Oulun käräjäoikeus

Make a Request to this public body!

Jurisdiction:
Suomi
Classification:
valtio
Topics:
Website:
http://www.oikeus.fi/karaja...
Email:
oulu.ko@oikeus.fi
Contact:
Mailing Address:
Käyntiosoite: Oikeustalo, Rata-aukio 2, Oulu,
Postiosoite: PL 141, 90101 Oulu
Puhelin: 029 564 9500 (vaihde)
Faksi: 029 564 9615
Käyntiosoite: Virastotalo, Kaiterantie 20, Kuusamo,
Postiosoite: Kaiterantie 20, 93600 Kuusamo
Puhelin: 029 564 9800 (vaihde)
Faksi: 029 564 9621

Summary of Results

One requests to this public body

RSS Feed
Atom Feed