Al-holista noudettujen naisten ja lapsien noudosta aiheutuneiden kulujen takaisinperintä

Request to:
Ulkoasiainministeriö UM
Law used:
Julkisuuslaki
Status of this request:
Request partially successful
Summary of Request
Käsittääkseni konsulipalvelulain perusteella Suomeen tuotavalla henkilöllä tulee olla vakuutus tai varoja joilla katetaan noudon kustannukset tai ulosottokelpoinen takaisinmaksusitoumus, jotta kulut voidaan periä jälkikäteen. Pyydän nähtäväksi laskuja, jotka operaatiosta on aiheutunut, ko. virkamiehen päätöstä asiasta sekä tietoa mahdollista varoista, vakuutuksista tai takaisinmaksusitoumuksia, joilla kulut aiotaan kattaa.

This request received documents that we are not allowed to publish. However, every person can get individual access to these documents by requesting them below.

Make an identical request in your name to get access to the information.

Optional. Your address will not be displayed publicly and is only needed in case a public body needs to send you paper.
Not public. The given address will need to be confirmed.
Optional. Affiliation will be shown next to your name
Jos valitset tämän, nimesi näkyy edelleen viranomaisille lähetetyissä tietopyynnöissä, mutta teemme parhaamme, ettei se näy julkisesti verkkopalvelussa. Emme voi taata täydellistä anonymiteettiä

So far 9 people requested this document.


Messages in this request

From
<< Name Not Public >>
Subject
Al-holista noudettujen naisten ja lapsien noudosta aiheutuneiden kulujen takaisinperintä [#1153]
Date
Dec. 21, 2020, 4 p.m.
To
Ulkoasiainministeriö UM
Status
Awaiting response

Hyvä vastaanottaja, Tämä on julkisuuslakiin (http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990621) perustuva tietopyyntö. Sähköposti on lähetetty http://tietopyynto.fi-sivustolta. Tähän sähköpostiin vastaamalla lähetät vastauksen tietopyyntöön.
Käsittääkseni konsulipalvelulain perusteella Suomeen tuotavalla henkilöllä tulee olla vakuutus tai varoja joilla katetaan noudon kustannukset tai ulosottokelpoinen takaisinmaksusitoumus, jotta kulut voidaan periä jälkikäteen. Pyydän nähtäväksi laskuja, jotka operaatiosta on aiheutunut, ko. virkamiehen päätöstä asiasta sekä tietoa mahdollista varoista, vakuutuksista tai takaisinmaksusitoumuksia, joilla kulut aiotaan kattaa.
Pyydän toimittamaan aineiston jäljennöksen viivytyksettä sähköisessä muodossa liitetiedostona vastauksena tähän viestiin. Tietoaineistot avoimena rakenteellisena datana, eli .xls-, .csv-, .sql-, tai muussa rakenteellisessa muodossa. Dokumentit pyydän uudelleenkäytettävässä muodossa, kuten .doc, odf-, .ppt tai pdf/a-muodossa. Olisi toivottavaa että aineisto olisi julkisuuslain 20 § mukaan vastedes saatavilla organisaationne web-sivulla. Pyydän toimittamaan tiedot julkl 16 § mukaisesti pyydetyllä tavalla pyydetyssä muodossa tai perustelemaan sähköpostitse viivytyksettä mikäli on syy toimittaa toisella tavalla. Huomioittehan että myös käsitelyyn liittyvien virkamiesten nimet on julkisia, "Virkamiehen on esiinnyttävä omalla nimellään." (EOA 686/4/09) Huomioittehan että julkl. 34§ mukaan asiakirjan antamisesta ei peritä maksua, kun julkinen sähköisesti talletettu asiakirja lähetetään tiedon pyytäjälle sähköpostitse. Pyydän toimittamaan tiedot viivytyksettä julkl. 14.4§ mukaisesti, enintään 2 viikon määräajan kuluessa, tai perustelemaan ensi tilassa mikäli tietojen toimittamiseen tarvitaan pidempi kuukauden toimitusaika. Mikäli pyyntöä ei voida täyttää, pyydän 14.4§ mukaisessa 2 viikon määräajan kuluessa valituskelpoisen päätöksen. Pyydän viivytyksettä kuittaamaan viestin vastaanotetuksi ja kertomaan asian diaarinumeron. Ystävällisin terveisin, << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> <<sähköpostiosoite>> Postiosoite: << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> << Osoite poistettu >> -- Huomautus: Tämä sähköposti on lähetetty Tietopyyntö-portaalista. Vastaukset saatetaan julkaista automaattisesti.
Kind Regards, << Name Not Public >>
 1. 3 years, 6 months agoDec. 21, 2020, 4:03 p.m.: << Name Not Public >> sent a message to Ulkoasiainministeriö UM.
From
kirjaamo.um@formin.fi – Ulkoasiainministeriö UM
Subject
RE: Al-holista noudettujen naisten ja lapsien noudosta aiheutuneiden kulujen takaisinperintä [#1153]
Date
Dec. 22, 2020, 8:10 a.m.
Status
Awaiting response

Sähköpostiviestinne on vastaanotettu ulkoministeriössä. Tietoa henkilötietojen käsittelystä ulkoministeriön palveluissa saa internetsivuiltamme https://um.fi/tietosuoja Ert e-postmeddelande har mottagits av utrikesministeriet. Information om behandlingen av personuppgifter i utrikesministeriets tjänster finns på ministeriets webbplats https://um.fi/dataskydd Your email message has been received by the Ministry for Foreign Affairs. For information on how the Ministry for Foreign Affairs processes personal data, go to: https://um.fi/data-protection-in-the-...
 1. 3 years, 6 months agoDec. 22, 2020, 8:11 a.m.: Received an email from Ulkoasiainministeriö UM.
 2. 3 years, 5 months agoJan. 5, 2021, 2 a.m.: This request became overdue
From
<< Name Not Public >>
Subject
Re: RE: Al-holista noudettujen naisten ja lapsien noudosta aiheutuneiden kulujen takaisinperintä [#1153]
Date
Jan. 5, 2021, 10:17 p.m.
To
Ulkoasiainministeriö UM

Hyvä vastaanottaja, Tietopyyntööni "Al-holista noudettujen naisten ja lapsien noudosta aiheutuneiden kulujen takaisinperintä" (21.12.2020, #1153) ei vastattu lain määrittelemässä ajassa ja se on nyt 2 päivää myöhässä. Olkaa hyvä ja kertokaa tietopyyntöni tilasta välittömästi, tai toimittakaa asiasta valituskelpoinen päätös. Ystävällisin terveisin, << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> Pyynnön numero: 1153 Vastaus: <<sähköpostiosoite>> Postiosoite: << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> << Osoite poistettu >>
 1. 3 years, 5 months agoJan. 5, 2021, 10:18 p.m.: << Name Not Public >> sent a message to Ulkoasiainministeriö UM.
From
kirjaamo.um@formin.fi – Ulkoasiainministeriö UM
Subject
RE: RE: Al-holista noudettujen naisten ja lapsien noudosta aiheutuneiden kulujen takaisinperintä [#1153]
Date
Jan. 7, 2021, 8:23 a.m.
Status
Awaiting response

Sähköpostiviestinne on vastaanotettu ulkoministeriössä. Tietoa henkilötietojen käsittelystä ulkoministeriön palveluissa saa internetsivuiltamme https://um.fi/tietosuoja Ert e-postmeddelande har mottagits av utrikesministeriet. Information om behandlingen av personuppgifter i utrikesministeriets tjänster finns på ministeriets webbplats https://um.fi/dataskydd Your email message has been received by the Ministry for Foreign Affairs. For information on how the Ministry for Foreign Affairs processes personal data, go to: https://um.fi/data-protection-in-the-...
 1. 3 years, 5 months agoJan. 7, 2021, 8:24 a.m.: Received an email from Ulkoasiainministeriö UM.
From
jyrki.paloposki@formin.fi – Ulkoasiainministeriö UM
Subject
Tietopyyntö UM:lle al-Hol -kuluista
Date
Jan. 7, 2021, 9:20 a.m.
Status
Awaiting response

Terve << Nimi poistettu >> , Pahoittelen huonoa tiedottamistani. Tietopyyntösi on otettu vastaan ja sitä käsitellään parhaillaan. Laajaan kysymykseesi vastaaminen vaatii useamman henkilön työtä ja myös tiedon luottamuksellisuuden selvittämistä, joten pyrimme vastaamaan kuukauden kuluessa. Joulun ja vuodenvaihteen aika lomineen, kymmenet tietopyynnöt ja vastaajaresurssien vähyys hidastavat vastaamista. Kiitos kärsivällisyydestä. Terveisin Jyrki Paloposki Jyrki Paloposki Tietohallintopäällikkö Ulkoministeriö +358 295 350517 <<sähköpostiosoite>> ja sähköpostiosoite>>
 1. 3 years, 5 months agoJan. 7, 2021, 9:21 a.m.: Received an email from Ulkoasiainministeriö UM.
From
jyrki.paloposki@formin.fi – Ulkoasiainministeriö UM
Subject
FW: Al-holista noudettujen naisten ja lapsien noudosta aiheutuneiden kulujen takaisinperintä [#1153]
Date
Jan. 14, 2021, 2:50 p.m.
Status
Request resolved
Attachments

Terve << Nimi poistettu >> , Ohessa ministeriön päätös tietopyyntöösi. Pahoittelen vastaamisen kestämistä. Jyrki Paloposki Tietohallintopäällikkö Ulkoministeriö +358 295 350517 <<sähköpostiosoite>>
 1. 3 years, 5 months agoJan. 14, 2021, 2:51 p.m.: Received an email from Ulkoasiainministeriö UM.
 2. 3 years, 5 months agoJan. 14, 2021, 5:44 p.m.: << Name Not Public >> published an attachment on request Al-holista noudettujen naisten ja lapsien noudosta aiheutuneiden kulujen takaisinperintä.
 3. 3 years, 5 months agoJan. 14, 2021, 5:52 p.m.: Ulkoasiainministeriö UM answered partially, but denied access to all information on the grounds of n/a.
From
<< Name Not Public >>
Subject
Re: FW: Al-holista noudettujen naisten ja lapsien noudosta aiheutuneiden kulujen takaisinperintä [#1153]
Date
Jan. 14, 2021, 6:01 p.m.
To
Ulkoasiainministeriö UM

Hyvä vastaanottaja, Yritin laittaa skannatun asiakirjan siten julkiseksi, että henkilötiedote eivät näy. En onnistunut, voitteko korjata asian? ... Ystävällisin terveisin << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> Pyynnön numero: 1153 Vastaus: <<sähköpostiosoite>> Postiosoite: << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> << Osoite poistettu >>
 1. 3 years, 5 months agoJan. 14, 2021, 6:01 p.m.: << Name Not Public >> sent a message to Ulkoasiainministeriö UM.
Moderator On Jan. 15, 2021, 8:23 a.m., Tarmo Toikkanen wrote:

Poistimme julkaisemasi osittain anonymisoidun liitteen. Voit myös dokumentin julkaisemisen sijaan omalla kommentilla tiivistää saamasi vastauksen ja merkitä tietopyynnön päättyneeksi.

From
jyrki.paloposki@formin.fi – Ulkoasiainministeriö UM
Subject
RE: FW: Al-holista noudettujen naisten ja lapsien noudosta aiheutuneiden kulujen takaisinperintä [#1153]
Date
Jan. 14, 2021, 6:55 p.m.
Status
Request resolved

Terve, Tarkoitatko omia henkilötietojasi osoitekentässä? Ja mitä tarkoitat julkiseksi laittamisella? jyrki
 1. 3 years, 5 months agoJan. 14, 2021, 6:56 p.m.: Received an email from Ulkoasiainministeriö UM.
From
<< Name Not Public >>
Subject
Re: RE: FW: Al-holista noudettujen naisten ja lapsien noudosta aiheutuneiden kulujen takaisinperintä [#1153]
Date
Jan. 16, 2021, 9:50 a.m.
To
Ulkoasiainministeriö UM

Hyvä vastaanottaja, Asia on hoidettu. ... Ystävällisin terveisin << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> Pyynnön numero: 1153 Vastaus: <<sähköpostiosoite>> Postiosoite: << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> << Osoite poistettu >>
 1. 3 years, 5 months agoJan. 16, 2021, 9:51 a.m.: << Name Not Public >> sent a message to Ulkoasiainministeriö UM.
 2. 3 years, 4 months agoJan. 24, 2021, 11:43 a.m.: << Name Not Public >> set status to 'Tietopyyntö onnistui osittain'.