Tietopyyntö 22.6.2016 päivätyn muistion pankeista

Request to:
Tietosuojavaltuutetun toimisto
Law used:
Julkisuuslaki
Status of this request:
Request Successful
Summary of Request
Haluan tietää niiden pankkien nimet, joiden menettelytapoja on yritetty selvittää, kun pankki kerää tietoa: 1) Onko ihminen kilpailevan pankin asiakas? 2) Onko ihmisellä varallisuutta kuten asunto-osakkeita, kiinteistöjä, osakkeita, rahastoja tai sijoitusvakuutuksia. Myös muissa pankeissa kuin Nordeassa? 3) Onko ihmisellä lainaa, myös muissa pankeissa kuin Nordeassa? Ihminen ei ole tilanteessa lainaneuvottelussa. 4) Onko joku pankki ilmoittanut, että heillä on CRM-järjestelmä, jonka sisällöstä ei ole mainintaa pankin rekisteriselosteessa? P.S Muistoissa on ilmeisesti väärä viittaus lakiin luottolaitostoiminnasta, pitäisi olla 15 luku Menettelytavat asiakasliiketoiminnassa 1 § Hyvä pankkitapa Sen lisäksi, mitä muualla tässä laissa säädetään, luottolaitoksen on noudatettava hyvää pankkitapaa. 18 § Asiakkaiden tunteminen Pykälä asiakkaan tuntemisesta on säädetty muistaakseni 1990-luvun alussa, olisiko pykälän alkuperäinen numero ollu 94a §? Vasta tammikuussa vuonna 2015, olen joutunut tilanteeseen, jossa minulta on väkisin ja salaa hankittu tietoja pankkisalaisuuden piirissä olevista tiedoista. Epäilen, etteivät muut luottolaitokset, yhtä lukuunottamatta ole laiminlyöneet luottolaitokselle "Lain mukaan ja Finanssivalvonnan määräyksestä" kuuluvia toimenpiteitä ihmisten tuntemisesta. Tässä alapuolella on tavaraa, jota lainopin käytännön kurssilla viime vuosituhannella pidettäisiin roskana, mutta en jaksa editoida.

Messages in this request

From
Mika Lako
Subject
Tietopyyntö 22.6.2016 päivätyn muistion pankeista [#352]
Date
July 19, 2016, 8:06 p.m.
To
Tietosuojavaltuutetun toimisto
Status
Awaiting response

Hyvä vastaanottaja, Tämä on julkisuuslakiin (http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990621) perustuva tietopyyntö. Sähköposti on lähetetty http://tietopyynto.fi-sivustolta. Tähän sähköpostiin vastaamalla lähetät vastauksen tietopyyntöön.
Haluan tietää niiden pankkien nimet, joiden menettelytapoja on yritetty selvittää, kun pankki kerää tietoa: 1) Onko ihminen kilpailevan pankin asiakas? 2) Onko ihmisellä varallisuutta kuten asunto-osakkeita, kiinteistöjä, osakkeita, rahastoja tai sijoitusvakuutuksia. Myös muissa pankeissa kuin Nordeassa? 3) Onko ihmisellä lainaa, myös muissa pankeissa kuin Nordeassa? Ihminen ei ole tilanteessa lainaneuvottelussa. 4) Onko joku pankki ilmoittanut, että heillä on CRM-järjestelmä, jonka sisällöstä ei ole mainintaa pankin rekisteriselosteessa? P.S Muistoissa on ilmeisesti väärä viittaus lakiin luottolaitostoiminnasta, pitäisi olla 15 luku Menettelytavat asiakasliiketoiminnassa 1 § Hyvä pankkitapa Sen lisäksi, mitä muualla tässä laissa säädetään, luottolaitoksen on noudatettava hyvää pankkitapaa. 18 § Asiakkaiden tunteminen Pykälä asiakkaan tuntemisesta on säädetty muistaakseni 1990-luvun alussa, olisiko pykälän alkuperäinen numero ollu 94a §? Vasta tammikuussa vuonna 2015, olen joutunut tilanteeseen, jossa minulta on väkisin ja salaa hankittu tietoja pankkisalaisuuden piirissä olevista tiedoista. Epäilen, etteivät muut luottolaitokset, yhtä lukuunottamatta ole laiminlyöneet luottolaitokselle "Lain mukaan ja Finanssivalvonnan määräyksestä" kuuluvia toimenpiteitä ihmisten tuntemisesta. Tässä alapuolella on tavaraa, jota lainopin käytännön kurssilla viime vuosituhannella pidettäisiin roskana, mutta en jaksa editoida.
Pyydän toimittamaan aineiston jäljennöksen viivytyksettä sähköisessä muodossa liitetiedostona vastauksena tähän viestiin. Tietoaineistot avoimena rakenteellisena datana, eli .xls-, .csv-, .sql-, tai muussa rakenteellisessa muodossa. Dokumentit pyydän uudelleenkäytettävässä muodossa, kuten .doc, odf-, .ppt tai pdf/a-muodossa. Olisi toivottavaa että aineisto olisi lisäksi julkisuuslain hengen mukaan vastedes saatavilla organisaationne web-sivulla. Pyydän toimittamaan tiedot julkl 16 § mukaisesti pyydetyllä tavalla pyydetyssä muodossa tai perustelemaan sähköpostitse viivytyksettä mikäli on syy toimittaa toisella tavalla. Huomioittehan että myös käsitelyyn liittyvien virkamiesten nimet on julkisia, "Virkamiehen on esiinnyttävä omalla nimellään." (EOA 686/4/09) Huomioittehan että julkl. 34§ mukaan asiakirjan antamisesta ei peritä maksua, kun julkinen sähköisesti talletettu asiakirja lähetetään tiedon pyytäjälle sähköpostitse. Pyydän toimittamaan tiedot viivytyksettä julkl. 14.4§ mukaisesti, enintään 2 viikon määräajan kuluessa, tai perustelemaan ensi tilassa mikäli tietojen toimittamiseen tarvitaan pidempi kuukauden toimitusaika. Mikäli pyyntöä ei voida täyttää, pyydän 14.4§ mukaisessa 2 viikon määräajan kuluessa valituskelpoisen päätöksen. Pyydän viivytyksettä kuittaamaan viestin vastaanotetuksi ja kertomaan asian diaarinumeron. Ystävällisin terveisin, Mika Lako <<sähköpostiosoite>> Postiosoite: Mika Lako << Osoite poistettu >> -- Huomautus: Tämä sähköposti on lähetetty Tietopyyntö-portaalista. Vastaukset saatetaan julkaista automaattisesti. Jos tietopyyntö koskee suurikokoisia tiedostoja, voit lähettää ne osoitteessa: http://tietopyynto.fi/r/352/up/ac5e5ecb492666440cf5f55f16fb4deeaf44890f/
Kind Regards, Mika Lako
 1. 7 years, 10 months agoJuly 19, 2016, 8:06 p.m.: Mika Lako sent a message to Tietosuojavaltuutetun toimisto.
 2. 7 years, 10 months agoAug. 3, 2016, midnight: This request became overdue
From
Mika Lako
Subject
Re: Tietopyyntö 22.6.2016 päivätyn muistion pankeista [#352]
Date
Aug. 4, 2016, 8:16 a.m.
To
Tietosuojavaltuutetun toimisto

Hyvä vastaanottaja, Tietopyyntööni "Tietopyyntö 22.6.2016 päivätyn muistion pankeista" (19.7.2016, #352) ei vastattu lain määrittelemässä ajassa ja se on nyt 2 päivää myöhässä. Olkaa hyvä ja kertokaa tietopyyntöni tilasta viivytyksettä sähköpostitse, tai toimittakaa asiasta valituskelpoinen päätös viivytyksettä sähköisessä muodossa liitetiedostona vastauksena tähän viestiin. Ystävällisin terveisin, Mika Lako Pyynnön numero: 352 Vastaus: <<sähköpostiosoite>> Postiosoite: Mika Lako << Osoite poistettu >>
 1. 7 years, 9 months agoAug. 4, 2016, 8:16 a.m.: Mika Lako sent a message to Tietosuojavaltuutetun toimisto.
From
helja-tuulia.pihamaa@om.fi – Tietosuojavaltuutetun toimisto
Subject
Tietopyyntönne 19 ja 21.7.2016 (dnro 2194/0972016)
Date
Aug. 8, 2016, 4:14 p.m.
Status
Awaiting response

Hei, olette esittänyt tietosuojavaltuutetun toimistolle 19 ja 21.7.2016 tietopyynnön, joka liittyy pankkien suorittamaan asiakastietojen keräämiseen. Haluatte selvittää niiden pankkien nimet, joiden menettelytapoja on selvitetty. Viittaatte pyynnössänne tietosuojavaltuutetun toimiston 22.6.2016 muistioon, joka on julkaistu myös tietosuojavaltuutetun toimiston kotisivuilla. Pankit, joiden menettelytapoja on tässä yhteydessä selvitetty ovat: Daske Bank, Nordea Pankki Suomi ja OP Tämän tiedon lisäksi pyydätte kopiot asiakirjoista, joissa pankit kuvaavat menetelmänsä. Asiakirjat (pankkien antamat vastaukset tietosuojavaltuutetun selvityspyyntöön), joita pyydätte sisältävät osin salassa pidettävää tietoa. Toimistossamme asiaa käsitellyt ylitarkastaja, jonka asiantuntemusta/näkemystä asiakirjojen luovuttaminen edellyttää, palaa tällä viikolla vuosilomalta. Näin ollen tulemme toimittamaan teille pyytämänne asiakirjat siltä osin kuin ne eivät sisällä salassa pidettävää tietoa mahdollisimman pian, vielä kuluvan viikon aikana. Ystävällisin terveisin ------------------------------------------------ Heljä-Tuulia Pihamaa Toimistopäällikkö Tietosuojavaltuutetun toimisto PL 800, 00521 Helsinki, Finland p./tel. 029 56 66790 (+ 358 29 56 66790) <<sähköpostiosoite>>
 1. 7 years, 9 months agoAug. 8, 2016, 4:15 p.m.: Received an email from Tietosuojavaltuutetun toimisto.
From
Nordean vastaus helmikuun kohuun <> – Tietosuojavaltuutetun toimisto
Subject
Laki ja Finanssivalvonta vaatii
Date
Aug. 10, 2016
Status
Request resolved
Attachments

Nordean tulkinta, jolla kerätään yksityiskohtaista tietoa ihmisten varallisuudesta sekä tietoa kilpailijoista.
From
helja-tuulia.pihamaa@om.fi – Tietosuojavaltuutetun toimisto
Subject
Tietopyyntönne 19 ja 21.7.2016 (dnro 2194/09(2016)
Date
Aug. 10, 2016, 12:47 p.m.
Attachments

Hei, Viitaten 19 ja 21.7.2016 tietopyyntöönne ja Teille 8.8.2016 lähettämääni sähköpostiin, ohessa Nordea Pankki Suomen, OP:n ja Danske Bankin tietosuojavaltuutetulle antamat selvitykset, joihin tietosuojavaltuutetun 22.6.2017 muistio perustuu. Nordean vastauksesta liite 3 on arvioitu julkisuuslain nojalla salassapidettäväksi (JulkL. 24 §:n 20 kohta). OP:n vastauksesta merkinnällä X on korvattu vireille saattajia koskevat tiedot (JulkL. 24 §:n 23 kohta). Muutoin asiakirjat toimitetaan teille julkisuuslain nojalla sellaisenaan. Mikäli teille tulee asiassa kysyttävää, annamme mielellämme lisätietoja. Ystävällisin terveisin ------------------------------------------------ Heljä-Tuulia Pihamaa Toimistopäällikkö Tietosuojavaltuutetun toimisto PL 800, 00521 Helsinki, Finland p./tel. 029 56 66790 (+ 358 29 56 66790) <<sähköpostiosoite>>
 1. 7 years, 9 months agoAug. 10, 2016, 12:48 p.m.: Received an email from Tietosuojavaltuutetun toimisto.
 2. 7 years, 9 months agoAug. 10, 2016, 2:32 p.m.: Mika Lako published an attachment on request Tietopyyntö 22.6.2016 päivätyn muistion pankeista.
 3. 7 years, 9 months agoAug. 10, 2016, 2:33 p.m.: Mika Lako published an attachment on request Tietopyyntö 22.6.2016 päivätyn muistion pankeista.
 4. 7 years, 9 months agoAug. 10, 2016, 2:33 p.m.: Mika Lako published an attachment on request Tietopyyntö 22.6.2016 päivätyn muistion pankeista.
 5. 7 years, 9 months agoAug. 10, 2016, 3 p.m.: Mika Lako added a reply that was received via snail mail.
 6. 7 years, 9 months agoAug. 10, 2016, 3:01 p.m.: Mika Lako published an attachment on request Tietopyyntö 22.6.2016 päivätyn muistion pankeista.
 7. 7 years, 9 months agoAug. 11, 2016, 10:09 a.m.: Mika Lako set status to 'Tietopyyntö onnistui'.
On Aug. 10, 2016, 3:17 p.m., Mika Lako wrote:

Tietopyyntö on valmis