Ilmailuyrittäjien vuokrasopimusten irtisanomiset Malmin lentoasemalla

Request to:
Helsinki
Law used:
Julkisuuslaki
Status of this request:
Request partially successful
Summary of Request
Twitterissä on eräs Helsingin kaupungin ex. kunnallisvaltuutettu kirjoitti 30. lokakuuta 2019, että Helsingin kaupunki on ryhtynyt irtisanomaan Malmin lentoasemalla toimivien ilmailuyrittäjien ja -yhdistysten vuokrasopimuksia. Pyydämme saada nähtäväksi kaikki asiaan liittyvät julkiset asiakirjat ja kirjeet.

Messages in this request

From
Malmigate Net
Subject
Ilmailuyrittäjien vuokrasopimusten irtisanomiset Malmin lentoasemalla [#857]
Date
Nov. 5, 2019, 9:58 a.m.
To
Helsinki
Status
Awaiting response

Hyvä vastaanottaja, Tämä on julkisuuslakiin (http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990621) perustuva tietopyyntö. Sähköposti on lähetetty http://tietopyynto.fi-sivustolta. Tähän sähköpostiin vastaamalla lähetät vastauksen tietopyyntöön.
Twitterissä on eräs Helsingin kaupungin ex. kunnallisvaltuutettu kirjoitti 30. lokakuuta 2019, että Helsingin kaupunki on ryhtynyt irtisanomaan Malmin lentoasemalla toimivien ilmailuyrittäjien ja -yhdistysten vuokrasopimuksia. Pyydämme saada nähtäväksi kaikki asiaan liittyvät julkiset asiakirjat ja kirjeet.
Pyydän toimittamaan aineiston jäljennöksen viivytyksettä sähköisessä muodossa liitetiedostona vastauksena tähän viestiin. Tietoaineistot avoimena rakenteellisena datana, eli .xls-, .csv-, .sql-, tai muussa rakenteellisessa muodossa. Dokumentit pyydän uudelleenkäytettävässä muodossa, kuten .doc, odf-, .ppt tai pdf/a-muodossa. Olisi toivottavaa että aineisto olisi julkisuuslain 20 § mukaan vastedes saatavilla organisaationne web-sivulla. Pyydän toimittamaan tiedot julkl 16 § mukaisesti pyydetyllä tavalla pyydetyssä muodossa tai perustelemaan sähköpostitse viivytyksettä mikäli on syy toimittaa toisella tavalla. Huomioittehan että myös käsitelyyn liittyvien virkamiesten nimet on julkisia, "Virkamiehen on esiinnyttävä omalla nimellään." (EOA 686/4/09) Huomioittehan että julkl. 34§ mukaan asiakirjan antamisesta ei peritä maksua, kun julkinen sähköisesti talletettu asiakirja lähetetään tiedon pyytäjälle sähköpostitse. Pyydän toimittamaan tiedot viivytyksettä julkl. 14.4§ mukaisesti, enintään 2 viikon määräajan kuluessa, tai perustelemaan ensi tilassa mikäli tietojen toimittamiseen tarvitaan pidempi kuukauden toimitusaika. Mikäli pyyntöä ei voida täyttää, pyydän 14.4§ mukaisessa 2 viikon määräajan kuluessa valituskelpoisen päätöksen. Pyydän viivytyksettä kuittaamaan viestin vastaanotetuksi ja kertomaan asian diaarinumeron. Ystävällisin terveisin, Malmigate Net <<sähköpostiosoite>> -- Huomautus: Tämä sähköposti on lähetetty Tietopyyntö-portaalista. Vastaukset saatetaan julkaista automaattisesti.
Kind Regards, Malmigate Net
 1. 4 years, 7 months agoNov. 5, 2019, 9:58 a.m.: Malmigate Net sent a message to Helsinki.
From
"noreplykirjaamo@hel.fi" <noreplykirjaamo@hel.fi> – Helsinki
Subject
Kirjaamon automaattivastaus / Automatsvar från registratorskontoret
Date
Nov. 5, 2019, 9:59 a.m.
Status
Awaiting response

Helsingin kaupungin kirjaamo on vastaanottanut viestinne. Helsingfors stads registratorskontor har tagit emot ert meddelande. Tämä on automaattinen viesti, johon ei voi vastata. Detta är ett automatiskt meddelande, som inte går att besvara.
 1. 4 years, 7 months agoNov. 5, 2019, 10 a.m.: Received an email from Helsinki.
From
"Helsingin kaupunki (automaattinen viesti)" <kaupunginkanslia@hel.fi> – Helsinki
Subject
Kirjausilmoitus vireille tulleesta asiasta HEL 2019-011513/Helsingin kaupunki
Date
Nov. 5, 2019, 11:07 a.m.
Status
Awaiting response

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN"> <html> <head> <title>Kirjausilmoitus vireille tulleesta asiasta/Helsingin kaupunki</title> <style type="text/css"> .bodyStyle { font-family: Arial; font-size: medium; } </style> </head> <body class="bodyStyle"> <p> <br /> Lähettämänne asia on kirjattu Helsingin kaupungin asianhallintajärjestelmään.</p> <p> Tietopyyntö, ilmailuyrittäjien vuokrasopimusten irtisanomiset, Malmin lentoasema, Malmigate Net<br /> Asian kirjaamisnumero on HEL 2019-011513.</p> <p> Helsingin kaupungin kirjaamo<br /> <a <<sähköpostiosoite> > </body> </html>
 1. 4 years, 7 months agoNov. 5, 2019, 11:08 a.m.: Received an email from Helsinki.
From
=?utf-8?q?Kuikanm=C3=A4ki_Elina?= <elina.kuikanmaki@hel.fi> – Helsinki
Subject
Vastaus tietopyyntöön HEL2019-011513, Ilmailuyrittäjien vuokrasopimusten irtisanomiset Malmin lentoasemalla
Date
Nov. 7, 2019, 3:14 p.m.
Status
Request resolved
Attachments

Hei, liitteenä pyytämänne asiakirjat ("Twitterissä on eräs Helsingin kaupungin ex. kunnallisvaltuutettu kirjoitti 30. lokakuuta 2019, että Helsingin kaupunki on ryhtynyt irtisanomaan Malmin lentoasemalla toimivien ilmailuyrittäjien ja -yhdistysten vuokrasopimuksia. Pyydämme saada nähtäväksi kaikki asiaan liittyvät julkiset asiakirjat ja kirjeet."), eli kaupungin vuokralaisille lähettämä kuulemiskirje ja siihen tähän mennessä saapuneet vastaukset. Yst. terv. Elina Kuikanmäki Kiinteistölakimies, varatuomari Helsingin kaupunki Kaupunkiympäristön toimiala Maaomaisuuden kehittäminen ja tontit, Yritystontit PL 58213, 00099 HELSINGIN KAUPUNKI Käyntiosoite: Sörnäistenkatu 1, 00580 Helsinki Puh. (09) 310 34008, 040 486 9697 <<sähköpostiosoite>> ja sähköpostiosoite>>
 1. 4 years, 7 months agoNov. 7, 2019, 3:15 p.m.: Received an email from Helsinki.
 2. 4 years, 7 months agoNov. 8, 2019, 8:31 a.m.: Malmigate Net published an attachment on request Ilmailuyrittäjien vuokrasopimusten irtisanomiset Malmin lentoasemalla.
 3. 4 years, 7 months agoNov. 8, 2019, 8:31 a.m.: Malmigate Net published an attachment on request Ilmailuyrittäjien vuokrasopimusten irtisanomiset Malmin lentoasemalla.
 4. 4 years, 7 months agoNov. 8, 2019, 8:31 a.m.: Malmigate Net published an attachment on request Ilmailuyrittäjien vuokrasopimusten irtisanomiset Malmin lentoasemalla.
 5. 4 years, 7 months agoNov. 8, 2019, 8:31 a.m.: Malmigate Net published an attachment on request Ilmailuyrittäjien vuokrasopimusten irtisanomiset Malmin lentoasemalla.
 6. 4 years, 7 months agoNov. 8, 2019, 8:31 a.m.: Malmigate Net published an attachment on request Ilmailuyrittäjien vuokrasopimusten irtisanomiset Malmin lentoasemalla.
 7. 4 years, 7 months agoNov. 8, 2019, 8:31 a.m.: Malmigate Net published an attachment on request Ilmailuyrittäjien vuokrasopimusten irtisanomiset Malmin lentoasemalla.
 8. 4 years, 7 months agoNov. 8, 2019, 8:31 a.m.: Malmigate Net published an attachment on request Ilmailuyrittäjien vuokrasopimusten irtisanomiset Malmin lentoasemalla.
 9. 4 years, 7 months agoNov. 8, 2019, 8:31 a.m.: Malmigate Net published an attachment on request Ilmailuyrittäjien vuokrasopimusten irtisanomiset Malmin lentoasemalla.
 10. 4 years, 7 months agoNov. 8, 2019, 8:31 a.m.: Malmigate Net published an attachment on request Ilmailuyrittäjien vuokrasopimusten irtisanomiset Malmin lentoasemalla.
 11. 4 years, 7 months agoNov. 8, 2019, 8:31 a.m.: Malmigate Net published an attachment on request Ilmailuyrittäjien vuokrasopimusten irtisanomiset Malmin lentoasemalla.
 12. 4 years, 7 months agoNov. 8, 2019, 8:31 a.m.: Malmigate Net published an attachment on request Ilmailuyrittäjien vuokrasopimusten irtisanomiset Malmin lentoasemalla.
 13. 4 years, 7 months agoNov. 8, 2019, 8:31 a.m.: Malmigate Net published an attachment on request Ilmailuyrittäjien vuokrasopimusten irtisanomiset Malmin lentoasemalla.
 14. 4 years, 7 months agoNov. 8, 2019, 8:31 a.m.: Malmigate Net set status to 'Request partially successful'.
From
Malmigate Net
Subject
Re: Vastaus tietopyyntöön HEL2019-011513, Ilmailuyrittäjien vuokrasopimusten irtisanomiset Malmin lentoasemalla [#857]
Date
Nov. 8, 2019, 8:42 a.m.
To
Helsinki

Hei, kiitos vastauksestanne tietopyyntöön HEL 2019-011513 Ilmailuyrittäjien vuokrasopimusten irtisanomiset Malmin lentoasemalla / kiinteistölakimies Elina Kuikanmäki / 7.11.2019. Voitteko lähettää myös listan kenelle kaikille kuulemiskirje "Malmin lentokenttäalueen maanvuokralaisten kuuleminen" 7. lokakuuta 2019 on lähetetty ja diaariotteen asiassa HEL 2019-010374 mistä ilmenee kaikki em. asiaan liittyvät asiakirjat, sekä lähtevät ja saapuvat. Kirjeen on lähettänyt Helsingin kaupungin kaupunkiympäristön toimialan maankäyttö ja kaupunkirakenne -palvelukokonaisuuden maaomaisuuden kehittäminen ja tontit, tontit-yksikön tiimipäällikkö Pasi Lehtiö. Terveisin, Malmigate Request Number: 857 Reply To: <<email address>> Post Address: Malmigate Net
 1. 4 years, 7 months agoNov. 8, 2019, 8:43 a.m.: Malmigate Net sent a message to Helsinki.
From
"noreplykirjaamo@hel.fi" <noreplykirjaamo@hel.fi> – Helsinki
Subject
Kirjaamon automaattivastaus / Automatsvar från registratorskontoret
Date
Nov. 8, 2019, 8:44 a.m.
Status
Request resolved

Helsingin kaupungin kirjaamo on vastaanottanut viestinne. Helsingfors stads registratorskontor har tagit emot ert meddelande. Tämä on automaattinen viesti, johon ei voi vastata. Detta är ett automatiskt meddelande, som inte går att besvara.
 1. 4 years, 7 months agoNov. 8, 2019, 8:46 a.m.: Received an email from Helsinki.
 2. 4 years, 7 months agoNov. 8, 2019, 9:47 a.m.: Malmigate Net set status to 'Request partially successful'.
From
Malmigate Net
Subject
Re: Kirjaamon automaattivastaus / Automatsvar från registratorskontoret [#857]
Date
Dec. 12, 2019, 11:19 a.m.
To
Helsinki

Hyvä vastaanottaja, Tietopyyntööni "Ilmailuyrittäjien vuokrasopimusten irtisanomiset Malmin lentoasemalla" (8.11.2019, HEL 2019-011513) ei vastattu lain määrittelemässä ajassa ja se on nyt 16 päivää myöhässä. Olkaa hyvä ja kertokaa tietopyyntöni tilasta välittömästi, tai toimittakaa asiasta valituskelpoinen päätös. Ystävällisin terveisin, Malmigate Net Pyynnön numero: 857 Vastaus: <<sähköpostiosoite>> Postiosoite: Malmigate Net
 1. 4 years, 6 months agoDec. 12, 2019, 11:19 a.m.: Malmigate Net sent a message to Helsinki.
 2. 4 years, 6 months agoDec. 12, 2019, 11:20 a.m.: Malmigate Net set status to 'Tietopyyntö onnistui osittain'.
From
"noreplykirjaamo@hel.fi" <noreplykirjaamo@hel.fi> – Helsinki
Subject
Kirjaamon automaattivastaus / Automatsvar från registratorskontoret
Date
Dec. 12, 2019, 11:25 a.m.
Status
Request resolved

Helsingin kaupungin kirjaamo on vastaanottanut viestinne. Helsingfors stads registratorskontor har tagit emot ert meddelande. Tämä on automaattinen viesti, johon ei voi vastata. Detta är ett automatiskt meddelande, som inte går att besvara.
 1. 4 years, 6 months agoDec. 12, 2019, 11:26 a.m.: Received an email from Helsinki.
 2. 4 years, 6 months agoDec. 12, 2019, 11:36 a.m.: Malmigate Net set status to 'Tietopyyntö onnistui osittain'.
From
=?utf-8?q?Kuikanm=C3=A4ki_Elina?= <elina.kuikanmaki@hel.fi> – Helsinki
Subject
Tietopyyntö, täydennys 12.12.2019, vastaus
Date
Dec. 12, 2019, 1:36 p.m.
Status
Request resolved
Attachments

Hei, vastaus tietopyyntöönne, täydennys 12.12.2019. Tietopyyntöönne on vastattu 7.11.2019. Ks. alla. Yt Elina Kuikanmäki Lähettäjä: Kuikanmäki Elina Lähetetty: torstai 7. marraskuuta 2019 15:14 Vastaanottaja: <<sähköpostiosoite>> <<nimi ja sähköpostiosoite> > Aihe: Vastaus tietopyyntöön HEL2019-011513, Ilmailuyrittäjien vuokrasopimusten irtisanomiset Malmin lentoasemalla Hei, liitteenä pyytämänne asiakirjat ("Twitterissä on eräs Helsingin kaupungin ex. kunnallisvaltuutettu kirjoitti 30. lokakuuta 2019, että Helsingin kaupunki on ryhtynyt irtisanomaan Malmin lentoasemalla toimivien ilmailuyrittäjien ja -yhdistysten vuokrasopimuksia. Pyydämme saada nähtäväksi kaikki asiaan liittyvät julkiset asiakirjat ja kirjeet."), eli kaupungin vuokralaisille lähettämä kuulemiskirje ja siihen tähän mennessä saapuneet vastaukset. Yst. terv. Elina Kuikanmäki Kiinteistölakimies, varatuomari Helsingin kaupunki Kaupunkiympäristön toimiala Maaomaisuuden kehittäminen ja tontit, Yritystontit PL 58213, 00099 HELSINGIN KAUPUNKI Käyntiosoite: Sörnäistenkatu 1, 00580 Helsinki Puh. (09) 310 34008, 040 486 9697 <<sähköpostiosoite>> ja sähköpostiosoite>>
 1. 4 years, 6 months agoDec. 12, 2019, 1:39 p.m.: Received an email from Helsinki.
From
Malmigate Net
Subject
Re: Tietopyyntö, täydennys 12.12.2019, vastaus [#857]
Date
Dec. 13, 2019, 12:23 p.m.
To
Helsinki

Hei, kyllä, alkuperäiseen tietopyyntöön, mutta tietopyyntöön 8.11. ette ole vastanneet. Kopio tietopyynnöstä alla. Malmigate Voitteko lähettää myös listan kenelle kaikille kuulemiskirje "Malmin lentokenttäalueen maanvuokralaisten kuuleminen" 7. lokakuuta 2019 on lähetetty ja diaariotteen asiassa HEL 2019-010374 mistä ilmenee kaikki em. asiaan liittyvät asiakirjat, sekä lähtevät ja saapuvat. Kirjeen on lähettänyt Helsingin kaupungin kaupunkiympäristön toimialan maankäyttö ja kaupunkirakenne -palvelukokonaisuuden maaomaisuuden kehittäminen ja tontit, tontit-yksikön tiimipäällikkö Pasi Lehtiö. Terveisin, Malmigate Request Number: 857 Reply To: <<email address>> Post Address: Malmigate Net
 1. 4 years, 6 months agoDec. 13, 2019, 12:23 p.m.: Malmigate Net sent a message to Helsinki.
 2. 4 years, 6 months agoDec. 13, 2019, 12:24 p.m.: Malmigate Net published an attachment on request Ilmailuyrittäjien vuokrasopimusten irtisanomiset Malmin lentoasemalla.
 3. 4 years, 6 months agoDec. 13, 2019, 12:24 p.m.: Malmigate Net published an attachment on request Ilmailuyrittäjien vuokrasopimusten irtisanomiset Malmin lentoasemalla.
 4. 4 years, 6 months agoDec. 13, 2019, 12:24 p.m.: Malmigate Net published an attachment on request Ilmailuyrittäjien vuokrasopimusten irtisanomiset Malmin lentoasemalla.
 5. 4 years, 6 months agoDec. 13, 2019, 12:24 p.m.: Malmigate Net published an attachment on request Ilmailuyrittäjien vuokrasopimusten irtisanomiset Malmin lentoasemalla.
 6. 4 years, 6 months agoDec. 13, 2019, 12:24 p.m.: Malmigate Net published an attachment on request Ilmailuyrittäjien vuokrasopimusten irtisanomiset Malmin lentoasemalla.
 7. 4 years, 6 months agoDec. 13, 2019, 12:24 p.m.: Malmigate Net published an attachment on request Ilmailuyrittäjien vuokrasopimusten irtisanomiset Malmin lentoasemalla.
 8. 4 years, 6 months agoDec. 13, 2019, 12:24 p.m.: Malmigate Net published an attachment on request Ilmailuyrittäjien vuokrasopimusten irtisanomiset Malmin lentoasemalla.
 9. 4 years, 6 months agoDec. 13, 2019, 12:24 p.m.: Malmigate Net published an attachment on request Ilmailuyrittäjien vuokrasopimusten irtisanomiset Malmin lentoasemalla.
 10. 4 years, 6 months agoDec. 13, 2019, 12:24 p.m.: Malmigate Net published an attachment on request Ilmailuyrittäjien vuokrasopimusten irtisanomiset Malmin lentoasemalla.
 11. 4 years, 6 months agoDec. 13, 2019, 12:24 p.m.: Malmigate Net published an attachment on request Ilmailuyrittäjien vuokrasopimusten irtisanomiset Malmin lentoasemalla.
 12. 4 years, 6 months agoDec. 13, 2019, 12:24 p.m.: Malmigate Net published an attachment on request Ilmailuyrittäjien vuokrasopimusten irtisanomiset Malmin lentoasemalla.
 13. 4 years, 6 months agoDec. 13, 2019, 12:24 p.m.: Malmigate Net published an attachment on request Ilmailuyrittäjien vuokrasopimusten irtisanomiset Malmin lentoasemalla.
 14. 4 years, 6 months agoDec. 13, 2019, 12:24 p.m.: Malmigate Net published an attachment on request Ilmailuyrittäjien vuokrasopimusten irtisanomiset Malmin lentoasemalla.
 15. 4 years, 6 months agoDec. 13, 2019, 12:26 p.m.: Malmigate Net set status to 'Request partially successful'.
From
=?utf-8?q?Kuikanm=C3=A4ki_Elina?= <elina.kuikanmaki@hel.fi> – Helsinki
Subject
VL: Vastaus tietopyyntöön HEL2019-011513, lisäys
Date
Dec. 13, 2019, 1:41 p.m.
Status
Request resolved
Attachments

Lähettäjä: Kuikanmäki Elina Lähetetty: perjantai 8. marraskuuta 2019 14:34 Vastaanottaja: <<sähköpostiosoite>> <<nimi ja sähköpostiosoite> > Aihe: Vastaus tietopyyntöön HEL2019-011513, lisäys Hei, liitteenä pyytämänne asiakirjat: "Voitteko lähettää myös listan kenelle kaikille kuulemiskirje "Malmin lentokenttäalueen maanvuokralaisten kuuleminen" 7. lokakuuta 2019 on lähetetty ja diaariotteen asiassa HEL 2019-010374 mistä ilmenee kaikki em. asiaan liittyvät asiakirjat, sekä lähtevät ja saapuvat.". Luovutettava aineisto sisältää henkilötietoja. Tietoja on käsiteltävä asianmukaisesti sekä huolellisesti ja tietosuojaa koskevien lakien ja asetusten mukaisesti. Henkilötiedot on suojattava luvattomalta ja lainvastaiselta käsittelyltä. Henkilötietojen käsittely on luottamuksellista eikä tietoja saa luovuttaa eteenpäin. Muut tietoja tarvitsevat voivat tehdä oman pyynnön kaupungille. Henkilötietojen käsittelyssä on noudatettava asianmukaisia suojaustoimia. Henkilötietoja ei saa saattaa rajoittamattoman henkilömäärän saataville esim. internettiin. Tietoja saa käyttää vain siihen käyttötarkoitukseen johon ne on luovutettu. Tietoja saa käsitellä niin kauan kuin asian hoitaminen sitä edellyttää. Luovutetut tiedot voi käytön jälkeen palauttaa tietojen luovuttajalle tai hävittää asianmukaisesti. Yt Elina Kuikanmäki Kiinteistölakimies, varatuomari Helsingin kaupunki Kaupunkiympäristön toimiala Maaomaisuuden kehittäminen ja tontit, Yritystontit PL 58213, 00099 HELSINGIN KAUPUNKI Käyntiosoite: Sörnäistenkatu 1, 00580 Helsinki Puh. (09) 310 34008, 040 486 9697 <<sähköpostiosoite>> ja sähköpostiosoite>>
From
=?utf-8?q?Kuikanm=C3=A4ki_Elina?= <elina.kuikanmaki@hel.fi> – Helsinki
Subject
VS: Tietopyyntö, täydennys 12.12.2019, vastaus [#857]
Date
Dec. 13, 2019, 1:42 p.m.
Status
Request resolved

Hei, lähetin juuri uudelleen osoitteeseen <<sähköpostiosoite>> myös 8.11.2019 lähetetyn vastauksen tietopyyntöönne, eli siihenkin on vastattu. Yt Elina Kuikanmäki
 1. 4 years, 6 months agoDec. 13, 2019, 1:43 p.m.: Received an email from Helsinki.
 2. 4 years, 6 months agoDec. 13, 2019, 1:45 p.m.: Malmigate Net published an attachment on request Ilmailuyrittäjien vuokrasopimusten irtisanomiset Malmin lentoasemalla.
 3. 4 years, 6 months agoDec. 13, 2019, 1:46 p.m.: Received an email from Helsinki.
From
Malmigate Net
Subject
Re: VS: Tietopyyntö, täydennys 12.12.2019, vastaus [#857]
Date
Dec. 13, 2019, 1:48 p.m.
To
Helsinki

Hei, kiitos, nyt tuli perille vastaus myös 8.11. tietopyyntöön. Malmigate Request Number: 857 Reply To: <<email address>> Post Address: Malmigate Net
 1. 4 years, 6 months agoDec. 13, 2019, 1:48 p.m.: Malmigate Net sent a message to Helsinki.
 2. 4 years, 6 months agoDec. 13, 2019, 1:50 p.m.: Malmigate Net set status to 'Request Successful'.
 3. 4 years, 6 months agoDec. 13, 2019, 1:55 p.m.: Malmigate Net set status to 'Request Successful'.
From
Malmigate Net
Subject
Re: Re: VS: Tietopyyntö, täydennys 12.12.2019, vastaus [#857]
Date
Dec. 13, 2019, 1:57 p.m.
To
Helsinki

Hei, ...niin, ja saisiko vielä päätöksen, että muita asiakirjoja ilmailuyrittäjien vuokrasopimusten irtisanomiseen Malmin lentoasemalla liittyen ei ole Helsingin kaupungin hallussa 13.12.2019? Julkisia tai ei julkisia? Malmigate Request Number: 857 Reply To: <<email address>> Post Address: Malmigate Net
 1. 4 years, 6 months agoDec. 13, 2019, 1:57 p.m.: Malmigate Net sent a message to Helsinki.
From
=?utf-8?q?Kuikanm=C3=A4ki_Elina?= <elina.kuikanmaki@hel.fi> – Helsinki
Subject
VS: Re: VS: Tietopyyntö, täydennys 12.12.2019, vastaus [#857]
Date
Dec. 13, 2019, 3:25 p.m.
Status
Request resolved

Hei, riittääkö, että ilmoitan, ettei muita asiakirjoja ole? Tietopyyntöihinne on suostuttu (myönteinen päätös) ja ohjeistustemme mukaan tällöin asiassa ei tehdä kirjallista hallintopäätöstä. Yt Elina Kuikanmäki
 1. 4 years, 6 months agoDec. 13, 2019, 3:26 p.m.: Received an email from Helsinki.
From
Malmigate Net
Subject
Re: VS: Re: VS: Tietopyyntö, täydennys 12.12.2019, vastaus [#857]
Date
Dec. 16, 2019, 10:10 a.m.
To
Helsinki

Hei, kiitos. Ilmoitus, että muita julkisia tai ei-julkisia viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain mukaisia asiakirjoja liittyen ilmailuyrittäjien vuokrasopimusten irtisanomisiin Malmin lentoasemalla ei tällä hetkellä ole, riittää. Lähettämänne diaaritulosteen mukaan asia HEL 2019-010374 "Vuokraus, Malmin lentokentän irtisanottavien maanvuokrasopimusvuokralaisten kuuleminen", 3.10.2019 "Kaupunki harkitsee Malmin lentokentän maanvuokrasopimusten irtisanomista sopimusehtojen mukaisesti, perusteena vuokraalueen ottaminen kaupungin omaan hallintaan ja käyttöön." "Käsittely 1 Kaupunkiympäristön toimiala, Maankäyttö ja kaupunkirakenne -palvelukokonaisuus, Maa- omaisuuden kehittäminen ja tontit, Tontit Vainikka, Ulla-Maija - kiinteistöasiamies" ...on kuitenkin edelleen vireillä. Asiakirjojen säilytysaika on 100 vuotta. Joten tähän asiaan palaamme vielä myöhemmin. Malmigate Request Number: 857 Reply To: <<email address>> Post Address: Malmigate Net
 1. 4 years, 6 months agoDec. 16, 2019, 10:10 a.m.: Malmigate Net sent a message to Helsinki.
 2. 4 years, 6 months agoDec. 16, 2019, 1:39 p.m.: Malmigate Net set status to 'Request partially successful'.