Ilmailuyrittäjien vuokrasopimusten irtisanomiset Malmin lentoasemalla

Request to:
Helsinki
Law used:
Julkisuuslaki
Status of this request:
Request partially successful
Summary of Request
Twitterissä on eräs Helsingin kaupungin ex. kunnallisvaltuutettu kirjoitti 30. lokakuuta 2019, että Helsingin kaupunki on ryhtynyt irtisanomaan Malmin lentoasemalla toimivien ilmailuyrittäjien ja -yhdistysten vuokrasopimuksia. Pyydämme saada nähtäväksi kaikki asiaan liittyvät julkiset asiakirjat ja kirjeet.

Messages in this request

From
Malmigate Net
Subject
Ilmailuyrittäjien vuokrasopimusten irtisanomiset Malmin lentoasemalla [#857]
Date
Nov. 5, 2019, 9:58 a.m.
To
Helsinki
Status
Awaiting response

Hyvä vastaanottaja, Tämä on julkisuuslakiin (http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990621) perustuva tietopyyntö. Sähköposti on lähetetty http://tietopyynto.fi-sivustolta. Tähän sähköpostiin vastaamalla lähetät vastauksen tietopyyntöön.
Twitterissä on eräs Helsingin kaupungin ex. kunnallisvaltuutettu kirjoitti 30. lokakuuta 2019, että Helsingin kaupunki on ryhtynyt irtisanomaan Malmin lentoasemalla toimivien ilmailuyrittäjien ja -yhdistysten vuokrasopimuksia. Pyydämme saada nähtäväksi kaikki asiaan liittyvät julkiset asiakirjat ja kirjeet.
Pyydän toimittamaan aineiston jäljennöksen viivytyksettä sähköisessä muodossa liitetiedostona vastauksena tähän viestiin. Tietoaineistot avoimena rakenteellisena datana, eli .xls-, .csv-, .sql-, tai muussa rakenteellisessa muodossa. Dokumentit pyydän uudelleenkäytettävässä muodossa, kuten .doc, odf-, .ppt tai pdf/a-muodossa. Olisi toivottavaa että aineisto olisi julkisuuslain 20 § mukaan vastedes saatavilla organisaationne web-sivulla. Pyydän toimittamaan tiedot julkl 16 § mukaisesti pyydetyllä tavalla pyydetyssä muodossa tai perustelemaan sähköpostitse viivytyksettä mikäli on syy toimittaa toisella tavalla. Huomioittehan että myös käsitelyyn liittyvien virkamiesten nimet on julkisia, "Virkamiehen on esiinnyttävä omalla nimellään." (EOA 686/4/09) Huomioittehan että julkl. 34§ mukaan asiakirjan antamisesta ei peritä maksua, kun julkinen sähköisesti talletettu asiakirja lähetetään tiedon pyytäjälle sähköpostitse. Pyydän toimittamaan tiedot viivytyksettä julkl. 14.4§ mukaisesti, enintään 2 viikon määräajan kuluessa, tai perustelemaan ensi tilassa mikäli tietojen toimittamiseen tarvitaan pidempi kuukauden toimitusaika. Mikäli pyyntöä ei voida täyttää, pyydän 14.4§ mukaisessa 2 viikon määräajan kuluessa valituskelpoisen päätöksen. Pyydän viivytyksettä kuittaamaan viestin vastaanotetuksi ja kertomaan asian diaarinumeron. Ystävällisin terveisin, Malmigate Net <<sähköpostiosoite>> -- Huomautus: Tämä sähköposti on lähetetty Tietopyyntö-portaalista. Vastaukset saatetaan julkaista automaattisesti.
Kind Regards, Malmigate Net
 1. 2 weeks, 1 day agoNov. 5, 2019, 9:58 a.m.: Malmigate Net sent a message to Helsinki.
From
"noreplykirjaamo@hel.fi" <noreplykirjaamo@hel.fi> – Helsinki
Subject
Kirjaamon automaattivastaus / Automatsvar från registratorskontoret
Date
Nov. 5, 2019, 9:59 a.m.
Status
Awaiting response

Helsingin kaupungin kirjaamo on vastaanottanut viestinne. Helsingfors stads registratorskontor har tagit emot ert meddelande. Tämä on automaattinen viesti, johon ei voi vastata. Detta är ett automatiskt meddelande, som inte går att besvara.
 1. 2 weeks, 1 day agoNov. 5, 2019, 10 a.m.: Received an email from Helsinki.
From
"Helsingin kaupunki (automaattinen viesti)" <kaupunginkanslia@hel.fi> – Helsinki
Subject
Kirjausilmoitus vireille tulleesta asiasta HEL 2019-011513/Helsingin kaupunki
Date
Nov. 5, 2019, 11:07 a.m.
Status
Awaiting response

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN"> <html> <head> <title>Kirjausilmoitus vireille tulleesta asiasta/Helsingin kaupunki</title> <style type="text/css"> .bodyStyle { font-family: Arial; font-size: medium; } </style> </head> <body class="bodyStyle"> <p> <br /> Lähettämänne asia on kirjattu Helsingin kaupungin asianhallintajärjestelmään.</p> <p> Tietopyyntö, ilmailuyrittäjien vuokrasopimusten irtisanomiset, Malmin lentoasema, Malmigate Net<br /> Asian kirjaamisnumero on HEL 2019-011513.</p> <p> Helsingin kaupungin kirjaamo<br /> <a <<sähköpostiosoite> > </body> </html>
 1. 2 weeks, 1 day agoNov. 5, 2019, 11:08 a.m.: Received an email from Helsinki.
From
=?utf-8?q?Kuikanm=C3=A4ki_Elina?= <elina.kuikanmaki@hel.fi> – Helsinki
Subject
Vastaus tietopyyntöön HEL2019-011513, Ilmailuyrittäjien vuokrasopimusten irtisanomiset Malmin lentoasemalla
Date
Nov. 7, 2019, 3:14 p.m.
Status
Request resolved
Attachments

Hei, liitteenä pyytämänne asiakirjat ("Twitterissä on eräs Helsingin kaupungin ex. kunnallisvaltuutettu kirjoitti 30. lokakuuta 2019, että Helsingin kaupunki on ryhtynyt irtisanomaan Malmin lentoasemalla toimivien ilmailuyrittäjien ja -yhdistysten vuokrasopimuksia. Pyydämme saada nähtäväksi kaikki asiaan liittyvät julkiset asiakirjat ja kirjeet."), eli kaupungin vuokralaisille lähettämä kuulemiskirje ja siihen tähän mennessä saapuneet vastaukset. Yst. terv. Elina Kuikanmäki Kiinteistölakimies, varatuomari Helsingin kaupunki Kaupunkiympäristön toimiala Maaomaisuuden kehittäminen ja tontit, Yritystontit PL 58213, 00099 HELSINGIN KAUPUNKI Käyntiosoite: Sörnäistenkatu 1, 00580 Helsinki Puh. (09) 310 34008, 040 486 9697 <<sähköpostiosoite>> ja sähköpostiosoite>>
 1. 1 week, 6 days agoNov. 7, 2019, 3:15 p.m.: Received an email from Helsinki.
 2. 1 week, 6 days agoNov. 8, 2019, 8:31 a.m.: Malmigate Net published an attachment on request Ilmailuyrittäjien vuokrasopimusten irtisanomiset Malmin lentoasemalla.
 3. 1 week, 6 days agoNov. 8, 2019, 8:31 a.m.: Malmigate Net published an attachment on request Ilmailuyrittäjien vuokrasopimusten irtisanomiset Malmin lentoasemalla.
 4. 1 week, 6 days agoNov. 8, 2019, 8:31 a.m.: Malmigate Net published an attachment on request Ilmailuyrittäjien vuokrasopimusten irtisanomiset Malmin lentoasemalla.
 5. 1 week, 6 days agoNov. 8, 2019, 8:31 a.m.: Malmigate Net published an attachment on request Ilmailuyrittäjien vuokrasopimusten irtisanomiset Malmin lentoasemalla.
 6. 1 week, 6 days agoNov. 8, 2019, 8:31 a.m.: Malmigate Net published an attachment on request Ilmailuyrittäjien vuokrasopimusten irtisanomiset Malmin lentoasemalla.
 7. 1 week, 6 days agoNov. 8, 2019, 8:31 a.m.: Malmigate Net published an attachment on request Ilmailuyrittäjien vuokrasopimusten irtisanomiset Malmin lentoasemalla.
 8. 1 week, 6 days agoNov. 8, 2019, 8:31 a.m.: Malmigate Net published an attachment on request Ilmailuyrittäjien vuokrasopimusten irtisanomiset Malmin lentoasemalla.
 9. 1 week, 6 days agoNov. 8, 2019, 8:31 a.m.: Malmigate Net published an attachment on request Ilmailuyrittäjien vuokrasopimusten irtisanomiset Malmin lentoasemalla.
 10. 1 week, 6 days agoNov. 8, 2019, 8:31 a.m.: Malmigate Net published an attachment on request Ilmailuyrittäjien vuokrasopimusten irtisanomiset Malmin lentoasemalla.
 11. 1 week, 6 days agoNov. 8, 2019, 8:31 a.m.: Malmigate Net published an attachment on request Ilmailuyrittäjien vuokrasopimusten irtisanomiset Malmin lentoasemalla.
 12. 1 week, 6 days agoNov. 8, 2019, 8:31 a.m.: Malmigate Net published an attachment on request Ilmailuyrittäjien vuokrasopimusten irtisanomiset Malmin lentoasemalla.
 13. 1 week, 6 days agoNov. 8, 2019, 8:31 a.m.: Malmigate Net published an attachment on request Ilmailuyrittäjien vuokrasopimusten irtisanomiset Malmin lentoasemalla.
 14. 1 week, 6 days agoNov. 8, 2019, 8:31 a.m.: Malmigate Net set status to 'Request partially successful'.
From
Malmigate Net
Subject
Re: Vastaus tietopyyntöön HEL2019-011513, Ilmailuyrittäjien vuokrasopimusten irtisanomiset Malmin lentoasemalla [#857]
Date
Nov. 8, 2019, 8:42 a.m.
To
Helsinki

Hei, kiitos vastauksestanne tietopyyntöön HEL 2019-011513 Ilmailuyrittäjien vuokrasopimusten irtisanomiset Malmin lentoasemalla / kiinteistölakimies Elina Kuikanmäki / 7.11.2019. Voitteko lähettää myös listan kenelle kaikille kuulemiskirje "Malmin lentokenttäalueen maanvuokralaisten kuuleminen" 7. lokakuuta 2019 on lähetetty ja diaariotteen asiassa HEL 2019-010374 mistä ilmenee kaikki em. asiaan liittyvät asiakirjat, sekä lähtevät ja saapuvat. Kirjeen on lähettänyt Helsingin kaupungin kaupunkiympäristön toimialan maankäyttö ja kaupunkirakenne -palvelukokonaisuuden maaomaisuuden kehittäminen ja tontit, tontit-yksikön tiimipäällikkö Pasi Lehtiö. Terveisin, Malmigate Request Number: 857 Reply To: <<email address>> Post Address: Malmigate Net
 1. 1 week, 6 days agoNov. 8, 2019, 8:43 a.m.: Malmigate Net sent a message to Helsinki.
From
"noreplykirjaamo@hel.fi" <noreplykirjaamo@hel.fi> – Helsinki
Subject
Kirjaamon automaattivastaus / Automatsvar från registratorskontoret
Date
Nov. 8, 2019, 8:44 a.m.
Status
Request resolved

Helsingin kaupungin kirjaamo on vastaanottanut viestinne. Helsingfors stads registratorskontor har tagit emot ert meddelande. Tämä on automaattinen viesti, johon ei voi vastata. Detta är ett automatiskt meddelande, som inte går att besvara.
 1. 1 week, 6 days agoNov. 8, 2019, 8:46 a.m.: Received an email from Helsinki.
 2. 1 week, 5 days agoNov. 8, 2019, 9:47 a.m.: Malmigate Net set status to 'Request partially successful'.