Työterveys aallon organisaatio

Request to:
Jyväskylä
Law used:
Julkisuuslaki
Status of this request:
Request Successful
Summary of Request
Kaipaisin tietoa Työterveys Aallon organisaatiosta (organisaatiokaavio). Lisäksi toivoisin tietoa, kuinka monta työntekijää on milläkin nimikkeellä töissä sekä viimeisen tilinpäätöksen. Kiitos!

Messages in this request

From
Miika Hämynen
Subject
Työterveys aallon organisaatio [#398]
Date
Nov. 10, 2016, 7:07 p.m.
To
Jyväskylä
Status
Awaiting response

Hyvä vastaanottaja, Tämä on julkisuuslakiin (http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990621) perustuva tietopyyntö. Sähköposti on lähetetty http://tietopyynto.fi-sivustolta. Tähän sähköpostiin vastaamalla lähetät vastauksen tietopyyntöön.
Kaipaisin tietoa Työterveys Aallon organisaatiosta (organisaatiokaavio). Lisäksi toivoisin tietoa, kuinka monta työntekijää on milläkin nimikkeellä töissä sekä viimeisen tilinpäätöksen. Kiitos!
Pyydän toimittamaan aineiston jäljennöksen viivytyksettä sähköisessä muodossa liitetiedostona vastauksena tähän viestiin. Tietoaineistot avoimena rakenteellisena datana, eli .xls-, .csv-, .sql-, tai muussa rakenteellisessa muodossa. Dokumentit pyydän uudelleenkäytettävässä muodossa, kuten .doc, odf-, .ppt tai pdf/a-muodossa. Olisi toivottavaa että aineisto olisi lisäksi julkisuuslain hengen mukaan vastedes saatavilla organisaationne web-sivulla. Pyydän toimittamaan tiedot julkl 16 § mukaisesti pyydetyllä tavalla pyydetyssä muodossa tai perustelemaan sähköpostitse viivytyksettä mikäli on syy toimittaa toisella tavalla. Huomioittehan että myös käsitelyyn liittyvien virkamiesten nimet on julkisia, "Virkamiehen on esiinnyttävä omalla nimellään." (EOA 686/4/09) Huomioittehan että julkl. 34§ mukaan asiakirjan antamisesta ei peritä maksua, kun julkinen sähköisesti talletettu asiakirja lähetetään tiedon pyytäjälle sähköpostitse. Pyydän toimittamaan tiedot viivytyksettä julkl. 14.4§ mukaisesti, enintään 2 viikon määräajan kuluessa, tai perustelemaan ensi tilassa mikäli tietojen toimittamiseen tarvitaan pidempi kuukauden toimitusaika. Mikäli pyyntöä ei voida täyttää, pyydän 14.4§ mukaisessa 2 viikon määräajan kuluessa valituskelpoisen päätöksen. Pyydän viivytyksettä kuittaamaan viestin vastaanotetuksi ja kertomaan asian diaarinumeron. Ystävällisin terveisin, Miika Hämynen <<sähköpostiosoite>> -- Huomautus: Tämä sähköposti on lähetetty Tietopyyntö-portaalista. Vastaukset saatetaan julkaista automaattisesti. If large files are requested, you can upload them at: http://tietopyynto.fi/r/398/up/1719dcaa5fc87700804ca73e4dffba50854a29f7/
Kind Regards, Miika Hämynen
  1. 7 years, 7 months agoNov. 10, 2016, 7:07 p.m.: Miika Hämynen sent a message to Jyväskylä.
  2. 7 years, 6 months agoNov. 25, 2016, 1 a.m.: This request became overdue
From
Miika Hämynen
Subject
Re: Työterveys aallon organisaatio [#398]
Date
Nov. 28, 2016, 7:28 p.m.
To
Jyväskylä

Hyvä vastaanottaja, Tietopyyntööni "Työterveys aallon organisaatio" (10.11.2016, #398) ei vastattu lain määrittelemässä ajassa ja se on nyt 5 päivää myöhässä. Olkaa hyvä ja kertokaa tietopyyntöni tilasta välittömästi, tai toimittakaa asiasta valituskelpoinen päätös. Ystävällisin terveisin, Miika Hämynen Pyynnön numero: 398 Vastaus: <<sähköpostiosoite>> Postiosoite: Miika Hämynen
  1. 7 years, 6 months agoNov. 28, 2016, 7:28 p.m.: Miika Hämynen sent a message to Jyväskylä.
From
Korhonen Irja <irja.korhonen@jkl.fi> – Jyväskylä
Subject
Vastaus tietopyyntöösi
Date
Nov. 29, 2016, 11:02 a.m.
Status
Request resolved

Olen vastannut viime viikolla tietopyyntöösi. Pyyntö tuli kirjaamon kautta ja vastausosoitteena oli <<sähköpostiosoite>> Postitin vastaukseni sinne. Saatko ne sieltä vai lähetänkö huomenna uufelleen? Puhelimesta lyhyesti Irja Korhonen Liikelaitosjohtaja, ylilääkäri Työterveys Aalto Hannikaisenkatu 11-13 40100 Jyväskylä <<sähköpostiosoite>> 050 5760 641
  1. 7 years, 6 months agoNov. 29, 2016, 11:03 a.m.: Received an email from Jyväskylä.
From
Korhonen Irja <irja.korhonen@jkl.fi> – Jyväskylä
Subject
VL: Vastaus tietopyyntöön numetro 398 D/1717/01.04.02.00/2016
Date
Nov. 29, 2016, 12:43 p.m.
Attachments

Välitän vastaukseni sinulle uudelleen, lähetin sen 21.11. Irja Korhonen liikelaitosjohtaja ylilääkäri Työterveys Aalto Hannikaisenkatu 11-13 40100 Jyväskylä 050 5760 641 <<sähköpostiosoite>> ja sähköpostiosoite> > www.tyoterveysaalto.fi<http://www.... MultiMediaEsite Työterveys Aalto - Lue lisää<http://www.esitteemme.fi/tyoterveysaalto/MailView/> Lähettäjä: Korhonen Irja Lähetetty: 21. marraskuuta 2016 19:28 Vastaanottaja: <<sähköpostiosoite>> Kopio: Kirjaamo Aihe: Vastaus tietopyyntöön D/1717/01.04.02.00/2016 Hyvä vastaanottaja! Tietopyynnön diaarinumero on D/1717/01.04.02.00/2016 Olemme Jyväskylän kaupungin liikelaitos ja tilinpäätöksemme on osa kaupungin tilinpäätöstä. Se on netistä vapaasti saatavissa, linkki alla http://www.jyvaskyla.fi/talous/tilinp... Kaupungin viralliset asiakirjat lähetetään pdf muodossa, jolloin jälkikäteen voidaan osoittaa asiakirjojen sisältö lähetyshetkellä. Ystävällisin terveisin Irja Korhonen liikelaitosjohtaja ylilääkäri Työterveys Aalto Hannikaisenkatu 11-13 40100 Jyväskylä 050 5760 641 <<sähköpostiosoite>> ja sähköpostiosoite>> www.tyoterveysaalto.fi<http://www.... MultiMediaEsite Työterveys Aalto - Lue lisää<http://www.esitteemme.fi/tyoterveysaalto/MailView/>
  1. 7 years, 6 months agoNov. 29, 2016, 12:44 p.m.: Received an email from Jyväskylä.
From
Miika Hämynen
Subject
Re: VL: Vastaus tietopyyntöön numetro 398 D/1717/01.04.02.00/2016 [#398]
Date
Nov. 29, 2016, 1:55 p.m.
To
Jyväskylä

Kiitos vastauksesta! Tämänkertainen viesti tuli perille asti, aiempi lienee jossain matkan varrella :) Ystävällisin terveisin Miika Hämynen Pyynnön numero: 398 Vastaus: <<sähköpostiosoite>> Postiosoite: Miika Hämynen
  1. 7 years, 6 months agoNov. 29, 2016, 1:55 p.m.: Miika Hämynen sent a message to Jyväskylä.
  2. 7 years, 6 months agoNov. 29, 2016, 1:56 p.m.: Miika Hämynen published an attachment on request Työterveys aallon organisaatio.
  3. 7 years, 6 months agoNov. 29, 2016, 1:56 p.m.: Miika Hämynen published an attachment on request Työterveys aallon organisaatio.
  4. 7 years, 6 months agoNov. 29, 2016, 1:56 p.m.: Miika Hämynen published an attachment on request Työterveys aallon organisaatio.
  5. 7 years, 6 months agoNov. 29, 2016, 1:56 p.m.: Miika Hämynen set status to 'Tietopyyntö onnistui'.