Malmin lentoaseman rakennusten korjaaminen Pelastuslaitoksen / MIRG käyttöön

Request to:
Helsinki
Law used:
Julkisuuslaki
Status of this request:
Request partially successful
Summary of Request
Hyvä vastaanottaja, Tämä on julkisuuslakiin (http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa...) perustuva tietopyyntö. Sähköposti on lähetetty http://tietopyynto.fi-sivustolta. Tähän sähköpostiin vastaamalla lähetät vastauksen tietopyyntöön. Onko Helsingin kaupunki tilannut joltain/joltain puitesopimuksessa mainituilta suunnittelutoimistoilta suunnittelua Malmin lentoaseman rakennuksiin korjaus- tai muutostöihin Helsingin pelastuslaitoksen korjaamon, keskusvasraston, Malmin pelastusaseman ja/tai Helsingin MIRG-meripelastusryhmän käyttöön ja jos on, niin pyydämme saada suunnitelmat/selvitykset nähtäväksi ml. mahd. kustannusarviot. "Pienehköjen hankkeiden pää- ja arkkitehtisuunnittelupalvelujen puitejärjestely": Arkkitehtitoimisto Rauhalammi Oy Arkkitehtitoimisto Kari Ristola Oy Arkkitehtuuritoimisto Valvomo Oy Arkkitehtitoimisto Hormia Oy Arkkitehdit Siistonen Oy Groop & Tiensuu Arkkitehdit Oy Liark Oy Studio Bergroth Oy Arkkitehtitoimisto K2S Oy Kati Salonen ja Mona Schalin Arkkitehdit Oy Arkkitehdit Freese-Luutonen-Tietoa Arkkitehtitoimisto Perko Oy Edifica Oy HMT Arkkitehdit Oy Arkkitehtitoimisto Koskinen & Schalin Oy Arkkitehdit Korolainen & Heino Ky Arkkitehdit Frondelius+ Keppo+ Salmenperä Oy / AFKS Arkkitehdit Kirsi Korhonen ja Mika Penttinen Oy Arkkitehtitoimisto Lukkaroinen Oy Arkkitehtitoimisto Lehto Peltonen Valkama Oy Verstas Arkkitehdit Oy Innovarch Oy / Eduarch Arkbyroo Oy Anttinen Oiva Arkkitehdit Oy Julkisuuslain 6 §:n mukaan selvitys on julkinen asiakirja silloinkin kun se liittyy muuten keskeneräiseen asiaan, kun se on valmis käyttötarkoitukseensa. Viite: Pormestarin talousarvioehdotus 11.10.2018 8 02 02 03 Kaupunkiympäristötoimialan korjausrakennushankkeet Malmin lentoaseman rajavartiolaitos Rakennusten korjaaminen Pelastuslaitoksen korjaamon ja keskusvaraston käyttöön, 1639 m2 (bruttoala) Rakentamiskustannukset yhteensä 1,7 M€ (ALV 0%), mistä vuodelle 2019 varattu 1,0 M€. Pyydän toimittamaan aineiston jäljennöksen viivytyksettä sähköisessä muodossa liitetiedostona vastauksena tähän viestiin. Tietoaineistot avoimena rakenteellisena datana, eli .xls-, .csv-, .sql-, tai muussa rakenteellisessa muodossa. Dokumentit pyydän uudelleenkäytettävässä muodossa, kuten .doc, odf-, .ppt tai pdf/a-muodossa. Olisi toivottavaa että aineisto olisi julkisuuslain 20 § mukaan vastedes saatavilla organisaationne web-sivulla. Pyydän toimittamaan tiedot julkl 16 § mukaisesti pyydetyllä tavalla pyydetyssä muodossa tai perustelemaan sähköpostitse viivytyksettä mikäli on syy toimittaa toisella tavalla. Huomioittehan että myös käsitelyyn liittyvien virkamiesten nimet on julkisia, "Virkamiehen on esiinnyttävä omalla nimellään." (EOA 686/4/09) Huomioittehan että julkl. 34§ mukaan asiakirjan antamisesta ei peritä maksua, kun julkinen sähköisesti talletettu asiakirja lähetetään tiedon pyytäjälle sähköpostitse. Pyydän toimittamaan tiedot viivytyksettä julkl. 14.4§ mukaisesti, enintään 2 viikon määräajan kuluessa, tai perustelemaan ensi tilassa mikäli tietojen toimittamiseen tarvitaan pidempi kuukauden toimitusaika. Mikäli pyyntöä ei voida täyttää, pyydän 14.4§ mukaisessa 2 viikon määräajan kuluessa valituskelpoisen päätöksen. Pyydän viivytyksettä kuittaamaan viestin vastaanotetuksi ja kertomaan asian diaarinumeron. Ystävällisin terveisin,

Messages in this request

From
Malmigate Net
Subject
Malmin lentoaseman rakennusten korjaaminen Pelastuslaitoksen / MIRG käyttöön [#661]
Date
Oct. 13, 2018, 8:54 a.m.
To
Helsinki
Status
Awaiting response

Hyvä vastaanottaja, Tämä on julkisuuslakiin (http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa...) perustuva tietopyyntö. Sähköposti on lähetetty http://tietopyynto.fi-sivustolta. Tähän sähköpostiin vastaamalla lähetät vastauksen tietopyyntöön. Onko Helsingin kaupunki tilannut joltain/joltain puitesopimuksessa mainituilta suunnittelutoimistoilta suunnittelua Malmin lentoaseman rakennuksiin korjaus- tai muutostöihin Helsingin pelastuslaitoksen korjaamon, keskusvasraston, Malmin pelastusaseman ja/tai Helsingin MIRG-meripelastusryhmän käyttöön ja jos on, niin pyydämme saada suunnitelmat/selvitykset nähtäväksi ml. mahd. kustannusarviot. "Pienehköjen hankkeiden pää- ja arkkitehtisuunnittelupalvelujen puitejärjestely": Arkkitehtitoimisto Rauhalammi Oy Arkkitehtitoimisto Kari Ristola Oy Arkkitehtuuritoimisto Valvomo Oy Arkkitehtitoimisto Hormia Oy Arkkitehdit Siistonen Oy Groop & Tiensuu Arkkitehdit Oy Liark Oy Studio Bergroth Oy Arkkitehtitoimisto K2S Oy Kati Salonen ja Mona Schalin Arkkitehdit Oy Arkkitehdit Freese-Luutonen-Tietoa Arkkitehtitoimisto Perko Oy Edifica Oy HMT Arkkitehdit Oy Arkkitehtitoimisto Koskinen & Schalin Oy Arkkitehdit Korolainen & Heino Ky Arkkitehdit Frondelius+ Keppo+ Salmenperä Oy / AFKS Arkkitehdit Kirsi Korhonen ja Mika Penttinen Oy Arkkitehtitoimisto Lukkaroinen Oy Arkkitehtitoimisto Lehto Peltonen Valkama Oy Verstas Arkkitehdit Oy Innovarch Oy / Eduarch Arkbyroo Oy Anttinen Oiva Arkkitehdit Oy Julkisuuslain 6 §:n mukaan selvitys on julkinen asiakirja silloinkin kun se liittyy muuten keskeneräiseen asiaan, kun se on valmis käyttötarkoitukseensa. Viite: Pormestarin talousarvioehdotus 11.10.2018 8 02 02 03 Kaupunkiympäristötoimialan korjausrakennushankkeet Malmin lentoaseman rajavartiolaitos Rakennusten korjaaminen Pelastuslaitoksen korjaamon ja keskusvaraston käyttöön, 1639 m2 (bruttoala) Rakentamiskustannukset yhteensä 1,7 M€ (ALV 0%), mistä vuodelle 2019 varattu 1,0 M€. Pyydän toimittamaan aineiston jäljennöksen viivytyksettä sähköisessä muodossa liitetiedostona vastauksena tähän viestiin. Tietoaineistot avoimena rakenteellisena datana, eli .xls-, .csv-, .sql-, tai muussa rakenteellisessa muodossa. Dokumentit pyydän uudelleenkäytettävässä muodossa, kuten .doc, odf-, .ppt tai pdf/a-muodossa. Olisi toivottavaa että aineisto olisi julkisuuslain 20 § mukaan vastedes saatavilla organisaationne web-sivulla. Pyydän toimittamaan tiedot julkl 16 § mukaisesti pyydetyllä tavalla pyydetyssä muodossa tai perustelemaan sähköpostitse viivytyksettä mikäli on syy toimittaa toisella tavalla. Huomioittehan että myös käsitelyyn liittyvien virkamiesten nimet on julkisia, "Virkamiehen on esiinnyttävä omalla nimellään." (EOA 686/4/09) Huomioittehan että julkl. 34§ mukaan asiakirjan antamisesta ei peritä maksua, kun julkinen sähköisesti talletettu asiakirja lähetetään tiedon pyytäjälle sähköpostitse. Pyydän toimittamaan tiedot viivytyksettä julkl. 14.4§ mukaisesti, enintään 2 viikon määräajan kuluessa, tai perustelemaan ensi tilassa mikäli tietojen toimittamiseen tarvitaan pidempi kuukauden toimitusaika. Mikäli pyyntöä ei voida täyttää, pyydän 14.4§ mukaisessa 2 viikon määräajan kuluessa valituskelpoisen päätöksen. Pyydän viivytyksettä kuittaamaan viestin vastaanotetuksi ja kertomaan asian diaarinumeron. Ystävällisin terveisin,
Malmigate Net <<email address>> -- Legal Note: This mail was sent through a Freedom Of Information Portal. Replies might be published automatically.
Kind Regards, Malmigate Net
 1. 4 years, 3 months agoOct. 13, 2018, 8:55 a.m.: Malmigate Net sent a message to Helsinki.
From
"noreplykirjaamo@hel.fi" <noreplykirjaamo@hel.fi> – Helsinki
Subject
Kirjaamon automaattivastaus / Automatsvar från registratorskontoret
Date
Oct. 13, 2018, 8:58 a.m.
Status
Awaiting response

Helsingin kaupungin kirjaamo on vastaanottanut viestinne. Helsingfors stads registratorskontor har tagit emot ert meddelande. Tämä on automaattinen viesti, johon ei voi vastata. Detta är ett automatiskt meddelande, som inte går att besvara.
 1. 4 years, 3 months agoOct. 13, 2018, 8:59 a.m.: Received an email from Helsinki.
From
Kirjaamo Helsinki <helsinki.kirjaamo@hel.fi> – Helsinki
Subject
VS: Malmin lentoaseman rakennusten korjaaminen Pelastuslaitoksen / MIRG käyttöön [#661]
Date
Oct. 15, 2018, 2:36 p.m.
Status
Awaiting response

Tietopyyntö diaarinumerolla HEL 2018-010742
 1. 4 years, 3 months agoOct. 15, 2018, 2:40 p.m.: Received an email from Helsinki.
From
Rasimus Osmo <osmo.rasimus@hel.fi> – Helsinki
Subject
HEL 2018-010742, Tietopyyntö, Malmin lentoaseman rakennusten korjaaminen Pelastuslaitoksen / MIRG käyttöön
Date
Oct. 24, 2018, 2:58 p.m.
Status
Request resolved
Attachments

Vastaus tietopyyntöön HEL 2018-010742, Tietopyyntö, Malmin lentoaseman rakennusten korjaaminen Pelastuslaitoksen / MIRG käyttöön, Malmigate Net Helsingin kaupungin pelastuslaitos on tilannut puitejärjestelyyn perustuen listassa ensimmäisenä olevalta Arkkitehtitoimisto Rauhalammi Oy:ltä Malmin uuden pelastusaseman lentoaseman ent. raja hankesuunnittelu/L2-arkkitehtisuunnitelmat 6.6.2017. Näitä suunnitelmia hyödyntäen on Helsingin kaupungin Kaupunkiympäristötoimialalla laadittu hankesuunnitelmavaiheen kustannusarvio (HKA), päivätty 19.4.2018. On olennaista huomata, että kyseinen kustannusarvio kattaa vain osan Arkkitehtitoimisto Rauhalammi Oy:n suunnittelemien tilojen muutostöistä ja niissäkin sisältöä jonkin verran muuttaen. Liitteenä ovat pyydetyt asiakirjat: - Kustannusarvio, hankesuunnitelma (HKA) 19.4.2018 - Malmin pelastusasema, huoneselostus kustannuslaskentaa varten 16062017 - Piirustukset: Ark051 kustannuslaskentaa varten 16062017 Ark052 kustannuslaskentaa varten 16062017 Ark100-1 kustannuslaskentaa varten 16062017 Ark100-2 kustannuslaskentaa varten 16062017 Ark100-3 kustannuslaskentaa varten 16062017 Ark100-4 kustannuslaskentaa varten 16062017 Ark100-5 kustannuslaskentaa varten 16062017 Ark100-6 kustannuslaskentaa varten 16062017 Ark100-7 kustannuslaskentaa varten 16062017 Ark101 kustannuslaskentaa varten 16062017 Ark102 kustannuslaskentaa varten 16062017 Ark103 kustannuslaskentaa varten 16062017 Ark104 kustannuslaskentaa varten 16062017 Ark105 kustannuslaskentaa varten 16062017 Ark401 kustannuslaskentaa varten 16062017 Ark402 kustannuslaskentaa varten 16062017. Lisäksi Helsingin kaupungin Kaupunkiympäristötoimiala on tilannut Arkkitehtitoimisto Rauhalammi Oy:ltä muutossuunnittelua Pelastuslaitoksen korjaamoksi samaan kohteeseen 19.10.2018, mutta nämä suunnitelmat eivät ole vielä käytettävissä. Lähettäjä: Malmigate Net <<sähköpostiosoite>> Lähetetty: 13. lokakuuta 2018 8:55 Vastaanottaja: Kirjaamo Helsinki < <nimi ja sähköpostiosoite> > Aihe: Malmin lentoaseman rakennusten korjaaminen Pelastuslaitoksen / MIRG käyttöön [#661] Hyvä vastaanottaja, Tämä on julkisuuslakiin (http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa...) perustuva tietopyyntö. Sähköposti on lähetetty http://tietopyynto.fi-sivustolta. Tähän sähköpostiin vastaamalla lähetät vastauksen tietopyyntöön. Onko Helsingin kaupunki tilannut joltain/joltain puitesopimuksessa mainituilta suunnittelutoimistoilta suunnittelua Malmin lentoaseman rakennuksiin korjaus- tai muutostöihin Helsingin pelastuslaitoksen korjaamon, keskusvasraston, Malmin pelastusaseman ja/tai Helsingin MIRG-meripelastusryhmän käyttöön ja jos on, niin pyydämme saada suunnitelmat/selvitykset nähtäväksi ml. mahd. kustannusarviot. "Pienehköjen hankkeiden pää- ja arkkitehtisuunnittelupalvelujen puitejärjestely": Arkkitehtitoimisto Rauhalammi Oy Arkkitehtitoimisto Kari Ristola Oy Arkkitehtuuritoimisto Valvomo Oy Arkkitehtitoimisto Hormia Oy Arkkitehdit Siistonen Oy Groop & Tiensuu Arkkitehdit Oy Liark Oy Studio Bergroth Oy Arkkitehtitoimisto K2S Oy Kati Salonen ja Mona Schalin Arkkitehdit Oy Arkkitehdit Freese-Luutonen-Tietoa Arkkitehtitoimisto Perko Oy Edifica Oy HMT Arkkitehdit Oy Arkkitehtitoimisto Koskinen & Schalin Oy Arkkitehdit Korolainen & Heino Ky Arkkitehdit Frondelius+ Keppo+ Salmenperä Oy / AFKS Arkkitehdit Kirsi Korhonen ja Mika Penttinen Oy Arkkitehtitoimisto Lukkaroinen Oy Arkkitehtitoimisto Lehto Peltonen Valkama Oy Verstas Arkkitehdit Oy Innovarch Oy / Eduarch Arkbyroo Oy Anttinen Oiva Arkkitehdit Oy Julkisuuslain 6 §:n mukaan selvitys on julkinen asiakirja silloinkin kun se liittyy muuten keskeneräiseen asiaan, kun se on valmis käyttötarkoitukseensa. Viite: Pormestarin talousarvioehdotus 11.10.2018 8 02 02 03 Kaupunkiympäristötoimialan korjausrakennushankkeet Malmin lentoaseman rajavartiolaitos Rakennusten korjaaminen Pelastuslaitoksen korjaamon ja keskusvaraston käyttöön, 1639 m2 (bruttoala) Rakentamiskustannukset yhteensä 1,7 M€ (ALV 0%), mistä vuodelle 2019 varattu 1,0 M€. Pyydän toimittamaan aineiston jäljennöksen viivytyksettä sähköisessä muodossa liitetiedostona vastauksena tähän viestiin. Tietoaineistot avoimena rakenteellisena datana, eli .xls-, .csv-, .sql-, tai muussa rakenteellisessa muodossa. Dokumentit pyydän uudelleenkäytettävässä muodossa, kuten .doc, odf-, .ppt tai pdf/a-muodossa. Olisi toivottavaa että aineisto olisi julkisuuslain 20 § mukaan vastedes saatavilla organisaationne web-sivulla. Pyydän toimittamaan tiedot julkl 16 § mukaisesti pyydetyllä tavalla pyydetyssä muodossa tai perustelemaan sähköpostitse viivytyksettä mikäli on syy toimittaa toisella tavalla. Huomioittehan että myös käsitelyyn liittyvien virkamiesten nimet on julkisia, "Virkamiehen on esiinnyttävä omalla nimellään." (EOA 686/4/09) Huomioittehan että julkl. 34§ mukaan asiakirjan antamisesta ei peritä maksua, kun julkinen sähköisesti talletettu asiakirja lähetetään tiedon pyytäjälle sähköpostitse. Pyydän toimittamaan tiedot viivytyksettä julkl. 14.4§ mukaisesti, enintään 2 viikon määräajan kuluessa, tai perustelemaan ensi tilassa mikäli tietojen toimittamiseen tarvitaan pidempi kuukauden toimitusaika. Mikäli pyyntöä ei voida täyttää, pyydän 14.4§ mukaisessa 2 viikon määräajan kuluessa valituskelpoisen päätöksen. Pyydän viivytyksettä kuittaamaan viestin vastaanotetuksi ja kertomaan asian diaarinumeron. Ystävällisin terveisin, Malmigate Net <<sähköpostiosoite>>
From
Rasimus Osmo <osmo.rasimus@hel.fi> – Helsinki
Subject
HEL 2018-010742, Tietopyyntö, Malmin lentoaseman rakennusten korjaaminen Pelastuslaitoksen / MIRG käyttöön
Date
Oct. 24, 2018, 2:58 p.m.
Status
Request resolved
Attachments

Vastaus tietopyyntöön HEL 2018-010742, Tietopyyntö, Malmin lentoaseman rakennusten korjaaminen Pelastuslaitoksen / MIRG käyttöön, Malmigate Net Helsingin kaupungin pelastuslaitos on tilannut puitejärjestelyyn perustuen listassa ensimmäisenä olevalta Arkkitehtitoimisto Rauhalammi Oy:ltä Malmin uuden pelastusaseman lentoaseman ent. raja hankesuunnittelu/L2-arkkitehtisuunnitelmat 6.6.2017. Näitä suunnitelmia hyödyntäen on Helsingin kaupungin Kaupunkiympäristötoimialalla laadittu hankesuunnitelmavaiheen kustannusarvio (HKA), päivätty 19.4.2018. On olennaista huomata, että kyseinen kustannusarvio kattaa vain osan Arkkitehtitoimisto Rauhalammi Oy:n suunnittelemien tilojen muutostöistä ja niissäkin sisältöä jonkin verran muuttaen. Liitteenä ovat pyydetyt asiakirjat: - Kustannusarvio, hankesuunnitelma (HKA) 19.4.2018 - Malmin pelastusasema, huoneselostus kustannuslaskentaa varten 16062017 - Piirustukset: Ark051 kustannuslaskentaa varten 16062017 Ark052 kustannuslaskentaa varten 16062017 Ark100-1 kustannuslaskentaa varten 16062017 Ark100-2 kustannuslaskentaa varten 16062017 Ark100-3 kustannuslaskentaa varten 16062017 Ark100-4 kustannuslaskentaa varten 16062017 Ark100-5 kustannuslaskentaa varten 16062017 Ark100-6 kustannuslaskentaa varten 16062017 Ark100-7 kustannuslaskentaa varten 16062017 Ark101 kustannuslaskentaa varten 16062017 Ark102 kustannuslaskentaa varten 16062017 Ark103 kustannuslaskentaa varten 16062017 Ark104 kustannuslaskentaa varten 16062017 Ark105 kustannuslaskentaa varten 16062017 Ark401 kustannuslaskentaa varten 16062017 Ark402 kustannuslaskentaa varten 16062017. Lisäksi Helsingin kaupungin Kaupunkiympäristötoimiala on tilannut Arkkitehtitoimisto Rauhalammi Oy:ltä muutossuunnittelua Pelastuslaitoksen korjaamoksi samaan kohteeseen 19.10.2018, mutta nämä suunnitelmat eivät ole vielä käytettävissä. Lähettäjä: Malmigate Net <<sähköpostiosoite>> Lähetetty: 13. lokakuuta 2018 8:55 Vastaanottaja: Kirjaamo Helsinki < <nimi ja sähköpostiosoite> > Aihe: Malmin lentoaseman rakennusten korjaaminen Pelastuslaitoksen / MIRG käyttöön [#661] Hyvä vastaanottaja, Tämä on julkisuuslakiin (http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa...) perustuva tietopyyntö. Sähköposti on lähetetty http://tietopyynto.fi-sivustolta. Tähän sähköpostiin vastaamalla lähetät vastauksen tietopyyntöön. Onko Helsingin kaupunki tilannut joltain/joltain puitesopimuksessa mainituilta suunnittelutoimistoilta suunnittelua Malmin lentoaseman rakennuksiin korjaus- tai muutostöihin Helsingin pelastuslaitoksen korjaamon, keskusvasraston, Malmin pelastusaseman ja/tai Helsingin MIRG-meripelastusryhmän käyttöön ja jos on, niin pyydämme saada suunnitelmat/selvitykset nähtäväksi ml. mahd. kustannusarviot. "Pienehköjen hankkeiden pää- ja arkkitehtisuunnittelupalvelujen puitejärjestely": Arkkitehtitoimisto Rauhalammi Oy Arkkitehtitoimisto Kari Ristola Oy Arkkitehtuuritoimisto Valvomo Oy Arkkitehtitoimisto Hormia Oy Arkkitehdit Siistonen Oy Groop & Tiensuu Arkkitehdit Oy Liark Oy Studio Bergroth Oy Arkkitehtitoimisto K2S Oy Kati Salonen ja Mona Schalin Arkkitehdit Oy Arkkitehdit Freese-Luutonen-Tietoa Arkkitehtitoimisto Perko Oy Edifica Oy HMT Arkkitehdit Oy Arkkitehtitoimisto Koskinen & Schalin Oy Arkkitehdit Korolainen & Heino Ky Arkkitehdit Frondelius+ Keppo+ Salmenperä Oy / AFKS Arkkitehdit Kirsi Korhonen ja Mika Penttinen Oy Arkkitehtitoimisto Lukkaroinen Oy Arkkitehtitoimisto Lehto Peltonen Valkama Oy Verstas Arkkitehdit Oy Innovarch Oy / Eduarch Arkbyroo Oy Anttinen Oiva Arkkitehdit Oy Julkisuuslain 6 §:n mukaan selvitys on julkinen asiakirja silloinkin kun se liittyy muuten keskeneräiseen asiaan, kun se on valmis käyttötarkoitukseensa. Viite: Pormestarin talousarvioehdotus 11.10.2018 8 02 02 03 Kaupunkiympäristötoimialan korjausrakennushankkeet Malmin lentoaseman rajavartiolaitos Rakennusten korjaaminen Pelastuslaitoksen korjaamon ja keskusvaraston käyttöön, 1639 m2 (bruttoala) Rakentamiskustannukset yhteensä 1,7 M€ (ALV 0%), mistä vuodelle 2019 varattu 1,0 M€. Pyydän toimittamaan aineiston jäljennöksen viivytyksettä sähköisessä muodossa liitetiedostona vastauksena tähän viestiin. Tietoaineistot avoimena rakenteellisena datana, eli .xls-, .csv-, .sql-, tai muussa rakenteellisessa muodossa. Dokumentit pyydän uudelleenkäytettävässä muodossa, kuten .doc, odf-, .ppt tai pdf/a-muodossa. Olisi toivottavaa että aineisto olisi julkisuuslain 20 § mukaan vastedes saatavilla organisaationne web-sivulla. Pyydän toimittamaan tiedot julkl 16 § mukaisesti pyydetyllä tavalla pyydetyssä muodossa tai perustelemaan sähköpostitse viivytyksettä mikäli on syy toimittaa toisella tavalla. Huomioittehan että myös käsitelyyn liittyvien virkamiesten nimet on julkisia, "Virkamiehen on esiinnyttävä omalla nimellään." (EOA 686/4/09) Huomioittehan että julkl. 34§ mukaan asiakirjan antamisesta ei peritä maksua, kun julkinen sähköisesti talletettu asiakirja lähetetään tiedon pyytäjälle sähköpostitse. Pyydän toimittamaan tiedot viivytyksettä julkl. 14.4§ mukaisesti, enintään 2 viikon määräajan kuluessa, tai perustelemaan ensi tilassa mikäli tietojen toimittamiseen tarvitaan pidempi kuukauden toimitusaika. Mikäli pyyntöä ei voida täyttää, pyydän 14.4§ mukaisessa 2 viikon määräajan kuluessa valituskelpoisen päätöksen. Pyydän viivytyksettä kuittaamaan viestin vastaanotetuksi ja kertomaan asian diaarinumeron. Ystävällisin terveisin, Malmigate Net <<sähköpostiosoite>>
 1. 4 years, 3 months agoOct. 24, 2018, 3:02 p.m.: Received an email from Helsinki.
 2. 4 years, 3 months agoOct. 24, 2018, 4:24 p.m.: Malmigate Net published an attachment on request Malmin lentoaseman rakennusten korjaaminen Pelastuslaitoksen / MIRG käyttöön.
 3. 4 years, 3 months agoOct. 24, 2018, 4:24 p.m.: Malmigate Net published an attachment on request Malmin lentoaseman rakennusten korjaaminen Pelastuslaitoksen / MIRG käyttöön.
 4. 4 years, 3 months agoOct. 24, 2018, 4:24 p.m.: Malmigate Net published an attachment on request Malmin lentoaseman rakennusten korjaaminen Pelastuslaitoksen / MIRG käyttöön.
 5. 4 years, 3 months agoOct. 24, 2018, 4:24 p.m.: Malmigate Net published an attachment on request Malmin lentoaseman rakennusten korjaaminen Pelastuslaitoksen / MIRG käyttöön.
 6. 4 years, 3 months agoOct. 24, 2018, 4:24 p.m.: Malmigate Net published an attachment on request Malmin lentoaseman rakennusten korjaaminen Pelastuslaitoksen / MIRG käyttöön.
 7. 4 years, 3 months agoOct. 24, 2018, 4:24 p.m.: Malmigate Net published an attachment on request Malmin lentoaseman rakennusten korjaaminen Pelastuslaitoksen / MIRG käyttöön.
 8. 4 years, 3 months agoOct. 24, 2018, 4:24 p.m.: Malmigate Net published an attachment on request Malmin lentoaseman rakennusten korjaaminen Pelastuslaitoksen / MIRG käyttöön.
 9. 4 years, 3 months agoOct. 24, 2018, 4:24 p.m.: Malmigate Net published an attachment on request Malmin lentoaseman rakennusten korjaaminen Pelastuslaitoksen / MIRG käyttöön.
 10. 4 years, 3 months agoOct. 24, 2018, 4:24 p.m.: Malmigate Net published an attachment on request Malmin lentoaseman rakennusten korjaaminen Pelastuslaitoksen / MIRG käyttöön.
 11. 4 years, 3 months agoOct. 24, 2018, 4:24 p.m.: Malmigate Net published an attachment on request Malmin lentoaseman rakennusten korjaaminen Pelastuslaitoksen / MIRG käyttöön.
 12. 4 years, 3 months agoOct. 24, 2018, 4:24 p.m.: Malmigate Net published an attachment on request Malmin lentoaseman rakennusten korjaaminen Pelastuslaitoksen / MIRG käyttöön.
 13. 4 years, 3 months agoOct. 24, 2018, 4:24 p.m.: Malmigate Net published an attachment on request Malmin lentoaseman rakennusten korjaaminen Pelastuslaitoksen / MIRG käyttöön.
 14. 4 years, 3 months agoOct. 24, 2018, 4:24 p.m.: Malmigate Net published an attachment on request Malmin lentoaseman rakennusten korjaaminen Pelastuslaitoksen / MIRG käyttöön.
 15. 4 years, 3 months agoOct. 24, 2018, 4:24 p.m.: Malmigate Net published an attachment on request Malmin lentoaseman rakennusten korjaaminen Pelastuslaitoksen / MIRG käyttöön.
 16. 4 years, 3 months agoOct. 24, 2018, 4:24 p.m.: Malmigate Net published an attachment on request Malmin lentoaseman rakennusten korjaaminen Pelastuslaitoksen / MIRG käyttöön.
 17. 4 years, 3 months agoOct. 24, 2018, 4:24 p.m.: Malmigate Net published an attachment on request Malmin lentoaseman rakennusten korjaaminen Pelastuslaitoksen / MIRG käyttöön.
 18. 4 years, 3 months agoOct. 24, 2018, 4:24 p.m.: Malmigate Net published an attachment on request Malmin lentoaseman rakennusten korjaaminen Pelastuslaitoksen / MIRG käyttöön.
 19. 4 years, 3 months agoOct. 24, 2018, 4:25 p.m.: Malmigate Net set status to 'Request partially successful'.
From
Malmigate Net
Subject
Re: HEL 2018-010742, Tietopyyntö, Malmin lentoaseman rakennusten korjaaminen Pelastuslaitoksen / MIRG käyttöön [#661]
Date
Oct. 24, 2018, 4:40 p.m.
To
Helsinki

Hei, kiitos vastauksesta. Muut liitteet tulivat perille, mutta jostain syystä listassa ensiksi mainittu liite puuttui. Voitko tarkistaa asian? Kiitos. Puuttuva liite siis nimeltään: Kustannusarvio, hankesuunnitelma (HKA) 19.4.2018 ... Sincerely yours Malmigate Net Request Number: 661 Reply To: <<email address>> Post Address: Malmigate Net
 1. 4 years, 3 months agoOct. 24, 2018, 4:40 p.m.: Malmigate Net sent a message to Helsinki.
From
Rasimus Osmo <osmo.rasimus@hel.fi> – Helsinki
Subject
HEL 2018-010742, Tietopyyntö, Malmin lentoaseman rakennusten korjaaminen Pelastuslaitoksen / MIRG käyttöön
Date
Oct. 25, 2018, 7:42 a.m.
Status
Request resolved
Attachments

Ohessa Kustannusarvio, hankesuunnitelma (HKA) 19.4.2018
From
Rasimus Osmo <osmo.rasimus@hel.fi> – Helsinki
Subject
HEL 2018-010742, Tietopyyntö, Malmin lentoaseman rakennusten korjaaminen Pelastuslaitoksen / MIRG käyttöön
Date
Oct. 25, 2018, 7:42 a.m.
Status
Request resolved
Attachments

Ohessa Kustannusarvio, hankesuunnitelma (HKA) 19.4.2018
 1. 4 years, 3 months agoOct. 25, 2018, 7:43 a.m.: Received an email from Helsinki.
 2. 4 years, 3 months agoOct. 25, 2018, 8:28 a.m.: Malmigate Net published an attachment on request Malmin lentoaseman rakennusten korjaaminen Pelastuslaitoksen / MIRG käyttöön.
 3. 4 years, 3 months agoOct. 25, 2018, 8:34 a.m.: Malmigate Net set status to 'Request partially successful'.
From
Malmigate Net
Subject
Re: HEL 2018-010742, Tietopyyntö, Malmin lentoaseman rakennusten korjaaminen Pelastuslaitoksen / MIRG käyttöön [#661]
Date
Oct. 25, 2018, 8:40 a.m.
To
Helsinki

Kiitos, nyt tuli perille! Hyvää päivänjatkoa! ... Sincerely yours Malmigate Net Request Number: 661 Reply To: <<email address>> Post Address: Malmigate Net
 1. 4 years, 3 months agoOct. 25, 2018, 8:40 a.m.: Malmigate Net sent a message to Helsinki.
 2. 4 years, 2 months agoNov. 20, 2018, 3:36 p.m.: Received an email from Helsinki.
 3. 4 years, 2 months agoNov. 20, 2018, 3:37 p.m.: Received an email from Helsinki.
 4. 4 years, 2 months agoNov. 20, 2018, 4:36 p.m.: Malmigate Net published an attachment on request Malmin lentoaseman rakennusten korjaaminen Pelastuslaitoksen / MIRG käyttöön.
 5. 4 years, 2 months agoNov. 20, 2018, 4:38 p.m.: Malmigate Net published an attachment on request Malmin lentoaseman rakennusten korjaaminen Pelastuslaitoksen / MIRG käyttöön.
 6. 4 years, 2 months agoNov. 20, 2018, 4:38 p.m.: Malmigate Net published an attachment on request Malmin lentoaseman rakennusten korjaaminen Pelastuslaitoksen / MIRG käyttöön.
 7. 4 years, 2 months agoNov. 20, 2018, 4:38 p.m.: Malmigate Net published an attachment on request Malmin lentoaseman rakennusten korjaaminen Pelastuslaitoksen / MIRG käyttöön.
 8. 4 years, 2 months agoNov. 20, 2018, 4:38 p.m.: Malmigate Net published an attachment on request Malmin lentoaseman rakennusten korjaaminen Pelastuslaitoksen / MIRG käyttöön.
 9. 4 years, 2 months agoNov. 20, 2018, 4:38 p.m.: Malmigate Net published an attachment on request Malmin lentoaseman rakennusten korjaaminen Pelastuslaitoksen / MIRG käyttöön.
 10. 4 years, 2 months agoNov. 20, 2018, 4:38 p.m.: Malmigate Net published an attachment on request Malmin lentoaseman rakennusten korjaaminen Pelastuslaitoksen / MIRG käyttöön.
 11. 4 years, 2 months agoNov. 20, 2018, 4:38 p.m.: Malmigate Net published an attachment on request Malmin lentoaseman rakennusten korjaaminen Pelastuslaitoksen / MIRG käyttöön.
 12. 4 years, 2 months agoNov. 20, 2018, 4:38 p.m.: Malmigate Net published an attachment on request Malmin lentoaseman rakennusten korjaaminen Pelastuslaitoksen / MIRG käyttöön.
 13. 4 years, 2 months agoNov. 20, 2018, 4:38 p.m.: Malmigate Net published an attachment on request Malmin lentoaseman rakennusten korjaaminen Pelastuslaitoksen / MIRG käyttöön.
 14. 4 years, 2 months agoNov. 20, 2018, 4:38 p.m.: Malmigate Net published an attachment on request Malmin lentoaseman rakennusten korjaaminen Pelastuslaitoksen / MIRG käyttöön.
 15. 4 years, 2 months agoNov. 20, 2018, 4:38 p.m.: Malmigate Net published an attachment on request Malmin lentoaseman rakennusten korjaaminen Pelastuslaitoksen / MIRG käyttöön.
 16. 4 years, 2 months agoNov. 20, 2018, 4:38 p.m.: Malmigate Net published an attachment on request Malmin lentoaseman rakennusten korjaaminen Pelastuslaitoksen / MIRG käyttöön.
 17. 4 years, 2 months agoNov. 20, 2018, 4:38 p.m.: Malmigate Net published an attachment on request Malmin lentoaseman rakennusten korjaaminen Pelastuslaitoksen / MIRG käyttöön.
 18. 4 years, 2 months agoNov. 20, 2018, 4:38 p.m.: Malmigate Net published an attachment on request Malmin lentoaseman rakennusten korjaaminen Pelastuslaitoksen / MIRG käyttöön.
 19. 4 years, 2 months agoNov. 20, 2018, 4:38 p.m.: Malmigate Net published an attachment on request Malmin lentoaseman rakennusten korjaaminen Pelastuslaitoksen / MIRG käyttöön.
 20. 4 years, 2 months agoNov. 20, 2018, 4:38 p.m.: Malmigate Net published an attachment on request Malmin lentoaseman rakennusten korjaaminen Pelastuslaitoksen / MIRG käyttöön.
 21. 4 years, 2 months agoNov. 20, 2018, 4:38 p.m.: Malmigate Net published an attachment on request Malmin lentoaseman rakennusten korjaaminen Pelastuslaitoksen / MIRG käyttöön.
 22. 4 years, 2 months agoNov. 20, 2018, 4:38 p.m.: Malmigate Net set status to 'Request partially successful'.
 23. 4 years agoJan. 7, 2019, 6:24 p.m.: Malmigate Net set status to 'Request partially successful'.