This request is not an FoI request. This site is only for requesting specific information from public bodies.

Päätöstilin teosta

Request to:
Lounais-Suomen maistraatti
Law used:
Julkisuuslaki
Status of this request:
Request asleep
Summary of Request
Olen äitini edunvalvoja. Äiti menehtyi 3.2.21. Miten nyt kuuluu toimia? Kumpi pitää tehdä ensin - perunkirjoitus vai maistraatin tilinpäätös? Lähettääkö pankki minulle automaattisesti tarvittavat tiedot, jotka tarvitsen vai pitääkö pyytää? Ja mitä todistuksia yleensä tarvitsen?

Messages in this request

From
Hannele Koivumäki
Subject
Päätöstilin teosta [#1235]
Date
Feb. 26, 2021, 2:40 p.m.
To
Lounais-Suomen maistraatti
Status
Awaiting response

Hyvä vastaanottaja, Tämä on julkisuuslakiin (http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990621) perustuva tietopyyntö. Sähköposti on lähetetty http://tietopyynto.fi-sivustolta. Tähän sähköpostiin vastaamalla lähetät vastauksen tietopyyntöön.
Olen äitini edunvalvoja. Äiti menehtyi 3.2.21. Miten nyt kuuluu toimia? Kumpi pitää tehdä ensin - perunkirjoitus vai maistraatin tilinpäätös? Lähettääkö pankki minulle automaattisesti tarvittavat tiedot, jotka tarvitsen vai pitääkö pyytää? Ja mitä todistuksia yleensä tarvitsen?
Pyydän toimittamaan aineiston jäljennöksen viivytyksettä sähköisessä muodossa liitetiedostona vastauksena tähän viestiin. Tietoaineistot avoimena rakenteellisena datana, eli .xls-, .csv-, .sql-, tai muussa rakenteellisessa muodossa. Dokumentit pyydän uudelleenkäytettävässä muodossa, kuten .doc, odf-, .ppt tai pdf/a-muodossa. Olisi toivottavaa että aineisto olisi julkisuuslain 20 § mukaan vastedes saatavilla organisaationne web-sivulla. Pyydän toimittamaan tiedot julkl 16 § mukaisesti pyydetyllä tavalla pyydetyssä muodossa tai perustelemaan sähköpostitse viivytyksettä mikäli on syy toimittaa toisella tavalla. Huomioittehan että myös käsitelyyn liittyvien virkamiesten nimet on julkisia, "Virkamiehen on esiinnyttävä omalla nimellään." (EOA 686/4/09) Huomioittehan että julkl. 34§ mukaan asiakirjan antamisesta ei peritä maksua, kun julkinen sähköisesti talletettu asiakirja lähetetään tiedon pyytäjälle sähköpostitse. Pyydän toimittamaan tiedot viivytyksettä julkl. 14.4§ mukaisesti, enintään 2 viikon määräajan kuluessa, tai perustelemaan ensi tilassa mikäli tietojen toimittamiseen tarvitaan pidempi kuukauden toimitusaika. Mikäli pyyntöä ei voida täyttää, pyydän 14.4§ mukaisessa 2 viikon määräajan kuluessa valituskelpoisen päätöksen. Pyydän viivytyksettä kuittaamaan viestin vastaanotetuksi ja kertomaan asian diaarinumeron. Ystävällisin terveisin, Hannele Koivumäki <<sähköpostiosoite>> -- Huomautus: Tämä sähköposti on lähetetty Tietopyyntö-portaalista. Vastaukset saatetaan julkaista automaattisesti.
Kind Regards, Hannele Koivumäki
  1. 2 years, 9 months agoFeb. 26, 2021, 2:43 p.m.: Hannele Koivumäki sent a message to Lounais-Suomen maistraatti.
  2. 2 years, 9 months agoFeb. 26, 2021, 2:45 p.m.: Hannele Koivumäki made the request 'Päätöstilin teosta' public.
  3. 2 years, 8 months agoMarch 13, 2021, 2 a.m.: This request became overdue