Poliisin ohjeet huumeasioissa

Request to:
Sisäministeriö
Law used:
Julkisuuslaki
Status of this request:
Request Successful
Summary of Request
Pyytäisin listan sisäministeriön poliisiosaston antamista ohjeista liittyen huumeisiin ja huumerikoksiin.

Messages in this request

From
Humaania Päihdepolitiikkaa (Humaania päihdepolitiikkaa ry)
Subject
Poliisin ohjeet huumeasioissa [#589]
Date
April 24, 2018, 8:02 p.m.
To
Sisäministeriö
Status
Awaiting response

Hyvä vastaanottaja, Tämä on julkisuuslakiin (http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990621) perustuva tietopyyntö. Sähköposti on lähetetty http://tietopyynto.fi-sivustolta. Tähän sähköpostiin vastaamalla lähetät vastauksen tietopyyntöön.
Pyytäisin listan sisäministeriön poliisiosaston antamista ohjeista liittyen huumeisiin ja huumerikoksiin.
Pyydän toimittamaan aineiston jäljennöksen viivytyksettä sähköisessä muodossa liitetiedostona vastauksena tähän viestiin. Tietoaineistot avoimena rakenteellisena datana, eli .xls-, .csv-, .sql-, tai muussa rakenteellisessa muodossa. Dokumentit pyydän uudelleenkäytettävässä muodossa, kuten .doc, odf-, .ppt tai pdf/a-muodossa. Olisi toivottavaa että aineisto olisi julkisuuslain 20 § mukaan vastedes saatavilla organisaationne web-sivulla. Pyydän toimittamaan tiedot julkl 16 § mukaisesti pyydetyllä tavalla pyydetyssä muodossa tai perustelemaan sähköpostitse viivytyksettä mikäli on syy toimittaa toisella tavalla. Huomioittehan että myös käsitelyyn liittyvien virkamiesten nimet on julkisia, "Virkamiehen on esiinnyttävä omalla nimellään." (EOA 686/4/09) Huomioittehan että julkl. 34§ mukaan asiakirjan antamisesta ei peritä maksua, kun julkinen sähköisesti talletettu asiakirja lähetetään tiedon pyytäjälle sähköpostitse. Pyydän toimittamaan tiedot viivytyksettä julkl. 14.4§ mukaisesti, enintään 2 viikon määräajan kuluessa, tai perustelemaan ensi tilassa mikäli tietojen toimittamiseen tarvitaan pidempi kuukauden toimitusaika. Mikäli pyyntöä ei voida täyttää, pyydän 14.4§ mukaisessa 2 viikon määräajan kuluessa valituskelpoisen päätöksen. Pyydän viivytyksettä kuittaamaan viestin vastaanotetuksi ja kertomaan asian diaarinumeron. Ystävällisin terveisin, Humaania Päihdepolitiikkaa Humaania Päihdepolitiikkaa ry <<sähköpostiosoite>> -- Huomautus: Tämä sähköposti on lähetetty Tietopyyntö-portaalista. Vastaukset saatetaan julkaista automaattisesti.
Kind Regards, Humaania Päihdepolitiikkaa (Humaania päihdepolitiikkaa ry)
From
SM_VP_HKO_Kirjaamo <kirjaamo@intermin.fi> – Sisäministeriö
Subject
Sähköpostiviestinne on vastaanotettu sisäministeri= F6ssä
Date
April 24, 2018, 8:02 p.m.
Status
Request resolved

Sähköpostiviestinne on vastaanotettu sisäministeriössä Ert e-postmeddelande har mottagits av inrikesministeriet Your e-mail message has been received by the Ministry of the Interior
 1. 5 years, 7 months agoApril 24, 2018, 8:02 p.m.: Humaania Päihdepolitiikkaa (Humaania päihdepolitiikkaa ry) sent a message to Sisäministeriö.
 2. 5 years, 7 months agoApril 24, 2018, 8:03 p.m.: Received an email from Sisäministeriö.
From
SM_VP_Poliisiosasto <poliisiosasto@intermin.fi> – Sisäministeriö
Subject
Päätös asiakirjapyyntöön; SMDno-2018-923
Date
May 3, 2018, 1:04 p.m.
Status
Request resolved
Attachments

Humaania Päihdepolitiikkaa ry Liitetiedostona on sisäministeriön poliisiosaston päätös 3.5.2018 asiakirjapyyntöönne liitteineen. Sisäministeriön poliisiosasto
 1. 5 years, 7 months agoMay 3, 2018, 1:05 p.m.: Received an email from Sisäministeriö.
 2. 5 years, 7 months agoMay 5, 2018, 9:12 p.m.: Sisäministeriö answered partially, but denied access to all information on the grounds of n/a.
From
Humaania Päihdepolitiikkaa (Humaania päihdepolitiikkaa ry)
Subject
Re: Päätös asiakirjapyyntöön; SMDno-2018-923 [#589]
Date
May 6, 2018, 1:09 p.m.
To
Sisäministeriö

Hyvä vastaanottaja, Kieltäydyitte luovuttamasta ohjetta SM–2004–02411/Ri-2 viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain (621/1999) 6 luvun 24 §:n 1 momentin 5 kohdan perusteella. Kyseisen lainkohdan perusteella asiakirja on pidettävä salaisena jos tiedon antaminen niistä vaarantaisi (1) rikosten ehkäisemistä ja selvittämistä tai (2) yleisen järjestyksen ja turvallisuuden taikka (3) rangaistuslaitoksen järjestyksen ylläpitämistä. Ohje SM–2004–02411/Ri-2 on ollut internetissä julkisesti luettavissa viimeistään vuoden 2013 lokakuusta lähtien: https://web.archive.org/web/201310121... https://web.archive.org/web/201805060... Olemme tutustuneet ohjeeseen yllämainituissa internetosoitteissa ja näkemyksemme mukaan suuri osa ohjeen tiedoista löytyy muista julkisista asiakirjoista ja kyseinen ohje ei sisällä sellaista muista asiakirjoista löytymätöntä tietoa, jonka väärinkäyttöä voisi pitää todennäköisenä niin, että ohjeen luovuttaminen vaarantaisi julkisuuslain edellä mainittuja seikkoja. Pyydämme teitä täsmentämään mitä julkisuuslain edellä mainituista seikoista ohjeen SM–2004–02411/Ri-2 luovuttaminen voisi vaarantaa ja miten. Lisäksi pyydämme teitä ottamaan arviossanne huomioon, että kyseinen asiakirja on ollut internetissä julkisesti luettavissa viimeistään vuoden 2013 lokakuusta lähtien ja suuri osa ohjeen sisältämästä tiedosta löytyy jo muista julkisista asiakirjoista. Ystävällisin terveisin Humaania Päihdepolitiikkaa Pyynnön numero: 589 Vastaus: <<sähköpostiosoite>> Postiosoite: Humaania Päihdepolitiikkaa Humaania Päihdepolitiikkaa ry
From
SM_VP_HKO_Kirjaamo <kirjaamo@intermin.fi> – Sisäministeriö
Subject
Sähköpostiviestinne on vastaanotettu sisäministeri= F6ssä
Date
May 6, 2018, 1:09 p.m.
Status
Request resolved

Sähköpostiviestinne on vastaanotettu sisäministeriössä Ert e-postmeddelande har mottagits av inrikesministeriet Your e-mail message has been received by the Ministry of the Interior
 1. 5 years, 6 months agoMay 6, 2018, 1:09 p.m.: Humaania Päihdepolitiikkaa (Humaania päihdepolitiikkaa ry) sent a message to Sisäministeriö.
 2. 5 years, 6 months agoMay 6, 2018, 1:10 p.m.: Received an email from Sisäministeriö.
 3. 5 years, 6 months agoMay 10, 2018, 8:49 p.m.: Sisäministeriö answered partially, but denied access to all information on the grounds of n/a.
From
Humaania Päihdepolitiikkaa (Humaania päihdepolitiikkaa ry)
Subject
Re: Sähköpostiviestinne on vastaanotettu sisäministeri= F6ssä [#589]
Date
May 28, 2018, 8:53 a.m.
To
Sisäministeriö

Hyvä vastaanottaja, Emme ole saaneet vastausta viimeisimpään viestiimme koskien päätöstänne jättää luovuttamatta asiakirja liittyen huumausaineasioiden kirjaamismenettelyyn. Jos olette vastanneet jo viestiin, lähettäisittekö siitä kopion osoitteeseen <<sähköpostiosoite>> Muussa tapauksessa muistutamme teitä siitä, että tietopyyntöihin tulee vastata kahden viikon ajassa. Ystävällisin terveisin Humaania Päihdepolitiikkaa Pyynnön numero: 589 Vastaus: <<sähköpostiosoite>> Postiosoite: Humaania Päihdepolitiikkaa Humaania Päihdepolitiikkaa ry
From
SM_VP_HKO_Kirjaamo <kirjaamo@intermin.fi> – Sisäministeriö
Subject
Sähköpostiviestinne on vastaanotettu sisäministeri= F6ssä
Date
May 28, 2018, 8:54 a.m.
Status
Request resolved

Sähköpostiviestinne on vastaanotettu sisäministeriössä Ert e-postmeddelande har mottagits av inrikesministeriet Your e-mail message has been received by the Ministry of the Interior
 1. 5 years, 6 months agoMay 28, 2018, 8:54 a.m.: Humaania Päihdepolitiikkaa (Humaania päihdepolitiikkaa ry) sent a message to Sisäministeriö.
 2. 5 years, 6 months agoMay 28, 2018, 8:55 a.m.: Received an email from Sisäministeriö.
 3. 5 years, 6 months agoMay 28, 2018, 8:55 a.m.: Sisäministeriö answered partially, but denied access to all information on the grounds of n/a.
From
tiina.juden@intermin.fi – Sisäministeriö
Subject
Jakelu Toimeksi: Vastaus yhteydenottoonne
Date
June 6, 2018, 10:41 a.m.
Status
Request resolved
Attachments

Ohessa on sisäministeriön vastaus yhteydenottoonne.Sisäministeriö SM on lähettänyt nämä asiakirjat 06.06.2018 10:41:22 asianhallintajärjestelmästäAsian tiedot:Otsikko: Tietopyyntö; SM:n poliisiosaston antamat ohjeet liittyen huumeisiin ja huumerikoksiin; SM:n päätösAsian tunnus: SMDno-2018-923Valmistelija: Ryhänen Sami SMTehtävä: 07.02.02.00Asiakirjan tiedot: Otsikko: Vastaus yhteydenottoonne Asiakirjatyyppi: Päätös Asiakirjan päiväys: 06.06.2018 08:04:31Toimeksi: <<sähköpostiosoite>> <<sähköpostiosoite>>
 1. 5 years, 5 months agoJune 6, 2018, 10:42 a.m.: Received an email from Sisäministeriö.
 2. 5 years, 5 months agoJune 6, 2018, 11:08 a.m.: Sisäministeriö answered partially, but denied access to all information on the grounds of n/a.
 3. 4 years, 7 months agoApril 13, 2019, 7:10 p.m.: Humaania Päihdepolitiikkaa (Humaania päihdepolitiikkaa ry) published an attachment on request Poliisin ohjeet huumeasioissa.
 4. 4 years, 7 months agoApril 13, 2019, 7:11 p.m.: Humaania Päihdepolitiikkaa (Humaania päihdepolitiikkaa ry) published an attachment on request Poliisin ohjeet huumeasioissa.
 5. 4 years, 7 months agoApril 13, 2019, 7:12 p.m.: Humaania Päihdepolitiikkaa (Humaania päihdepolitiikkaa ry) published an attachment on request Poliisin ohjeet huumeasioissa.
 6. 4 years, 7 months agoApril 13, 2019, 7:12 p.m.: Humaania Päihdepolitiikkaa (Humaania päihdepolitiikkaa ry) published an attachment on request Poliisin ohjeet huumeasioissa.
 7. 4 years, 7 months agoApril 13, 2019, 7:12 p.m.: Humaania Päihdepolitiikkaa (Humaania päihdepolitiikkaa ry) published an attachment on request Poliisin ohjeet huumeasioissa.
 8. 4 years, 7 months agoApril 13, 2019, 7:12 p.m.: Humaania Päihdepolitiikkaa (Humaania päihdepolitiikkaa ry) published an attachment on request Poliisin ohjeet huumeasioissa.
 9. 4 years, 7 months agoApril 13, 2019, 7:12 p.m.: Humaania Päihdepolitiikkaa (Humaania päihdepolitiikkaa ry) published an attachment on request Poliisin ohjeet huumeasioissa.
 10. 4 years, 7 months agoApril 13, 2019, 7:12 p.m.: Humaania Päihdepolitiikkaa (Humaania päihdepolitiikkaa ry) published an attachment on request Poliisin ohjeet huumeasioissa.
 11. 4 years, 7 months agoApril 13, 2019, 7:38 p.m.: Humaania Päihdepolitiikkaa (Humaania päihdepolitiikkaa ry) made the request 'Poliisin ohjeet huumeasioissa' public.
 12. 4 years, 7 months agoApril 13, 2019, 7:39 p.m.: Humaania Päihdepolitiikkaa (Humaania päihdepolitiikkaa ry) set status to 'Tietopyyntö onnistui'.