Tontin 837-60-5831-3 suunnitelmatiedot

Request to:
Tampereen kaupunki
Law used:
Julkisuuslaki
Status of this request:
Request Successful
Summary of Request
Kaupunki on virkamiespäätöksenä (johtaja Teppo Rantanen) päättänyt 29.1.2021 tontin 837-60-5831-3 vuokraamisesta turvakodin rakentamiseksi. Päätöksen mukaan rakennushanke edellyttää olevien kevyen liikenteen väylien vähäisiä siirtoja, jotka vuokralainen sitoutuu kustannuksellaan toteuttamaan. Hankkeen suunnitelmatietoja ei ollut helposti löydettävissä kaupungin WWW-palvelusta. Tontille ei ole tällä hetkellä pääsyä moottoriajoneuvoilla, vaan ainoastaan kevyen liikenteen väylien kautta, joten voidaan olettaa, että muutokset eivät todellisuudessa ole vähäisiä, vaan vaikuttavat alueen asukkaiden liikkumiseen ja asumiseen. Pyydän toimittamaan kaikki vuokrasopimukseen liittyvän rakennushankkeen suunnitelmatiedot sekä erityisesti rakennushankkeen aiheuttamat muutokset autoliikenteen ja kevyen liikenteen järjestelyihin Haiharansuun, Järvikadun, Kirsikadun ja Routakadun yhteydessä.

Messages in this request

From
<< Name Not Public >>
Subject
Tontin 837-60-5831-3 suunnitelmatiedot [#1366]
Date
April 22, 2021, 9:32 a.m.
To
Tampereen kaupunki
Status
Awaiting response

Hyvä vastaanottaja, Tämä on julkisuuslakiin (http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990621) perustuva tietopyyntö. Sähköposti on lähetetty http://tietopyynto.fi-sivustolta. Tähän sähköpostiin vastaamalla lähetät vastauksen tietopyyntöön.
Kaupunki on virkamiespäätöksenä (johtaja Teppo Rantanen) päättänyt 29.1.2021 tontin 837-60-5831-3 vuokraamisesta turvakodin rakentamiseksi. Päätöksen mukaan rakennushanke edellyttää olevien kevyen liikenteen väylien vähäisiä siirtoja, jotka vuokralainen sitoutuu kustannuksellaan toteuttamaan. Hankkeen suunnitelmatietoja ei ollut helposti löydettävissä kaupungin WWW-palvelusta. Tontille ei ole tällä hetkellä pääsyä moottoriajoneuvoilla, vaan ainoastaan kevyen liikenteen väylien kautta, joten voidaan olettaa, että muutokset eivät todellisuudessa ole vähäisiä, vaan vaikuttavat alueen asukkaiden liikkumiseen ja asumiseen. Pyydän toimittamaan kaikki vuokrasopimukseen liittyvän rakennushankkeen suunnitelmatiedot sekä erityisesti rakennushankkeen aiheuttamat muutokset autoliikenteen ja kevyen liikenteen järjestelyihin Haiharansuun, Järvikadun, Kirsikadun ja Routakadun yhteydessä.
Pyydän toimittamaan aineiston jäljennöksen viivytyksettä sähköisessä muodossa liitetiedostona vastauksena tähän viestiin. Tietoaineistot avoimena rakenteellisena datana, eli .xls-, .csv-, .sql-, tai muussa rakenteellisessa muodossa. Dokumentit pyydän uudelleenkäytettävässä muodossa, kuten .doc, odf-, .ppt tai pdf/a-muodossa. Olisi toivottavaa että aineisto olisi julkisuuslain 20 § mukaan vastedes saatavilla organisaationne web-sivulla. Pyydän toimittamaan tiedot julkl 16 § mukaisesti pyydetyllä tavalla pyydetyssä muodossa tai perustelemaan sähköpostitse viivytyksettä mikäli on syy toimittaa toisella tavalla. Huomioittehan että myös käsitelyyn liittyvien virkamiesten nimet on julkisia, "Virkamiehen on esiinnyttävä omalla nimellään." (EOA 686/4/09) Huomioittehan että julkl. 34§ mukaan asiakirjan antamisesta ei peritä maksua, kun julkinen sähköisesti talletettu asiakirja lähetetään tiedon pyytäjälle sähköpostitse. Pyydän toimittamaan tiedot viivytyksettä julkl. 14.4§ mukaisesti, enintään 2 viikon määräajan kuluessa, tai perustelemaan ensi tilassa mikäli tietojen toimittamiseen tarvitaan pidempi kuukauden toimitusaika. Mikäli pyyntöä ei voida täyttää, pyydän 14.4§ mukaisessa 2 viikon määräajan kuluessa valituskelpoisen päätöksen. Pyydän viivytyksettä kuittaamaan viestin vastaanotetuksi ja kertomaan asian diaarinumeron. Ystävällisin terveisin, << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> <<sähköpostiosoite>> Postiosoite: << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> << Osoite poistettu >> -- Huomautus: Tämä sähköposti on lähetetty Tietopyyntö-portaalista. Vastaukset saatetaan julkaista automaattisesti.
Kind Regards, << Name Not Public >>
  1. 2 years, 10 months agoApril 22, 2021, 9:34 a.m.: << Name Not Public >> sent a message to Tampereen kaupunki.
From
Kirjaamo <kirjaamo@tampere.fi> – Tampereen kaupunki
Subject
VS:
Date
April 22, 2021, 10:02 a.m.
Status
Request resolved

Hei, tietopyyntönne on vastaanotettu kirjaamossa ja välitetty vastattavaksi. Asia on kirjattu diaarinumerolle TRE:3129/10.03.00/2021. Ystävällisin terveisin Tampereen kaupunki Konsernihallinto Toimielin- ja kirjaamopalvelut Aleksis Kiven katu 14-16 C PL 487 33101 Tampere www.tampere.fi << sähköposti osoite>> Tampereen kaupungin rekisterien tietosuojaselosteet ja tietoa rekisteröidyn oikeuksista on luettavissa internet-sivuilla osoitteessa https://www.tampere.fi/tietosuoja. Tampereen kaupungin kirjaamon ja asiakkaan välillä ei ole suojattua sähkö posti yhtey ttä. Tampereen kaupungin virallinen sähköinen asiointi: https://www.tampere.fi/tampereen-kaup...
  1. 2 years, 10 months agoApril 22, 2021, 10:03 a.m.: Received an email from Tampereen kaupunki.
From
Kamppari Pasi <pasi.kamppari@tampere.fi> – Tampereen kaupunki
Subject
VS: Tontin 837-60-5831-3 suunnitelmatiedot [#1366]
Date
April 22, 2021, 11:02 a.m.
Attachments

Hei Ohessa pyytämiänne asiakirjoja tontin vuokraamisprosessiin liittyen - Päätös tontin vuokraamisesta - Alueen asemakaava - Tontinkäyttöluonnos Hankkeessa on parhaillaan vireillä rakennuslupaprosessi. Lupakäsittelijänä lupa-arkkitehti Juhani Fried. Kuten vastaavissa hankkeissa yleisestikin tapahtuu, suunnitelmat tarkentuvat lupaprosessin kuluessa. Rakennuslupaan liittyen rakennusvalvonta pyytää tarvittavat lausunnot mm. katu- ja liikennejärjestelmän suunnittelusta vastaavilta tahoilta. Lupaprossissa kulkuyhteyksien siirroista ja toteutuksesta tulee esittää tarkempi suunnitelma. Asemakaavassa kyseinen tontti rajautuu kaavan mukaiseen katuyhteyteen, jota ei ole kuitenkaan kokonaisuudessaan toteutettu. Pasi Kamppari Tonttipäällikkö 0407795615 <<sähköpostiosoite>> Kiinteistötoimi Frenckellinaukio 2 B PL 487. 33101 Tampere www.tampere.fi
  1. 2 years, 10 months agoApril 22, 2021, 11:03 a.m.: Received an email from Tampereen kaupunki.
  2. 2 years, 9 months agoMay 14, 2021, 12:32 p.m.: << Name Not Public >> published an attachment on request Tontin 837-60-5831-3 suunnitelmatiedot.
  3. 2 years, 9 months agoMay 14, 2021, 12:32 p.m.: << Name Not Public >> published an attachment on request Tontin 837-60-5831-3 suunnitelmatiedot.
  4. 2 years, 9 months agoMay 14, 2021, 12:32 p.m.: << Name Not Public >> published an attachment on request Tontin 837-60-5831-3 suunnitelmatiedot.
  5. 2 years, 9 months agoMay 14, 2021, 12:32 p.m.: << Name Not Public >> set status to 'Tietopyyntö onnistui'.
  6. 2 years, 9 months agoMay 14, 2021, 12:32 p.m.: << Name Not Public >> made the request 'Tontin 837-60-5831-3 suunnitelmatiedot' public.