Työterveys aallon organisaatio

Pyynnön vastaanottaja:
Jyväskylä
Käytetty laki:
Julkisuuslaki
Tämän tietopyynnön tila:
Tietopyyntö onnistui
Pyynnön yhteenveto
Kaipaisin tietoa Työterveys Aallon organisaatiosta (organisaatiokaavio). Lisäksi toivoisin tietoa, kuinka monta työntekijää on milläkin nimikkeellä töissä sekä viimeisen tilinpäätöksen. Kiitos!

Viestit tässä tietopyynnössä

Lähettäjä
Miika Hämynen
Otsikko
Työterveys aallon organisaatio [#398]
Päivämäärä
10. marraskuuta 2016 kello 19.07
Vastaanottaja
Jyväskylä
Tila
Odotetaan vastausta

Hyvä vastaanottaja, Tämä on julkisuuslakiin (http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990621) perustuva tietopyyntö. Sähköposti on lähetetty http://tietopyynto.fi-sivustolta. Tähän sähköpostiin vastaamalla lähetät vastauksen tietopyyntöön.
Kaipaisin tietoa Työterveys Aallon organisaatiosta (organisaatiokaavio). Lisäksi toivoisin tietoa, kuinka monta työntekijää on milläkin nimikkeellä töissä sekä viimeisen tilinpäätöksen. Kiitos!
Pyydän toimittamaan aineiston jäljennöksen viivytyksettä sähköisessä muodossa liitetiedostona vastauksena tähän viestiin. Tietoaineistot avoimena rakenteellisena datana, eli .xls-, .csv-, .sql-, tai muussa rakenteellisessa muodossa. Dokumentit pyydän uudelleenkäytettävässä muodossa, kuten .doc, odf-, .ppt tai pdf/a-muodossa. Olisi toivottavaa että aineisto olisi lisäksi julkisuuslain hengen mukaan vastedes saatavilla organisaationne web-sivulla. Pyydän toimittamaan tiedot julkl 16 § mukaisesti pyydetyllä tavalla pyydetyssä muodossa tai perustelemaan sähköpostitse viivytyksettä mikäli on syy toimittaa toisella tavalla. Huomioittehan että myös käsitelyyn liittyvien virkamiesten nimet on julkisia, "Virkamiehen on esiinnyttävä omalla nimellään." (EOA 686/4/09) Huomioittehan että julkl. 34§ mukaan asiakirjan antamisesta ei peritä maksua, kun julkinen sähköisesti talletettu asiakirja lähetetään tiedon pyytäjälle sähköpostitse. Pyydän toimittamaan tiedot viivytyksettä julkl. 14.4§ mukaisesti, enintään 2 viikon määräajan kuluessa, tai perustelemaan ensi tilassa mikäli tietojen toimittamiseen tarvitaan pidempi kuukauden toimitusaika. Mikäli pyyntöä ei voida täyttää, pyydän 14.4§ mukaisessa 2 viikon määräajan kuluessa valituskelpoisen päätöksen. Pyydän viivytyksettä kuittaamaan viestin vastaanotetuksi ja kertomaan asian diaarinumeron. Ystävällisin terveisin, Miika Hämynen <<sähköpostiosoite>> -- Huomautus: Tämä sähköposti on lähetetty Tietopyyntö-portaalista. Vastaukset saatetaan julkaista automaattisesti. If large files are requested, you can upload them at: http://tietopyynto.fi/r/398/up/1719dcaa5fc87700804ca73e4dffba50854a29f7/
Ystävällisin terveisin, Miika Hämynen
  1. 1 vuosi, 7 kuukautta sitten10. marraskuuta 2016 kello 19.07: Käyttäjä Miika Hämynen lähetti viestin viranomaiselle Jyväskylä.
  2. 1 vuosi, 6 kuukautta sitten25. marraskuuta 2016 kello 1.00: Tämän tietopyynnön määräaika on täyttynyt
Lähettäjä
Miika Hämynen
Otsikko
Re: Työterveys aallon organisaatio [#398]
Päivämäärä
28. marraskuuta 2016 kello 19.28
Vastaanottaja
Jyväskylä

Hyvä vastaanottaja, Tietopyyntööni "Työterveys aallon organisaatio" (10.11.2016, #398) ei vastattu lain määrittelemässä ajassa ja se on nyt 5 päivää myöhässä. Olkaa hyvä ja kertokaa tietopyyntöni tilasta välittömästi, tai toimittakaa asiasta valituskelpoinen päätös. Ystävällisin terveisin, Miika Hämynen Pyynnön numero: 398 Vastaus: <<sähköpostiosoite>> Postiosoite: Miika Hämynen
  1. 1 vuosi, 6 kuukautta sitten28. marraskuuta 2016 kello 19.28: Käyttäjä Miika Hämynen lähetti viestin viranomaiselle Jyväskylä.
Lähettäjä
Korhonen Irja <irja.korhonen@jkl.fi> – Jyväskylä
Otsikko
Vastaus tietopyyntöösi
Päivämäärä
29. marraskuuta 2016 kello 11.02
Tila
Tietopyyntö ratkaistu

Olen vastannut viime viikolla tietopyyntöösi. Pyyntö tuli kirjaamon kautta ja vastausosoitteena oli <<sähköpostiosoite>> Postitin vastaukseni sinne. Saatko ne sieltä vai lähetänkö huomenna uufelleen? Puhelimesta lyhyesti Irja Korhonen Liikelaitosjohtaja, ylilääkäri Työterveys Aalto Hannikaisenkatu 11-13 40100 Jyväskylä <<sähköpostiosoite>> 050 5760 641
  1. 1 vuosi, 6 kuukautta sitten29. marraskuuta 2016 kello 11.03: Vastaanotti sähköpostin viranomaiselta Jyväskylä.
Lähettäjä
Korhonen Irja <irja.korhonen@jkl.fi> – Jyväskylä
Otsikko
VL: Vastaus tietopyyntöön numetro 398 D/1717/01.04.02.00/2016
Päivämäärä
29. marraskuuta 2016 kello 12.43
Liitteet

Välitän vastaukseni sinulle uudelleen, lähetin sen 21.11. Irja Korhonen liikelaitosjohtaja ylilääkäri Työterveys Aalto Hannikaisenkatu 11-13 40100 Jyväskylä 050 5760 641 <<sähköpostiosoite>> ja sähköpostiosoite> > www.tyoterveysaalto.fi<http://www.... MultiMediaEsite Työterveys Aalto - Lue lisää<http://www.esitteemme.fi/tyoterveysaalto/MailView/> Lähettäjä: Korhonen Irja Lähetetty: 21. marraskuuta 2016 19:28 Vastaanottaja: <<sähköpostiosoite>> Kopio: Kirjaamo Aihe: Vastaus tietopyyntöön D/1717/01.04.02.00/2016 Hyvä vastaanottaja! Tietopyynnön diaarinumero on D/1717/01.04.02.00/2016 Olemme Jyväskylän kaupungin liikelaitos ja tilinpäätöksemme on osa kaupungin tilinpäätöstä. Se on netistä vapaasti saatavissa, linkki alla http://www.jyvaskyla.fi/talous/tilinp... Kaupungin viralliset asiakirjat lähetetään pdf muodossa, jolloin jälkikäteen voidaan osoittaa asiakirjojen sisältö lähetyshetkellä. Ystävällisin terveisin Irja Korhonen liikelaitosjohtaja ylilääkäri Työterveys Aalto Hannikaisenkatu 11-13 40100 Jyväskylä 050 5760 641 <<sähköpostiosoite>> ja sähköpostiosoite>> www.tyoterveysaalto.fi<http://www.... MultiMediaEsite Työterveys Aalto - Lue lisää<http://www.esitteemme.fi/tyoterveysaalto/MailView/>
  1. 1 vuosi, 6 kuukautta sitten29. marraskuuta 2016 kello 12.44: Vastaanotti sähköpostin viranomaiselta Jyväskylä.
Lähettäjä
Miika Hämynen
Otsikko
Re: VL: Vastaus tietopyyntöön numetro 398 D/1717/01.04.02.00/2016 [#398]
Päivämäärä
29. marraskuuta 2016 kello 13.55
Vastaanottaja
Jyväskylä

Kiitos vastauksesta! Tämänkertainen viesti tuli perille asti, aiempi lienee jossain matkan varrella :) Ystävällisin terveisin Miika Hämynen Pyynnön numero: 398 Vastaus: <<sähköpostiosoite>> Postiosoite: Miika Hämynen
  1. 1 vuosi, 6 kuukautta sitten29. marraskuuta 2016 kello 13.55: Käyttäjä Miika Hämynen lähetti viestin viranomaiselle Jyväskylä.
  2. 1 vuosi, 6 kuukautta sitten29. marraskuuta 2016 kello 13.56: Miika Hämynen julkaisi liitteen tietopyyntöön Työterveys aallon organisaatio.
  3. 1 vuosi, 6 kuukautta sitten29. marraskuuta 2016 kello 13.56: Miika Hämynen julkaisi liitteen tietopyyntöön Työterveys aallon organisaatio.
  4. 1 vuosi, 6 kuukautta sitten29. marraskuuta 2016 kello 13.56: Miika Hämynen julkaisi liitteen tietopyyntöön Työterveys aallon organisaatio.
  5. 1 vuosi, 6 kuukautta sitten29. marraskuuta 2016 kello 13.56: Käyttäjä Miika Hämynen asetti tilaksi 'Tietopyyntö onnistui'.