Hankkeen helikopterikenttä Kivikkoon julkiset asiakirjat

Pyynnön vastaanottaja:
Helsinki
Käytetty laki:
Julkisuuslaki
Tämän tietopyynnön tila:
Odotetaan vastausta
Palautettava ennen:
20. helmikuuta 2019 - 16 tuntia, 34 minuuttia päästä
Pyynnön yhteenveto
Pyydämme saada nähtäväksi kaikki Kivikon helikopterikenttähankkeen julkiset asiakirjat ja diaaritulosteen. Hanke on lehtiartikkelien mukaan tullut uudelleen vireille joulukuussa 2018, oletettavasti kaupungin aloitteessa. Hankkeessa on lehtitietojen mukaan tarkoitus yhdistää Hernesaaren ja Malmin lentoaseman helikopteritoiminnot uudelle kentälle Kivikkoon, ja siten edesauttaa Malmin lentoaseman vuokrasopimuksen irtisanomista ja toimintojen alasajoa väkisin 31.12.2019. Hernesaaren helikopterikentän vuokrasopimuksen kaupunki on jo tiettävästi irtisanonut 31.12.2018. Pyydämme myös saada nähtäväksi kaikki em. vuokrasopimusten irtisanomisiin liittyvät julkiset asiakirjat diaaritulosteineen sekä Puolustusvoimien logistiikkarykmentin lausunnon helikopterikentän tarpeellisuudesta Helsingin kantakaupunkiin (Hernesaaren osayleiskaavan aineistoista).

Viestit tässä tietopyynnössä

Lähettäjä
Malmigate Net
Otsikko
Hankkeen helikopterikenttä Kivikkoon julkiset asiakirjat [#716]
Päivämäärä
6. helmikuuta 2019 kello 9.20
Vastaanottaja
Helsinki
Tila
Odotetaan vastausta

Hyvä vastaanottaja, Tämä on julkisuuslakiin (http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990621) perustuva tietopyyntö. Sähköposti on lähetetty http://tietopyynto.fi-sivustolta. Tähän sähköpostiin vastaamalla lähetät vastauksen tietopyyntöön.
Pyydämme saada nähtäväksi kaikki Kivikon helikopterikenttähankkeen julkiset asiakirjat ja diaaritulosteen. Hanke on lehtiartikkelien mukaan tullut uudelleen vireille joulukuussa 2018, oletettavasti kaupungin aloitteessa. Hankkeessa on lehtitietojen mukaan tarkoitus yhdistää Hernesaaren ja Malmin lentoaseman helikopteritoiminnot uudelle kentälle Kivikkoon, ja siten edesauttaa Malmin lentoaseman vuokrasopimuksen irtisanomista ja toimintojen alasajoa väkisin 31.12.2019. Hernesaaren helikopterikentän vuokrasopimuksen kaupunki on jo tiettävästi irtisanonut 31.12.2018. Pyydämme myös saada nähtäväksi kaikki em. vuokrasopimusten irtisanomisiin liittyvät julkiset asiakirjat diaaritulosteineen sekä Puolustusvoimien logistiikkarykmentin lausunnon helikopterikentän tarpeellisuudesta Helsingin kantakaupunkiin (Hernesaaren osayleiskaavan aineistoista).
Pyydän toimittamaan aineiston jäljennöksen viivytyksettä sähköisessä muodossa liitetiedostona vastauksena tähän viestiin. Tietoaineistot avoimena rakenteellisena datana, eli .xls-, .csv-, .sql-, tai muussa rakenteellisessa muodossa. Dokumentit pyydän uudelleenkäytettävässä muodossa, kuten .doc, odf-, .ppt tai pdf/a-muodossa. Olisi toivottavaa että aineisto olisi julkisuuslain 20 § mukaan vastedes saatavilla organisaationne web-sivulla. Pyydän toimittamaan tiedot julkl 16 § mukaisesti pyydetyllä tavalla pyydetyssä muodossa tai perustelemaan sähköpostitse viivytyksettä mikäli on syy toimittaa toisella tavalla. Huomioittehan että myös käsitelyyn liittyvien virkamiesten nimet on julkisia, "Virkamiehen on esiinnyttävä omalla nimellään." (EOA 686/4/09) Huomioittehan että julkl. 34§ mukaan asiakirjan antamisesta ei peritä maksua, kun julkinen sähköisesti talletettu asiakirja lähetetään tiedon pyytäjälle sähköpostitse. Pyydän toimittamaan tiedot viivytyksettä julkl. 14.4§ mukaisesti, enintään 2 viikon määräajan kuluessa, tai perustelemaan ensi tilassa mikäli tietojen toimittamiseen tarvitaan pidempi kuukauden toimitusaika. Mikäli pyyntöä ei voida täyttää, pyydän 14.4§ mukaisessa 2 viikon määräajan kuluessa valituskelpoisen päätöksen. Pyydän viivytyksettä kuittaamaan viestin vastaanotetuksi ja kertomaan asian diaarinumeron. Ystävällisin terveisin, Malmigate Net <<email address>> -- Legal Note: This mail was sent through a Freedom Of Information Portal. Replies might be published automatically.
Ystävällisin terveisin, Malmigate Net
  1. 1 viikko, 6 päivää sitten6. helmikuuta 2019 kello 9.20: Käyttäjä Malmigate Net lähetti viestin viranomaiselle Helsinki.
Lähettäjä
Malmigate Net
Otsikko
Re: Hankkeen helikopterikenttä Kivikkoon julkiset asiakirjat [#716]
Päivämäärä
19. helmikuuta 2019 kello 10.42
Vastaanottaja
Helsinki

Hei, odotamme edelleen kirjausilmoitusta tähän tietopyyntöön 6.2.2019. Malmigate Request Number: 716 Reply To: <<email address>> Post Address: Malmigate Net
  1. 6 tuntia, 3 minuuttia sitten19. helmikuuta 2019 kello 10.43: Käyttäjä Malmigate Net lähetti viestin viranomaiselle Helsinki.