Tietopyyntö oikeusministeriön tiedon luokitteluohjeesta

Request to:
Oikeusministeriö
Law used:
Julkisuuslaki
Status of this request:
Request Successful
Summary of Request
Hei, pyydän saada tietooni oikeusministeriön tiedon luokitteluohjeen. Onko tiedon luokitteluohjeen lisäksi muita politiikka- tai määrittelydokumentteja ministeriöllä on viestintäohjeen lisäksi, jossa asetetaan perusteita viranomaisen dokumenttien julkaisematta jättämiseen?

Messages in this request

From
<< Name Not Public >>
Subject
Tietopyyntö oikeusministeriön tiedon luokitteluohjeesta [#64]
Date
Sept. 16, 2014, 10:41 p.m.
To
Oikeusministeriö
Status
Awaiting response

Hei, pyydän saada tietooni oikeusministeriön tiedon luokitteluohjeen. Onko tiedon luokitteluohjeen lisäksi muita politiikka- tai määrittelydokumentteja ministeriöllä on viestintäohjeen lisäksi, jossa asetetaan perusteita viranomaisen dokumenttien julkaisematta jättämiseen?
<< Nimi poistettu >> <<sähköpostiosoite>> -- Huomautus: Tämä sähköposti on lähetetty Tietopyyntö -portaalista. Vastaukset saatetaan julkaista automaattisesti.
Kind Regards, << Name Not Public >>
  1. 9 years, 10 months agoSept. 16, 2014, 10:41 p.m.: << Name Not Public >> sent a message to Oikeusministeriö.
  2. 9 years, 9 months agoOct. 17, 2014, midnight: This request became overdue
From
<< Name Not Public >>
Subject
Re: Tietopyyntö oikeusministeriön tiedon luokitteluohjeesta [#64]
Date
Dec. 23, 2014, 12:30 p.m.
To
Oikeusministeriö

Hyvä vastaanottaja, pyydän saada tietooni oikeusministeriön tiedon luokitteluohjeen avoimena datana eli word,- tai odt-muodossa. Onko tiedon luokitteluohjeen lisäksi muita politiikka- tai määrittelydokumentteja ministeriöllä on viestintäohjeen lisäksi, jossa asetetaan perusteita viranomaisen dokumenttien julkaisematta jättämiseen? Ystävällisin terveisin, << Nimi poistettu >> Pyynnön numero: 64 Vastaus: <<sähköpostiosoite>> Postiosoite: << Nimi poistettu >> << Osoite poistettu >>
  1. 9 years, 6 months agoDec. 23, 2014, 12:30 p.m.: << Name Not Public >> sent a message to Oikeusministeriö.
On Dec. 23, 2014, 12:31 p.m., Jaakko Korhonen wrote:

Tämä on myöhässä koska oikeusministeriön kontaktia oli käyty muuttamassa niin että sähköpostiosoite puuttui. Meni oikein vasta 23. joulukuuta 2014.

From
OM Tietopalvelu <tietopalvelu.om@om.fi> – Oikeusministeriö
Subject
VS: Tietopyyntö oikeusministeriön tiedon luokitteluohjeesta [#64]
Date
Dec. 31, 2014, 12:07 p.m.
Status
Request resolved
Attachments

Hyvä << Nimi poistettu >> , laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (621/1999) sääntelee viranomaisten asiakirjojen ja muiden tietoaineistojen julkisuutta ja salassapitoa sekä tiedon antamista asiakirjasta ja siihen liittyvää menettelyä. Viranomaisten viestintään vaikuttavat julkisuuslain lisäksi monet eri lait, kuten henkilötietolaki, virkamieslainsäädäntö, kuulemisvelvoitteita sääntelevät menettelysäännökset ja vahingonkorvauslainsäädäntö sekä hallinnolliset periaatteet. Asiakirjan julkisuus ei siten yksinään määrittele esim. sitä, mitä asiakirjoja voidaan julkaista yleisen tietoverkon välityksellä. Lisätietoja aiheesta löytyy mm. http://oikeusministerio.fi/fi/index/t... Mitä tarkkaan ottaen tarkoitatte tiedon luokitteluohjeella? Oikeusministeriössä on julkaistu oheinen salassa pidettävien ja luokiteltujen tietoaineistojen käsittelyohje, mutta oikeusministeriössä ei ole vielä tehty päätöstä siirtyä tietoturva-asetuksen mukaiseen luokitteluun (ks. valtioneuvoston asetus tietoturvallisuudesta valtionhallinnossa 681/2010 http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa... ja Ohje tietoturvallisuudesta valtionhallinnossa annetun asetuksen täytäntöönpanosta, VAHTI 2/2010 http://www.vm.fi/vm/fi/04_julkaisut_j... ). Oikeusministeriössä vireille tulevat asiat rekisteröidään asiaryhmiin arkistolaitoksen vahvistaman OM:n tiedonhallintasuunnitelman mukaisesti, mutta tiedonhallintasuunnitelma ei ota millään tavoin kantaa yksittäisten asiakirjojen julkaisuperusteisiin ja -tapoihin esim. ministeriön verkkosivuilla. Oikeusministeriön hankkeiden perustiedot ja julkiset asiakirjat siirtyvät OM:n asiankäsittelyjärjestelmä Oskarista säännöllisesti julkiseen valtioneuvoston hankerekisteriin HAREen, josta ne ovat kaikkien saatavissa. Linkki http://www.hare.vn.fi/ Asioita käsittelevät virkamiehet päättävät julkisten asiakirjojen julkaisutarpeista ja -tavoista. Oikeusministeriön tiedotteet ja ehdotukset julkaistaan OM:n verkkosivuilla samaan aikaan, kun niistä tiedotetaan tiedotusvälineille. Yst.terv. OM tietopalvelu
  1. 9 years, 6 months agoDec. 31, 2014, 12:09 p.m.: Received an email from Oikeusministeriö.
  2. 9 years, 6 months agoJan. 9, 2015, 5:50 a.m.: << Name Not Public >> published an attachment on request Tietopyyntö oikeusministeriön tiedon luokitteluohjeesta .
From
<< Name Not Public >>
Subject
Re: VS: Tietopyyntö oikeusministeriön tiedon luokitteluohjeesta [#64]
Date
Jan. 9, 2015, 5:51 a.m.
To
Oikeusministeriö

Hyvä Tietopalvelu, juuri tätä tarkoitin, hienoa, kiitos! ... Ystävällisin terveisin << Nimi poistettu >> Request Number: 64 Reply To: <<sähköpostiosoite>> Postiosoite: << Nimi poistettu >>
  1. 9 years, 6 months agoJan. 9, 2015, 5:51 a.m.: << Name Not Public >> sent a message to Oikeusministeriö.
  2. 9 years, 6 months agoJan. 9, 2015, 5:57 a.m.: << Name Not Public >> set status to 'Tietopyyntö onnistui. '.
  3. 8 years, 3 months agoApril 11, 2016, 11:41 a.m.: << Name Not Public >> published an attachment on request Tietopyyntö oikeusministeriön tiedon luokitteluohjeesta .