Sähköinen kopio asian SMDno-2016-477 dokumenteista

Request to:
Sisäministeriö
Law used:
Julkisuuslaki
Status of this request:
Request Successful
Summary of Request
Pyydän sähköisen kopion asian SMDno-2016-477 dokumenteista.
Summary of Resolution

Harmaan talouden ohjelman ainoana lähteenä tosiaan on ainoastaan tuo Markku Hirvosen paperi.

Dokumentissa ei puhuta mitään kuuden euron pitsoista, eikä muutenkaan suomalaista kuluttajaa tai veronmaksajaa ei nähdä ongelmana.

Ongelmallista on että huomiota vedetään kansalaisten syyllistämiseen kun julkisen talouden vuotokohtia, kansainvälisen toiminnan veronkiertoa ja vastapalvelusten vaihtamista viranomaisten kanssa ei järjestelmällisesti torjuta.


Messages in this request

From
<< Name Not Public >>
Subject
Sähköinen kopio asian SMDno-2016-477 dokumenteista [#522]
Date
Jan. 19, 2018, 1:22 p.m.
To
Sisäministeriö
Status
Awaiting response

Hyvä vastaanottaja, Tämä on julkisuuslakiin (http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990621) perustuva tietopyyntö. Sähköposti on lähetetty http://tietopyynto.fi-sivustolta. Tähän sähköpostiin vastaamalla lähetät vastauksen tietopyyntöön.
Pyydän sähköisen kopion asian SMDno-2016-477 dokumenteista.
Pyydän toimittamaan aineiston jäljennöksen viivytyksettä sähköisessä muodossa liitetiedostona vastauksena tähän viestiin. Tietoaineistot avoimena rakenteellisena datana, eli .xls-, .csv-, .sql-, tai muussa rakenteellisessa muodossa. Dokumentit pyydän uudelleenkäytettävässä muodossa, kuten .doc, odf-, .ppt tai pdf/a-muodossa. Olisi toivottavaa että aineisto olisi lisäksi julkisuuslain hengen mukaan vastedes saatavilla organisaationne web-sivulla. Pyydän toimittamaan tiedot julkl 16 § mukaisesti pyydetyllä tavalla pyydetyssä muodossa tai perustelemaan sähköpostitse viivytyksettä mikäli on syy toimittaa toisella tavalla. Huomioittehan että myös käsitelyyn liittyvien virkamiesten nimet on julkisia, "Virkamiehen on esiinnyttävä omalla nimellään." (EOA 686/4/09) Huomioittehan että julkl. 34§ mukaan asiakirjan antamisesta ei peritä maksua, kun julkinen sähköisesti talletettu asiakirja lähetetään tiedon pyytäjälle sähköpostitse. Pyydän toimittamaan tiedot viivytyksettä julkl. 14.4§ mukaisesti, enintään 2 viikon määräajan kuluessa, tai perustelemaan ensi tilassa mikäli tietojen toimittamiseen tarvitaan pidempi kuukauden toimitusaika. Mikäli pyyntöä ei voida täyttää, pyydän 14.4§ mukaisessa 2 viikon määräajan kuluessa valituskelpoisen päätöksen. Pyydän viivytyksettä kuittaamaan viestin vastaanotetuksi ja kertomaan asian diaarinumeron. Ystävällisin terveisin, << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> <<sähköpostiosoite>> -- Huomautus: Tämä sähköposti on lähetetty Tietopyyntö-portaalista. Vastaukset saatetaan julkaista automaattisesti. If large files are requested, you can upload them at: http://tietopyynto.fi/r/522/up/7ef9718983c3d2f100dda0e1e331c970bea6464f/
Kind Regards, << Name Not Public >>
  1. 3 years, 2 months agoJan. 19, 2018, 1:23 p.m.: << Name Not Public >> sent a message to Sisäministeriö.
From
SM_VP_HKO_Kirjaamo <kirjaamo@intermin.fi> – Sisäministeriö
Subject
VS: Sähköinen kopio asian SMDno-2016-477 dokumenteista [#522]
Date
Jan. 31, 2018, 3:18 p.m.
Status
Request resolved
Attachments

Hei, liitteenä pyytämäsi asiakirjat asialta SMDno-2016-477. Ystävällisin terveisin Sisäministeriön kirjaamo <<sähköpostiosoite>> / p. 0295 418 888 PL 26, 00023 Valtioneuvosto
  1. 3 years, 2 months agoJan. 31, 2018, 3:19 p.m.: Received an email from Sisäministeriö.
  2. 3 years, 2 months agoJan. 31, 2018, 3:22 p.m.: << Name Not Public >> published an attachment on request Sähköinen kopio asian SMDno-2016-477 dokumenteista.
  3. 3 years, 2 months agoJan. 31, 2018, 3:23 p.m.: << Name Not Public >> set status to 'Tietopyyntö onnistui'.
From
<< Name Not Public >>
Subject
Re: VS: Sähköinen kopio asian SMDno-2016-477 dokumenteista [#522]
Date
Jan. 31, 2018, 3:27 p.m.
To
Sisäministeriö

Hyvä vastaanottaja, kiitoksia. ... Ystävällisin terveisin <<Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> Pyynnön numero: 522 Vastaus: <<sähköpostiosoite>> Postiosoite: <<Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >>
  1. 3 years, 2 months agoJan. 31, 2018, 3:27 p.m.: << Name Not Public >> sent a message to Sisäministeriö.