Tietopyyntö Digitalisaatio-ohjelman toteuttaminen ja Malmin lentokentän alueen tilapäiskäyttö ja esirakentaminen

Request to:
Helsinki
Law used:
Julkisuuslaki
Status of this request:
Request Successful
Summary of Request
Diaarin mukaan Helsingin kaupungin tarkastuslautakunta on käsitellyt 10.12.2019 kokouksessaan asiaa "Digitalisaatio-ohjelman toteuttaminen ja Malmin lentokentän alueen tilapäiskäyttö ja esirakentaminen" https://www.hel.fi/static/public/hela... Digitalisaatio-ohjelman toteuttaminen Tarkastuslautakunnan vuoden 2019 arviointisuunnitelmaan sisältyy informoitavana asiana Digitalisaatio-ohjelman toteuttaminen. Kokoukseen on kutsuttu digitalisaatiojohtaja ja ohjelmapäällikkö kaupunginkansliasta esittelemään aihetta. Asian käsittelyyn on varattu noin 30 minuuttia. Malmin lentokentän alueen tilapäiskäyttö ja esirakentaminen Tarkastuslautakunnan vuoden 2019 arviointisuunnitelmaan sisältyy informoitavana asiana Malmin lentokentän alueen tilapäiskäyttö ja esirakentaminen. Kokoukseen on kutsuttu projektinjohtaja kaupunginkansliasta esittelemään aihetta. Asian käsittelyyn on varattu noin 30 minuuttia. Pyydämme saada asiaan liittyvät asiakirjat ja esitykset.

Messages in this request

From
Malmigate Net
Subject
Tietopyyntö Digitalisaatio-ohjelman toteuttaminen ja Malmin lentokentän alueen tilapäiskäyttö ja esirakentaminen [#895]
Date
Jan. 27, 2020, 10:06 a.m.
To
Helsinki
Status
Awaiting response

Hyvä vastaanottaja, Tämä on julkisuuslakiin (http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990621) perustuva tietopyyntö. Sähköposti on lähetetty http://tietopyynto.fi-sivustolta. Tähän sähköpostiin vastaamalla lähetät vastauksen tietopyyntöön.
Diaarin mukaan Helsingin kaupungin tarkastuslautakunta on käsitellyt 10.12.2019 kokouksessaan asiaa "Digitalisaatio-ohjelman toteuttaminen ja Malmin lentokentän alueen tilapäiskäyttö ja esirakentaminen" https://www.hel.fi/static/public/hela... Digitalisaatio-ohjelman toteuttaminen Tarkastuslautakunnan vuoden 2019 arviointisuunnitelmaan sisältyy informoitavana asiana Digitalisaatio-ohjelman toteuttaminen. Kokoukseen on kutsuttu digitalisaatiojohtaja ja ohjelmapäällikkö kaupunginkansliasta esittelemään aihetta. Asian käsittelyyn on varattu noin 30 minuuttia. Malmin lentokentän alueen tilapäiskäyttö ja esirakentaminen Tarkastuslautakunnan vuoden 2019 arviointisuunnitelmaan sisältyy informoitavana asiana Malmin lentokentän alueen tilapäiskäyttö ja esirakentaminen. Kokoukseen on kutsuttu projektinjohtaja kaupunginkansliasta esittelemään aihetta. Asian käsittelyyn on varattu noin 30 minuuttia. Pyydämme saada asiaan liittyvät asiakirjat ja esitykset.
Pyydän toimittamaan aineiston jäljennöksen viivytyksettä sähköisessä muodossa liitetiedostona vastauksena tähän viestiin. Tietoaineistot avoimena rakenteellisena datana, eli .xls-, .csv-, .sql-, tai muussa rakenteellisessa muodossa. Dokumentit pyydän uudelleenkäytettävässä muodossa, kuten .doc, odf-, .ppt tai pdf/a-muodossa. Olisi toivottavaa että aineisto olisi julkisuuslain 20 § mukaan vastedes saatavilla organisaationne web-sivulla. Pyydän toimittamaan tiedot julkl 16 § mukaisesti pyydetyllä tavalla pyydetyssä muodossa tai perustelemaan sähköpostitse viivytyksettä mikäli on syy toimittaa toisella tavalla. Huomioittehan että myös käsitelyyn liittyvien virkamiesten nimet on julkisia, "Virkamiehen on esiinnyttävä omalla nimellään." (EOA 686/4/09) Huomioittehan että julkl. 34§ mukaan asiakirjan antamisesta ei peritä maksua, kun julkinen sähköisesti talletettu asiakirja lähetetään tiedon pyytäjälle sähköpostitse. Pyydän toimittamaan tiedot viivytyksettä julkl. 14.4§ mukaisesti, enintään 2 viikon määräajan kuluessa, tai perustelemaan ensi tilassa mikäli tietojen toimittamiseen tarvitaan pidempi kuukauden toimitusaika. Mikäli pyyntöä ei voida täyttää, pyydän 14.4§ mukaisessa 2 viikon määräajan kuluessa valituskelpoisen päätöksen. Pyydän viivytyksettä kuittaamaan viestin vastaanotetuksi ja kertomaan asian diaarinumeron. Ystävällisin terveisin, Malmigate Net <<sähköpostiosoite>> -- Huomautus: Tämä sähköposti on lähetetty Tietopyyntö-portaalista. Vastaukset saatetaan julkaista automaattisesti.
Kind Regards, Malmigate Net
 1. 3 years, 10 months agoJan. 27, 2020, 10:07 a.m.: Malmigate Net sent a message to Helsinki.
From
"noreplykirjaamo@hel.fi" <noreplykirjaamo@hel.fi> – Helsinki
Subject
Kirjaamon automaattivastaus / Automatsvar från registratorskontoret
Date
Jan. 27, 2020, 10:09 a.m.
Status
Awaiting response

Helsingin kaupungin kirjaamo on vastaanottanut viestinne. Helsingfors stads registratorskontor har tagit emot ert meddelande. Tämä on automaattinen viesti, johon ei voi vastata. Detta är ett automatiskt meddelande, som inte går att besvara.
 1. 3 years, 10 months agoJan. 27, 2020, 10:10 a.m.: Received an email from Helsinki.
From
"Helsingin kaupunki (automaattinen viesti)" <kaupunginkanslia@hel.fi> – Helsinki
Subject
Kirjausilmoitus vireille tulleesta asiasta HEL 2020-000966/Helsingin kaupunki
Date
Jan. 27, 2020, 12:25 p.m.
Status
Awaiting response

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN"> <html> <head> <title>Kirjausilmoitus vireille tulleesta asiasta/Helsingin kaupunki</title> <style type="text/css"> .bodyStyle { font-family: Arial; font-size: medium; } </style> </head> <body class="bodyStyle"> <p> <br /> Lähettämänne asia on kirjattu Helsingin kaupungin asianhallintajärjestelmään.</p> <p> Tietopyyntö, digitalisaatio-ohjelman toteuttaminen ja Malmin lentokentän alueen tilapäiskäyttö ja esirakentaminen, Malmigate Net<br /> Asian kirjaamisnumero on HEL 2020-000966.</p> <p> Helsingin kaupungin kirjaamo<br /> <a <<sähköpostiosoite> > </body> </html>
 1. 3 years, 10 months agoJan. 27, 2020, 12:26 p.m.: Received an email from Helsinki.
 2. 3 years, 9 months agoFeb. 11, 2020, 2 a.m.: This request became overdue
From
Malmigate Net
Subject
Re: Kirjausilmoitus vireille tulleesta asiasta HEL 2020-000966/Helsingin kaupunki [#895]
Date
Feb. 27, 2020, 8:40 a.m.
To
Helsinki

Hyvä vastaanottaja, Tietopyyntööni "Tietopyyntö Digitalisaatio-ohjelman toteuttaminen ja Malmin lentokentän alueen tilapäiskäyttö ja esirakentaminen" (27.1.2020, HEL 2020-000966) ei vastattu lain määrittelemässä ajassa ja se on nyt 17 päivää myöhässä. Olkaa hyvä ja kertokaa tietopyyntöni tilasta välittömästi, tai toimittakaa asiasta valituskelpoinen päätös. Ystävällisin terveisin, Malmigate Net Pyynnön numero: 895 Vastaus: <<sähköpostiosoite>> Postiosoite: Malmigate Net
 1. 3 years, 9 months agoFeb. 27, 2020, 8:41 a.m.: Malmigate Net sent a message to Helsinki.
From
Malmigate Net
Subject
Re: Re: Kirjausilmoitus vireille tulleesta asiasta HEL 2020-000966/Helsingin kaupunki [#895]
Date
March 24, 2020, 11:47 a.m.
To
Helsinki

Hyvä vastaanottaja, Tietopyyntööni "Tietopyyntö Digitalisaatio-ohjelman toteuttaminen ja Malmin lentokentän alueen tilapäiskäyttö ja esirakentaminen" (27.1.2020, HEL 2020-000966) ei vastattu lain määrittelemässä ajassa ja se on nyt 44 päivää myöhässä. Olkaa hyvä ja kertokaa tietopyyntöni tilasta välittömästi, tai toimittakaa asiasta valituskelpoinen päätös. Ystävällisin terveisin, Malmigate Net Pyynnön numero: 895 Vastaus: <<sähköpostiosoite>> Postiosoite: Malmigate Net
 1. 3 years, 8 months agoMarch 24, 2020, 11:48 a.m.: Malmigate Net sent a message to Helsinki.
From
Malmigate Net
Subject
Re: Re: Re: Kirjausilmoitus vireille tulleesta asiasta HEL 2020-000966/Helsingin kaupunki [#895]
Date
April 14, 2020, 1:26 p.m.
To
Helsinki

Hyvä vastaanottaja, Tietopyyntööni "Tietopyyntö Digitalisaatio-ohjelman toteuttaminen ja Malmin lentokentän alueen tilapäiskäyttö ja esirakentaminen" (27.1.2020, HEL 2020-000966) ei vastattu lain määrittelemässä ajassa ja se on nyt 65 päivää myöhässä. Olkaa hyvä ja kertokaa tietopyyntöni tilasta välittömästi, tai toimittakaa asiasta valituskelpoinen päätös. Ystävällisin terveisin, Malmigate Net Pyynnön numero: 895 Vastaus: <<sähköpostiosoite>> Postiosoite: Malmigate Net
 1. 3 years, 7 months agoApril 14, 2020, 1:27 p.m.: Malmigate Net sent a message to Helsinki.
From
"noreplykirjaamo@hel.fi" <noreplykirjaamo@hel.fi> – Helsinki
Subject
Kirjaamon automaattivastaus / Automatsvar från registratorskontoret
Date
April 14, 2020, 1:30 p.m.
Status
Awaiting response

Helsingin kaupungin kirjaamo on vastaanottanut viestinne. Helsingfors stads registratorskontor har tagit emot ert meddelande. Tämä on automaattinen viesti, johon ei voi vastata. Detta är ett automatiskt meddelande, som inte går att besvara.
 1. 3 years, 7 months agoApril 14, 2020, 1:31 p.m.: Received an email from Helsinki.
From
=?utf-8?b?VGVyw6R2w6QgVGltbw==?= <timo.terava@hel.fi> – Helsinki
Subject
VS: Tietopyyntö Digitalisaatio-ohjelman toteuttaminen ja Malmin lentokentän alueen tilapäiskäyttö ja esirakentaminen [#895]/HEL 2020-000966
Date
April 16, 2020, 4:11 p.m.
Status
Awaiting response

Viitaten Helsingin kaupungin kirjaamoon 14.4.2020 lähettämäänne sähköpostiviestiin tietopyynnön [#895]/HEL 2020-000966 tilasta: Kaupungin kirjaamoon 27.1.2020 saapuneeseen tietopyyntöönne [#895]/HEL 2020-000966 on vastattu pyydettyyn osoitteeseen 5.2.2020 alla viestiketjussa näkyvällä saateviestillä. Viestin liitteenä on ollut tarkastusjohtajan vastaus tietopyyntöönne, tarkastuslautakunnan pöytäkirja 10.12.2019 sekä esitys Malmin lentokentän alueen tilapäiskäytöstä ja esirakentamisesta. Digitalisaatio-ohjelmaa käsittelevä esitys oli suullinen, joten siihen liittyvää kirjallista aineistoa ei ole. Miltä osin edelleen katsotte, ettei tietopyyntöönne ole vastattu lain määrittelemässä ajassa? Ystävällisin terveisin Timo Terävä _____________________________________________________________ Timo Terävä Tarkastusjohtaja Tarkastusvirasto PL 400 (Unioninkatu 25) 00099 HELSINGIN KAUPUNKI <<sähköpostiosoite>> 09 310 43126
 1. 3 years, 7 months agoApril 16, 2020, 4:13 p.m.: Received an email from Helsinki.
From
Malmigate Net
Subject
Re: VS: Tietopyyntö Digitalisaatio-ohjelman toteuttaminen ja Malmin lentokentän alueen tilapäiskäyttö ja esirakentaminen [#895]/HEL 2020-000966 [#895]
Date
April 27, 2020, 1:34 p.m.
To
Helsinki

Hei, kiitos vastauksesta. Mitään tällaista vastausta 5.2.2020 tai liitteitä ei ole tullut perille, ei tullut nytkään. Tässä OKFI:n palvelussa on ollut paljon teknisiä ongelmia ja on vaikeaa erottaa, milloin kyse on Helsingin kaupungin hidastelusta ja milloin tässä palvelussa olevasta viasta. Aiemmin kun palvelussa on ollut vikoja niin viestit ovat kuitenkin tulleet perille muutaman viikon viiveellä kun asiasta on OKFI:lle ilmoittanut. Nyt mitään viestejä ei ole tullut edes pitkällä viiveellä. Voitteko ystävällisesti edelleenlähettää em. 5.2.2020 päivätyn viestin liitteineen uudestaan? Malmigate Request Number: 895 Reply To: <<email address>> Post Address: Malmigate Net
 1. 3 years, 7 months agoApril 27, 2020, 1:34 p.m.: Malmigate Net sent a message to Helsinki.
From
=?utf-8?b?VGVyw6R2w6QgVGltbw==?= <timo.terava@hel.fi> – Helsinki
Subject
VS: VS: Tietopyyntö Digitalisaatio-ohjelman toteuttaminen ja Malmin lentokentän alueen tilapäiskäyttö ja esirakentaminen [#895]/HEL 2020-000966 [#895]
Date
April 27, 2020, 2:12 p.m.
Status
Request resolved
Attachments

Hei Alla 5.2.2020 lähettämäni vastaus ja liitteenä sen liitteet. Ystävällisin terveisin Timo _____________________________________________________________ Timo Terävä Tarkastusjohtaja Tarkastusvirasto PL 400 (Unioninkatu 25) 00099 HELSINGIN KAUPUNKI <<sähköpostiosoite>> 09 310 43126
 1. 3 years, 7 months agoApril 27, 2020, 2:14 p.m.: Received an email from Helsinki.
 2. 3 years, 7 months agoApril 27, 2020, 2:29 p.m.: Malmigate Net published an attachment on request Tietopyyntö Digitalisaatio-ohjelman toteuttaminen ja Malmin lentokentän alueen tilapäiskäyttö ja esirakentaminen.
 3. 3 years, 7 months agoApril 27, 2020, 2:29 p.m.: Malmigate Net published an attachment on request Tietopyyntö Digitalisaatio-ohjelman toteuttaminen ja Malmin lentokentän alueen tilapäiskäyttö ja esirakentaminen.
 4. 3 years, 7 months agoApril 27, 2020, 2:30 p.m.: Malmigate Net published an attachment on request Tietopyyntö Digitalisaatio-ohjelman toteuttaminen ja Malmin lentokentän alueen tilapäiskäyttö ja esirakentaminen.
 5. 3 years, 7 months agoApril 27, 2020, 2:30 p.m.: Malmigate Net set status to 'Tietopyyntö onnistui'.
From
Malmigate Net
Subject
Re: VS: VS: Tietopyyntö Digitalisaatio-ohjelman toteuttaminen ja Malmin lentokentän alueen tilapäiskäyttö ja esirakentaminen [#895]/HEL 2020-000966 [#895]
Date
April 27, 2020, 2:31 p.m.
To
Helsinki

Hyvä vastaanottaja, kiitos paljon, tuli perille! Asia siis nyt kunnossa. Vika on varmastikin siis ollut tässä Open Knowledge Finland ry:n verkkopalvelussa. Ystävällisin terveisin Malmigate Net Pyynnön numero: 895 Vastaus: <<sähköpostiosoite>> Postiosoite: Malmigate Net
 1. 3 years, 7 months agoApril 27, 2020, 2:32 p.m.: Malmigate Net sent a message to Helsinki.