Tietosuojalautakunnan määräys terveydenhuollon ajanvarauksen kirjautumistavasta

Pyynnön vastaanottaja:
Tietosuojalautakunta
Käytetty laki:
Julkisuuslaki
Tämän tietopyynnön tila:
Tietopyyntö onnistui
Pyynnön yhteenveto

Pyydän tietosuojalautakunnan määräysdokumentin terveydenhuollon ajanvarauksen kirjautumistavasta vuodelta 2012.

päätös 5/5.9.2012
diaarinumero 1/933/2012”
https://www.tietosuoja-lehti.fi/index...

Pyydän myös diaariotteen asiaa koskevista dokumenteista.

Lopputuloksen yhteenveto

TSV edellyttää kirjautumista henkilötietoa luettaessa mutta ei kirjoitettaessa.


Viestit tässä tietopyynnössä

Lähettäjä << Nimi ei julkinen >>
Otsikko Tietosuojalautakunnan määräys terveydenhuollon ajanvarauksen kirjautumistavasta [#401]
Päivämäärä 16. marraskuuta 2016 kello 10.11
Vastaanottaja Tietosuojalautakunta
Tila Odotetaan vastausta

Hyvä vastaanottaja, Tämä on julkisuuslakiin (http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990621) perustuva tietopyyntö. Sähköposti on lähetetty http://tietopyynto.fi-sivustolta. Tähän sähköpostiin vastaamalla lähetät vastauksen tietopyyntöön.
Pyydän tietosuojalautakunnan määräysdokumentin terveydenhuollon ajanvarauksen kirjautumistavasta vuodelta 2012. päätös 5/5.9.2012 diaarinumero 1/933/2012” https://www.tietosuoja-lehti.fi/index... Pyydän myös diaariotteen asiaa koskevista dokumenteista.
[Näytä koko teksti] Ystävällisin terveisin, << Nimi ei julkinen >>
  1. 1 vuosi, 3 kuukauttaitten16. marraskuuta 2016 kello 10.11: Käyttäjä << Nimi ei julkinen >> lähetti viestin viranomaiselle Tietosuojalautakunta.
Lähettäjä OM Tietosuojaltk <tietosuojaltk.om@om.fi> – Tietosuojalautakunta
Otsikko VS: Tietosuojalautakunnan määräys terveydenhuollon ajanvarauksen kirjautumistavasta [#401]
Päivämäärä 28. marraskuuta 2016 kello 22.44
Tila Tietopyyntö ratkaistu
Liitteet

Hei, Viestin liitteenä pyytämänne asiakirjat, eli tietosuojalautakunnan päätös asiassa dnro 1/933/2012 sekä asiaa koskeva diaariote, josta käyvät ilmi asiaan liittyvät dokumentit. Ystävällisin terveisin, Tanja Jaatinen Tietosuojalautakunnan sihteeri +358 295 150 197 <<sähköpostiosoite>> Tietosuojalautakunta <<sähköpostiosoite>>
-----Alkuperäinen viesti----- Lähettäjä: << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> <<sähköpostiosoite>> Lähetetty: 16. marraskuuta 2016 10:11 Vastaanottaja: OM Tietosuojaltk Aihe: Tietosuojalautakunnan määräys terveydenhuollon ajanvarauksen kirjautumistavasta [#401] Hyvä vastaanottaja, Tämä on julkisuuslakiin (http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa...) perustuva tietopyyntö. Sähköposti on lähetetty http://tietopyynto.fi-sivustolta. Tähän sähköpostiin vastaamalla lähetät vastauksen tietopyyntöön. Pyydän tietosuojalautakunnan määräysdokumentin terveydenhuollon ajanvarauksen kirjautumistavasta vuodelta 2012. päätös 5/5.9.2012 diaarinumero 1/933/2012” https://www.tietosuoja-lehti.fi/index... Pyydän myös diaariotteen asiaa koskevista dokumenteista. Pyydän toimittamaan aineiston jäljennöksen viivytyksettä sähköisessä muodossa liitetiedostona vastauksena tähän viestiin. Tietoaineistot avoimena rakenteellisena datana, eli .xls-, .csv-, .sql-, tai muussa rakenteellisessa muodossa. Dokumentit pyydän uudelleenkäytettävässä muodossa, kuten .doc, odf-, .ppt tai pdf/a-muodossa. Olisi toivottavaa että aineisto olisi lisäksi julkisuuslain hengen mukaan vastedes saatavilla organisaationne web-sivulla. Pyydän toimittamaan tiedot julkl 16 § mukaisesti pyydetyllä tavalla pyydetyssä muodossa tai perustelemaan sähköpostitse viivytyksettä mikäli on syy toimittaa toisella tavalla. Huomioittehan että myös käsitelyyn liittyvien virkamiesten nimet on julkisia, "Virkamiehen on esiinnyttävä omalla nimellään." (EOA 686/4/09) Huomioittehan että julkl. 34§ mukaan asiakirjan antamisesta ei peritä maksua, kun julkinen sähköisesti talletettu asiakirja lähetetään tiedon pyytäjälle sähköpostitse. Pyydän toimittamaan tiedot viivytyksettä julkl. 14.4§ mukaisesti, enintään 2 viikon määräajan kuluessa, tai perustelemaan ensi tilassa mikäli tietojen toimittamiseen tarvitaan pidempi kuukauden toimitusaika. Mikäli pyyntöä ei voida täyttää, pyydän 14.4§ mukaisessa 2 viikon määräajan kuluessa valituskelpoisen päätöksen. Pyydän viivytyksettä kuittaamaan viestin vastaanotetuksi ja kertomaan asian diaarinumeron. Ystävällisin terveisin, << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> <<sähköpostiosoite>> Postiosoite: << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> -- Huomautus: Tämä sähköposti on lähetetty Tietopyyntö-portaalista. Vastaukset saatetaan julkaista automaattisesti. If large files are requested, you can upload them at: http://tietopyynto.fi/r/401/up/0fcca7...
  1. 1 vuosi, 2 kuukauttaitten28. marraskuuta 2016 kello 22.45: Vastaanotti sähköpostin viranomaiselta Tietosuojalautakunta.
  2. 1 kuukausiitten19. tammikuuta 2018 kello 12.07: << Nimi ei julkinen >> julkaisi liitteen tietopyyntöön Tietosuojalautakunnan määräys terveydenhuollon ajanvarauksen kirjautumistavasta.
  3. 1 kuukausiitten19. tammikuuta 2018 kello 12.07: << Nimi ei julkinen >> julkaisi liitteen tietopyyntöön Tietosuojalautakunnan määräys terveydenhuollon ajanvarauksen kirjautumistavasta.
Lähettäjä << Nimi ei julkinen >>
Otsikko Re: VS: Tietosuojalautakunnan määräys terveydenhuollon ajanvarauksen kirjautumistavasta [#401]
Päivämäärä 19. tammikuuta 2018 kello 12.07
Vastaanottaja Tietosuojalautakunta

Hyvä Tanja Jaatinen, kiitos vastauksestanne. ... Ystävällisin terveisin <<Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> Pyynnön numero: 401 Vastaus: <<sähköpostiosoite>> Postiosoite: <<Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >>
-- Huomautus: Tämä sähköposti on lähetetty Tietopyyntö-portaalista. Vastaukset saatetaan julkaista automaattisesti. If large files are requested, you can upload them at: http://tietopyynto.fi/r/401/up/0fcca7...
  1. 1 kuukausiitten19. tammikuuta 2018 kello 12.08: Käyttäjä << Nimi ei julkinen >> lähetti viestin viranomaiselle Tietosuojalautakunta.
  2. 1 kuukausiitten19. tammikuuta 2018 kello 12.09: Käyttäjä << Nimi ei julkinen >> asetti tilaksi 'Tietopyyntö onnistui'.