Hankkeen helikopterikenttä Kivikkoon julkiset asiakirjat

Request to:
Helsinki
Law used:
Julkisuuslaki
Status of this request:
Request partially successful
Summary of Request
Pyydämme saada nähtäväksi kaikki Kivikon helikopterikenttähankkeen julkiset asiakirjat ja diaaritulosteen. Hanke on lehtiartikkelien mukaan tullut uudelleen vireille joulukuussa 2018, oletettavasti kaupungin aloitteessa. Hankkeessa on lehtitietojen mukaan tarkoitus yhdistää Hernesaaren ja Malmin lentoaseman helikopteritoiminnot uudelle kentälle Kivikkoon, ja siten edesauttaa Malmin lentoaseman vuokrasopimuksen irtisanomista ja toimintojen alasajoa väkisin 31.12.2019. Hernesaaren helikopterikentän vuokrasopimuksen kaupunki on jo tiettävästi irtisanonut 31.12.2018. Pyydämme myös saada nähtäväksi kaikki em. vuokrasopimusten irtisanomisiin liittyvät julkiset asiakirjat diaaritulosteineen sekä Puolustusvoimien logistiikkarykmentin lausunnon helikopterikentän tarpeellisuudesta Helsingin kantakaupunkiin (Hernesaaren osayleiskaavan aineistoista).

Messages in this request

From
Malmigate Net
Subject
Hankkeen helikopterikenttä Kivikkoon julkiset asiakirjat [#716]
Date
Feb. 6, 2019, 9:20 a.m.
To
Helsinki
Status
Awaiting response

Hyvä vastaanottaja, Tämä on julkisuuslakiin (http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990621) perustuva tietopyyntö. Sähköposti on lähetetty http://tietopyynto.fi-sivustolta. Tähän sähköpostiin vastaamalla lähetät vastauksen tietopyyntöön.
Pyydämme saada nähtäväksi kaikki Kivikon helikopterikenttähankkeen julkiset asiakirjat ja diaaritulosteen. Hanke on lehtiartikkelien mukaan tullut uudelleen vireille joulukuussa 2018, oletettavasti kaupungin aloitteessa. Hankkeessa on lehtitietojen mukaan tarkoitus yhdistää Hernesaaren ja Malmin lentoaseman helikopteritoiminnot uudelle kentälle Kivikkoon, ja siten edesauttaa Malmin lentoaseman vuokrasopimuksen irtisanomista ja toimintojen alasajoa väkisin 31.12.2019. Hernesaaren helikopterikentän vuokrasopimuksen kaupunki on jo tiettävästi irtisanonut 31.12.2018. Pyydämme myös saada nähtäväksi kaikki em. vuokrasopimusten irtisanomisiin liittyvät julkiset asiakirjat diaaritulosteineen sekä Puolustusvoimien logistiikkarykmentin lausunnon helikopterikentän tarpeellisuudesta Helsingin kantakaupunkiin (Hernesaaren osayleiskaavan aineistoista).
Pyydän toimittamaan aineiston jäljennöksen viivytyksettä sähköisessä muodossa liitetiedostona vastauksena tähän viestiin. Tietoaineistot avoimena rakenteellisena datana, eli .xls-, .csv-, .sql-, tai muussa rakenteellisessa muodossa. Dokumentit pyydän uudelleenkäytettävässä muodossa, kuten .doc, odf-, .ppt tai pdf/a-muodossa. Olisi toivottavaa että aineisto olisi julkisuuslain 20 § mukaan vastedes saatavilla organisaationne web-sivulla. Pyydän toimittamaan tiedot julkl 16 § mukaisesti pyydetyllä tavalla pyydetyssä muodossa tai perustelemaan sähköpostitse viivytyksettä mikäli on syy toimittaa toisella tavalla. Huomioittehan että myös käsitelyyn liittyvien virkamiesten nimet on julkisia, "Virkamiehen on esiinnyttävä omalla nimellään." (EOA 686/4/09) Huomioittehan että julkl. 34§ mukaan asiakirjan antamisesta ei peritä maksua, kun julkinen sähköisesti talletettu asiakirja lähetetään tiedon pyytäjälle sähköpostitse. Pyydän toimittamaan tiedot viivytyksettä julkl. 14.4§ mukaisesti, enintään 2 viikon määräajan kuluessa, tai perustelemaan ensi tilassa mikäli tietojen toimittamiseen tarvitaan pidempi kuukauden toimitusaika. Mikäli pyyntöä ei voida täyttää, pyydän 14.4§ mukaisessa 2 viikon määräajan kuluessa valituskelpoisen päätöksen. Pyydän viivytyksettä kuittaamaan viestin vastaanotetuksi ja kertomaan asian diaarinumeron. Ystävällisin terveisin, Malmigate Net <<email address>> -- Legal Note: This mail was sent through a Freedom Of Information Portal. Replies might be published automatically.
Kind Regards, Malmigate Net
 1. 3 years, 9 months agoFeb. 6, 2019, 9:20 a.m.: Malmigate Net sent a message to Helsinki.
From
"noreplykirjaamo@hel.fi" <noreplykirjaamo@hel.fi> – Helsinki
Subject
Kirjaamon automaattivastaus / Automatsvar från registratorskontoret
Date
Feb. 6, 2019, 9:22 a.m.
Status
Awaiting response

Helsingin kaupungin kirjaamo on vastaanottanut viestinne. Helsingfors stads registratorskontor har tagit emot ert meddelande. Tämä on automaattinen viesti, johon ei voi vastata. Detta är ett automatiskt meddelande, som inte går att
From
"Helsingin kaupunki (automaattinen viesti)" <kaupunginkanslia@hel.fi> – Helsinki
Subject
Kirjausilmoitus vireille tulleesta asiasta HEL 2019-001713/Helsingin kaupunki
Date
Feb. 6, 2019, 11:32 a.m.
Status
Awaiting response

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN"> <html> <head> <title>Kirjausilmoitus vireille tulleesta asiasta/Helsingin kaupunki</title> <style type="text/css"> .bodyStyle { font-family: Arial; font-size: medium; } </style> </head> <body class="bodyStyle"> <p> <br /> Lähettämänne asia on kirjattu Helsingin kaupungin asianhallintajärjestelmään.</p> <p> Tietopyyntö, helikopterikenttä Kivikkoon -hankkeen julkiset asiakirjat, Malmigate Net<br /> Asian kirjaamisnumero on HEL 2019-001713.</p> <p> Helsingin kaupungin kirjaamo<br /> <a <<sähköpostiosoite> > </body> </html>
From
Tarula Satu <satu.tarula@hel.fi> – Helsinki
Subject
Tietopyyntö 6.2.2019, Hankkeen helikopterikenttä Kivikkoon julkiset asiakirjat (#716)
Date
Feb. 14, 2019, 11:39 a.m.
Status
Request resolved
Attachments

Viitaten tietopyyntöönne 6.2.2019 Ohessa aineistoa valmistelupalaverista 14.12.2018 sisältäen seuraavat tiedostot: - Muistio 18.12.2018 - Liite 1: Helikopterikentän sijoittumismahdollisuudet Kivikkoon - Liite 2: Helsingin Kivikkoon suunnitellun helikopterikentän toteuttamisehdotus. Alustava suunnitelma - (Kivikon helikopterikenttähankkeella ei ole diaaritulostetta) Lisäksi tietopyynnössä pyydetyt muut asiakirjat: - Puolustusvoimien logistiikkarykmentin lausunto helikopterikentän tarpeellisuudesta Helsingin kantakaupunkiin (Hernesaaren osayleiskaavan aineistoista) - Helikopterikeskus Oy Helsingin vuokrasopimuksien irtisanominen Hernesaaressa - Muutos irtisanomista koskevaan päätökseen (Hernesaari, Helikopterikeskus Oy) - Maanvuokrasopimuksenirtisanominen (Malmin lentokenttäalue, Malmin lentokenttäyhdistys ry) - Vuokrasopimusten irtisanomisiin liittyvät julkiset asiakirjat diaaritulosteineen (2 kpl) Ystävällisin terveisin Satu Tarula - - - - - - - - - - - - - - - - Satu Tarula Yleiskaavasuunnittelija Helsingin kaupunki Kaupunkiympäristö Maankäytön yleissuunnittelu Yleiskaavoitus PL 2100 (Kansakoulukatu 3) 00099 HELSINGIN KAUPUNKI Puh. 09 310 37164, 040 334 2283 <<sähköpostiosoite>> ja sähköpostiosoite> > www.hel.fi<http://www.hel.fi> [http://helmi.hel.fi/kymp/tyontuki/vie...]
From
Malmigate Net
Subject
Re: Hankkeen helikopterikenttä Kivikkoon julkiset asiakirjat [#716]
Date
Feb. 19, 2019, 10:42 a.m.
To
Helsinki

Hei, odotamme edelleen kirjausilmoitusta tähän tietopyyntöön 6.2.2019. Malmigate Request Number: 716 Reply To: <<email address>> Post Address: Malmigate Net
 1. 3 years, 9 months agoFeb. 19, 2019, 10:43 a.m.: Malmigate Net sent a message to Helsinki.
From
"noreplykirjaamo@hel.fi" <noreplykirjaamo@hel.fi> – Helsinki
Subject
Kirjaamon automaattivastaus / Automatsvar från registratorskontoret
Date
Feb. 19, 2019, 10:43 a.m.
Status
Request resolved

Helsingin kaupungin kirjaamo on vastaanottanut viestinne. Helsingfors stads registratorskontor har tagit emot ert meddelande. Tämä on automaattinen viesti, johon ei voi vastata. Detta är ett automatiskt meddelande, som inte går att
From
Malmigate Net
Subject
Re: Re: Hankkeen helikopterikenttä Kivikkoon julkiset asiakirjat [#716]
Date
March 2, 2019, 9:42 a.m.
To
Helsinki

Hei, odotamme edelleen kirjausilmoitusta tähän tietopyyntöön 6.2.2019. Malmigate Request Number: 716 Reply To: <<email address>> Post Address: Malmigate Net
 1. 3 years, 9 months agoMarch 2, 2019, 9:42 a.m.: Malmigate Net sent a message to Helsinki.
From
"noreplykirjaamo@hel.fi" <noreplykirjaamo@hel.fi> – Helsinki
Subject
Kirjaamon automaattivastaus / Automatsvar från registratorskontoret
Date
March 2, 2019, 9:44 a.m.
Status
Request resolved

Helsingin kaupungin kirjaamo on vastaanottanut viestinne. Helsingfors stads registratorskontor har tagit emot ert meddelande. Tämä on automaattinen viesti, johon ei voi vastata. Detta är ett automatiskt meddelande, som inte går att
From
Malmigate Net
Subject
Re: Re: Re: Hankkeen helikopterikenttä Kivikkoon julkiset asiakirjat [#716]
Date
March 15, 2019, 9:02 a.m.
To
Helsinki

Hei, odotamme edelleen kirjausilmoitusta tähän tietopyyntöön 6.2.2019, Hankkeen helikopterikenttä Kivikkoon julkiset asiakirjat Malmigate Request Number: 716 Reply To: <<email address>> Post Address: Malmigate Net
 1. 3 years, 8 months agoMarch 15, 2019, 9:03 a.m.: Malmigate Net sent a message to Helsinki.
From
"noreplykirjaamo@hel.fi" <noreplykirjaamo@hel.fi> – Helsinki
Subject
Kirjaamon automaattivastaus / Automatsvar från registratorskontoret
Date
March 15, 2019, 9:05 a.m.
Status
Request resolved

Helsingin kaupungin kirjaamo on vastaanottanut viestinne. Helsingfors stads registratorskontor har tagit emot ert meddelande. Tämä on automaattinen viesti, johon ei voi vastata. Detta är ett automatiskt meddelande, som inte går att
From
"noreplykirjaamo@hel.fi" <noreplykirjaamo@hel.fi> – Helsinki
Subject
Kirjaamon automaattivastaus / Automatsvar från registratorskontoret
Date
March 15, 2019, 9:05 a.m.
Status
Request resolved

Helsingin kaupungin kirjaamo on vastaanottanut viestinne. Helsingfors stads registratorskontor har tagit emot ert meddelande. Tämä on automaattinen viesti, johon ei voi vastata. Detta är ett automatiskt meddelande, som inte går att
From
Malmigate Net
Subject
Re: Re: Re: Re: Hankkeen helikopterikenttä Kivikkoon julkiset asiakirjat [#716]
Date
March 15, 2019, 9:08 a.m.
To
Helsinki

Hyvä vastaanottaja, Tietopyyntööni "Hankkeen helikopterikenttä Kivikkoon julkiset asiakirjat" (6.2.2019, #716) ei vastattu lain määrittelemässä ajassa ja se on nyt 23 päivää myöhässä. Olkaa hyvä ja kertokaa tietopyyntöni tilasta välittömästi, tai toimittakaa asiasta valituskelpoinen päätös. Ystävällisin terveisin, Malmigate Net Pyynnön numero: 716 Vastaus: <<sähköpostiosoite>> Postiosoite: Malmigate Net
 1. 3 years, 8 months agoMarch 15, 2019, 9:09 a.m.: Malmigate Net sent a message to Helsinki.
From
"noreplykirjaamo@hel.fi" <noreplykirjaamo@hel.fi> – Helsinki
Subject
Kirjaamon automaattivastaus / Automatsvar från registratorskontoret
Date
March 15, 2019, 9:11 a.m.
Status
Request resolved

Helsingin kaupungin kirjaamo on vastaanottanut viestinne. Helsingfors stads registratorskontor har tagit emot ert meddelande. Tämä on automaattinen viesti, johon ei voi vastata. Detta är ett automatiskt meddelande, som inte går att
From
"noreplykirjaamo@hel.fi" <noreplykirjaamo@hel.fi> – Helsinki
Subject
Kirjaamon automaattivastaus / Automatsvar från registratorskontoret
Date
March 15, 2019, 9:11 a.m.
Status
Request resolved

Helsingin kaupungin kirjaamo on vastaanottanut viestinne. Helsingfors stads registratorskontor har tagit emot ert meddelande. Tämä on automaattinen viesti, johon ei voi vastata. Detta är ett automatiskt meddelande, som inte går att
From
Malmigate Net
Subject
Re: Re: Re: Re: Re: Hankkeen helikopterikenttä Kivikkoon julkiset asiakirjat [#716]
Date
March 15, 2019, 9:15 a.m.
To
Helsinki

Dear Sir or Madam, My Freedom of Information request "Hankkeen helikopterikenttä Kivikkoon julkiset asiakirjat" (02/06/2019, #716) was not answered in the time defined by law and is now 23 days late. Please update me on the status of my request as soon as possible. Sincerely yours, Malmigate Net Request Number: 716 Reply To: <<email address>> Post Address: Malmigate Net
 1. 3 years, 8 months agoMarch 15, 2019, 9:16 a.m.: Malmigate Net sent a message to Helsinki.
From
"noreplykirjaamo@hel.fi" <noreplykirjaamo@hel.fi> – Helsinki
Subject
Kirjaamon automaattivastaus / Automatsvar från registratorskontoret
Date
March 15, 2019, 9:18 a.m.
Status
Request resolved

Helsingin kaupungin kirjaamo on vastaanottanut viestinne. Helsingfors stads registratorskontor har tagit emot ert meddelande. Tämä on automaattinen viesti, johon ei voi vastata. Detta är ett automatiskt meddelande, som inte går att
From
"noreplykirjaamo@hel.fi" <noreplykirjaamo@hel.fi> – Helsinki
Subject
Kirjaamon automaattivastaus / Automatsvar från registratorskontoret
Date
March 15, 2019, 9:18 a.m.
Status
Request resolved

Helsingin kaupungin kirjaamo on vastaanottanut viestinne. Helsingfors stads registratorskontor har tagit emot ert meddelande. Tämä on automaattinen viesti, johon ei voi vastata. Detta är ett automatiskt meddelande, som inte går att
 1. 3 years, 8 months agoMarch 19, 2019, 12:20 p.m.: Received an email from Helsinki.
 2. 3 years, 8 months agoMarch 19, 2019, 12:20 p.m.: Received an email from Helsinki.
 3. 3 years, 8 months agoMarch 19, 2019, 12:24 p.m.: Received an email from Helsinki.
 4. 3 years, 8 months agoMarch 19, 2019, 12:26 p.m.: Received an email from Helsinki.
 5. 3 years, 8 months agoMarch 19, 2019, 12:33 p.m.: Received an email from Helsinki.
 6. 3 years, 8 months agoMarch 19, 2019, 12:41 p.m.: Received an email from Helsinki.
 7. 3 years, 8 months agoMarch 19, 2019, 12:42 p.m.: Received an email from Helsinki.
 8. 3 years, 8 months agoMarch 19, 2019, 12:43 p.m.: Received an email from Helsinki.
 9. 3 years, 8 months agoMarch 20, 2019, 9:06 a.m.: Malmigate Net published an attachment on request Hankkeen helikopterikenttä Kivikkoon julkiset asiakirjat.
 10. 3 years, 8 months agoMarch 20, 2019, 9:06 a.m.: Malmigate Net published an attachment on request Hankkeen helikopterikenttä Kivikkoon julkiset asiakirjat.
 11. 3 years, 8 months agoMarch 20, 2019, 9:06 a.m.: Malmigate Net published an attachment on request Hankkeen helikopterikenttä Kivikkoon julkiset asiakirjat.
 12. 3 years, 8 months agoMarch 20, 2019, 9:06 a.m.: Malmigate Net published an attachment on request Hankkeen helikopterikenttä Kivikkoon julkiset asiakirjat.
 13. 3 years, 8 months agoMarch 20, 2019, 9:06 a.m.: Malmigate Net published an attachment on request Hankkeen helikopterikenttä Kivikkoon julkiset asiakirjat.
 14. 3 years, 8 months agoMarch 20, 2019, 9:06 a.m.: Malmigate Net published an attachment on request Hankkeen helikopterikenttä Kivikkoon julkiset asiakirjat.
 15. 3 years, 8 months agoMarch 20, 2019, 9:06 a.m.: Malmigate Net published an attachment on request Hankkeen helikopterikenttä Kivikkoon julkiset asiakirjat.
 16. 3 years, 8 months agoMarch 20, 2019, 9:06 a.m.: Malmigate Net published an attachment on request Hankkeen helikopterikenttä Kivikkoon julkiset asiakirjat.
 17. 3 years, 8 months agoMarch 20, 2019, 9:06 a.m.: Malmigate Net published an attachment on request Hankkeen helikopterikenttä Kivikkoon julkiset asiakirjat.
 18. 3 years, 8 months agoMarch 20, 2019, 9:06 a.m.: Malmigate Net published an attachment on request Hankkeen helikopterikenttä Kivikkoon julkiset asiakirjat.
 19. 3 years, 8 months agoMarch 20, 2019, 9:07 a.m.: Malmigate Net set status to 'Request partially successful'.
 20. 3 years, 8 months agoMarch 20, 2019, 9:07 a.m.: Malmigate Net set status to 'Request partially successful'.
 21. 3 years, 8 months agoMarch 20, 2019, 9:07 a.m.: Malmigate Net set status to 'Request partially successful'.
 22. 3 years, 8 months agoMarch 20, 2019, 9:07 a.m.: Malmigate Net set status to 'Request partially successful'.
 23. 3 years, 8 months agoMarch 20, 2019, 9:07 a.m.: Malmigate Net set status to 'Request partially successful'.
 24. 3 years, 8 months agoMarch 20, 2019, 9:07 a.m.: Malmigate Net set status to 'Request partially successful'.
From
Malmigate Net
Subject
Re: Kirjaamon automaattivastaus / Automatsvar från registratorskontoret [#716]
Date
March 20, 2019, 9:30 a.m.
To
Helsinki

Hei, kiitos vastauksistanne tietopyyntöön HEL 2019-001713. Tässä Open Knowledge Finlandin ylläpitämässä tietopyynto.fi palvelussa on ilmeisesti ollut tekninen häiriö. Eilen tiistaina 19.3. tuli kerralla 41 kpl erilaisia viestejä ja kuittauksia, osa useampaankin kertaan noin ajalta helmikuu-maaliskuu 2019. Kiitos teille ja hyvää kevään jatkoa! Malmigate Request Number: 716 Reply To: <<email address>> Post Address: Malmigate Net
 1. 3 years, 8 months agoMarch 20, 2019, 9:30 a.m.: Malmigate Net sent a message to Helsinki.
 2. 3 years, 4 months agoJuly 19, 2019, 11:24 a.m.: Received an email from Helsinki.
 3. 3 years, 4 months agoJuly 19, 2019, 11:25 a.m.: Received an email from Helsinki.
 4. 3 years, 4 months agoJuly 19, 2019, 11:25 a.m.: Received an email from Helsinki.
 5. 3 years, 4 months agoJuly 19, 2019, 4:58 p.m.: Malmigate Net set status to 'Request partially successful'.
 6. 3 years, 2 months agoSept. 18, 2019, 9:36 a.m.: Malmigate Net set status to 'Tietopyyntö onnistui osittain'.
 7. 3 years, 2 months agoSept. 18, 2019, 9:36 a.m.: Malmigate Net set status to 'Tietopyyntö onnistui osittain'.