This request received a reply and is in an unknown state. If you created this request, please log in and set a new status.

Selvitys kuvaamisen epäämisestä 3.10.2019 kansanedustajan vihapuheistunnossa

Request to:
Oulun käräjäoikeus
Law used:
Julkisuuslaki
Status of this request:
Request awaits classification
Summary of Request
Hei, 3.10.2019 kansanedustaja Sebastian Tynkkynen oli istunnossa käräjäoikeudessa vihepuhesyytöksistä. Hän pyysi, että istunto kuvattaisiin ja lähetettäisiin livenä verkkoon. Syyttäjä kielsi tämän, muttei perustellut kantaansa. Haluasin lakiviittaukset sekä mahdolliset perustelut kieltoon sallimiseen liittyen, sillä kyse on kansanedustajasta ja julkisesta henkilöstä sekä hänen halustaan saattaa istunto kansalaisten tietoon.

Messages in this request

From
<< Name Not Public >>
Subject
Selvitys kuvaamisen epäämisestä 3.10.2019 kansanedustajan vihapuheistunnossa [#797]
Date
Oct. 4, 2019, 5:43 p.m.
To
Oulun käräjäoikeus
Status
Awaiting response

Hyvä vastaanottaja, Tämä on julkisuuslakiin (http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990621) perustuva tietopyyntö. Sähköposti on lähetetty http://tietopyynto.fi-sivustolta. Tähän sähköpostiin vastaamalla lähetät vastauksen tietopyyntöön.
Hei, 3.10.2019 kansanedustaja Sebastian Tynkkynen oli istunnossa käräjäoikeudessa vihepuhesyytöksistä. Hän pyysi, että istunto kuvattaisiin ja lähetettäisiin livenä verkkoon. Syyttäjä kielsi tämän, muttei perustellut kantaansa. Haluasin lakiviittaukset sekä mahdolliset perustelut kieltoon sallimiseen liittyen, sillä kyse on kansanedustajasta ja julkisesta henkilöstä sekä hänen halustaan saattaa istunto kansalaisten tietoon.
Pyydän toimittamaan aineiston jäljennöksen viivytyksettä sähköisessä muodossa liitetiedostona vastauksena tähän viestiin. Tietoaineistot avoimena rakenteellisena datana, eli .xls-, .csv-, .sql-, tai muussa rakenteellisessa muodossa. Dokumentit pyydän uudelleenkäytettävässä muodossa, kuten .doc, odf-, .ppt tai pdf/a-muodossa. Olisi toivottavaa että aineisto olisi julkisuuslain 20 § mukaan vastedes saatavilla organisaationne web-sivulla. Pyydän toimittamaan tiedot julkl 16 § mukaisesti pyydetyllä tavalla pyydetyssä muodossa tai perustelemaan sähköpostitse viivytyksettä mikäli on syy toimittaa toisella tavalla. Huomioittehan että myös käsitelyyn liittyvien virkamiesten nimet on julkisia, "Virkamiehen on esiinnyttävä omalla nimellään." (EOA 686/4/09) Huomioittehan että julkl. 34§ mukaan asiakirjan antamisesta ei peritä maksua, kun julkinen sähköisesti talletettu asiakirja lähetetään tiedon pyytäjälle sähköpostitse. Pyydän toimittamaan tiedot viivytyksettä julkl. 14.4§ mukaisesti, enintään 2 viikon määräajan kuluessa, tai perustelemaan ensi tilassa mikäli tietojen toimittamiseen tarvitaan pidempi kuukauden toimitusaika. Mikäli pyyntöä ei voida täyttää, pyydän 14.4§ mukaisessa 2 viikon määräajan kuluessa valituskelpoisen päätöksen. Pyydän viivytyksettä kuittaamaan viestin vastaanotetuksi ja kertomaan asian diaarinumeron. Ystävällisin terveisin, << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> <<sähköpostiosoite>> -- Huomautus: Tämä sähköposti on lähetetty Tietopyyntö-portaalista. Vastaukset saatetaan julkaista automaattisesti.
Kind Regards, << Name Not Public >>
From
KO Oulu <oulu.ko@oikeus.fi> – Oulun käräjäoikeus
Subject
RE: Selvitys kuvaamisen epäämisestä 3.10.2019 kansanedustajan vihapuheistunnossa [#797]
Date
Oct. 4, 2019, 5:43 p.m.

Vastaanottokuittaus <<sähköpostiosoite>> on vastaanottanut sähköpostinne. Mikäli viestinne sisältää henkilötietoja, käräjäoikeus käsittelee niitä vain kyseiseen asiaan liittyen. Käräjäoikeuden kotisivuilla olevasta tietosuojaselosteesta ilmenevät mm. henkilötietojen käsittelyn tarkoitukset ja oikeusperusteet, henkilötietojen säilytysaika taikka sen määrittämiskriteerit, mahdolliset henkilötietojen säännönmukaiset vastaanottajat ja vastaanottajaryhmät, sekä oikeutenne käräjäoikeuden keräämiin Teitä koskeviin henkilötietoihin nähden. https://oikeus.fi/karajaoikeudet/oulu...
From
KO Oulu <oulu.ko@oikeus.fi> – Oulun käräjäoikeus
Subject
RE: Selvitys kuvaamisen epäämisestä 3.10.2019 kansanedustajan vihapuheistunnossa [#797]
Date
Oct. 4, 2019, 5:43 p.m.
Status
Request resolved

Vastaanottokuittaus <<sähköpostiosoite>> on vastaanottanut sähköpostinne. Mikäli viestinne sisältää henkilötietoja, käräjäoikeus käsittelee niitä vain kyseiseen asiaan liittyen. Käräjäoikeuden kotisivuilla olevasta tietosuojaselosteesta ilmenevät mm. henkilötietojen käsittelyn tarkoitukset ja oikeusperusteet, henkilötietojen säilytysaika taikka sen määrittämiskriteerit, mahdolliset henkilötietojen säännönmukaiset vastaanottajat ja vastaanottajaryhmät, sekä oikeutenne käräjäoikeuden keräämiin Teitä koskeviin henkilötietoihin nähden. https://oikeus.fi/karajaoikeudet/oulu...
  1. 1 year, 3 months agoOct. 4, 2019, 5:43 p.m.: << Name Not Public >> sent a message to Oulun käräjäoikeus.
  2. 1 year, 3 months agoOct. 4, 2019, 5:44 p.m.: Received an email from Oulun käräjäoikeus.
From
KO Oulu <oulu.ko@oikeus.fi> – Oulun käräjäoikeus
Subject
VS: Selvitys kuvaamisen epäämisestä 3.10.2019 kansanedustajan vihapuheistunnossa [#797]
Date
Oct. 7, 2019, 1:20 p.m.
Attachments

Hei, lupaa istunnon kuvaamiseen ei myönnetty, koska syyttäjä vastusti kuvauslupaa ja luvan myöntäminen edellyttää kaikkien osallisten lupaa kuvaamiselle (ks. laki oikeudenkäynnin julkisuudesta yleisissä tuomioistuimissa 21 §). Lisäksi puheenjohtaja perusteli päätöstä sillä mahdollisuudella, että kuvaaminen olisi voinut haitata istunnon häiriötöntä kulkua. Liitteenä asiaan liittyvä pöytäkirja. Ystävällisin terveisin, Maija Sipilä käräjäsihteeri Oulun käräjäoikeus Rata-aukio 2, 90130 Oulu Puh. 02956 49405 <<sähköpostiosoite>>
From
KO Oulu <oulu.ko@oikeus.fi> – Oulun käräjäoikeus
Subject
VS: Selvitys kuvaamisen epäämisestä 3.10.2019 kansanedustajan vihapuheistunnossa [#797]
Date
Oct. 7, 2019, 1:20 p.m.
Attachments

Hei, lupaa istunnon kuvaamiseen ei myönnetty, koska syyttäjä vastusti kuvauslupaa ja luvan myöntäminen edellyttää kaikkien osallisten lupaa kuvaamiselle (ks. laki oikeudenkäynnin julkisuudesta yleisissä tuomioistuimissa 21 §). Lisäksi puheenjohtaja perusteli päätöstä sillä mahdollisuudella, että kuvaaminen olisi voinut haitata istunnon häiriötöntä kulkua. Liitteenä asiaan liittyvä pöytäkirja. Ystävällisin terveisin, Maija Sipilä käräjäsihteeri Oulun käräjäoikeus Rata-aukio 2, 90130 Oulu Puh. 02956 49405 <<sähköpostiosoite>>
  1. 1 year, 3 months agoOct. 7, 2019, 1:21 p.m.: Received an email from Oulun käräjäoikeus.
  2. 1 year, 3 months agoOct. 19, 2019, 4:52 a.m.: << Name Not Public >> published an attachment on request Selvitys kuvaamisen epäämisestä 3.10.2019 kansanedustajan vihapuheistunnossa.
  3. 1 year, 3 months agoOct. 19, 2019, 4:52 a.m.: << Name Not Public >> set status to 'Tietopyyntö onnistui'.
  4. 1 year, 2 months agoOct. 25, 2019, 12:19 p.m.: Received an email from Oulun käräjäoikeus.
  5. 1 year, 2 months agoOct. 25, 2019, 12:19 p.m.: Received an email from Oulun käräjäoikeus.