Tähän tietopyyntöön on vastattu ja sen tila on epäselvä. Jos sinä teit tietopyynnön, niin kirjaudu sisään ja aseta tietopyynnölle uusi tila.

United Bankersin julkiset varoitukset

Pyynnön vastaanottaja:
Finanssivalvonta
Käytetty laki:
Julkisuuslaki
Tämän tietopyynnön tila:
Tietopyyntö odottaa luokittelua
Pyynnön yhteenveto
En löydä Finanssivalvonnan uudistetuilta sivuilta kahda United Bankersin julkista varoitutusta. Palauttaisitteko ne sivuille tai toimittaisitteko ne minulle

Viestit tässä tietopyynnössä

Lähettäjä
Mika Lako
Otsikko
United Bankersin julkiset varoitukset [#707]
Päivämäärä
17. tammikuuta 2019 kello 11.00
Vastaanottaja
Finanssivalvonta
Tila
Odotetaan vastausta

Hyvä vastaanottaja, Tämä on julkisuuslakiin (http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990621) perustuva tietopyyntö. Sähköposti on lähetetty http://tietopyynto.fi-sivustolta. Tähän sähköpostiin vastaamalla lähetät vastauksen tietopyyntöön.
En löydä Finanssivalvonnan uudistetuilta sivuilta kahda United Bankersin julkista varoitutusta. Palauttaisitteko ne sivuille tai toimittaisitteko ne minulle
Pyydän toimittamaan aineiston jäljennöksen viivytyksettä sähköisessä muodossa liitetiedostona vastauksena tähän viestiin. Tietoaineistot avoimena rakenteellisena datana, eli .xls-, .csv-, .sql-, tai muussa rakenteellisessa muodossa. Dokumentit pyydän uudelleenkäytettävässä muodossa, kuten .doc, odf-, .ppt tai pdf/a-muodossa. Olisi toivottavaa että aineisto olisi julkisuuslain 20 § mukaan vastedes saatavilla organisaationne web-sivulla. Pyydän toimittamaan tiedot julkl 16 § mukaisesti pyydetyllä tavalla pyydetyssä muodossa tai perustelemaan sähköpostitse viivytyksettä mikäli on syy toimittaa toisella tavalla. Huomioittehan että myös käsitelyyn liittyvien virkamiesten nimet on julkisia, "Virkamiehen on esiinnyttävä omalla nimellään." (EOA 686/4/09) Huomioittehan että julkl. 34§ mukaan asiakirjan antamisesta ei peritä maksua, kun julkinen sähköisesti talletettu asiakirja lähetetään tiedon pyytäjälle sähköpostitse. Pyydän toimittamaan tiedot viivytyksettä julkl. 14.4§ mukaisesti, enintään 2 viikon määräajan kuluessa, tai perustelemaan ensi tilassa mikäli tietojen toimittamiseen tarvitaan pidempi kuukauden toimitusaika. Mikäli pyyntöä ei voida täyttää, pyydän 14.4§ mukaisessa 2 viikon määräajan kuluessa valituskelpoisen päätöksen. Pyydän viivytyksettä kuittaamaan viestin vastaanotetuksi ja kertomaan asian diaarinumeron. Ystävällisin terveisin, Mika Lako <<sähköpostiosoite>> Postiosoite: Mika Lako << Osoite poistettu >> -- Huomautus: Tämä sähköposti on lähetetty Tietopyyntö-portaalista. Vastaukset saatetaan julkaista automaattisesti.
Ystävällisin terveisin, Mika Lako
Lähettäjä
kirjaamo@finanssivalvonta.fi – Finanssivalvonta
Otsikko
Sähköpostinne on vastaanotettu / Vi har mottagit er e-post / Your e-mail has been received
Päivämäärä
17. tammikuuta 2019 kello 11.01

Sähköpostinne on vastaanotettu. Ystävällisin terveisin, Kirjaamo (Finanssivalvonnan asiakkaat) Avoinna arkisin klo 9.00–16.00, paitsi kiirastorstaina ja uudenvuodenaattona klo 9.00–13.30. www.finanssivalvonta.fi<http://www... Vi har mottagit er e-post. Med vänlig hälsning, Registreringskontor (Finansinspektionens kunder) Öppettider vardagar 9.00–16.00, utom på skärtorsdagen och nyårsafton 9.00–13.30. www.finansinspektionen.fi<http://w... Your e-mail has been received. Best regards, Register office (FIN-FSA customers) Open weekdays 9.00–16.00, except on Maundy Thursday and New year's Eve 9.00–13.30. www.fin-fsa.fi<http://www.fin-fsa....
  1. 1 kuukausi sitten17. tammikuuta 2019 kello 11.01: Käyttäjä Mika Lako lähetti viestin viranomaiselle Finanssivalvonta.
  2. 1 kuukausi sitten17. tammikuuta 2019 kello 11.02: Vastaanotti sähköpostin viranomaiselta Finanssivalvonta.
Lähettäjä
finanssivalvonta@finanssivalvonta.fi – Finanssivalvonta
Otsikko
VS: United Bankersin julkiset varoitukset [#707]
Päivämäärä
30. tammikuuta 2019 kello 15.04
Liitteet

Hei, kysymäsi asiakirjat ovat vuodelta 2012, ja suurimmaksi osaksi uusilta sivuiltamme löytyy tieto vasta vuodesta 2013 alkaen. Tarkastelemme tarvetta viedä sinne myös vanhempia asiakirjoja, mutta toistaiseksi ne saa pyytämällä kirjaamon kautta. Liitteenä ovat pyytämäsi asiakirjat: - Lehdistötiedote 20.6.2012 - 8/2012: Finanssivalvonta antoi julkisen huomautuksen ja määräsi rikemaksun UB Securities Oy:lle - Julkinen huomautus - Rikemaksu Ystävällisin terveisin, Finanssivalvonta
  1. 2 viikkoa, 6 päivää sitten30. tammikuuta 2019 kello 15.05: Vastaanotti sähköpostin viranomaiselta Finanssivalvonta.
  2. 2 viikkoa, 6 päivää sitten30. tammikuuta 2019 kello 15.14: Mika Lako julkaisi liitteen tietopyyntöön United Bankersin julkiset varoitukset.
  3. 2 viikkoa, 6 päivää sitten30. tammikuuta 2019 kello 15.14: Mika Lako julkaisi liitteen tietopyyntöön United Bankersin julkiset varoitukset.
  4. 2 viikkoa, 6 päivää sitten30. tammikuuta 2019 kello 15.14: Mika Lako julkaisi liitteen tietopyyntöön United Bankersin julkiset varoitukset.