Sähköinen kopio asian SMDno-2016-477 dokumenteista

Pyynnön vastaanottaja:
Sisäministeriö
Käytetty laki:
Julkisuuslaki
Tämän tietopyynnön tila:
Tietopyyntö onnistui
Pyynnön yhteenveto
Pyydän sähköisen kopion asian SMDno-2016-477 dokumenteista.
Lopputuloksen yhteenveto

Harmaan talouden ohjelman ainoana lähteenä tosiaan on ainoastaan tuo Markku Hirvosen paperi.

Dokumentissa ei puhuta mitään kuuden euron pitsoista, eikä muutenkaan suomalaista kuluttajaa tai veronmaksajaa ei nähdä ongelmana.

Ongelmallista on että huomiota vedetään kansalaisten syyllistämiseen kun julkisen talouden vuotokohtia, kansainvälisen toiminnan veronkiertoa ja vastapalvelusten vaihtamista viranomaisten kanssa ei järjestelmällisesti torjuta.


Viestit tässä tietopyynnössä

Lähettäjä
<< Nimi ei julkinen >>
Otsikko
Sähköinen kopio asian SMDno-2016-477 dokumenteista [#522]
Päivämäärä
19. tammikuuta 2018 kello 13.22
Vastaanottaja
Sisäministeriö
Tila
Odotetaan vastausta

Hyvä vastaanottaja, Tämä on julkisuuslakiin (http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990621) perustuva tietopyyntö. Sähköposti on lähetetty http://tietopyynto.fi-sivustolta. Tähän sähköpostiin vastaamalla lähetät vastauksen tietopyyntöön.
Pyydän sähköisen kopion asian SMDno-2016-477 dokumenteista.
Pyydän toimittamaan aineiston jäljennöksen viivytyksettä sähköisessä muodossa liitetiedostona vastauksena tähän viestiin. Tietoaineistot avoimena rakenteellisena datana, eli .xls-, .csv-, .sql-, tai muussa rakenteellisessa muodossa. Dokumentit pyydän uudelleenkäytettävässä muodossa, kuten .doc, odf-, .ppt tai pdf/a-muodossa. Olisi toivottavaa että aineisto olisi lisäksi julkisuuslain hengen mukaan vastedes saatavilla organisaationne web-sivulla. Pyydän toimittamaan tiedot julkl 16 § mukaisesti pyydetyllä tavalla pyydetyssä muodossa tai perustelemaan sähköpostitse viivytyksettä mikäli on syy toimittaa toisella tavalla. Huomioittehan että myös käsitelyyn liittyvien virkamiesten nimet on julkisia, "Virkamiehen on esiinnyttävä omalla nimellään." (EOA 686/4/09) Huomioittehan että julkl. 34§ mukaan asiakirjan antamisesta ei peritä maksua, kun julkinen sähköisesti talletettu asiakirja lähetetään tiedon pyytäjälle sähköpostitse. Pyydän toimittamaan tiedot viivytyksettä julkl. 14.4§ mukaisesti, enintään 2 viikon määräajan kuluessa, tai perustelemaan ensi tilassa mikäli tietojen toimittamiseen tarvitaan pidempi kuukauden toimitusaika. Mikäli pyyntöä ei voida täyttää, pyydän 14.4§ mukaisessa 2 viikon määräajan kuluessa valituskelpoisen päätöksen. Pyydän viivytyksettä kuittaamaan viestin vastaanotetuksi ja kertomaan asian diaarinumeron. Ystävällisin terveisin, << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> <<sähköpostiosoite>> -- Huomautus: Tämä sähköposti on lähetetty Tietopyyntö-portaalista. Vastaukset saatetaan julkaista automaattisesti. If large files are requested, you can upload them at: http://tietopyynto.fi/r/522/up/7ef9718983c3d2f100dda0e1e331c970bea6464f/
Ystävällisin terveisin, << Nimi ei julkinen >>
  1. 1 vuosi, 2 kuukautta sitten19. tammikuuta 2018 kello 13.23: Käyttäjä << Nimi ei julkinen >> lähetti viestin viranomaiselle Sisäministeriö.
Lähettäjä
SM_VP_HKO_Kirjaamo <kirjaamo@intermin.fi> – Sisäministeriö
Otsikko
VS: Sähköinen kopio asian SMDno-2016-477 dokumenteista [#522]
Päivämäärä
31. tammikuuta 2018 kello 15.18
Tila
Tietopyyntö ratkaistu
Liitteet

Hei, liitteenä pyytämäsi asiakirjat asialta SMDno-2016-477. Ystävällisin terveisin Sisäministeriön kirjaamo <<sähköpostiosoite>> / p. 0295 418 888 PL 26, 00023 Valtioneuvosto
  1. 1 vuosi, 1 kuukausi sitten31. tammikuuta 2018 kello 15.19: Vastaanotti sähköpostin viranomaiselta Sisäministeriö.
  2. 1 vuosi, 1 kuukausi sitten31. tammikuuta 2018 kello 15.22: << Nimi ei julkinen >> julkaisi liitteen tietopyyntöön Sähköinen kopio asian SMDno-2016-477 dokumenteista.
  3. 1 vuosi, 1 kuukausi sitten31. tammikuuta 2018 kello 15.23: Käyttäjä << Nimi ei julkinen >> asetti tilaksi 'Tietopyyntö onnistui'.
Lähettäjä
<< Nimi ei julkinen >>
Otsikko
Re: VS: Sähköinen kopio asian SMDno-2016-477 dokumenteista [#522]
Päivämäärä
31. tammikuuta 2018 kello 15.27
Vastaanottaja
Sisäministeriö

Hyvä vastaanottaja, kiitoksia. ... Ystävällisin terveisin <<Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> Pyynnön numero: 522 Vastaus: <<sähköpostiosoite>> Postiosoite: <<Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >>
  1. 1 vuosi, 1 kuukausi sitten31. tammikuuta 2018 kello 15.27: Käyttäjä << Nimi ei julkinen >> lähetti viestin viranomaiselle Sisäministeriö.