Rautatieasemien matkustajamäärät

Request to:
Väylävirasto
Law used:
Julkisuuslaki
Status of this request:
Request Successful
Summary of Request
Pyydän saada kaikkien Suomen rautatieasemien vuotuiset matkustajamäärät, mielellään vuodelta 2019.

Messages in this request

From
<< Name Not Public >>
Subject
Rautatieasemien matkustajamäärät [#1203]
Date
Feb. 7, 2021, 6:25 p.m.
To
Väylävirasto
Status
Awaiting response

Hyvä vastaanottaja, Tämä on julkisuuslakiin (http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990621) perustuva tietopyyntö. Sähköposti on lähetetty http://tietopyynto.fi-sivustolta. Tähän sähköpostiin vastaamalla lähetät vastauksen tietopyyntöön.
Pyydän saada kaikkien Suomen rautatieasemien vuotuiset matkustajamäärät, mielellään vuodelta 2019.
Pyydän toimittamaan aineiston jäljennöksen viivytyksettä sähköisessä muodossa liitetiedostona vastauksena tähän viestiin. Tietoaineistot avoimena rakenteellisena datana, eli .xls-, .csv-, .sql-, tai muussa rakenteellisessa muodossa. Dokumentit pyydän uudelleenkäytettävässä muodossa, kuten .doc, odf-, .ppt tai pdf/a-muodossa. Olisi toivottavaa että aineisto olisi julkisuuslain 20 § mukaan vastedes saatavilla organisaationne web-sivulla. Pyydän toimittamaan tiedot julkl 16 § mukaisesti pyydetyllä tavalla pyydetyssä muodossa tai perustelemaan sähköpostitse viivytyksettä mikäli on syy toimittaa toisella tavalla. Huomioittehan että myös käsitelyyn liittyvien virkamiesten nimet on julkisia, "Virkamiehen on esiinnyttävä omalla nimellään." (EOA 686/4/09) Huomioittehan että julkl. 34§ mukaan asiakirjan antamisesta ei peritä maksua, kun julkinen sähköisesti talletettu asiakirja lähetetään tiedon pyytäjälle sähköpostitse. Pyydän toimittamaan tiedot viivytyksettä julkl. 14.4§ mukaisesti, enintään 2 viikon määräajan kuluessa, tai perustelemaan ensi tilassa mikäli tietojen toimittamiseen tarvitaan pidempi kuukauden toimitusaika. Mikäli pyyntöä ei voida täyttää, pyydän 14.4§ mukaisessa 2 viikon määräajan kuluessa valituskelpoisen päätöksen. Pyydän viivytyksettä kuittaamaan viestin vastaanotetuksi ja kertomaan asian diaarinumeron. Ystävällisin terveisin, << Name removed >> << Name removed >> <<email address>> -- Legal Note: This mail was sent through a Freedom Of Information Portal. Replies might be published automatically.
Kind Regards, << Name Not Public >>
From
Kirjaamo <kirjaamo@vayla.fi> – Väylävirasto
Subject
RE: Rautatieasemien matkustajamäärät [#1203]
Date
Feb. 7, 2021, 6:25 p.m.
Status
Request resolved

Kiitos yhteydenotostanne, Väylävirasto on vastaanottanut viestinne. Lue täältä tekemästämme henkilötietojen käsittelystä: https://vayla.fi/yhteystiedot/tietosuoja Tack för att Ni tagit kontakt, Trafikledsverket har mottagit Ert meddelande. Vår dataskyddspolicy: https://vayla.fi/web/sv/dataskyddspolicy Thank you for contacting The Finnish Transport Infrastructure Agency. Your message has been received.
  1. 1 year, 9 months agoFeb. 7, 2021, 6:26 p.m.: << Name Not Public >> sent a message to Väylävirasto.
  2. 1 year, 9 months agoFeb. 7, 2021, 6:27 p.m.: Received an email from Väylävirasto.
From
Kirjaamo <kirjaamo@vayla.fi> – Väylävirasto
Subject
VS: Rautatieasemien matkustajamäärät [#1203]
Date
Feb. 8, 2021, 8:15 a.m.

Pyyntönne on saapunut Väyläviraston kirjaamoon, kirjattu numerolle VÄYLÄ/1043/01.03.01/2021. Terveisin Väyläviraston kirjaamo
  1. 1 year, 9 months agoFeb. 8, 2021, 8:16 a.m.: Received an email from Väylävirasto.
From
Kirjaamo <kirjaamo@vayla.fi> – Väylävirasto
Subject
VS: Rautatieasemien matkustajamäärät [#1203]
Date
Feb. 22, 2021, 1:13 p.m.
Attachments

Väylävirasto toimittaa ohessa VR:ltä ja HSL:ltä saamansa rautateiden kaukoliikenteen, VR-lähiliikenteen ja HSL-lähiliikenteen asemakohtaiset matkustajamäärät vuonna 2019. Väylävirasto ei vastaa tietojen oikeellisuudesta. Väyläviraston tietojen mukaan laskenta- ja tilastointitapojen eroista johtuen VR:n tiedoissa (perusteena lipunmyyntitilasto) ja HSL:n tiedoissa (perusteena kaluston matkustajalaskenta-anturit ja laskennallinen estimointi) on jonkin verran päällekkäisyyksiä. Tietoja koskevien kysymysten osalta pyydämme olemaan yhteydessä VR:ään ja HSL:ään. Toimeksi saaneena Anita Tarvainen Väyläviraston kirjaamo
  1. 1 year, 9 months agoFeb. 22, 2021, 1:14 p.m.: Received an email from Väylävirasto.
  2. 1 year, 9 months agoMarch 4, 2021, 10:20 a.m.: << Name Not Public >> published an attachment on request Rautatieasemien matkustajamäärät.
  3. 1 year, 9 months agoMarch 4, 2021, 10:21 a.m.: << Name Not Public >> set status to 'Request Successful'.