This request is not an FoI request. This site is only for requesting specific information from public bodies.

Päiväsakon vahvistus

Request to:
Not yet known
Law used:
Julkisuuslaki
Status of this request:
Request asleep
Summary of Request
Hei, poliisi odottaa päiväsakkojeni vahvistusta että saisi tehtyä ajokiellosta päätöksen joka todennäköistä loppuu samantien kun sakko on vahvistettu ja pääsisin palaamaan takaisin töihin. Sakosta on kohta jo 6 viikkoa kulunut ja toivoisin teiltä vahvistusta siihen koska työpaikallani on kuljettaja pula ja olen provisiopalkalla töissä enkä saa mistään tällä hetkellä rahaa. Kiitos ja hyvää loppu kesää.

Messages in this request

From
Jukka Pajala
Subject
Päiväsakon vahvistus [#997]
Date
July 22, 2020, 11:14 a.m.
To
Sisä-Suomen syyttäjänvirasto
Status
Awaiting response

Hyvä vastaanottaja, Tämä on julkisuuslakiin (http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990621) perustuva tietopyyntö. Sähköposti on lähetetty http://tietopyynto.fi-sivustolta. Tähän sähköpostiin vastaamalla lähetät vastauksen tietopyyntöön.
Hei, poliisi odottaa päiväsakkojeni vahvistusta että saisi tehtyä ajokiellosta päätöksen joka todennäköistä loppuu samantien kun sakko on vahvistettu ja pääsisin palaamaan takaisin töihin. Sakosta on kohta jo 6 viikkoa kulunut ja toivoisin teiltä vahvistusta siihen koska työpaikallani on kuljettaja pula ja olen provisiopalkalla töissä enkä saa mistään tällä hetkellä rahaa. Kiitos ja hyvää loppu kesää.
Pyydän toimittamaan aineiston jäljennöksen viivytyksettä sähköisessä muodossa liitetiedostona vastauksena tähän viestiin. Tietoaineistot avoimena rakenteellisena datana, eli .xls-, .csv-, .sql-, tai muussa rakenteellisessa muodossa. Dokumentit pyydän uudelleenkäytettävässä muodossa, kuten .doc, odf-, .ppt tai pdf/a-muodossa. Olisi toivottavaa että aineisto olisi julkisuuslain 20 § mukaan vastedes saatavilla organisaationne web-sivulla. Pyydän toimittamaan tiedot julkl 16 § mukaisesti pyydetyllä tavalla pyydetyssä muodossa tai perustelemaan sähköpostitse viivytyksettä mikäli on syy toimittaa toisella tavalla. Huomioittehan että myös käsitelyyn liittyvien virkamiesten nimet on julkisia, "Virkamiehen on esiinnyttävä omalla nimellään." (EOA 686/4/09) Huomioittehan että julkl. 34§ mukaan asiakirjan antamisesta ei peritä maksua, kun julkinen sähköisesti talletettu asiakirja lähetetään tiedon pyytäjälle sähköpostitse. Pyydän toimittamaan tiedot viivytyksettä julkl. 14.4§ mukaisesti, enintään 2 viikon määräajan kuluessa, tai perustelemaan ensi tilassa mikäli tietojen toimittamiseen tarvitaan pidempi kuukauden toimitusaika. Mikäli pyyntöä ei voida täyttää, pyydän 14.4§ mukaisessa 2 viikon määräajan kuluessa valituskelpoisen päätöksen. Pyydän viivytyksettä kuittaamaan viestin vastaanotetuksi ja kertomaan asian diaarinumeron. Ystävällisin terveisin, Jukka Pajala <<sähköpostiosoite>> Postiosoite: Jukka Pajala << Osoite poistettu >> -- Huomautus: Tämä sähköposti on lähetetty Tietopyyntö-portaalista. Vastaukset saatetaan julkaista automaattisesti.
Kind Regards, Jukka Pajala
  1. 2 years, 4 months agoJuly 22, 2020, 11:15 a.m.: Jukka Pajala sent a message to .
  2. 2 years, 4 months agoJuly 22, 2020, 11:17 a.m.: Jukka Pajala made the request 'Päiväsakon vahvistus' public.
  3. 2 years, 3 months agoAug. 6, 2020, 3 a.m.: This request became overdue