiskäyttö, hakemusten arviointiryhmän tilaamat selvitykset ja vastaukset hakijoille.
 30. 4 years, 11 months agoMarch 20, 2019, 8:46 a.m.: Malmigate Net published an attachment on request Malmin lentokenttäalueen väliaikaiskäyttö, hakemusten arviointiryhmän tilaamat selvitykset ja vastaukset hakijoille.
 31. 4 years, 11 months agoMarch 20, 2019, 8:47 a.m.: Malmigate Net set status to 'Request partially successful'.
 32. 4 years, 11 months agoMarch 20, 2019, 8:47 a.m.: Malmigate Net set status to 'Request partially successful'.
 33. 4 years, 11 months agoMarch 20, 2019, 8:47 a.m.: Malmigate Net set status to 'Request partially successful'.
 34. 4 years, 11 months agoMarch 20, 2019, 8:47 a.m.: Malmigate Net published an attachment on request Malmin lentokenttäalueen väliaikaiskäyttö, hakemusten arviointiryhmän tilaamat selvitykset ja vastaukset hakijoille.
 35. 4 years, 11 months agoMarch 20, 2019, 8:47 a.m.: Malmigate Net published an attachment on request Malmin lentokenttäalueen väliaikaiskäyttö, hakemusten arviointiryhmän tilaamat selvitykset ja vastaukset hakijoille.
 36. 4 years, 11 months agoMarch 20, 2019, 8:47 a.m.: Malmigate Net published an attachment on request Malmin lentokenttäalueen väliaikaiskäyttö, hakemusten arviointiryhmän tilaamat selvitykset ja vastaukset hakijoille.
 37. 4 years, 11 months agoMarch 20, 2019, 8:47 a.m.: Malmigate Net published an attachment on request Malmin lentokenttäalueen väliaikaiskäyttö, hakemusten arviointiryhmän tilaamat selvitykset ja vastaukset hakijoille.
 38. 4 years, 11 months agoMarch 20, 2019, 8:47 a.m.: Malmigate Net published an attachment on request Malmin lentokenttäalueen väliaikaiskäyttö, hakemusten arviointiryhmän tilaamat selvitykset ja vastaukset hakijoille.
 39. 4 years, 11 months agoMarch 20, 2019, 8:48 a.m.: Malmigate Net published an attachment on request Malmin lentokenttäalueen väliaikaiskäyttö, hakemusten arviointiryhmän tilaamat selvitykset ja vastaukset hakijoille.
 40. 4 years, 11 months agoMarch 20, 2019, 8:48 a.m.: Malmigate Net published an attachment on request Malmin lentokenttäalueen väliaikaiskäyttö, hakemusten arviointiryhmän tilaamat selvitykset ja vastaukset hakijoille.
 41. 4 years, 11 months agoMarch 20, 2019, 8:48 a.m.: Malmigate Net published an attachment on request Malmin lentokenttäalueen väliaikaiskäyttö, hakemusten arviointiryhmän tilaamat selvitykset ja vastaukset hakijoille.
 42. 4 years, 11 months agoMarch 20, 2019, 8:48 a.m.: Malmigate Net published an attachment on request Malmin lentokenttäalueen väliaikaiskäyttö, hakemusten arviointiryhmän tilaamat selvitykset ja vastaukset hakijoille.
 43. 4 years, 11 months agoMarch 20, 2019, 8:48 a.m.: Malmigate Net published an attachment on request Malmin lentokenttäalueen väliaikaiskäyttö, hakemusten arviointiryhmän tilaamat selvitykset ja vastaukset hakijoille.
 44. 4 years, 11 months agoMarch 20, 2019, 8:48 a.m.: Malmigate Net published an attachment on request Malmin lentokenttäalueen väliaikaiskäyttö, hakemusten arviointiryhmän tilaamat selvitykset ja vastaukset hakijoille.
 45. 4 years, 11 months agoMarch 20, 2019, 8:48 a.m.: Malmigate Net published an attachment on request Malmin lentokenttäalueen väliaikaiskäyttö, hakemusten arviointiryhmän tilaamat selvitykset ja vastaukset hakijoille.
 46. 4 years, 11 months agoMarch 20, 2019, 8:48 a.m.: Malmigate Net published an attachment on request Malmin lentokenttäalueen väliaikaiskäyttö, hakemusten arviointiryhmän tilaamat selvitykset ja vastaukset hakijoille.
 47. 4 years, 11 months agoMarch 20, 2019, 8:48 a.m.: Malmigate Net set status to 'Request partially successful'.
 48. 4 years, 11 months agoMarch 20, 2019, 8:49 a.m.: Malmigate Net set status to 'Request partially successful'.
 49. 4 years, 11 months agoMarch 20, 2019, 8:49 a.m.: Malmigate Net set status to 'Request partially successful'.
From
Malmigate Net
Subject
Re: Kirjaamon automaattivastaus / Automatsvar från registratorskontoret [#711]
Date
March 20, 2019, 9:23 a.m.
To
Helsinki

Hei, kiitos vastauksestanne tietopyyntöön HEL 2019-001248. Tässä Open Knowledge Finlandin ylläpitämässä tietopyynto.fi palvelussa on ilmeisesti ollut tekninen häiriö. Eilen tiistaina 19.3. tuli kerralla 41 kpl erilaisia viestejä ja kuittauksia, osa useampaankin kertaan noin ajalta helmikuu-maaliskuu 2019. Tämä aineisto on riittävä. Kiitos teille ja hyvää kevään jatkoa! Malmigate Request Number: 711 Reply To: <<email address>> Post Address: Malmigate Net
 1. 4 years, 11 months agoMarch 20, 2019, 9:24 a.m.: Malmigate Net sent a message to Helsinki.
 2. 4 years, 7 months agoJuly 19, 2019, 11:23 a.m.: Received an email from Helsinki.
 3. 4 years, 7 months agoJuly 19, 2019, 11:25 a.m.: Received an email from Helsinki.
 4. 4 years, 7 months agoJuly 19, 2019, 4:57 p.m.: Malmigate Net set status to 'Request Successful'.
 5. 4 years, 7 months agoJuly 19, 2019, 4:57 p.m.: Malmigate Net set status to 'Request partially successful'.