Al-holista noudettujen naisten ja lapsien noudosta aiheutuneiden kulujen takaisinperintä

Request to:
Ulkoasiainministeriö UM
Law used:
Julkisuuslaki
Status of this request:
Request Successful
Summary of Request
Käsittääkseni konsulipalvelulain perusteella Suomeen tuotavalla henkilöllä tulee olla vakuutus tai varoja joilla katetaan noudon kustannukset tai ulosottokelpoinen takaisinmaksusitoumus, jotta kulut voidaan periä jälkikäteen. Pyydän nähtäväksi laskuja, jotka operaatiosta on aiheutunut, ko. virkamiehen päätöstä asiasta sekä tietoa mahdollista varoista, vakuutuksista tai takaisinmaksusitoumuksia, joilla kulut aiotaan kattaa. Tarkista tämä pyyntö Tietopyyntö-sivulla jossa jaoit tämän tiedon: http://tietopyynto.fi/r/1153

Messages in this request

From
<< Name Not Public >>
Subject
Al-holista noudettujen naisten ja lapsien noudosta aiheutuneiden kulujen takaisinperintä [#1198]
Date
Jan. 28, 2021, 3:47 a.m.
To
Ulkoasiainministeriö UM
Status
Awaiting response

Hyvä vastaanottaja, Tämä on julkisuuslakiin (http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990621) perustuva tietopyyntö. Sähköposti on lähetetty http://tietopyynto.fi-sivustolta. Tähän sähköpostiin vastaamalla lähetät vastauksen tietopyyntöön.
Käsittääkseni konsulipalvelulain perusteella Suomeen tuotavalla henkilöllä tulee olla vakuutus tai varoja joilla katetaan noudon kustannukset tai ulosottokelpoinen takaisinmaksusitoumus, jotta kulut voidaan periä jälkikäteen. Pyydän nähtäväksi laskuja, jotka operaatiosta on aiheutunut, ko. virkamiehen päätöstä asiasta sekä tietoa mahdollista varoista, vakuutuksista tai takaisinmaksusitoumuksia, joilla kulut aiotaan kattaa. Tarkista tämä pyyntö Tietopyyntö-sivulla jossa jaoit tämän tiedon: http://tietopyynto.fi/r/1153
Pyydän toimittamaan aineiston jäljennöksen viivytyksettä sähköisessä muodossa liitetiedostona vastauksena tähän viestiin. Tietoaineistot avoimena rakenteellisena datana, eli .xls-, .csv-, .sql-, tai muussa rakenteellisessa muodossa. Dokumentit pyydän uudelleenkäytettävässä muodossa, kuten .doc, odf-, .ppt tai pdf/a-muodossa. Olisi toivottavaa että aineisto olisi julkisuuslain 20 § mukaan vastedes saatavilla organisaationne web-sivulla. Pyydän toimittamaan tiedot julkl 16 § mukaisesti pyydetyllä tavalla pyydetyssä muodossa tai perustelemaan sähköpostitse viivytyksettä mikäli on syy toimittaa toisella tavalla. Huomioittehan että myös käsitelyyn liittyvien virkamiesten nimet on julkisia, "Virkamiehen on esiinnyttävä omalla nimellään." (EOA 686/4/09) Huomioittehan että julkl. 34§ mukaan asiakirjan antamisesta ei peritä maksua, kun julkinen sähköisesti talletettu asiakirja lähetetään tiedon pyytäjälle sähköpostitse. Pyydän toimittamaan tiedot viivytyksettä julkl. 14.4§ mukaisesti, enintään 2 viikon määräajan kuluessa, tai perustelemaan ensi tilassa mikäli tietojen toimittamiseen tarvitaan pidempi kuukauden toimitusaika. Mikäli pyyntöä ei voida täyttää, pyydän 14.4§ mukaisessa 2 viikon määräajan kuluessa valituskelpoisen päätöksen. Pyydän viivytyksettä kuittaamaan viestin vastaanotetuksi ja kertomaan asian diaarinumeron. Ystävällisin terveisin, << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> <<sähköpostiosoite>> Postiosoite: << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> << Osoite poistettu >> -- Huomautus: Tämä sähköposti on lähetetty Tietopyyntö-portaalista. Vastaukset saatetaan julkaista automaattisesti.
Kind Regards, << Name Not Public >>
  1. 3 years, 4 months agoJan. 28, 2021, 3:48 a.m.: << Name Not Public >> sent a message to Ulkoasiainministeriö UM.
From
kirjaamo.um@formin.fi – Ulkoasiainministeriö UM
Subject
RE: Al-holista noudettujen naisten ja lapsien noudosta aiheutuneiden kulujen takaisinperintä [#1198]
Date
Jan. 28, 2021, 8:17 a.m.
Status
Request resolved

Sähköpostiviestinne on vastaanotettu ulkoministeriössä. Tietoa henkilötietojen käsittelystä ulkoministeriön palveluissa saa internetsivuiltamme https://um.fi/tietosuoja Ert e-postmeddelande har mottagits av utrikesministeriet. Information om behandlingen av personuppgifter i utrikesministeriets tjänster finns på ministeriets webbplats https://um.fi/dataskydd Your email message has been received by the Ministry for Foreign Affairs. For information on how the Ministry for Foreign Affairs processes personal data, go to: https://um.fi/data-protection-in-the-...
  1. 3 years, 4 months agoJan. 28, 2021, 8:18 a.m.: Received an email from Ulkoasiainministeriö UM.
From
<< Name Not Public >>
Subject
Re: RE: Al-holista noudettujen naisten ja lapsien noudosta aiheutuneiden kulujen takaisinperintä [#1198]
Date
Feb. 6, 2021, 1:56 p.m.
To
Ulkoasiainministeriö UM

Hyvä vastaanottaja, en ole saanut tietoja vielä ... Ystävällisin terveisin << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> Pyynnön numero: 1198 Vastaus: <<sähköpostiosoite>> Postiosoite: << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> << Osoite poistettu >>
  1. 3 years, 4 months agoFeb. 6, 2021, 1:57 p.m.: << Name Not Public >> sent a message to Ulkoasiainministeriö UM.
From
kirjaamo.um@formin.fi – Ulkoasiainministeriö UM
Subject
RE: RE: Al-holista noudettujen naisten ja lapsien noudosta aiheutuneiden kulujen takaisinperintä [#1198]
Date
Feb. 8, 2021, 8:15 a.m.
Status
Request resolved

Sähköpostiviestinne on vastaanotettu ulkoministeriössä. Tietoa henkilötietojen käsittelystä ulkoministeriön palveluissa saa internetsivuiltamme https://um.fi/tietosuoja Ert e-postmeddelande har mottagits av utrikesministeriet. Information om behandlingen av personuppgifter i utrikesministeriets tjänster finns på ministeriets webbplats https://um.fi/dataskydd Your email message has been received by the Ministry for Foreign Affairs. For information on how the Ministry for Foreign Affairs processes personal data, go to: https://um.fi/data-protection-in-the-...
  1. 3 years, 4 months agoFeb. 8, 2021, 8:16 a.m.: Received an email from Ulkoasiainministeriö UM.
From
jyrki.paloposki@formin.fi – Ulkoasiainministeriö UM
Subject
FW: Al-holista noudettujen naisten ja lapsien noudosta aiheutuneiden kulujen takaisinperintä [#1198]
Date
Feb. 8, 2021, 12:49 p.m.

Hyvä Sampsa Valli, Olet 28.1.2021 lähettämälläsi sähköpostilla tehnyt tietopyynnön al-Holista noudettujen naisten ja lapsien avustamisesta aiheutuneista kuluista, ko. virkamiehen tekemiä päätöksiä asiasta sekä avustamisesta aiheutuneiden kulujen takaisinperinnästä. Vuodesta 2019 lähtien kertyneet kokonaiskustannukset välillisine kuluineen ovat 11.1.2021 mennessä noin 297 000 euroa. Ulkoministeriö tulee tiedottamaan Koillis-Syyrian leireillä pidettyjen suomalaisten avustamisesta koituneista kustannuksista tarkemmin. Tässä vaiheessa ministeriö ei voi toimittaa pyytämiäsi tositteita ja kuluja. Tämä perustuu lain viranomaisten toiminnan julkisuudesta (621/1999, julkisuuslaki) 24 pykälän 1 momentin kohtaan 7, jonka mukaan henkilöiden, rakennusten, laitosten, rakennelmien sekä tieto- ja viestintäjärjestelmien turvajärjestelyjä koskevat ja niiden toteuttamiseen vaikuttavat asiakirjat ovat salassa pidettäviä, jollei ole ilmeistä, että tiedon antaminen niistä ei vaaranna turvajärjestelyjen tarkoituksen toteutumista. Pyytämiesi tietojen luovuttaminen saattaisi vaarantaa ministeriön avustustoiminnassa mukana olevat henkilöt ja toiminnan Syyriassa. Ulkoministeriö pyrkii varmistamaan mahdollisesti tulevan avustustoiminnan edellytysten säilymisen, eikä tule asettamaan virkamiehiään tai Suomen Syyriassa olevia kansalaisia vaaraan. Tiedusteluusi kulujen takaisinperinnästä ulkoministeriö toteaa, että konsulipalvelulain perusteella edustusto voi myöntää avustusta Suomeen palaavalle henkilölle kotimatkaa varten ulosottokelpoista takaisinmaksusitoumusta vastaan. Nämä takaisinmaksusitoumukset sisältävät tietoa yksityisten henkilöiden henkilökohtaisista oloista ja ovat näin ollen julkisuuslain 24 §:n 1 momentin kohdan 32 mukaan salassa pidettävää tietoa. Samoin erityisedustajan yksittäisistä kansalaisista tekemät kotiuttamisratkaisut ja niiden dokumentointi ovat yksityistä koskevaa ja salassa pidettävää tietoa julkisuuslain 24 §:n 1 momentin kohtien 28 ja 32 perusteella. Saat halutessasi tietopyyntöösi ministeriön päätöksen. Terveisin Jyrki Paloposki Jyrki Paloposki Tietohallintopäällikkö Ulkoministeriö +358 295 350517 <<sähköpostiosoite>> ja sähköpostiosoite>>
  1. 3 years, 4 months agoFeb. 8, 2021, 12:50 p.m.: Received an email from Ulkoasiainministeriö UM.
  2. 3 years, 3 months agoFeb. 20, 2021, 11:24 a.m.: << Name Not Public >> set status to 'Tietopyyntö onnistui'.
  3. 3 years, 3 months agoFeb. 20, 2021, 12:04 p.m.: << Name Not Public >> set status to 'Tietopyyntö onnistui'.