Pyyntö vieraslistojen henkilörekisterin rekisteriselosteesta

Pyynnön vastaanottaja:
Eduskunta
Käytetty laki:
Julkisuuslaki
Tämän tietopyynnön tila:
Tietopyyntö onnistui
Pyynnön yhteenveto
Hallintojohtaja Pertti Rauhio kertoo Helsingin Sanomissa 11.9.2017 eduskunnan pitävän vieraslistoista henkilörekisteriä. Pyydän tämän rekisterin rekisteriselosteen.

Viestit tässä tietopyynnössä

Lähettäjä
<< Nimi ei julkinen >>
Otsikko
Pyyntö vieraslistojen henkilörekisterin rekisteriselosteesta [#462]
Päivämäärä
11. syyskuuta 2017 kello 23.21
Vastaanottaja
Eduskunta
Tila
Odotetaan vastausta

Hyvä vastaanottaja, Tämä on julkisuuslakiin (http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990621) perustuva tietopyyntö. Sähköposti on lähetetty http://tietopyynto.fi-sivustolta. Tähän sähköpostiin vastaamalla lähetät vastauksen tietopyyntöön.
Hallintojohtaja Pertti Rauhio kertoo Helsingin Sanomissa 11.9.2017 eduskunnan pitävän vieraslistoista henkilörekisteriä. Pyydän tämän rekisterin rekisteriselosteen.
Pyydän toimittamaan aineiston jäljennöksen viivytyksettä sähköisessä muodossa liitetiedostona vastauksena tähän viestiin. Tietoaineistot avoimena rakenteellisena datana, eli .xls-, .csv-, .sql-, tai muussa rakenteellisessa muodossa. Dokumentit pyydän uudelleenkäytettävässä muodossa, kuten .doc, odf-, .ppt tai pdf/a-muodossa. Olisi toivottavaa että aineisto olisi lisäksi julkisuuslain hengen mukaan vastedes saatavilla organisaationne web-sivulla. Pyydän toimittamaan tiedot julkl 16 § mukaisesti pyydetyllä tavalla pyydetyssä muodossa tai perustelemaan sähköpostitse viivytyksettä mikäli on syy toimittaa toisella tavalla. Huomioittehan että myös käsitelyyn liittyvien virkamiesten nimet on julkisia, "Virkamiehen on esiinnyttävä omalla nimellään." (EOA 686/4/09) Huomioittehan että julkl. 34§ mukaan asiakirjan antamisesta ei peritä maksua, kun julkinen sähköisesti talletettu asiakirja lähetetään tiedon pyytäjälle sähköpostitse. Pyydän toimittamaan tiedot viivytyksettä julkl. 14.4§ mukaisesti, enintään 2 viikon määräajan kuluessa, tai perustelemaan ensi tilassa mikäli tietojen toimittamiseen tarvitaan pidempi kuukauden toimitusaika. Mikäli pyyntöä ei voida täyttää, pyydän 14.4§ mukaisessa 2 viikon määräajan kuluessa valituskelpoisen päätöksen. Pyydän viivytyksettä kuittaamaan viestin vastaanotetuksi ja kertomaan asian diaarinumeron. Ystävällisin terveisin, << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> <<sähköpostiosoite>> Postiosoite: << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> -- Huomautus: Tämä sähköposti on lähetetty Tietopyyntö-portaalista. Vastaukset saatetaan julkaista automaattisesti. If large files are requested, you can upload them at: http://tietopyynto.fi/r/462/up/8332ddccc24381f65cb47d0540ecef9c41e7c5bc/
Ystävällisin terveisin, << Nimi ei julkinen >>
  1. 1 vuosi, 3 kuukautta sitten11. syyskuuta 2017 kello 23.22: Käyttäjä << Nimi ei julkinen >> lähetti viestin viranomaiselle Eduskunta.
Lähettäjä
Kirjaamo <kirjaamo@eduskunta.fi> – Eduskunta
Otsikko
VS: Pyyntö vieraslistojen henkilörekisterin rekisteriselosteesta [#462]
Päivämäärä
12. syyskuuta 2017 kello 9.23
Tila
Tietopyyntö ratkaistu

Hei, olemme vastaanottaneet viestinne. Asian diaarinumero on 51/05/2017. Ystävällisin terveisin Eduskunnan kanslian kirjaamo 00102 EDUSKUNTA sähköposti: <<sähköpostiosoite>>
Lähettäjä
Turvallisuusselvitykset <turvallisuusselvitykset@eduskunta.fi> – Eduskunta
Otsikko
Rekisteriselosteet
Päivämäärä
12. syyskuuta 2017 kello 14.53
Liitteet

Hei! Sain Kirjaamostamme tietoa, että olisitte sisäänkäyntien rekisteriselosteita vailla. Liitteistä löytyy. Terveisin: Kaisa Kaisa Hantula                                             Turvallisuusasiantuntija Turvallisuusselvitykset                                                                                                        00102 Eduskunta Sähköposti: <<sähköpostiosoite>> Puhelin: 09 432 4957
  1. 1 vuosi, 2 kuukautta sitten9. lokakuuta 2017 kello 16.29: Vastaanotti sähköpostin viranomaiselta Eduskunta.
  2. 1 vuosi, 2 kuukautta sitten9. lokakuuta 2017 kello 16.29: Vastaanotti sähköpostin viranomaiselta Eduskunta.
  3. 1 vuosi, 2 kuukautta sitten13. lokakuuta 2017 kello 8.23: << Nimi ei julkinen >> julkaisi liitteen tietopyyntöön Pyyntö vieraslistojen henkilörekisterin rekisteriselosteesta.
  4. 1 vuosi, 2 kuukautta sitten13. lokakuuta 2017 kello 8.23: << Nimi ei julkinen >> julkaisi liitteen tietopyyntöön Pyyntö vieraslistojen henkilörekisterin rekisteriselosteesta.
  5. 1 vuosi, 1 kuukausi sitten2. marraskuuta 2017 kello 9.44: Käyttäjä << Nimi ei julkinen >> asetti tilaksi 'Tietopyyntö onnistui'.