Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnoimat henkilörekisteriselosteet.

Request to:
Sosiaali- ja terveysministeriö STM
Law used:
Julkisuuslaki
Status of this request:
Request Successful
Summary of Request
Pyytäisin Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnoimat henkilörekisteriselosteet. Kyse on osa laajempaa selvitystä viranomaisten henkilörekisterikäytänteisteistä.

Messages in this request

From
<< Name Not Public >>
Subject
Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnoimat henkilörekisteriselosteet. [#267]
Date
Jan. 30, 2016, 4:11 p.m.
To
Sosiaali- ja terveysministeriö STM
Status
Awaiting response

Hyvä vastaanottaja, Tämä on julkisuuslakiin (http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990621) perustuva tietopyyntö. Sähköposti on lähetetty http://tietopyynto.fi-sivustolta. Tähän sähköpostiin vastaamalla lähetät vastauksen tietopyyntöön.
Pyytäisin Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnoimat henkilörekisteriselosteet. Kyse on osa laajempaa selvitystä viranomaisten henkilörekisterikäytänteisteistä.
Pyydän toimittamaan aineiston jäljennöksen viivytyksettä sähköisessä muodossa liitetiedostona vastauksena tähän viestiin. Tietoaineistot avoimena rakenteellisena datana, eli .xls-, .csv-, .sql-, tai muussa rakenteellisessa muodossa. Dokumentit pyydän uudelleenkäytettävässä muodossa, kuten .doc, odf-, .ppt tai pdf/a-muodossa. Olisi toivottavaa että aineisto olisi lisäksi julkisuuslain hengen mukaan vastedes saatavilla organisaationne web-sivulla. Pyydän toimittamaan tiedot julkl 16 § mukaisesti pyydetyllä tavalla pyydetyssä muodossa tai perustelemaan sähköpostitse viivytyksettä mikäli on syy toimittaa toisella tavalla. Huomioittehan että myös käsitelyyn liittyvien virkamiesten nimet on julkisia, "Virkamiehen on esiinnyttävä omalla nimellään." (EOA 686/4/09) Huomioittehan että julkl. 34§ mukaan asiakirjan antamisesta ei peritä maksua, kun julkinen sähköisesti talletettu asiakirja lähetetään tiedon pyytäjälle sähköpostitse. Pyydän toimittamaan tiedot viivytyksettä julkl. 14.4§ mukaisesti, enintään 2 viikon määräajan kuluessa, tai perustelemaan ensi tilassa mikäli tietojen toimittamiseen tarvitaan pidempi kuukauden toimitusaika. Mikäli pyyntöä ei voida täyttää, pyydän 14.4§ mukaisessa 2 viikon määräajan kuluessa valituskelpoisen päätöksen. Pyydän viivytyksettä kuittaamaan viestin vastaanotetuksi ja kertomaan asian diaarinumeron. Ystävällisin terveisin, << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> <<sähköpostiosoite>> Postiosoite: << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> -- Huomautus: Tämä sähköposti on lähetetty Tietopyyntö-portaalista. Vastaukset saatetaan julkaista automaattisesti.
Kind Regards, << Name Not Public >>
 1. 4 years, 8 months agoJan. 30, 2016, 4:11 p.m.: << Name Not Public >> sent a message to Sosiaali- ja terveysministeriö STM.
From
<< Name Not Public >>
Subject
Re: Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnoimat henkilörekisteriselosteet. [#267]
Date
March 3, 2016, 10:38 a.m.
To
Sosiaali- ja terveysministeriö STM

Hei, onko pyyntöni vastaanotettu, mikä on asian tila? Ystävällisin terveisin, <<Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> Pyynnön numero: 267 Vastaus: <<sähköpostiosoite>> Postiosoite: <<Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >>
 1. 4 years, 7 months agoMarch 3, 2016, 10:38 a.m.: << Name Not Public >> sent a message to Sosiaali- ja terveysministeriö STM.
From
STM Kirjaamo <kirjaamo.stm@stm.fi> – Sosiaali- ja terveysministeriö STM
Subject
VS: Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnoimat henkilörekisteriselosteet. [#267]
Date
March 3, 2016, 10:55 a.m.
Status
Awaiting response

Pyyntöönne on vastattu 5.2.2016. Asiaa on hoitanut erikoissuunnittelija Vappu Kurki, <<sähköpostiosoite>> Ystävällisin terveisin STM:n kirjaamo -----------------------------------------------
 1. 4 years, 7 months agoMarch 6, 2016, 5:06 p.m.: Received an email from Sosiaali- ja terveysministeriö STM.
From
<< Name Not Public >>
Subject
Re: VS: Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnoimat henkilörekisteriselosteet. [#267]
Date
March 7, 2016, 12:33 p.m.
To
Sosiaali- ja terveysministeriö STM

Hyvä STM:n kirjaamo, En ole saanut asian dokumentteja. Saisinko asian diaariotteen ja dokumentit? Jos asiaan liittyy suurikokoisia tiedostoja, ne kannattaa lähettää tämän viestin lopussa olevalla linkillä. Huomioittehan että myös käsitelyyn liittyvien virkamiesten nimet on julkisia, myös kirjaamossa. "Virkamiehen on esiinnyttävä omalla nimellään." (EOA 686/4/09) ... Ystävällisin terveisin << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> Pyynnön numero: 267 Vastaus: <<sähköpostiosoite>> Postiosoite: << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >>
 1. 4 years, 7 months agoMarch 7, 2016, 12:33 p.m.: << Name Not Public >> sent a message to Sosiaali- ja terveysministeriö STM.
From
STM Kirjaamo <kirjaamo.stm@stm.fi> – Sosiaali- ja terveysministeriö STM
Subject
VS: VS: Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnoimat henkilörekisteriselosteet. [#267]
Date
March 8, 2016, 10:58 a.m.
Status
Request resolved
Attachments

Hei Ohessa on aiempi vastaus sekä lisäksi ote diaarista. Asianumero on STM/455/2016. Lisätietoja saa asian käsittelijältä Vappu Kurjelta. Ystävällisin terveisin STM:n kirjaamo -------------------------------------------- Pyyntöönne on vastattu 5.2.2016. Asiaa on hoitanut erikoissuunnittelija Vappu Kurki, <<sähköpostiosoite>> Ystävällisin terveisin STM:n kirjaamo -----------------------------------------------
 1. 4 years, 7 months agoMarch 14, 2016, 9:38 a.m.: Received an email from Sosiaali- ja terveysministeriö STM.
From
<< Name Not Public >>
Subject
Re: Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnoimat henkilörekisteriselosteet. [#267]
Date
March 15, 2016, 5:49 p.m.
To
Sosiaali- ja terveysministeriö STM

Hyvä Vappu Kurki, Saanko asian STM/455/2016 dokumentit osoitteeseen <<sähköpostiosoite>> Jos asiaan liittyy suurikokoisia tiedostoja, voit lähettää ne viestin lopussa olevassa osoitteessa. ... Ystävällisin terveisin << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> Pyynnön numero: 267 Vastaus: <<sähköpostiosoite>> Postiosoite: << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >>
 1. 4 years, 7 months agoMarch 15, 2016, 5:49 p.m.: << Name Not Public >> sent a message to Sosiaali- ja terveysministeriö STM.
From
vappu.kurki@stm.fi – Sosiaali- ja terveysministeriö STM
Subject
Uudelleenlähetys: Vastaus Tietopyyntöön henkilörekisteriselosteista, asia STM/455/2016
Date
March 16, 2016, 9:03 a.m.
Attachments

Asia: Tietopyyntö; Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnoimat henkilörekisteriselosteet Asianumero: STM/455/2016 STM:n käsittelijä: Kurki Vappu STM STM:n käsittelijän puhelinnumero: +358 2951 63246 Hei, Tässä ovat liitteenä henkilörekisteriselosteet, toivottavasti nyt saapuvat perille. terv. Vappu Kurki Hyvä Vappu Kurki, Saanko asian STM/455/2016 dokumentit osoitteeseen <<sähköpostiosoite>> Jos asiaan liittyy suurikokoisia tiedostoja, voit lähettää ne viestin lopussa olevassa osoitteessa. ... Ystävällisin terveisin << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> Pyynnön numero: 267 Vastaus: <<sähköpostiosoite>> Hei, ohessa pyytämänne STM:n hallinnoimat henkilörekisteriselosteet. Osa STM:ssä käytettävistä järjestelmistä on siirtynyt VNK:lle 1.3.2015. Valtori puolestaan hallinnoi Vyvi- viestintäratkaisua. Vappu Kurki Tämä viesti on lähetetty STM:n asiankäsittelyjärjestelmästä. Lisätietoja saat asiaa hoitavalta käsittelijältä yllä mainitussa puhelinnumerossa.
 1. 4 years, 7 months agoMarch 16, 2016, 2:41 p.m.: Received an email from Sosiaali- ja terveysministeriö STM.
 2. 4 years, 6 months agoApril 1, 2016, 3:59 p.m.: << Name Not Public >> published an attachment on request Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnoimat henkilörekisteriselosteet..
 3. 4 years, 6 months agoApril 1, 2016, 3:59 p.m.: << Name Not Public >> published an attachment on request Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnoimat henkilörekisteriselosteet..
 4. 4 years, 6 months agoApril 1, 2016, 3:59 p.m.: << Name Not Public >> published an attachment on request Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnoimat henkilörekisteriselosteet..
 5. 4 years, 6 months agoApril 1, 2016, 3:59 p.m.: << Name Not Public >> published an attachment on request Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnoimat henkilörekisteriselosteet..
 6. 4 years, 6 months agoApril 1, 2016, 3:59 p.m.: << Name Not Public >> published an attachment on request Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnoimat henkilörekisteriselosteet..
 7. 4 years, 6 months agoApril 1, 2016, 3:59 p.m.: << Name Not Public >> published an attachment on request Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnoimat henkilörekisteriselosteet..
 8. 4 years, 6 months agoApril 1, 2016, 4 p.m.: << Name Not Public >> set status to 'Tietopyyntö onnistui'.