Tilastokeskuksen maksullisen toiminnan tuotot

Request to:
Valtiovarainministeriö VM
Law used:
Julkisuuslaki
Status of this request:
Request Successful
Summary of Request
Pyydän dokumentin tai dokumentit josta selviää eriteltyä tietoa tilastokeskuksen valtiovarainministeriölle raportoimien maksullisen toiminnan 7,6 milj. eurojen tuotoista vuodelta 2014.
Summary of Resolution

Tilastokeskuksen valtionvarainministeriölle raportoiman maksullisen toiminnan tuotot oli 7,6M€ vuonna 2014.


Messages in this request

From
<< Name Not Public >>
Subject
Tilastokeskuksen maksullisen toiminnan tuotot [#345]
Date
June 3, 2016, 9:14 a.m.
To
Valtiovarainministeriö VM
Status
Awaiting response

Hyvä vastaanottaja, Tämä on julkisuuslakiin (http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990621) perustuva tietopyyntö. Sähköposti on lähetetty http://tietopyynto.fi-sivustolta. Tähän sähköpostiin vastaamalla lähetät vastauksen tietopyyntöön.
Pyydän dokumentin tai dokumentit josta selviää eriteltyä tietoa tilastokeskuksen valtiovarainministeriölle raportoimien maksullisen toiminnan 7,6 milj. eurojen tuotoista vuodelta 2014.
Pyydän toimittamaan aineiston jäljennöksen viivytyksettä sähköisessä muodossa liitetiedostona vastauksena tähän viestiin. Tietoaineistot avoimena rakenteellisena datana, eli .xls-, .csv-, .sql-, tai muussa rakenteellisessa muodossa. Dokumentit pyydän uudelleenkäytettävässä muodossa, kuten .doc, odf-, .ppt tai pdf/a-muodossa. Olisi toivottavaa että aineisto olisi lisäksi julkisuuslain hengen mukaan vastedes saatavilla organisaationne web-sivulla. Pyydän toimittamaan tiedot julkl 16 § mukaisesti pyydetyllä tavalla pyydetyssä muodossa tai perustelemaan sähköpostitse viivytyksettä mikäli on syy toimittaa toisella tavalla. Huomioittehan että myös käsitelyyn liittyvien virkamiesten nimet on julkisia, "Virkamiehen on esiinnyttävä omalla nimellään." (EOA 686/4/09) Huomioittehan että julkl. 34§ mukaan asiakirjan antamisesta ei peritä maksua, kun julkinen sähköisesti talletettu asiakirja lähetetään tiedon pyytäjälle sähköpostitse. Pyydän toimittamaan tiedot viivytyksettä julkl. 14.4§ mukaisesti, enintään 2 viikon määräajan kuluessa, tai perustelemaan ensi tilassa mikäli tietojen toimittamiseen tarvitaan pidempi kuukauden toimitusaika. Mikäli pyyntöä ei voida täyttää, pyydän 14.4§ mukaisessa 2 viikon määräajan kuluessa valituskelpoisen päätöksen. Pyydän viivytyksettä kuittaamaan viestin vastaanotetuksi ja kertomaan asian diaarinumeron. Ystävällisin terveisin, << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> <<sähköpostiosoite>> Postiosoite: << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> -- Huomautus: Tämä sähköposti on lähetetty Tietopyyntö-portaalista. Vastaukset saatetaan julkaista automaattisesti. Jos tietopyyntö koskee suurikokoisia tiedostoja, voit lähettää ne osoitteessa: http://tietopyynto.fi/r/345/up/73bae268518dd33df59b7d3b462c81a65ef7189e/
Kind Regards, << Name Not Public >>
  1. 6 years, 6 months agoJune 3, 2016, 9:14 a.m.: << Name Not Public >> sent a message to Valtiovarainministeriö VM.
From
"Valtiovarainministerio@vm.fi" <valtiovarainministerio@vm.fi> – Valtiovarainministeriö VM
Subject
VS: Tilastokeskuksen maksullisen toiminnan tuotot [#345]
Date
June 3, 2016, 12:30 p.m.
Status
Request resolved

Hei, Tietopyyntönne on vastaanotettu valtiovarainministeriössä ja rekisteröity asianumerolla VM/1049/07.01.01.00/2016. Ystävällisin terveisin, Outi Talvitie Valtioneuvoston tiedonhallintayksikkö
From
"Valtiovarainministerio@vm.fi" <valtiovarainministerio@vm.fi> – Valtiovarainministeriö VM
Subject
VS: Tilastokeskuksen maksullisen toiminnan tuotot [#345]
Date
June 3, 2016, 12:30 p.m.
Status
Awaiting response

Hei, Tietopyyntönne on vastaanotettu valtiovarainministeriössä ja rekisteröity asianumerolla VM/1049/07.01.01.00/2016. Ystävällisin terveisin, Outi Talvitie Valtioneuvoston tiedonhallintayksikkö
  1. 6 years, 6 months agoJune 3, 2016, 12:31 p.m.: Received an email from Valtiovarainministeriö VM.
  2. 6 years, 6 months agoJune 3, 2016, 12:31 p.m.: Received an email from Valtiovarainministeriö VM.
From
"valtiovarainministerio@vm.fi" <valtiovarainministerio@vm.fi> – Valtiovarainministeriö VM
Subject
Vastaus tietopyyntöön: Tilastoksekuksen maksullisen toiminnan tuotot vuodelta 2014
Date
June 8, 2016, 1:33 p.m.
Attachments

Asia/Ärende Tietopyyntö; Tilastokeskuksen maksullisen toiminnan tuotot Lähetyspäivämäärä/Avsänt 08.06.2016 Asianumero/Ärendenummer VM/1049/07.01.01.00/2016 Tämä viesti on lähetetty valtiovarainministeriön asiankäsittelyjärjestelmästä. Valtiovarainministeriön yhteystiedot: Sähköposti: <<sähköpostiosoite>> Posti: PL 28, 00023 Valtioneuvosto Puhelin: 09 160 01 (vaihde) Internet: www.vm.fi
  1. 6 years, 5 months agoJune 8, 2016, 1:34 p.m.: Received an email from Valtiovarainministeriö VM.
  2. 6 years agoNov. 14, 2016, 11 a.m.: << Name Not Public >> published an attachment on request Tilastokeskuksen maksullisen toiminnan tuotot.
  3. 6 years agoNov. 14, 2016, 11:01 a.m.: << Name Not Public >> set status to 'Tietopyyntö onnistui'.