T-ajoneuvoluokka ja EU-lainsäädäntö

Pyynnön vastaanottaja:
Liikenne- ja viestintäministeriö
Käytetty laki:
Julkisuuslaki
Tämän tietopyynnön tila:
Tietopyyntö onnistui
Pyynnön yhteenveto
Liikenne- ja viestintävaliokunnan mietinnössä LiVM332018 vp ajoneuvolain ja ajokorttilain muuttamisesta lukee seuraavasti: "Valiokunnan saaman selvityksen mukaan liikenne- ja viestintäministeriö on käynyt Euroopan unionin komission kanssa keskusteluja esityksen suhteesta EU-lainsäädäntöön komission ehdotuksesta antaman huomautuksen jälkeen. Saadun selvityksen mukaan ajokorttidirektiiviä tullaan arvioimaan uudelleen ns. kolmannen liikkuvuuspaketin yhteydessä, missä yhteydessä voidaan ottaa huomioon erilaisia vaihtoehtoja." https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/Mie... Viitaten ylläolevaan, pyydän - Liikenne- ja viestintäministeriön valiokunnalle antaman selvityksen - Euroopan unionin komission antaman huomautuksen - Kaikki dokumentit, muistiot, sähköpostit yms, yllä mainituista Euroopan unionin komission kanssa käydyistä keskusteluista.

Viestit tässä tietopyynnössä

Lähettäjä
Marjut Ollitervo
Otsikko
T-ajoneuvoluokka ja EU-lainsäädäntö [#696]
Päivämäärä
19. joulukuuta 2018 kello 15.01
Vastaanottaja
Liikenne- ja viestintäministeriö
Tila
Odotetaan vastausta

Hyvä vastaanottaja, Tämä on julkisuuslakiin (http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990621) perustuva tietopyyntö. Sähköposti on lähetetty http://tietopyynto.fi-sivustolta. Tähän sähköpostiin vastaamalla lähetät vastauksen tietopyyntöön.
Liikenne- ja viestintävaliokunnan mietinnössä LiVM332018 vp ajoneuvolain ja ajokorttilain muuttamisesta lukee seuraavasti: "Valiokunnan saaman selvityksen mukaan liikenne- ja viestintäministeriö on käynyt Euroopan unionin komission kanssa keskusteluja esityksen suhteesta EU-lainsäädäntöön komission ehdotuksesta antaman huomautuksen jälkeen. Saadun selvityksen mukaan ajokorttidirektiiviä tullaan arvioimaan uudelleen ns. kolmannen liikkuvuuspaketin yhteydessä, missä yhteydessä voidaan ottaa huomioon erilaisia vaihtoehtoja." https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/Mie... Viitaten ylläolevaan, pyydän - Liikenne- ja viestintäministeriön valiokunnalle antaman selvityksen - Euroopan unionin komission antaman huomautuksen - Kaikki dokumentit, muistiot, sähköpostit yms, yllä mainituista Euroopan unionin komission kanssa käydyistä keskusteluista.
Pyydän toimittamaan aineiston jäljennöksen viivytyksettä sähköisessä muodossa liitetiedostona vastauksena tähän viestiin. Tietoaineistot avoimena rakenteellisena datana, eli .xls-, .csv-, .sql-, tai muussa rakenteellisessa muodossa. Dokumentit pyydän uudelleenkäytettävässä muodossa, kuten .doc, odf-, .ppt tai pdf/a-muodossa. Olisi toivottavaa että aineisto olisi julkisuuslain 20 § mukaan vastedes saatavilla organisaationne web-sivulla. Pyydän toimittamaan tiedot julkl 16 § mukaisesti pyydetyllä tavalla pyydetyssä muodossa tai perustelemaan sähköpostitse viivytyksettä mikäli on syy toimittaa toisella tavalla. Huomioittehan että myös käsitelyyn liittyvien virkamiesten nimet on julkisia, "Virkamiehen on esiinnyttävä omalla nimellään." (EOA 686/4/09) Huomioittehan että julkl. 34§ mukaan asiakirjan antamisesta ei peritä maksua, kun julkinen sähköisesti talletettu asiakirja lähetetään tiedon pyytäjälle sähköpostitse. Pyydän toimittamaan tiedot viivytyksettä julkl. 14.4§ mukaisesti, enintään 2 viikon määräajan kuluessa, tai perustelemaan ensi tilassa mikäli tietojen toimittamiseen tarvitaan pidempi kuukauden toimitusaika. Mikäli pyyntöä ei voida täyttää, pyydän 14.4§ mukaisessa 2 viikon määräajan kuluessa valituskelpoisen päätöksen. Pyydän viivytyksettä kuittaamaan viestin vastaanotetuksi ja kertomaan asian diaarinumeron. Ystävällisin terveisin, Marjut Ollitervo <<sähköpostiosoite>> -- Huomautus: Tämä sähköposti on lähetetty Tietopyyntö-portaalista. Vastaukset saatetaan julkaista automaattisesti.
Ystävällisin terveisin, Marjut Ollitervo
  1. 3 kuukautta sitten19. joulukuuta 2018 kello 15.01: Käyttäjä Marjut Ollitervo lähetti viestin viranomaiselle Liikenne- ja viestintäministeriö.
Lähettäjä
"Kirjaamo@lvm.fi" <kirjaamo@lvm.fi> – Liikenne- ja viestintäministeriö
Otsikko
VS: T-ajoneuvoluokka ja EU-lainsäädäntö [#696]
Päivämäärä
19. joulukuuta 2018 kello 15.38
Tila
Odotetaan vastausta

Sähköpostiviestinne on vastaanotettu liikenne- ja viestintäministeriössä. Ert e-postmeddelande har mottagits av kommunikationsministeriet. Your e-mail message has been received by the Ministry of Transport and Communications.
  1. 3 kuukautta sitten19. joulukuuta 2018 kello 15.39: Vastaanotti sähköpostin viranomaiselta Liikenne- ja viestintäministeriö.
Lähettäjä
"Aino.Still@lvm.fi" <aino.still@lvm.fi> – Liikenne- ja viestintäministeriö
Otsikko
VS: T-ajoneuvoluokka ja EU-lainsäädäntö [#696]
Päivämäärä
2. tammikuuta 2019 kello 15.27
Tila
Tietopyyntö ratkaistu
Liitteet

Hei, liikenne- ja viestintäministeriön liikenne- ja viestintävaliokunnalle asiassa antamat selvitykset löytyvät eduskunnan sivuilta: - lausunto 23.10.2018 osoitteesta: https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/Jul... - lausunto 19.11.2018 osoitteesta: https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/Jul... - lausunto 26.11.2018 osoitteesta: https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/Jul... - lausunto 3.12.2018 osoitteesta: https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/Jul... Euroopan unionin komission antama huomautus löytyy liitteenä samoin kuin huomautuksen johdosta käyty sähköpostikirjeenvaihtoketju. Hallituksen esitystä koskevan asian diaarinumero on LVM/135/03/2018. Tietopyyntönne diaarinumero on LVM/2545/02/2018. Ystävällisin terveisin Aino Still Aino Still Erityisasiantuntija Peruspalveluyksikkö Liikenne- ja viestintäministeriö Eteläesplanadi 16, Helsinki PL 31, 00023 Valtioneuvosto aino.still(at)lvm.fi Puh. 029 534 2041
  1. 2 kuukautta, 2 viikkoa sitten2. tammikuuta 2019 kello 15.28: Vastaanotti sähköpostin viranomaiselta Liikenne- ja viestintäministeriö.
  2. 2 kuukautta, 2 viikkoa sitten2. tammikuuta 2019 kello 15.56: Marjut Ollitervo julkaisi liitteen tietopyyntöön T-ajoneuvoluokka ja EU-lainsäädäntö.
  3. 2 kuukautta, 2 viikkoa sitten2. tammikuuta 2019 kello 15.56: Marjut Ollitervo julkaisi liitteen tietopyyntöön T-ajoneuvoluokka ja EU-lainsäädäntö.
  4. 2 kuukautta, 2 viikkoa sitten2. tammikuuta 2019 kello 15.56: Marjut Ollitervo julkaisi liitteen tietopyyntöön T-ajoneuvoluokka ja EU-lainsäädäntö.
  5. 2 kuukautta, 2 viikkoa sitten2. tammikuuta 2019 kello 17.13: Käyttäjä Marjut Ollitervo asetti tilaksi 'Request Successful'.