Tietosuojalautakunnan määräys terveydenhuollon ajanvarauksen kirjautumistavasta

Request to:
Tietosuojalautakunta
Law used:
Julkisuuslaki
Status of this request:
Request Successful
Summary of Request
Pyydän tietosuojalautakunnan määräysdokumentin terveydenhuollon ajanvarauksen kirjautumistavasta vuodelta 2012. päätös 5/5.9.2012 diaarinumero 1/933/2012” https://www.tietosuoja-lehti.fi/index... Pyydän myös diaariotteen asiaa koskevista dokumenteista.
Summary of Resolution

TSV edellyttää kirjautumista henkilötietoa luettaessa mutta ei kirjoitettaessa.


Messages in this request

From
<< Name Not Public >>
Subject
Tietosuojalautakunnan määräys terveydenhuollon ajanvarauksen kirjautumistavasta [#401]
Date
Nov. 16, 2016, 10:11 a.m.
To
Tietosuojalautakunta
Status
Awaiting response

Hyvä vastaanottaja, Tämä on julkisuuslakiin (http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990621) perustuva tietopyyntö. Sähköposti on lähetetty http://tietopyynto.fi-sivustolta. Tähän sähköpostiin vastaamalla lähetät vastauksen tietopyyntöön.
Pyydän tietosuojalautakunnan määräysdokumentin terveydenhuollon ajanvarauksen kirjautumistavasta vuodelta 2012. päätös 5/5.9.2012 diaarinumero 1/933/2012” https://www.tietosuoja-lehti.fi/index... Pyydän myös diaariotteen asiaa koskevista dokumenteista.
Pyydän toimittamaan aineiston jäljennöksen viivytyksettä sähköisessä muodossa liitetiedostona vastauksena tähän viestiin. Tietoaineistot avoimena rakenteellisena datana, eli .xls-, .csv-, .sql-, tai muussa rakenteellisessa muodossa. Dokumentit pyydän uudelleenkäytettävässä muodossa, kuten .doc, odf-, .ppt tai pdf/a-muodossa. Olisi toivottavaa että aineisto olisi lisäksi julkisuuslain hengen mukaan vastedes saatavilla organisaationne web-sivulla. Pyydän toimittamaan tiedot julkl 16 § mukaisesti pyydetyllä tavalla pyydetyssä muodossa tai perustelemaan sähköpostitse viivytyksettä mikäli on syy toimittaa toisella tavalla. Huomioittehan että myös käsitelyyn liittyvien virkamiesten nimet on julkisia, "Virkamiehen on esiinnyttävä omalla nimellään." (EOA 686/4/09) Huomioittehan että julkl. 34§ mukaan asiakirjan antamisesta ei peritä maksua, kun julkinen sähköisesti talletettu asiakirja lähetetään tiedon pyytäjälle sähköpostitse. Pyydän toimittamaan tiedot viivytyksettä julkl. 14.4§ mukaisesti, enintään 2 viikon määräajan kuluessa, tai perustelemaan ensi tilassa mikäli tietojen toimittamiseen tarvitaan pidempi kuukauden toimitusaika. Mikäli pyyntöä ei voida täyttää, pyydän 14.4§ mukaisessa 2 viikon määräajan kuluessa valituskelpoisen päätöksen. Pyydän viivytyksettä kuittaamaan viestin vastaanotetuksi ja kertomaan asian diaarinumeron. Ystävällisin terveisin, << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> <<sähköpostiosoite>> Postiosoite: << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> -- Huomautus: Tämä sähköposti on lähetetty Tietopyyntö-portaalista. Vastaukset saatetaan julkaista automaattisesti. If large files are requested, you can upload them at: http://tietopyynto.fi/r/401/up/0fcca789ce8cdd7c0ba990f84abdd6ddc8749761/
Kind Regards, << Name Not Public >>
  1. 4 years, 6 months agoNov. 16, 2016, 10:11 a.m.: << Name Not Public >> sent a message to Tietosuojalautakunta.
From
OM Tietosuojaltk <tietosuojaltk.om@om.fi> – Tietosuojalautakunta
Subject
VS: Tietosuojalautakunnan määräys terveydenhuollon ajanvarauksen kirjautumistavasta [#401]
Date
Nov. 28, 2016, 10:44 p.m.
Status
Request resolved
Attachments

Hei, Viestin liitteenä pyytämänne asiakirjat, eli tietosuojalautakunnan päätös asiassa dnro 1/933/2012 sekä asiaa koskeva diaariote, josta käyvät ilmi asiaan liittyvät dokumentit. Ystävällisin terveisin, Tanja Jaatinen Tietosuojalautakunnan sihteeri +358 295 150 197 <<sähköpostiosoite>> Tietosuojalautakunta <<sähköpostiosoite>>
  1. 4 years, 5 months agoNov. 28, 2016, 10:45 p.m.: Received an email from Tietosuojalautakunta.
  2. 3 years, 3 months agoJan. 19, 2018, 12:07 p.m.: << Name Not Public >> published an attachment on request Tietosuojalautakunnan määräys terveydenhuollon ajanvarauksen kirjautumistavasta.
  3. 3 years, 3 months agoJan. 19, 2018, 12:07 p.m.: << Name Not Public >> published an attachment on request Tietosuojalautakunnan määräys terveydenhuollon ajanvarauksen kirjautumistavasta.
From
<< Name Not Public >>
Subject
Re: VS: Tietosuojalautakunnan määräys terveydenhuollon ajanvarauksen kirjautumistavasta [#401]
Date
Jan. 19, 2018, 12:07 p.m.
To
Tietosuojalautakunta

Hyvä Tanja Jaatinen, kiitos vastauksestanne. ... Ystävällisin terveisin <<Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> Pyynnön numero: 401 Vastaus: <<sähköpostiosoite>> Postiosoite: <<Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >>
  1. 3 years, 3 months agoJan. 19, 2018, 12:08 p.m.: << Name Not Public >> sent a message to Tietosuojalautakunta.
  2. 3 years, 3 months agoJan. 19, 2018, 12:09 p.m.: << Name Not Public >> set status to 'Tietopyyntö onnistui'.