Toimintasuunnitelmien valmistelusta vastaavien virkamiesten yhteystiedot

Request to:
Valtioneuvoston kanslia
Law used:
Julkisuuslaki
Status of this request:
Request Successful
Summary of Request
Syksyn budjetttiriiheen mennessä on tarkoitus valmistua halltusohjelman linjausten mukaiset toimintasuunnitelmat. Saisinko eri hallitusohjelman osien pohjalta laadittavien toimintasuunnitelmien valmistelusta vastaavien virkamiesten yhteystiedot. Kansalaisjärjestöillä ei ole varakkaampien etujärjestöjen tavoin mahdollisuuksia käyttää aikaa ja kontakteja näiden vastuuvirkamiesten yhteystietojen selvittämiseen, joten ne olisi hyvä tiedottaa selkeästi. En löytänyt tietoja vnk:n verkkosivuilta. Pyydän toimittamaan tiedot sähköisessä muodossa vastauksena tähän sähköpostiin.

Messages in this request

From
Joonas Pekkanen
Subject
Toimintasuunnitelmien valmistelusta vastaavien virkamiesten yhteystiedot [#230]
Date
June 4, 2015, 4:34 p.m.
To
Valtioneuvoston kanslia
Status
Awaiting response

Hyvä vastaanottaja, Tämä on julkisuuslakiin (http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990621) perustuva tietopyyntö. Sähköposti on lähetetty http://tietopyynto.fi-sivustolta. Tähän sähköpostiin vastaamalla lähetät vastauksen tietopyyntöön.
Syksyn budjetttiriiheen mennessä on tarkoitus valmistua halltusohjelman linjausten mukaiset toimintasuunnitelmat. Saisinko eri hallitusohjelman osien pohjalta laadittavien toimintasuunnitelmien valmistelusta vastaavien virkamiesten yhteystiedot. Kansalaisjärjestöillä ei ole varakkaampien etujärjestöjen tavoin mahdollisuuksia käyttää aikaa ja kontakteja näiden vastuuvirkamiesten yhteystietojen selvittämiseen, joten ne olisi hyvä tiedottaa selkeästi. En löytänyt tietoja vnk:n verkkosivuilta. Pyydän toimittamaan tiedot sähköisessä muodossa vastauksena tähän sähköpostiin.
Ystävällisin terveisin, Joonas Pekkanen <<email address>> Post Address: Joonas Pekkanen << Address removed >> -- Legal Note: This mail was sent through a Freedom Of Information Portal. Replies might be published automatically.
Kind Regards, Joonas Pekkanen
  1. 7 years, 6 months agoJune 4, 2015, 4:34 p.m.: Joonas Pekkanen sent a message to Valtioneuvoston kanslia.
From
"VNK.Kirjaamo@vnk.fi" <vnk.kirjaamo@vnk.fi> – Valtioneuvoston kanslia
Subject
VS: Toimintasuunnitelmien valmistelusta vastaavien virkamiesten yhteystiedot [#230]
Date
June 5, 2015, 9:51 a.m.
Status
Request resolved

Sähköpostiviestinne on vastaanotettu valtioneuvoston kanslian kirjaamossa. Ert e-postmeddelande har mottagits av statsrådets kanslis registratorskontor. We have received your message at the Registry of the Prime Minister’s Office.
From
"Outi.Hiltunen@vnk.fi" <outi.hiltunen@vnk.fi> – Valtioneuvoston kanslia
Subject
Hallituksen toimintasuunnitelman valmistelu
Date
June 16, 2015, 1:57 p.m.
Attachments

Arvoisa vastaanottaja, Hallituksen toimintasuunnitelman valmistelua ei ole vielä organisoitu virallisesti. Tässä vaiheessa kontaktit asiassa on syytä kohdistaa ministeriöiden yhdyshenkilöille, jotka vastaavat hallinnonalallaan hallitusohjelman seurannan koordinoinnista. Nimilista on liitteenä. Lisätietoja antaa valtioneuvoston kansliassa Sirpa Kekkonen. Ystävällisin terveisin, Outi Hiltunen Hallinnollinen avustaja Valtioneuvoston kanslia Hallituksen strategiasihteeristö PL 23 00023 Valtioneuvosto <<email address>> Puh. 02951 60180 GSM 040 5599 456 <<e mail address>> and email address> > www.vnk.fi<http://www.vnk.fi>
  1. 7 years, 5 months agoJuly 5, 2015, midnight: This request became overdue
From
Outi Hiltunen <> – Valtioneuvoston kanslia
Subject
VL: Asia VNK/964/71/2015
Date
July 7, 2015
Status
Request resolved
Attachments

Tässä ministeriöiden yhdyshenkilöt: Hyrsky Kimmo VNK &lt;&lt;sähköpostiosoite&gt;&gt; Joensuu Antti TEM &lt;&lt;sähköpostiosoite&gt;&gt; Kekkonen Sirpa VNK &lt;&lt;sähköpostiosoite&gt;&gt; Laihonen Hannele MMM &lt;&lt;sähköpostiosoite&gt;&gt; Martikainen Harri SM &lt;&lt;sähköpostiosoite&gt;&gt; Nordberg Ilkka UM &lt;&lt;sähköpostiosoite&gt;&gt; Parjanne Marja-Liisa STM &lt;&lt;sähköpostiosoite&gt;&gt; Patosalmi Iiris OKM &lt;&lt;sähköpostiosoite&gt;&gt; Pietikäinen Kristiina LVM &lt;&lt;sähköpostiosoite&gt;&gt; Rönn Riitta YM &lt;&lt;sähköpostiosoite&gt;&gt; Skog Tea OM &lt;&lt;sähköpostiosoite&gt;&gt; Sneck Minna VM &lt;&lt;sähköpostiosoite&gt;&gt; Tuovinen Timo PLM &lt;&lt;sähköpostiosoite&gt;&gt; Varanka Jouni VNK &lt;&lt;sähköpostiosoite&gt;&gt; Vilavaara Auni-Marja VNK &lt;&lt;sähköpostiosoite&gt;&gt; Outi Hiltunen Hallinnollinen avustaja Valtioneuvoston kanslia Hallituksen strategiasihteeristö PL 23 00023 Valtioneuvosto &lt;&lt;sähköpostiosoite&gt;&gt; Puh. 02951 60180 GSM 040 5599 456 &lt;&lt;sähköpostiosoite&gt;&gt; www.vnk.fi
  1. 7 years, 4 months agoJuly 7, 2015, 5:38 p.m.: Joonas Pekkanen added a reply that was received via snail mail.
  2. 7 years, 4 months agoJuly 7, 2015, 5:39 p.m.: Joonas Pekkanen set status to 'Tietopyyntö onnistui'.
  3. 7 years agoNov. 13, 2015, 10:25 p.m.: Received an email from Valtioneuvoston kanslia.
  4. 7 years agoNov. 13, 2015, 10:25 p.m.: Received an email from Valtioneuvoston kanslia.
  5. 6 years, 12 months agoDec. 3, 2015, 6:24 p.m.: Joonas Pekkanen published an attachment on request Toimintasuunnitelmien valmistelusta vastaavien virkamiesten yhteystiedot.
  6. 6 years, 12 months agoDec. 3, 2015, 6:24 p.m.: Joonas Pekkanen published an attachment on request Toimintasuunnitelmien valmistelusta vastaavien virkamiesten yhteystiedot.
  7. 6 years, 12 months agoDec. 3, 2015, 6:24 p.m.: Joonas Pekkanen published an attachment on request Toimintasuunnitelmien valmistelusta vastaavien virkamiesten yhteystiedot.
  8. 6 years, 12 months agoDec. 3, 2015, 6:25 p.m.: Joonas Pekkanen set status to 'Request Successful'.