Malmin lentoaseman rakennusten korjaaminen Pelastuslaitoksen / MIRG käyttöön

Pyynnön vastaanottaja:
Helsinki
Käytetty laki:
Julkisuuslaki
Tämän tietopyynnön tila:
Tietopyyntö onnistui osittain
Pyynnön yhteenveto
Hyvä vastaanottaja, Tämä on julkisuuslakiin (http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa...) perustuva tietopyyntö. Sähköposti on lähetetty http://tietopyynto.fi-sivustolta. Tähän sähköpostiin vastaamalla lähetät vastauksen tietopyyntöön. Onko Helsingin kaupunki tilannut joltain/joltain puitesopimuksessa mainituilta suunnittelutoimistoilta suunnittelua Malmin lentoaseman rakennuksiin korjaus- tai muutostöihin Helsingin pelastuslaitoksen korjaamon, keskusvasraston, Malmin pelastusaseman ja/tai Helsingin MIRG-meripelastusryhmän käyttöön ja jos on, niin pyydämme saada suunnitelmat/selvitykset nähtäväksi ml. mahd. kustannusarviot. "Pienehköjen hankkeiden pää- ja arkkitehtisuunnittelupalvelujen puitejärjestely": Arkkitehtitoimisto Rauhalammi Oy Arkkitehtitoimisto Kari Ristola Oy Arkkitehtuuritoimisto Valvomo Oy Arkkitehtitoimisto Hormia Oy Arkkitehdit Siistonen Oy Groop & Tiensuu Arkkitehdit Oy Liark Oy Studio Bergroth Oy Arkkitehtitoimisto K2S Oy Kati Salonen ja Mona Schalin Arkkitehdit Oy Arkkitehdit Freese-Luutonen-Tietoa Arkkitehtitoimisto Perko Oy Edifica Oy HMT Arkkitehdit Oy Arkkitehtitoimisto Koskinen & Schalin Oy Arkkitehdit Korolainen & Heino Ky Arkkitehdit Frondelius+ Keppo+ Salmenperä Oy / AFKS Arkkitehdit Kirsi Korhonen ja Mika Penttinen Oy Arkkitehtitoimisto Lukkaroinen Oy Arkkitehtitoimisto Lehto Peltonen Valkama Oy Verstas Arkkitehdit Oy Innovarch Oy / Eduarch Arkbyroo Oy Anttinen Oiva Arkkitehdit Oy Julkisuuslain 6 §:n mukaan selvitys on julkinen asiakirja silloinkin kun se liittyy muuten keskeneräiseen asiaan, kun se on valmis käyttötarkoitukseensa. Viite: Pormestarin talousarvioehdotus 11.10.2018 8 02 02 03 Kaupunkiympäristötoimialan korjausrakennushankkeet Malmin lentoaseman rajavartiolaitos Rakennusten korjaaminen Pelastuslaitoksen korjaamon ja keskusvaraston käyttöön, 1639 m2 (bruttoala) Rakentamiskustannukset yhteensä 1,7 M€ (ALV 0%), mistä vuodelle 2019 varattu 1,0 M€. Pyydän toimittamaan aineiston jäljennöksen viivytyksettä sähköisessä muodossa liitetiedostona vastauksena tähän viestiin. Tietoaineistot avoimena rakenteellisena datana, eli .xls-, .csv-, .sql-, tai muussa rakenteellisessa muodossa. Dokumentit pyydän uudelleenkäytettävässä muodossa, kuten .doc, odf-, .ppt tai pdf/a-muodossa. Olisi toivottavaa että aineisto olisi julkisuuslain 20 § mukaan vastedes saatavilla organisaationne web-sivulla. Pyydän toimittamaan tiedot julkl 16 § mukaisesti pyydetyllä tavalla pyydetyssä muodossa tai perustelemaan sähköpostitse viivytyksettä mikäli on syy toimittaa toisella tavalla. Huomioittehan että myös käsitelyyn liittyvien virkamiesten nimet on julkisia, "Virkamiehen on esiinnyttävä omalla nimellään." (EOA 686/4/09) Huomioittehan että julkl. 34§ mukaan asiakirjan antamisesta ei peritä maksua, kun julkinen sähköisesti talletettu asiakirja lähetetään tiedon pyytäjälle sähköpostitse. Pyydän toimittamaan tiedot viivytyksettä julkl. 14.4§ mukaisesti, enintään 2 viikon määräajan kuluessa, tai perustelemaan ensi tilassa mikäli tietojen toimittamiseen tarvitaan pidempi kuukauden toimitusaika. Mikäli pyyntöä ei voida täyttää, pyydän 14.4§ mukaisessa 2 viikon määräajan kuluessa valituskelpoisen päätöksen. Pyydän viivytyksettä kuittaamaan viestin vastaanotetuksi ja kertomaan asian diaarinumeron. Ystävällisin terveisin,

Viestit tässä tietopyynnössä

Lähettäjä
Malmigate Net
Otsikko
Malmin lentoaseman rakennusten korjaaminen Pelastuslaitoksen / MIRG käyttöön [#661]
Päivämäärä
13. lokakuuta 2018 kello 8.54
Vastaanottaja
Helsinki
Tila
Odotetaan vastausta

Hyvä vastaanottaja, Tämä on julkisuuslakiin (http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa...) perustuva tietopyyntö. Sähköposti on lähetetty http://tietopyynto.fi-sivustolta. Tähän sähköpostiin vastaamalla lähetät vastauksen tietopyyntöön. Onko Helsingin kaupunki tilannut joltain/joltain puitesopimuksessa mainituilta suunnittelutoimistoilta suunnittelua Malmin lentoaseman rakennuksiin korjaus- tai muutostöihin Helsingin pelastuslaitoksen korjaamon, keskusvasraston, Malmin pelastusaseman ja/tai Helsingin MIRG-meripelastusryhmän käyttöön ja jos on, niin pyydämme saada suunnitelmat/selvitykset nähtäväksi ml. mahd. kustannusarviot. "Pienehköjen hankkeiden pää- ja arkkitehtisuunnittelupalvelujen puitejärjestely": Arkkitehtitoimisto Rauhalammi Oy Arkkitehtitoimisto Kari Ristola Oy Arkkitehtuuritoimisto Valvomo Oy Arkkitehtitoimisto Hormia Oy Arkkitehdit Siistonen Oy Groop & Tiensuu Arkkitehdit Oy Liark Oy Studio Bergroth Oy Arkkitehtitoimisto K2S Oy Kati Salonen ja Mona Schalin Arkkitehdit Oy Arkkitehdit Freese-Luutonen-Tietoa Arkkitehtitoimisto Perko Oy Edifica Oy HMT Arkkitehdit Oy Arkkitehtitoimisto Koskinen & Schalin Oy Arkkitehdit Korolainen & Heino Ky Arkkitehdit Frondelius+ Keppo+ Salmenperä Oy / AFKS Arkkitehdit Kirsi Korhonen ja Mika Penttinen Oy Arkkitehtitoimisto Lukkaroinen Oy Arkkitehtitoimisto Lehto Peltonen Valkama Oy Verstas Arkkitehdit Oy Innovarch Oy / Eduarch Arkbyroo Oy Anttinen Oiva Arkkitehdit Oy Julkisuuslain 6 §:n mukaan selvitys on julkinen asiakirja silloinkin kun se liittyy muuten keskeneräiseen asiaan, kun se on valmis käyttötarkoitukseensa. Viite: Pormestarin talousarvioehdotus 11.10.2018 8 02 02 03 Kaupunkiympäristötoimialan korjausrakennushankkeet Malmin lentoaseman rajavartiolaitos Rakennusten korjaaminen Pelastuslaitoksen korjaamon ja keskusvaraston käyttöön, 1639 m2 (bruttoala) Rakentamiskustannukset yhteensä 1,7 M€ (ALV 0%), mistä vuodelle 2019 varattu 1,0 M€. Pyydän toimittamaan aineiston jäljennöksen viivytyksettä sähköisessä muodossa liitetiedostona vastauksena tähän viestiin. Tietoaineistot avoimena rakenteellisena datana, eli .xls-, .csv-, .sql-, tai muussa rakenteellisessa muodossa. Dokumentit pyydän uudelleenkäytettävässä muodossa, kuten .doc, odf-, .ppt tai pdf/a-muodossa. Olisi toivottavaa että aineisto olisi julkisuuslain 20 § mukaan vastedes saatavilla organisaationne web-sivulla. Pyydän toimittamaan tiedot julkl 16 § mukaisesti pyydetyllä tavalla pyydetyssä muodossa tai perustelemaan sähköpostitse viivytyksettä mikäli on syy toimittaa toisella tavalla. Huomioittehan että myös käsitelyyn liittyvien virkamiesten nimet on julkisia, "Virkamiehen on esiinnyttävä omalla nimellään." (EOA 686/4/09) Huomioittehan että julkl. 34§ mukaan asiakirjan antamisesta ei peritä maksua, kun julkinen sähköisesti talletettu asiakirja lähetetään tiedon pyytäjälle sähköpostitse. Pyydän toimittamaan tiedot viivytyksettä julkl. 14.4§ mukaisesti, enintään 2 viikon määräajan kuluessa, tai perustelemaan ensi tilassa mikäli tietojen toimittamiseen tarvitaan pidempi kuukauden toimitusaika. Mikäli pyyntöä ei voida täyttää, pyydän 14.4§ mukaisessa 2 viikon määräajan kuluessa valituskelpoisen päätöksen. Pyydän viivytyksettä kuittaamaan viestin vastaanotetuksi ja kertomaan asian diaarinumeron. Ystävällisin terveisin,
Malmigate Net <<email address>> -- Legal Note: This mail was sent through a Freedom Of Information Portal. Replies might be published automatically.
Ystävällisin terveisin, Malmigate Net
 1. 5 kuukautta, 1 viikko sitten13. lokakuuta 2018 kello 8.55: Käyttäjä Malmigate Net lähetti viestin viranomaiselle Helsinki.
Lähettäjä
"noreplykirjaamo@hel.fi" <noreplykirjaamo@hel.fi> – Helsinki
Otsikko
Kirjaamon automaattivastaus / Automatsvar från registratorskontoret
Päivämäärä
13. lokakuuta 2018 kello 8.58
Tila
Odotetaan vastausta

Helsingin kaupungin kirjaamo on vastaanottanut viestinne. Helsingfors stads registratorskontor har tagit emot ert meddelande. Tämä on automaattinen viesti, johon ei voi vastata. Detta är ett automatiskt meddelande, som inte går att besvara.
 1. 5 kuukautta, 1 viikko sitten13. lokakuuta 2018 kello 8.59: Vastaanotti sähköpostin viranomaiselta Helsinki.
Lähettäjä
Kirjaamo Helsinki <helsinki.kirjaamo@hel.fi> – Helsinki
Otsikko
VS: Malmin lentoaseman rakennusten korjaaminen Pelastuslaitoksen / MIRG käyttöön [#661]
Päivämäärä
15. lokakuuta 2018 kello 14.36
Tila
Odotetaan vastausta

Tietopyyntö diaarinumerolla HEL 2018-010742
 1. 5 kuukautta sitten15. lokakuuta 2018 kello 14.40: Vastaanotti sähköpostin viranomaiselta Helsinki.
Lähettäjä
Rasimus Osmo <osmo.rasimus@hel.fi> – Helsinki
Otsikko
HEL 2018-010742, Tietopyyntö, Malmin lentoaseman rakennusten korjaaminen Pelastuslaitoksen / MIRG käyttöön
Päivämäärä
24. lokakuuta 2018 kello 14.58
Tila
Tietopyyntö ratkaistu
Liitteet

Vastaus tietopyyntöön HEL 2018-010742, Tietopyyntö, Malmin lentoaseman rakennusten korjaaminen Pelastuslaitoksen / MIRG käyttöön, Malmigate Net Helsingin kaupungin pelastuslaitos on tilannut puitejärjestelyyn perustuen listassa ensimmäisenä olevalta Arkkitehtitoimisto Rauhalammi Oy:ltä Malmin uuden pelastusaseman lentoaseman ent. raja hankesuunnittelu/L2-arkkitehtisuunnitelmat 6.6.2017. Näitä suunnitelmia hyödyntäen on Helsingin kaupungin Kaupunkiympäristötoimialalla laadittu hankesuunnitelmavaiheen kustannusarvio (HKA), päivätty 19.4.2018. On olennaista huomata, että kyseinen kustannusarvio kattaa vain osan Arkkitehtitoimisto Rauhalammi Oy:n suunnittelemien tilojen muutostöistä ja niissäkin sisältöä jonkin verran muuttaen. Liitteenä ovat pyydetyt asiakirjat: - Kustannusarvio, hankesuunnitelma (HKA) 19.4.2018 - Malmin pelastusasema, huoneselostus kustannuslaskentaa varten 16062017 - Piirustukset: Ark051 kustannuslaskentaa varten 16062017 Ark052 kustannuslaskentaa varten 16062017 Ark100-1 kustannuslaskentaa varten 16062017 Ark100-2 kustannuslaskentaa varten 16062017 Ark100-3 kustannuslaskentaa varten 16062017 Ark100-4 kustannuslaskentaa varten 16062017 Ark100-5 kustannuslaskentaa varten 16062017 Ark100-6 kustannuslaskentaa varten 16062017 Ark100-7 kustannuslaskentaa varten 16062017 Ark101 kustannuslaskentaa varten 16062017 Ark102 kustannuslaskentaa varten 16062017 Ark103 kustannuslaskentaa varten 16062017 Ark104 kustannuslaskentaa varten 16062017 Ark105 kustannuslaskentaa varten 16062017 Ark401 kustannuslaskentaa varten 16062017 Ark402 kustannuslaskentaa varten 16062017. Lisäksi Helsingin kaupungin Kaupunkiympäristötoimiala on tilannut Arkkitehtitoimisto Rauhalammi Oy:ltä muutossuunnittelua Pelastuslaitoksen korjaamoksi samaan kohteeseen 19.10.2018, mutta nämä suunnitelmat eivät ole vielä käytettävissä. Lähettäjä: Malmigate Net <<sähköpostiosoite>> Lähetetty: 13. lokakuuta 2018 8:55 Vastaanottaja: Kirjaamo Helsinki < <nimi ja sähköpostiosoite> > Aihe: Malmin lentoaseman rakennusten korjaaminen Pelastuslaitoksen / MIRG käyttöön [#661] Hyvä vastaanottaja, Tämä on julkisuuslakiin (http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa...) perustuva tietopyyntö. Sähköposti on lähetetty http://tietopyynto.fi-sivustolta. Tähän sähköpostiin vastaamalla lähetät vastauksen tietopyyntöön. Onko Helsingin kaupunki tilannut joltain/joltain puitesopimuksessa mainituilta suunnittelutoimistoilta suunnittelua Malmin lentoaseman rakennuksiin korjaus- tai muutostöihin Helsingin pelastuslaitoksen korjaamon, keskusvasraston, Malmin pelastusaseman ja/tai Helsingin MIRG-meripelastusryhmän käyttöön ja jos on, niin pyydämme saada suunnitelmat/selvitykset nähtäväksi ml. mahd. kustannusarviot. "Pienehköjen hankkeiden pää- ja arkkitehtisuunnittelupalvelujen puitejärjestely": Arkkitehtitoimisto Rauhalammi Oy Arkkitehtitoimisto Kari Ristola Oy Arkkitehtuuritoimisto Valvomo Oy Arkkitehtitoimisto Hormia Oy Arkkitehdit Siistonen Oy Groop & Tiensuu Arkkitehdit Oy Liark Oy Studio Bergroth Oy Arkkitehtitoimisto K2S Oy Kati Salonen ja Mona Schalin Arkkitehdit Oy Arkkitehdit Freese-Luutonen-Tietoa Arkkitehtitoimisto Perko Oy Edifica Oy HMT Arkkitehdit Oy Arkkitehtitoimisto Koskinen & Schalin Oy Arkkitehdit Korolainen & Heino Ky Arkkitehdit Frondelius+ Keppo+ Salmenperä Oy / AFKS Arkkitehdit Kirsi Korhonen ja Mika Penttinen Oy Arkkitehtitoimisto Lukkaroinen Oy Arkkitehtitoimisto Lehto Peltonen Valkama Oy Verstas Arkkitehdit Oy Innovarch Oy / Eduarch Arkbyroo Oy Anttinen Oiva Arkkitehdit Oy Julkisuuslain 6 §:n mukaan selvitys on julkinen asiakirja silloinkin kun se liittyy muuten keskeneräiseen asiaan, kun se on valmis käyttötarkoitukseensa. Viite: Pormestarin talousarvioehdotus 11.10.2018 8 02 02 03 Kaupunkiympäristötoimialan korjausrakennushankkeet Malmin lentoaseman rajavartiolaitos Rakennusten korjaaminen Pelastuslaitoksen korjaamon ja keskusvaraston käyttöön, 1639 m2 (bruttoala) Rakentamiskustannukset yhteensä 1,7 M€ (ALV 0%), mistä vuodelle 2019 varattu 1,0 M€. Pyydän toimittamaan aineiston jäljennöksen viivytyksettä sähköisessä muodossa liitetiedostona vastauksena tähän viestiin. Tietoaineistot avoimena rakenteellisena datana, eli .xls-, .csv-, .sql-, tai muussa rakenteellisessa muodossa. Dokumentit pyydän uudelleenkäytettävässä muodossa, kuten .doc, odf-, .ppt tai pdf/a-muodossa. Olisi toivottavaa että aineisto olisi julkisuuslain 20 § mukaan vastedes saatavilla organisaationne web-sivulla. Pyydän toimittamaan tiedot julkl 16 § mukaisesti pyydetyllä tavalla pyydetyssä muodossa tai perustelemaan sähköpostitse viivytyksettä mikäli on syy toimittaa toisella tavalla. Huomioittehan että myös käsitelyyn liittyvien virkamiesten nimet on julkisia, "Virkamiehen on esiinnyttävä omalla nimellään." (EOA 686/4/09) Huomioittehan että julkl. 34§ mukaan asiakirjan antamisesta ei peritä maksua, kun julkinen sähköisesti talletettu asiakirja lähetetään tiedon pyytäjälle sähköpostitse. Pyydän toimittamaan tiedot viivytyksettä julkl. 14.4§ mukaisesti, enintään 2 viikon määräajan kuluessa, tai perustelemaan ensi tilassa mikäli tietojen toimittamiseen tarvitaan pidempi kuukauden toimitusaika. Mikäli pyyntöä ei voida täyttää, pyydän 14.4§ mukaisessa 2 viikon määräajan kuluessa valituskelpoisen päätöksen. Pyydän viivytyksettä kuittaamaan viestin vastaanotetuksi ja kertomaan asian diaarinumeron. Ystävällisin terveisin, Malmigate Net <<sähköpostiosoite>>
Lähettäjä
Rasimus Osmo <osmo.rasimus@hel.fi> – Helsinki
Otsikko
HEL 2018-010742, Tietopyyntö, Malmin lentoaseman rakennusten korjaaminen Pelastuslaitoksen / MIRG käyttöön
Päivämäärä
24. lokakuuta 2018 kello 14.58
Tila
Tietopyyntö ratkaistu
Liitteet

Vastaus tietopyyntöön HEL 2018-010742, Tietopyyntö, Malmin lentoaseman rakennusten korjaaminen Pelastuslaitoksen / MIRG käyttöön, Malmigate Net Helsingin kaupungin pelastuslaitos on tilannut puitejärjestelyyn perustuen listassa ensimmäisenä olevalta Arkkitehtitoimisto Rauhalammi Oy:ltä Malmin uuden pelastusaseman lentoaseman ent. raja hankesuunnittelu/L2-arkkitehtisuunnitelmat 6.6.2017. Näitä suunnitelmia hyödyntäen on Helsingin kaupungin Kaupunkiympäristötoimialalla laadittu hankesuunnitelmavaiheen kustannusarvio (HKA), päivätty 19.4.2018. On olennaista huomata, että kyseinen kustannusarvio kattaa vain osan Arkkitehtitoimisto Rauhalammi Oy:n suunnittelemien tilojen muutostöistä ja niissäkin sisältöä jonkin verran muuttaen. Liitteenä ovat pyydetyt asiakirjat: - Kustannusarvio, hankesuunnitelma (HKA) 19.4.2018 - Malmin pelastusasema, huoneselostus kustannuslaskentaa varten 16062017 - Piirustukset: Ark051 kustannuslaskentaa varten 16062017 Ark052 kustannuslaskentaa varten 16062017 Ark100-1 kustannuslaskentaa varten 16062017 Ark100-2 kustannuslaskentaa varten 16062017 Ark100-3 kustannuslaskentaa varten 16062017 Ark100-4 kustannuslaskentaa varten 16062017 Ark100-5 kustannuslaskentaa varten 16062017 Ark100-6 kustannuslaskentaa varten 16062017 Ark100-7 kustannuslaskentaa varten 16062017 Ark101 kustannuslaskentaa varten 16062017 Ark102 kustannuslaskentaa varten 16062017 Ark103 kustannuslaskentaa varten 16062017 Ark104 kustannuslaskentaa varten 16062017 Ark105 kustannuslaskentaa varten 16062017 Ark401 kustannuslaskentaa varten 16062017 Ark402 kustannuslaskentaa varten 16062017. Lisäksi Helsingin kaupungin Kaupunkiympäristötoimiala on tilannut Arkkitehtitoimisto Rauhalammi Oy:ltä muutossuunnittelua Pelastuslaitoksen korjaamoksi samaan kohteeseen 19.10.2018, mutta nämä suunnitelmat eivät ole vielä käytettävissä. Lähettäjä: Malmigate Net <<sähköpostiosoite>> Lähetetty: 13. lokakuuta 2018 8:55 Vastaanottaja: Kirjaamo Helsinki < <nimi ja sähköpostiosoite> > Aihe: Malmin lentoaseman rakennusten korjaaminen Pelastuslaitoksen / MIRG käyttöön [#661] Hyvä vastaanottaja, Tämä on julkisuuslakiin (http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa...) perustuva tietopyyntö. Sähköposti on lähetetty http://tietopyynto.fi-sivustolta. Tähän sähköpostiin vastaamalla lähetät vastauksen tietopyyntöön. Onko Helsingin kaupunki tilannut joltain/joltain puitesopimuksessa mainituilta suunnittelutoimistoilta suunnittelua Malmin lentoaseman rakennuksiin korjaus- tai muutostöihin Helsingin pelastuslaitoksen korjaamon, keskusvasraston, Malmin pelastusaseman ja/tai Helsingin MIRG-meripelastusryhmän käyttöön ja jos on, niin pyydämme saada suunnitelmat/selvitykset nähtäväksi ml. mahd. kustannusarviot. "Pienehköjen hankkeiden pää- ja arkkitehtisuunnittelupalvelujen puitejärjestely": Arkkitehtitoimisto Rauhalammi Oy Arkkitehtitoimisto Kari Ristola Oy Arkkitehtuuritoimisto Valvomo Oy Arkkitehtitoimisto Hormia Oy Arkkitehdit Siistonen Oy Groop & Tiensuu Arkkitehdit Oy Liark Oy Studio Bergroth Oy Arkkitehtitoimisto K2S Oy Kati Salonen ja Mona Schalin Arkkitehdit Oy Arkkitehdit Freese-Luutonen-Tietoa Arkkitehtitoimisto Perko Oy Edifica Oy HMT Arkkitehdit Oy Arkkitehtitoimisto Koskinen & Schalin Oy Arkkitehdit Korolainen & Heino Ky Arkkitehdit Frondelius+ Keppo+ Salmenperä Oy / AFKS Arkkitehdit Kirsi Korhonen ja Mika Penttinen Oy Arkkitehtitoimisto Lukkaroinen Oy Arkkitehtitoimisto Lehto Peltonen Valkama Oy Verstas Arkkitehdit Oy Innovarch Oy / Eduarch Arkbyroo Oy Anttinen Oiva Arkkitehdit Oy Julkisuuslain 6 §:n mukaan selvitys on julkinen asiakirja silloinkin kun se liittyy muuten keskeneräiseen asiaan, kun se on valmis käyttötarkoitukseensa. Viite: Pormestarin talousarvioehdotus 11.10.2018 8 02 02 03 Kaupunkiympäristötoimialan korjausrakennushankkeet Malmin lentoaseman rajavartiolaitos Rakennusten korjaaminen Pelastuslaitoksen korjaamon ja keskusvaraston käyttöön, 1639 m2 (bruttoala) Rakentamiskustannukset yhteensä 1,7 M€ (ALV 0%), mistä vuodelle 2019 varattu 1,0 M€. Pyydän toimittamaan aineiston jäljennöksen viivytyksettä sähköisessä muodossa liitetiedostona vastauksena tähän viestiin. Tietoaineistot avoimena rakenteellisena datana, eli .xls-, .csv-, .sql-, tai muussa rakenteellisessa muodossa. Dokumentit pyydän uudelleenkäytettävässä muodossa, kuten .doc, odf-, .ppt tai pdf/a-muodossa. Olisi toivottavaa että aineisto olisi julkisuuslain 20 § mukaan vastedes saatavilla organisaationne web-sivulla. Pyydän toimittamaan tiedot julkl 16 § mukaisesti pyydetyllä tavalla pyydetyssä muodossa tai perustelemaan sähköpostitse viivytyksettä mikäli on syy toimittaa toisella tavalla. Huomioittehan että myös käsitelyyn liittyvien virkamiesten nimet on julkisia, "Virkamiehen on esiinnyttävä omalla nimellään." (EOA 686/4/09) Huomioittehan että julkl. 34§ mukaan asiakirjan antamisesta ei peritä maksua, kun julkinen sähköisesti talletettu asiakirja lähetetään tiedon pyytäjälle sähköpostitse. Pyydän toimittamaan tiedot viivytyksettä julkl. 14.4§ mukaisesti, enintään 2 viikon määräajan kuluessa, tai perustelemaan ensi tilassa mikäli tietojen toimittamiseen tarvitaan pidempi kuukauden toimitusaika. Mikäli pyyntöä ei voida täyttää, pyydän 14.4§ mukaisessa 2 viikon määräajan kuluessa valituskelpoisen päätöksen. Pyydän viivytyksettä kuittaamaan viestin vastaanotetuksi ja kertomaan asian diaarinumeron. Ystävällisin terveisin, Malmigate Net <<sähköpostiosoite>>
 1. 4 kuukautta, 3 viikkoa sitten24. lokakuuta 2018 kello 15.02: Vastaanotti sähköpostin viranomaiselta Helsinki.
 2. 4 kuukautta, 3 viikkoa sitten24. lokakuuta 2018 kello 16.24: Malmigate Net julkaisi liitteen tietopyyntöön Malmin lentoaseman rakennusten korjaaminen Pelastuslaitoksen / MIRG käyttöön.
 3. 4 kuukautta, 3 viikkoa sitten24. lokakuuta 2018 kello 16.24: Malmigate Net julkaisi liitteen tietopyyntöön Malmin lentoaseman rakennusten korjaaminen Pelastuslaitoksen / MIRG käyttöön.
 4. 4 kuukautta, 3 viikkoa sitten24. lokakuuta 2018 kello 16.24: Malmigate Net julkaisi liitteen tietopyyntöön Malmin lentoaseman rakennusten korjaaminen Pelastuslaitoksen / MIRG käyttöön.
 5. 4 kuukautta, 3 viikkoa sitten24. lokakuuta 2018 kello 16.24: Malmigate Net julkaisi liitteen tietopyyntöön Malmin lentoaseman rakennusten korjaaminen Pelastuslaitoksen / MIRG käyttöön.
 6. 4 kuukautta, 3 viikkoa sitten24. lokakuuta 2018 kello 16.24: Malmigate Net julkaisi liitteen tietopyyntöön Malmin lentoaseman rakennusten korjaaminen Pelastuslaitoksen / MIRG käyttöön.
 7. 4 kuukautta, 3 viikkoa sitten24. lokakuuta 2018 kello 16.24: Malmigate Net julkaisi liitteen tietopyyntöön Malmin lentoaseman rakennusten korjaaminen Pelastuslaitoksen / MIRG käyttöön.
 8. 4 kuukautta, 3 viikkoa sitten24. lokakuuta 2018 kello 16.24: Malmigate Net julkaisi liitteen tietopyyntöön Malmin lentoaseman rakennusten korjaaminen Pelastuslaitoksen / MIRG käyttöön.
 9. 4 kuukautta, 3 viikkoa sitten24. lokakuuta 2018 kello 16.24: Malmigate Net julkaisi liitteen tietopyyntöön Malmin lentoaseman rakennusten korjaaminen Pelastuslaitoksen / MIRG käyttöön.
 10. 4 kuukautta, 3 viikkoa sitten24. lokakuuta 2018 kello 16.24: Malmigate Net julkaisi liitteen tietopyyntöön Malmin lentoaseman rakennusten korjaaminen Pelastuslaitoksen / MIRG käyttöön.
 11. 4 kuukautta, 3 viikkoa sitten24. lokakuuta 2018 kello 16.24: Malmigate Net julkaisi liitteen tietopyyntöön Malmin lentoaseman rakennusten korjaaminen Pelastuslaitoksen / MIRG käyttöön.
 12. 4 kuukautta, 3 viikkoa sitten24. lokakuuta 2018 kello 16.24: Malmigate Net julkaisi liitteen tietopyyntöön Malmin lentoaseman rakennusten korjaaminen Pelastuslaitoksen / MIRG käyttöön.
 13. 4 kuukautta, 3 viikkoa sitten24. lokakuuta 2018 kello 16.24: Malmigate Net julkaisi liitteen tietopyyntöön Malmin lentoaseman rakennusten korjaaminen Pelastuslaitoksen / MIRG käyttöön.
 14. 4 kuukautta, 3 viikkoa sitten24. lokakuuta 2018 kello 16.24: Malmigate Net julkaisi liitteen tietopyyntöön Malmin lentoaseman rakennusten korjaaminen Pelastuslaitoksen / MIRG käyttöön.
 15. 4 kuukautta, 3 viikkoa sitten24. lokakuuta 2018 kello 16.24: Malmigate Net julkaisi liitteen tietopyyntöön Malmin lentoaseman rakennusten korjaaminen Pelastuslaitoksen / MIRG käyttöön.
 16. 4 kuukautta, 3 viikkoa sitten24. lokakuuta 2018 kello 16.24: Malmigate Net julkaisi liitteen tietopyyntöön Malmin lentoaseman rakennusten korjaaminen Pelastuslaitoksen / MIRG käyttöön.
 17. 4 kuukautta, 3 viikkoa sitten24. lokakuuta 2018 kello 16.24: Malmigate Net julkaisi liitteen tietopyyntöön Malmin lentoaseman rakennusten korjaaminen Pelastuslaitoksen / MIRG käyttöön.
 18. 4 kuukautta, 3 viikkoa sitten24. lokakuuta 2018 kello 16.24: Malmigate Net julkaisi liitteen tietopyyntöön Malmin lentoaseman rakennusten korjaaminen Pelastuslaitoksen / MIRG käyttöön.
 19. 4 kuukautta, 3 viikkoa sitten24. lokakuuta 2018 kello 16.25: Käyttäjä Malmigate Net asetti tilaksi 'Request partially successful'.
Lähettäjä
Malmigate Net
Otsikko
Re: HEL 2018-010742, Tietopyyntö, Malmin lentoaseman rakennusten korjaaminen Pelastuslaitoksen / MIRG käyttöön [#661]
Päivämäärä
24. lokakuuta 2018 kello 16.40
Vastaanottaja
Helsinki

Hei, kiitos vastauksesta. Muut liitteet tulivat perille, mutta jostain syystä listassa ensiksi mainittu liite puuttui. Voitko tarkistaa asian? Kiitos. Puuttuva liite siis nimeltään: Kustannusarvio, hankesuunnitelma (HKA) 19.4.2018 ... Sincerely yours Malmigate Net Request Number: 661 Reply To: <<email address>> Post Address: Malmigate Net
 1. 4 kuukautta, 3 viikkoa sitten24. lokakuuta 2018 kello 16.40: Käyttäjä Malmigate Net lähetti viestin viranomaiselle Helsinki.
Lähettäjä
Rasimus Osmo <osmo.rasimus@hel.fi> – Helsinki
Otsikko
HEL 2018-010742, Tietopyyntö, Malmin lentoaseman rakennusten korjaaminen Pelastuslaitoksen / MIRG käyttöön
Päivämäärä
25. lokakuuta 2018 kello 7.42
Tila
Tietopyyntö ratkaistu
Liitteet

Ohessa Kustannusarvio, hankesuunnitelma (HKA) 19.4.2018
Lähettäjä
Rasimus Osmo <osmo.rasimus@hel.fi> – Helsinki
Otsikko
HEL 2018-010742, Tietopyyntö, Malmin lentoaseman rakennusten korjaaminen Pelastuslaitoksen / MIRG käyttöön
Päivämäärä
25. lokakuuta 2018 kello 7.42
Tila
Tietopyyntö ratkaistu
Liitteet

Ohessa Kustannusarvio, hankesuunnitelma (HKA) 19.4.2018
 1. 4 kuukautta, 3 viikkoa sitten25. lokakuuta 2018 kello 7.43: Vastaanotti sähköpostin viranomaiselta Helsinki.
 2. 4 kuukautta, 3 viikkoa sitten25. lokakuuta 2018 kello 8.28: Malmigate Net julkaisi liitteen tietopyyntöön Malmin lentoaseman rakennusten korjaaminen Pelastuslaitoksen / MIRG käyttöön.
 3. 4 kuukautta, 3 viikkoa sitten25. lokakuuta 2018 kello 8.34: Käyttäjä Malmigate Net asetti tilaksi 'Request partially successful'.
Lähettäjä
Malmigate Net
Otsikko
Re: HEL 2018-010742, Tietopyyntö, Malmin lentoaseman rakennusten korjaaminen Pelastuslaitoksen / MIRG käyttöön [#661]
Päivämäärä
25. lokakuuta 2018 kello 8.40
Vastaanottaja
Helsinki

Kiitos, nyt tuli perille! Hyvää päivänjatkoa! ... Sincerely yours Malmigate Net Request Number: 661 Reply To: <<email address>> Post Address: Malmigate Net
 1. 4 kuukautta, 3 viikkoa sitten25. lokakuuta 2018 kello 8.40: Käyttäjä Malmigate Net lähetti viestin viranomaiselle Helsinki.
 2. 4 kuukautta sitten20. marraskuuta 2018 kello 15.36: Vastaanotti sähköpostin viranomaiselta Helsinki.
 3. 4 kuukautta sitten20. marraskuuta 2018 kello 15.37: Vastaanotti sähköpostin viranomaiselta Helsinki.
 4. 4 kuukautta sitten20. marraskuuta 2018 kello 16.36: Malmigate Net julkaisi liitteen tietopyyntöön Malmin lentoaseman rakennusten korjaaminen Pelastuslaitoksen / MIRG käyttöön.
 5. 4 kuukautta sitten20. marraskuuta 2018 kello 16.38: Malmigate Net julkaisi liitteen tietopyyntöön Malmin lentoaseman rakennusten korjaaminen Pelastuslaitoksen / MIRG käyttöön.
 6. 4 kuukautta sitten20. marraskuuta 2018 kello 16.38: Malmigate Net julkaisi liitteen tietopyyntöön Malmin lentoaseman rakennusten korjaaminen Pelastuslaitoksen / MIRG käyttöön.
 7. 4 kuukautta sitten20. marraskuuta 2018 kello 16.38: Malmigate Net julkaisi liitteen tietopyyntöön Malmin lentoaseman rakennusten korjaaminen Pelastuslaitoksen / MIRG käyttöön.
 8. 4 kuukautta sitten20. marraskuuta 2018 kello 16.38: Malmigate Net julkaisi liitteen tietopyyntöön Malmin lentoaseman rakennusten korjaaminen Pelastuslaitoksen / MIRG käyttöön.
 9. 4 kuukautta sitten20. marraskuuta 2018 kello 16.38: Malmigate Net julkaisi liitteen tietopyyntöön Malmin lentoaseman rakennusten korjaaminen Pelastuslaitoksen / MIRG käyttöön.
 10. 4 kuukautta sitten20. marraskuuta 2018 kello 16.38: Malmigate Net julkaisi liitteen tietopyyntöön Malmin lentoaseman rakennusten korjaaminen Pelastuslaitoksen / MIRG käyttöön.
 11. 4 kuukautta sitten20. marraskuuta 2018 kello 16.38: Malmigate Net julkaisi liitteen tietopyyntöön Malmin lentoaseman rakennusten korjaaminen Pelastuslaitoksen / MIRG käyttöön.
 12. 4 kuukautta sitten20. marraskuuta 2018 kello 16.38: Malmigate Net julkaisi liitteen tietopyyntöön Malmin lentoaseman rakennusten korjaaminen Pelastuslaitoksen / MIRG käyttöön.
 13. 4 kuukautta sitten20. marraskuuta 2018 kello 16.38: Malmigate Net julkaisi liitteen tietopyyntöön Malmin lentoaseman rakennusten korjaaminen Pelastuslaitoksen / MIRG käyttöön.
 14. 4 kuukautta sitten20. marraskuuta 2018 kello 16.38: Malmigate Net julkaisi liitteen tietopyyntöön Malmin lentoaseman rakennusten korjaaminen Pelastuslaitoksen / MIRG käyttöön.
 15. 4 kuukautta sitten20. marraskuuta 2018 kello 16.38: Malmigate Net julkaisi liitteen tietopyyntöön Malmin lentoaseman rakennusten korjaaminen Pelastuslaitoksen / MIRG käyttöön.
 16. 4 kuukautta sitten20. marraskuuta 2018 kello 16.38: Malmigate Net julkaisi liitteen tietopyyntöön Malmin lentoaseman rakennusten korjaaminen Pelastuslaitoksen / MIRG käyttöön.
 17. 4 kuukautta sitten20. marraskuuta 2018 kello 16.38: Malmigate Net julkaisi liitteen tietopyyntöön Malmin lentoaseman rakennusten korjaaminen Pelastuslaitoksen / MIRG käyttöön.
 18. 4 kuukautta sitten20. marraskuuta 2018 kello 16.38: Malmigate Net julkaisi liitteen tietopyyntöön Malmin lentoaseman rakennusten korjaaminen Pelastuslaitoksen / MIRG käyttöön.
 19. 4 kuukautta sitten20. marraskuuta 2018 kello 16.38: Malmigate Net julkaisi liitteen tietopyyntöön Malmin lentoaseman rakennusten korjaaminen Pelastuslaitoksen / MIRG käyttöön.
 20. 4 kuukautta sitten20. marraskuuta 2018 kello 16.38: Malmigate Net julkaisi liitteen tietopyyntöön Malmin lentoaseman rakennusten korjaaminen Pelastuslaitoksen / MIRG käyttöön.
 21. 4 kuukautta sitten20. marraskuuta 2018 kello 16.38: Malmigate Net julkaisi liitteen tietopyyntöön Malmin lentoaseman rakennusten korjaaminen Pelastuslaitoksen / MIRG käyttöön.
 22. 4 kuukautta sitten20. marraskuuta 2018 kello 16.38: Käyttäjä Malmigate Net asetti tilaksi 'Request partially successful'.
 23. 2 kuukautta, 1 viikko sitten7. tammikuuta 2019 kello 18.24: Käyttäjä Malmigate Net asetti tilaksi 'Request partially successful'.