Pyyntö vieraslistojen henkilörekisterin rekisteriselosteesta

Request to:
Eduskunta
Law used:
Julkisuuslaki
Status of this request:
Request Successful
Summary of Request
Hallintojohtaja Pertti Rauhio kertoo Helsingin Sanomissa 11.9.2017 eduskunnan pitävän vieraslistoista henkilörekisteriä. Pyydän tämän rekisterin rekisteriselosteen.

Messages in this request

From
<< Name Not Public >>
Subject
Pyyntö vieraslistojen henkilörekisterin rekisteriselosteesta [#462]
Date
Sept. 11, 2017, 11:21 p.m.
To
Eduskunta
Status
Awaiting response

Hyvä vastaanottaja, Tämä on julkisuuslakiin (http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990621) perustuva tietopyyntö. Sähköposti on lähetetty http://tietopyynto.fi-sivustolta. Tähän sähköpostiin vastaamalla lähetät vastauksen tietopyyntöön.
Hallintojohtaja Pertti Rauhio kertoo Helsingin Sanomissa 11.9.2017 eduskunnan pitävän vieraslistoista henkilörekisteriä. Pyydän tämän rekisterin rekisteriselosteen.
Pyydän toimittamaan aineiston jäljennöksen viivytyksettä sähköisessä muodossa liitetiedostona vastauksena tähän viestiin. Tietoaineistot avoimena rakenteellisena datana, eli .xls-, .csv-, .sql-, tai muussa rakenteellisessa muodossa. Dokumentit pyydän uudelleenkäytettävässä muodossa, kuten .doc, odf-, .ppt tai pdf/a-muodossa. Olisi toivottavaa että aineisto olisi lisäksi julkisuuslain hengen mukaan vastedes saatavilla organisaationne web-sivulla. Pyydän toimittamaan tiedot julkl 16 § mukaisesti pyydetyllä tavalla pyydetyssä muodossa tai perustelemaan sähköpostitse viivytyksettä mikäli on syy toimittaa toisella tavalla. Huomioittehan että myös käsitelyyn liittyvien virkamiesten nimet on julkisia, "Virkamiehen on esiinnyttävä omalla nimellään." (EOA 686/4/09) Huomioittehan että julkl. 34§ mukaan asiakirjan antamisesta ei peritä maksua, kun julkinen sähköisesti talletettu asiakirja lähetetään tiedon pyytäjälle sähköpostitse. Pyydän toimittamaan tiedot viivytyksettä julkl. 14.4§ mukaisesti, enintään 2 viikon määräajan kuluessa, tai perustelemaan ensi tilassa mikäli tietojen toimittamiseen tarvitaan pidempi kuukauden toimitusaika. Mikäli pyyntöä ei voida täyttää, pyydän 14.4§ mukaisessa 2 viikon määräajan kuluessa valituskelpoisen päätöksen. Pyydän viivytyksettä kuittaamaan viestin vastaanotetuksi ja kertomaan asian diaarinumeron. Ystävällisin terveisin, << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> <<sähköpostiosoite>> Postiosoite: << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> -- Huomautus: Tämä sähköposti on lähetetty Tietopyyntö-portaalista. Vastaukset saatetaan julkaista automaattisesti. If large files are requested, you can upload them at: http://tietopyynto.fi/r/462/up/8332ddccc24381f65cb47d0540ecef9c41e7c5bc/
Kind Regards, << Name Not Public >>
  1. 6 years, 9 months agoSept. 11, 2017, 11:22 p.m.: << Name Not Public >> sent a message to Eduskunta.
From
Kirjaamo <kirjaamo@eduskunta.fi> – Eduskunta
Subject
VS: Pyyntö vieraslistojen henkilörekisterin rekisteriselosteesta [#462]
Date
Sept. 12, 2017, 9:23 a.m.
Status
Request resolved

Hei, olemme vastaanottaneet viestinne. Asian diaarinumero on 51/05/2017. Ystävällisin terveisin Eduskunnan kanslian kirjaamo 00102 EDUSKUNTA sähköposti: <<sähköpostiosoite>>
From
Turvallisuusselvitykset <turvallisuusselvitykset@eduskunta.fi> – Eduskunta
Subject
Rekisteriselosteet
Date
Sept. 12, 2017, 2:53 p.m.
Attachments

Hei! Sain Kirjaamostamme tietoa, että olisitte sisäänkäyntien rekisteriselosteita vailla. Liitteistä löytyy. Terveisin: Kaisa Kaisa Hantula                                             Turvallisuusasiantuntija Turvallisuusselvitykset                                                                                                        00102 Eduskunta Sähköposti: <<sähköpostiosoite>> Puhelin: 09 432 4957
  1. 6 years, 8 months agoOct. 9, 2017, 4:29 p.m.: Received an email from Eduskunta.
  2. 6 years, 8 months agoOct. 9, 2017, 4:29 p.m.: Received an email from Eduskunta.
  3. 6 years, 8 months agoOct. 13, 2017, 8:23 a.m.: << Name Not Public >> published an attachment on request Pyyntö vieraslistojen henkilörekisterin rekisteriselosteesta.
  4. 6 years, 8 months agoOct. 13, 2017, 8:23 a.m.: << Name Not Public >> published an attachment on request Pyyntö vieraslistojen henkilörekisterin rekisteriselosteesta.
  5. 6 years, 7 months agoNov. 2, 2017, 9:44 a.m.: << Name Not Public >> set status to 'Tietopyyntö onnistui'.