Malmin lentoaseman lentokonehallin sähköt ja muut puutteet

Request to:
Helsinki
Law used:
Julkisuuslaki
Status of this request:
Request partially successful
Summary of Request
Helsingin kaupungin kaupunkiympäristön toimialan Twitter-tili @helsinkikymp on esittänyt Twitterissä 29. huhtikuuta 2019 seuraavaa: "Hallia ei nyt vuokrata sen huonon kunnon takia. Kaupunki ei voi taata, että tilat on turvallista käyttää ennen tiettyjä korjauksia. Hangaarin kuntoa on tutkittu, ja on todettu että esim. sähköjärjestelmät pääosin käyttöikänsä lopussa." Pyydämme saada asiaan liittyvät julkiset asiakirjat, mistä ilmenee tehdyt tutkimukset ja niiden tulokset, minkä perusteella hallia ei voida nyt vuokrata "huonon kunnon" takia ennen "tiettyjä" korjauksia. Mitä nämä tietyt korjaukset ovat? Pyydämme saada myös kaikki näihin tiettyihin korjauksiin liittyvät julkiset asiakirjat nähtäväksi.

Messages in this request

From
Malmigate Net
Subject
Malmin lentoaseman lentokonehallin sähköt ja muut puutteet [#742]
Date
May 6, 2019, 12:59 p.m.
To
Helsinki
Status
Awaiting response

Hyvä vastaanottaja, Tämä on julkisuuslakiin (http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990621) perustuva tietopyyntö. Sähköposti on lähetetty http://tietopyynto.fi-sivustolta. Tähän sähköpostiin vastaamalla lähetät vastauksen tietopyyntöön.
Helsingin kaupungin kaupunkiympäristön toimialan Twitter-tili @helsinkikymp on esittänyt Twitterissä 29. huhtikuuta 2019 seuraavaa: "Hallia ei nyt vuokrata sen huonon kunnon takia. Kaupunki ei voi taata, että tilat on turvallista käyttää ennen tiettyjä korjauksia. Hangaarin kuntoa on tutkittu, ja on todettu että esim. sähköjärjestelmät pääosin käyttöikänsä lopussa." Pyydämme saada asiaan liittyvät julkiset asiakirjat, mistä ilmenee tehdyt tutkimukset ja niiden tulokset, minkä perusteella hallia ei voida nyt vuokrata "huonon kunnon" takia ennen "tiettyjä" korjauksia. Mitä nämä tietyt korjaukset ovat? Pyydämme saada myös kaikki näihin tiettyihin korjauksiin liittyvät julkiset asiakirjat nähtäväksi.
Pyydän toimittamaan aineiston jäljennöksen viivytyksettä sähköisessä muodossa liitetiedostona vastauksena tähän viestiin. Tietoaineistot avoimena rakenteellisena datana, eli .xls-, .csv-, .sql-, tai muussa rakenteellisessa muodossa. Dokumentit pyydän uudelleenkäytettävässä muodossa, kuten .doc, odf-, .ppt tai pdf/a-muodossa. Olisi toivottavaa että aineisto olisi julkisuuslain 20 § mukaan vastedes saatavilla organisaationne web-sivulla. Pyydän toimittamaan tiedot julkl 16 § mukaisesti pyydetyllä tavalla pyydetyssä muodossa tai perustelemaan sähköpostitse viivytyksettä mikäli on syy toimittaa toisella tavalla. Huomioittehan että myös käsitelyyn liittyvien virkamiesten nimet on julkisia, "Virkamiehen on esiinnyttävä omalla nimellään." (EOA 686/4/09) Huomioittehan että julkl. 34§ mukaan asiakirjan antamisesta ei peritä maksua, kun julkinen sähköisesti talletettu asiakirja lähetetään tiedon pyytäjälle sähköpostitse. Pyydän toimittamaan tiedot viivytyksettä julkl. 14.4§ mukaisesti, enintään 2 viikon määräajan kuluessa, tai perustelemaan ensi tilassa mikäli tietojen toimittamiseen tarvitaan pidempi kuukauden toimitusaika. Mikäli pyyntöä ei voida täyttää, pyydän 14.4§ mukaisessa 2 viikon määräajan kuluessa valituskelpoisen päätöksen. Pyydän viivytyksettä kuittaamaan viestin vastaanotetuksi ja kertomaan asian diaarinumeron. Ystävällisin terveisin, Malmigate Net <<email address>> -- Legal Note: This mail was sent through a Freedom Of Information Portal. Replies might be published automatically.
Kind Regards, Malmigate Net
 1. 5 years agoMay 6, 2019, 1 p.m.: Malmigate Net sent a message to Helsinki.
From
"noreplykirjaamo@hel.fi" <noreplykirjaamo@hel.fi> – Helsinki
Subject
Kirjaamon automaattivastaus / Automatsvar från registratorskontoret
Date
May 6, 2019, 1:02 p.m.
Status
Awaiting response

Helsingin kaupungin kirjaamo on vastaanottanut viestinne. Helsingfors stads registratorskontor har tagit emot ert meddelande. Tämä on automaattinen viesti, johon ei voi vastata. Detta är ett automatiskt meddelande, som inte går att
From
"noreplykirjaamo@hel.fi" <noreplykirjaamo@hel.fi> – Helsinki
Subject
Kirjaamon automaattivastaus / Automatsvar från registratorskontoret
Date
May 6, 2019, 1:02 p.m.
Status
Awaiting response

Helsingin kaupungin kirjaamo on vastaanottanut viestinne. Helsingfors stads registratorskontor har tagit emot ert meddelande. Tämä on automaattinen viesti, johon ei voi vastata. Detta är ett automatiskt meddelande, som inte går att besvara.
 1. 5 years agoMay 6, 2019, 1:03 p.m.: Received an email from Helsinki.
From
"Helsingin kaupunki (automaattinen viesti)" <kaupunginkanslia@hel.fi> – Helsinki
Subject
Kirjausilmoitus vireille tulleesta asiasta HEL 2019-005406/Helsingin kaupunki
Date
May 6, 2019, 2:56 p.m.
Status
Awaiting response

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN"> <html> <head> <title>Kirjausilmoitus vireille tulleesta asiasta/Helsingin kaupunki</title> <style type="text/css"> .bodyStyle { font-family: Arial; font-size: medium; } </style> </head> <body class="bodyStyle"> <p> <br /> Lähettämänne asia on kirjattu Helsingin kaupungin asianhallintajärjestelmään.</p> <p> Tietopyyntö, lentokonehallin sähköt ja muut puutteet, Malmin lentoasema, Malmigate Net<br /> Asian kirjaamisnumero on HEL 2019-005406.</p> <p> Helsingin kaupungin kirjaamo<br /> <a <<sähköpostiosoite> > </body> </html>
From
"Helsingin kaupunki (automaattinen viesti)" <kaupunginkanslia@hel.fi> – Helsinki
Subject
Kirjausilmoitus vireille tulleesta asiasta HEL 2019-005406/Helsingin kaupunki
Date
May 6, 2019, 2:56 p.m.
Status
Awaiting response

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN"> <html> <head> <title>Kirjausilmoitus vireille tulleesta asiasta/Helsingin kaupunki</title> <style type="text/css"> .bodyStyle { font-family: Arial; font-size: medium; } </style> </head> <body class="bodyStyle"> <p> <br /> Lähettämänne asia on kirjattu Helsingin kaupungin asianhallintajärjestelmään.</p> <p> Tietopyyntö, lentokonehallin sähköt ja muut puutteet, Malmin lentoasema, Malmigate Net<br /> Asian kirjaamisnumero on HEL 2019-005406.</p> <p> Helsingin kaupungin kirjaamo<br /> <a <<sähköpostiosoite> > </body> </html>
 1. 5 years agoMay 6, 2019, 2:57 p.m.: Received an email from Helsinki.
 2. 5 years agoMay 21, 2019, 3 a.m.: This request became overdue
From
Malmigate Net
Subject
Re: Kirjausilmoitus vireille tulleesta asiasta HEL 2019-005406/Helsingin kaupunki [#742]
Date
June 6, 2019, 12:06 p.m.
To
Helsinki

Hyvä vastaanottaja, Tietopyyntööni "Malmin lentoaseman lentokonehallin sähköt ja muut puutteet" (6.5.2019, HEL 2019-005406) ei vastattu lain määrittelemässä ajassa ja se on nyt 17 päivää myöhässä. Olkaa hyvä ja kertokaa tietopyyntöni tilasta välittömästi, tai toimittakaa asiasta valituskelpoinen päätös. Ystävällisin terveisin, Malmigate Net Pyynnön numero: 742 Vastaus: <<sähköpostiosoite>> Postiosoite: Malmigate Net
 1. 4 years, 11 months agoJune 6, 2019, 12:06 p.m.: Malmigate Net sent a message to Helsinki.
From
"noreplykirjaamo@hel.fi" <noreplykirjaamo@hel.fi> – Helsinki
Subject
Kirjaamon automaattivastaus / Automatsvar från registratorskontoret
Date
June 6, 2019, 12:09 p.m.
Status
Awaiting response

Helsingin kaupungin kirjaamo on vastaanottanut viestinne. Helsingfors stads registratorskontor har tagit emot ert meddelande. Tämä on automaattinen viesti, johon ei voi vastata. Detta är ett automatiskt meddelande, som inte går att
From
Panhelainen Pekka <pekka.panhelainen@hel.fi> – Helsinki
Subject
Malmin hangaari_tietopyyntö_Lentokonehallin sähk= F6t ja muut puutteet
Date
June 19, 2019, 1:43 p.m.
Status
Request resolved
Attachments

Hei, liitteenä Malmin lentokonehallin sähköt ja muut puutteet tietopyynnössä pyydetyt asiakirjat. Terveisin Pekka Pekka Panhelainen | projektinjohtaja, arkkitehti 09 310 38229 | 040 336 0340 | <<sähköpostiosoite>> ja sähköpostiosoite> > Helsingin kaupunki | Kaupunkiympäristö toimiala Rakennukset ja yleiset alueet Rakennetun omaisuuden hallinta Palvelutilaverkkoyksikkö Elimäenkatu 5, 00510 Helsinki PL 2213, 00099 Helsingin kaupunki www.hel.fi/kaupunkiymparisto/fi<ht... [http://helmi.hel.fi/kymp/tyontuki/vie...]
 1. 4 years, 10 months agoJuly 19, 2019, 11:42 a.m.: Received an email from Helsinki.
 2. 4 years, 10 months agoJuly 19, 2019, 11:43 a.m.: Received an email from Helsinki.
 3. 4 years, 10 months agoJuly 19, 2019, 12:02 p.m.: Received an email from Helsinki.
 4. 4 years, 10 months agoJuly 19, 2019, 12:11 p.m.: Received an email from Helsinki.
 5. 4 years, 10 months agoJuly 19, 2019, 5:13 p.m.: Malmigate Net published an attachment on request Malmin lentoaseman lentokonehallin sähköt ja muut puutteet.
 6. 4 years, 10 months agoJuly 19, 2019, 5:13 p.m.: Malmigate Net published an attachment on request Malmin lentoaseman lentokonehallin sähköt ja muut puutteet.
 7. 4 years, 10 months agoJuly 19, 2019, 5:13 p.m.: Malmigate Net published an attachment on request Malmin lentoaseman lentokonehallin sähköt ja muut puutteet.
 8. 4 years, 10 months agoJuly 19, 2019, 5:13 p.m.: Malmigate Net published an attachment on request Malmin lentoaseman lentokonehallin sähköt ja muut puutteet.
 9. 4 years, 10 months agoJuly 19, 2019, 5:13 p.m.: Malmigate Net published an attachment on request Malmin lentoaseman lentokonehallin sähköt ja muut puutteet.
 10. 4 years, 10 months agoJuly 19, 2019, 5:13 p.m.: Malmigate Net published an attachment on request Malmin lentoaseman lentokonehallin sähköt ja muut puutteet.
 11. 4 years, 10 months agoJuly 19, 2019, 5:17 p.m.: Malmigate Net set status to 'Request partially successful'.