Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnoimat henkilörekisteriselosteet.

Pyynnön vastaanottaja:
Sosiaali- ja terveysministeriö STM
Käytetty laki:
Julkisuuslaki
Tämän tietopyynnön tila:
Tietopyyntö onnistui
Pyynnön yhteenveto
Pyytäisin Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnoimat henkilörekisteriselosteet. Kyse on osa laajempaa selvitystä viranomaisten henkilörekisterikäytänteisteistä.

Viestit tässä tietopyynnössä

Lähettäjä
<< Nimi ei julkinen >>
Otsikko
Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnoimat henkilörekisteriselosteet. [#267]
Päivämäärä
30. tammikuuta 2016 kello 16.11
Vastaanottaja
Sosiaali- ja terveysministeriö STM
Tila
Odotetaan vastausta

Hyvä vastaanottaja, Tämä on julkisuuslakiin (http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990621) perustuva tietopyyntö. Sähköposti on lähetetty http://tietopyynto.fi-sivustolta. Tähän sähköpostiin vastaamalla lähetät vastauksen tietopyyntöön.
Pyytäisin Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnoimat henkilörekisteriselosteet. Kyse on osa laajempaa selvitystä viranomaisten henkilörekisterikäytänteisteistä.
Pyydän toimittamaan aineiston jäljennöksen viivytyksettä sähköisessä muodossa liitetiedostona vastauksena tähän viestiin. Tietoaineistot avoimena rakenteellisena datana, eli .xls-, .csv-, .sql-, tai muussa rakenteellisessa muodossa. Dokumentit pyydän uudelleenkäytettävässä muodossa, kuten .doc, odf-, .ppt tai pdf/a-muodossa. Olisi toivottavaa että aineisto olisi lisäksi julkisuuslain hengen mukaan vastedes saatavilla organisaationne web-sivulla. Pyydän toimittamaan tiedot julkl 16 § mukaisesti pyydetyllä tavalla pyydetyssä muodossa tai perustelemaan sähköpostitse viivytyksettä mikäli on syy toimittaa toisella tavalla. Huomioittehan että myös käsitelyyn liittyvien virkamiesten nimet on julkisia, "Virkamiehen on esiinnyttävä omalla nimellään." (EOA 686/4/09) Huomioittehan että julkl. 34§ mukaan asiakirjan antamisesta ei peritä maksua, kun julkinen sähköisesti talletettu asiakirja lähetetään tiedon pyytäjälle sähköpostitse. Pyydän toimittamaan tiedot viivytyksettä julkl. 14.4§ mukaisesti, enintään 2 viikon määräajan kuluessa, tai perustelemaan ensi tilassa mikäli tietojen toimittamiseen tarvitaan pidempi kuukauden toimitusaika. Mikäli pyyntöä ei voida täyttää, pyydän 14.4§ mukaisessa 2 viikon määräajan kuluessa valituskelpoisen päätöksen. Pyydän viivytyksettä kuittaamaan viestin vastaanotetuksi ja kertomaan asian diaarinumeron. Ystävällisin terveisin, << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> <<sähköpostiosoite>> Postiosoite: << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> -- Huomautus: Tämä sähköposti on lähetetty Tietopyyntö-portaalista. Vastaukset saatetaan julkaista automaattisesti.
Ystävällisin terveisin, << Nimi ei julkinen >>
 1. 2 vuotta, 4 kuukautta sitten30. tammikuuta 2016 kello 16.11: Käyttäjä << Nimi ei julkinen >> lähetti viestin viranomaiselle Sosiaali- ja terveysministeriö STM.
Lähettäjä
<< Nimi ei julkinen >>
Otsikko
Re: Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnoimat henkilörekisteriselosteet. [#267]
Päivämäärä
3. maaliskuuta 2016 kello 10.38
Vastaanottaja
Sosiaali- ja terveysministeriö STM

Hei, onko pyyntöni vastaanotettu, mikä on asian tila? Ystävällisin terveisin, <<Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> Pyynnön numero: 267 Vastaus: <<sähköpostiosoite>> Postiosoite: <<Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >>
 1. 2 vuotta, 3 kuukautta sitten3. maaliskuuta 2016 kello 10.38: Käyttäjä << Nimi ei julkinen >> lähetti viestin viranomaiselle Sosiaali- ja terveysministeriö STM.
Lähettäjä
STM Kirjaamo <kirjaamo.stm@stm.fi> – Sosiaali- ja terveysministeriö STM
Otsikko
VS: Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnoimat henkilörekisteriselosteet. [#267]
Päivämäärä
3. maaliskuuta 2016 kello 10.55
Tila
Odotetaan vastausta

Pyyntöönne on vastattu 5.2.2016. Asiaa on hoitanut erikoissuunnittelija Vappu Kurki, <<sähköpostiosoite>> Ystävällisin terveisin STM:n kirjaamo -----------------------------------------------
 1. 2 vuotta, 3 kuukautta sitten6. maaliskuuta 2016 kello 17.06: Vastaanotti sähköpostin viranomaiselta Sosiaali- ja terveysministeriö STM.
Lähettäjä
<< Nimi ei julkinen >>
Otsikko
Re: VS: Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnoimat henkilörekisteriselosteet. [#267]
Päivämäärä
7. maaliskuuta 2016 kello 12.33
Vastaanottaja
Sosiaali- ja terveysministeriö STM

Hyvä STM:n kirjaamo, En ole saanut asian dokumentteja. Saisinko asian diaariotteen ja dokumentit? Jos asiaan liittyy suurikokoisia tiedostoja, ne kannattaa lähettää tämän viestin lopussa olevalla linkillä. Huomioittehan että myös käsitelyyn liittyvien virkamiesten nimet on julkisia, myös kirjaamossa. "Virkamiehen on esiinnyttävä omalla nimellään." (EOA 686/4/09) ... Ystävällisin terveisin << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> Pyynnön numero: 267 Vastaus: <<sähköpostiosoite>> Postiosoite: << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >>
 1. 2 vuotta, 3 kuukautta sitten7. maaliskuuta 2016 kello 12.33: Käyttäjä << Nimi ei julkinen >> lähetti viestin viranomaiselle Sosiaali- ja terveysministeriö STM.
Lähettäjä
STM Kirjaamo <kirjaamo.stm@stm.fi> – Sosiaali- ja terveysministeriö STM
Otsikko
VS: VS: Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnoimat henkilörekisteriselosteet. [#267]
Päivämäärä
8. maaliskuuta 2016 kello 10.58
Tila
Tietopyyntö ratkaistu
Liitteet

Hei Ohessa on aiempi vastaus sekä lisäksi ote diaarista. Asianumero on STM/455/2016. Lisätietoja saa asian käsittelijältä Vappu Kurjelta. Ystävällisin terveisin STM:n kirjaamo -------------------------------------------- Pyyntöönne on vastattu 5.2.2016. Asiaa on hoitanut erikoissuunnittelija Vappu Kurki, <<sähköpostiosoite>> Ystävällisin terveisin STM:n kirjaamo -----------------------------------------------
 1. 2 vuotta, 3 kuukautta sitten14. maaliskuuta 2016 kello 9.38: Vastaanotti sähköpostin viranomaiselta Sosiaali- ja terveysministeriö STM.
Lähettäjä
<< Nimi ei julkinen >>
Otsikko
Re: Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnoimat henkilörekisteriselosteet. [#267]
Päivämäärä
15. maaliskuuta 2016 kello 17.49
Vastaanottaja
Sosiaali- ja terveysministeriö STM

Hyvä Vappu Kurki, Saanko asian STM/455/2016 dokumentit osoitteeseen <<sähköpostiosoite>> Jos asiaan liittyy suurikokoisia tiedostoja, voit lähettää ne viestin lopussa olevassa osoitteessa. ... Ystävällisin terveisin << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> Pyynnön numero: 267 Vastaus: <<sähköpostiosoite>> Postiosoite: << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >>
 1. 2 vuotta, 3 kuukautta sitten15. maaliskuuta 2016 kello 17.49: Käyttäjä << Nimi ei julkinen >> lähetti viestin viranomaiselle Sosiaali- ja terveysministeriö STM.
Lähettäjä
vappu.kurki@stm.fi – Sosiaali- ja terveysministeriö STM
Otsikko
Uudelleenlähetys: Vastaus Tietopyyntöön henkilörekisteriselosteista, asia STM/455/2016
Päivämäärä
16. maaliskuuta 2016 kello 9.03
Liitteet

Asia: Tietopyyntö; Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnoimat henkilörekisteriselosteet Asianumero: STM/455/2016 STM:n käsittelijä: Kurki Vappu STM STM:n käsittelijän puhelinnumero: +358 2951 63246 Hei, Tässä ovat liitteenä henkilörekisteriselosteet, toivottavasti nyt saapuvat perille. terv. Vappu Kurki Hyvä Vappu Kurki, Saanko asian STM/455/2016 dokumentit osoitteeseen <<sähköpostiosoite>> Jos asiaan liittyy suurikokoisia tiedostoja, voit lähettää ne viestin lopussa olevassa osoitteessa. ... Ystävällisin terveisin << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> Pyynnön numero: 267 Vastaus: <<sähköpostiosoite>> Hei, ohessa pyytämänne STM:n hallinnoimat henkilörekisteriselosteet. Osa STM:ssä käytettävistä järjestelmistä on siirtynyt VNK:lle 1.3.2015. Valtori puolestaan hallinnoi Vyvi- viestintäratkaisua. Vappu Kurki Tämä viesti on lähetetty STM:n asiankäsittelyjärjestelmästä. Lisätietoja saat asiaa hoitavalta käsittelijältä yllä mainitussa puhelinnumerossa.
 1. 2 vuotta, 3 kuukautta sitten16. maaliskuuta 2016 kello 14.41: Vastaanotti sähköpostin viranomaiselta Sosiaali- ja terveysministeriö STM.
 2. 2 vuotta, 2 kuukautta sitten1. huhtikuuta 2016 kello 15.59: << Nimi ei julkinen >> julkaisi liitteen tietopyyntöön Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnoimat henkilörekisteriselosteet..
 3. 2 vuotta, 2 kuukautta sitten1. huhtikuuta 2016 kello 15.59: << Nimi ei julkinen >> julkaisi liitteen tietopyyntöön Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnoimat henkilörekisteriselosteet..
 4. 2 vuotta, 2 kuukautta sitten1. huhtikuuta 2016 kello 15.59: << Nimi ei julkinen >> julkaisi liitteen tietopyyntöön Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnoimat henkilörekisteriselosteet..
 5. 2 vuotta, 2 kuukautta sitten1. huhtikuuta 2016 kello 15.59: << Nimi ei julkinen >> julkaisi liitteen tietopyyntöön Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnoimat henkilörekisteriselosteet..
 6. 2 vuotta, 2 kuukautta sitten1. huhtikuuta 2016 kello 15.59: << Nimi ei julkinen >> julkaisi liitteen tietopyyntöön Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnoimat henkilörekisteriselosteet..
 7. 2 vuotta, 2 kuukautta sitten1. huhtikuuta 2016 kello 15.59: << Nimi ei julkinen >> julkaisi liitteen tietopyyntöön Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnoimat henkilörekisteriselosteet..
 8. 2 vuotta, 2 kuukautta sitten1. huhtikuuta 2016 kello 16.00: Käyttäjä << Nimi ei julkinen >> asetti tilaksi 'Tietopyyntö onnistui'.