Tilastokeskuksen maksullisen toiminnan tuotot

Pyynnön vastaanottaja:
Valtiovarainministeriö VM
Käytetty laki:
Julkisuuslaki
Tämän tietopyynnön tila:
Tietopyyntö onnistui
Pyynnön yhteenveto
Pyydän dokumentin tai dokumentit josta selviää eriteltyä tietoa tilastokeskuksen valtiovarainministeriölle raportoimien maksullisen toiminnan 7,6 milj. eurojen tuotoista vuodelta 2014.
Lopputuloksen yhteenveto

Tilastokeskuksen valtionvarainministeriölle raportoiman maksullisen toiminnan tuotot oli 7,6M€ vuonna 2014.


Viestit tässä tietopyynnössä

Lähettäjä
<< Nimi ei julkinen >>
Otsikko
Tilastokeskuksen maksullisen toiminnan tuotot [#345]
Päivämäärä
3. kesäkuuta 2016 kello 9.14
Vastaanottaja
Valtiovarainministeriö VM
Tila
Odotetaan vastausta

Hyvä vastaanottaja, Tämä on julkisuuslakiin (http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990621) perustuva tietopyyntö. Sähköposti on lähetetty http://tietopyynto.fi-sivustolta. Tähän sähköpostiin vastaamalla lähetät vastauksen tietopyyntöön.
Pyydän dokumentin tai dokumentit josta selviää eriteltyä tietoa tilastokeskuksen valtiovarainministeriölle raportoimien maksullisen toiminnan 7,6 milj. eurojen tuotoista vuodelta 2014.
Pyydän toimittamaan aineiston jäljennöksen viivytyksettä sähköisessä muodossa liitetiedostona vastauksena tähän viestiin. Tietoaineistot avoimena rakenteellisena datana, eli .xls-, .csv-, .sql-, tai muussa rakenteellisessa muodossa. Dokumentit pyydän uudelleenkäytettävässä muodossa, kuten .doc, odf-, .ppt tai pdf/a-muodossa. Olisi toivottavaa että aineisto olisi lisäksi julkisuuslain hengen mukaan vastedes saatavilla organisaationne web-sivulla. Pyydän toimittamaan tiedot julkl 16 § mukaisesti pyydetyllä tavalla pyydetyssä muodossa tai perustelemaan sähköpostitse viivytyksettä mikäli on syy toimittaa toisella tavalla. Huomioittehan että myös käsitelyyn liittyvien virkamiesten nimet on julkisia, "Virkamiehen on esiinnyttävä omalla nimellään." (EOA 686/4/09) Huomioittehan että julkl. 34§ mukaan asiakirjan antamisesta ei peritä maksua, kun julkinen sähköisesti talletettu asiakirja lähetetään tiedon pyytäjälle sähköpostitse. Pyydän toimittamaan tiedot viivytyksettä julkl. 14.4§ mukaisesti, enintään 2 viikon määräajan kuluessa, tai perustelemaan ensi tilassa mikäli tietojen toimittamiseen tarvitaan pidempi kuukauden toimitusaika. Mikäli pyyntöä ei voida täyttää, pyydän 14.4§ mukaisessa 2 viikon määräajan kuluessa valituskelpoisen päätöksen. Pyydän viivytyksettä kuittaamaan viestin vastaanotetuksi ja kertomaan asian diaarinumeron. Ystävällisin terveisin, << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> <<sähköpostiosoite>> Postiosoite: << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> -- Huomautus: Tämä sähköposti on lähetetty Tietopyyntö-portaalista. Vastaukset saatetaan julkaista automaattisesti. Jos tietopyyntö koskee suurikokoisia tiedostoja, voit lähettää ne osoitteessa: http://tietopyynto.fi/r/345/up/73bae268518dd33df59b7d3b462c81a65ef7189e/
Ystävällisin terveisin, << Nimi ei julkinen >>
  1. 2 vuotta, 8 kuukautta sitten3. kesäkuuta 2016 kello 9.14: Käyttäjä << Nimi ei julkinen >> lähetti viestin viranomaiselle Valtiovarainministeriö VM.
Lähettäjä
"Valtiovarainministerio@vm.fi" <valtiovarainministerio@vm.fi> – Valtiovarainministeriö VM
Otsikko
VS: Tilastokeskuksen maksullisen toiminnan tuotot [#345]
Päivämäärä
3. kesäkuuta 2016 kello 12.30
Tila
Tietopyyntö ratkaistu

Hei, Tietopyyntönne on vastaanotettu valtiovarainministeriössä ja rekisteröity asianumerolla VM/1049/07.01.01.00/2016. Ystävällisin terveisin, Outi Talvitie Valtioneuvoston tiedonhallintayksikkö
Lähettäjä
"Valtiovarainministerio@vm.fi" <valtiovarainministerio@vm.fi> – Valtiovarainministeriö VM
Otsikko
VS: Tilastokeskuksen maksullisen toiminnan tuotot [#345]
Päivämäärä
3. kesäkuuta 2016 kello 12.30
Tila
Odotetaan vastausta

Hei, Tietopyyntönne on vastaanotettu valtiovarainministeriössä ja rekisteröity asianumerolla VM/1049/07.01.01.00/2016. Ystävällisin terveisin, Outi Talvitie Valtioneuvoston tiedonhallintayksikkö
  1. 2 vuotta, 8 kuukautta sitten3. kesäkuuta 2016 kello 12.31: Vastaanotti sähköpostin viranomaiselta Valtiovarainministeriö VM.
  2. 2 vuotta, 8 kuukautta sitten3. kesäkuuta 2016 kello 12.31: Vastaanotti sähköpostin viranomaiselta Valtiovarainministeriö VM.
Lähettäjä
"valtiovarainministerio@vm.fi" <valtiovarainministerio@vm.fi> – Valtiovarainministeriö VM
Otsikko
Vastaus tietopyyntöön: Tilastoksekuksen maksullisen toiminnan tuotot vuodelta 2014
Päivämäärä
8. kesäkuuta 2016 kello 13.33
Liitteet

Asia/Ärende Tietopyyntö; Tilastokeskuksen maksullisen toiminnan tuotot Lähetyspäivämäärä/Avsänt 08.06.2016 Asianumero/Ärendenummer VM/1049/07.01.01.00/2016 Tämä viesti on lähetetty valtiovarainministeriön asiankäsittelyjärjestelmästä. Valtiovarainministeriön yhteystiedot: Sähköposti: <<sähköpostiosoite>> Posti: PL 28, 00023 Valtioneuvosto Puhelin: 09 160 01 (vaihde) Internet: www.vm.fi
  1. 2 vuotta, 8 kuukautta sitten8. kesäkuuta 2016 kello 13.34: Vastaanotti sähköpostin viranomaiselta Valtiovarainministeriö VM.
  2. 2 vuotta, 3 kuukautta sitten14. marraskuuta 2016 kello 11.00: << Nimi ei julkinen >> julkaisi liitteen tietopyyntöön Tilastokeskuksen maksullisen toiminnan tuotot.
  3. 2 vuotta, 3 kuukautta sitten14. marraskuuta 2016 kello 11.01: Käyttäjä << Nimi ei julkinen >> asetti tilaksi 'Tietopyyntö onnistui'.