Operointi, koulutus jne kustannusten muutos tukikohdan vaihdon johdosta

Request to:
Rajavartiolaitos
Law used:
Julkisuuslaki
Status of this request:
Request partially successful
Summary of Request
Rajavartiolaitoksen tukikohta muutti Malmin lentokentältä Vantaan lentokentälle muutama vuosi sitten. Malmilla oli tukikohdalla käytössään omistuksessaan olevat tilat hallin ja toimistotilojen osalta. Finavia rakennutti Vantaalle tukikohdan käyttöön "kustannusneutraalisti" uuden hallin ja toimistotilat. Näistä tiloista suorittaa Raja nyt vuokraa Finavialle. Lisäksi Finavia rakensi lentokentälle n. 500 metrin kiitotien helikopteritoimintaa varten. Olen ymmärtänyt, että Malmilla olisi tukikohdan halleja jouduttu huoltotoiminnan kasvun myötä joka tapauksessa kasvattamaan ja että Helsingin kaupunki oli ilmoittanut Rajalle, ettei uusille halleille tai olemassaolevien laajentamiselle olisi myönnetty rakennuslupaa. Operoidessaan Malmilta käsin kykenivät Rajavartiolaitoksen helikopterit hoitamaan merkittävän osan lentäjien koulutuksesta suoraan Malmin kentällä, tarvitsematta siirtolentää konetta esim Uttiin. Käsittääkseni näin joudutaan nyt Vantaalta käsin toimittaessa menettelemään, sillä Vantaalla ei lentokoulutus ole siinä määrin mahdollista, kuin Malmilta toimittaessa oli. Ystävällisesti tiedustelen kuinka paljon muuttuivat tukikohdan vuosittaiset toimintamenot muuton johdosta? Pyydän tietooni kaikkia lisäkuluja ja mahdollisia säästöjä, eli kustannusmuutoksia, jotka muutosta ja tukikohdan uuden sijainnin johdosta aiheutuivat ja vuosittain aiheutuvat mukaanlukien mutta ei rajoitettuna kiinteistökulut (vuokrat, kunnossapito, sähkö jne), koulutus (siirtolennot, erityisjärjestelyt), operointi (lentokentän käyttömaksut, laskeutumismaksut, pysäköintimaksut, lentotuntien lisääntyminen pidempään kestävien lentoon lähtöön ja lennoilta paluuseen liittyvien selvitysten johdosta, pidempien toiminta-alueelle siistymisten johdosta). Pyydän näitä tietoja liittyen kaikkeen rajan tukikohdan toimintaan mukaanlukien erityisesti helikopterien- ja Dornier valvontakoneiden toimintaan. Lisäksi pyydän saada tietooni mikä on keskimääräinen vasteaikaero, joka kuluu Vantaalta ja Malmilta operoinneissa. Siis keskimääräinen aikaero tukikohdalta hälytyksen alusta toimintapaikalle siirtymiseen.

Messages in this request

From
<< Name Not Public >>
Subject
Operointi, koulutus jne kustannusten muutos tukikohdan vaihdon johdosta [#1162]
Date
Jan. 11, 2021, 7:48 p.m.
To
Rajavartiolaitos
Status
Awaiting response

Hyvä vastaanottaja, Tämä on julkisuuslakiin (http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990621) perustuva tietopyyntö. Sähköposti on lähetetty http://tietopyynto.fi-sivustolta. Tähän sähköpostiin vastaamalla lähetät vastauksen tietopyyntöön.
Rajavartiolaitoksen tukikohta muutti Malmin lentokentältä Vantaan lentokentälle muutama vuosi sitten. Malmilla oli tukikohdalla käytössään omistuksessaan olevat tilat hallin ja toimistotilojen osalta. Finavia rakennutti Vantaalle tukikohdan käyttöön "kustannusneutraalisti" uuden hallin ja toimistotilat. Näistä tiloista suorittaa Raja nyt vuokraa Finavialle. Lisäksi Finavia rakensi lentokentälle n. 500 metrin kiitotien helikopteritoimintaa varten. Olen ymmärtänyt, että Malmilla olisi tukikohdan halleja jouduttu huoltotoiminnan kasvun myötä joka tapauksessa kasvattamaan ja että Helsingin kaupunki oli ilmoittanut Rajalle, ettei uusille halleille tai olemassaolevien laajentamiselle olisi myönnetty rakennuslupaa. Operoidessaan Malmilta käsin kykenivät Rajavartiolaitoksen helikopterit hoitamaan merkittävän osan lentäjien koulutuksesta suoraan Malmin kentällä, tarvitsematta siirtolentää konetta esim Uttiin. Käsittääkseni näin joudutaan nyt Vantaalta käsin toimittaessa menettelemään, sillä Vantaalla ei lentokoulutus ole siinä määrin mahdollista, kuin Malmilta toimittaessa oli. Ystävällisesti tiedustelen kuinka paljon muuttuivat tukikohdan vuosittaiset toimintamenot muuton johdosta? Pyydän tietooni kaikkia lisäkuluja ja mahdollisia säästöjä, eli kustannusmuutoksia, jotka muutosta ja tukikohdan uuden sijainnin johdosta aiheutuivat ja vuosittain aiheutuvat mukaanlukien mutta ei rajoitettuna kiinteistökulut (vuokrat, kunnossapito, sähkö jne), koulutus (siirtolennot, erityisjärjestelyt), operointi (lentokentän käyttömaksut, laskeutumismaksut, pysäköintimaksut, lentotuntien lisääntyminen pidempään kestävien lentoon lähtöön ja lennoilta paluuseen liittyvien selvitysten johdosta, pidempien toiminta-alueelle siistymisten johdosta). Pyydän näitä tietoja liittyen kaikkeen rajan tukikohdan toimintaan mukaanlukien erityisesti helikopterien- ja Dornier valvontakoneiden toimintaan. Lisäksi pyydän saada tietooni mikä on keskimääräinen vasteaikaero, joka kuluu Vantaalta ja Malmilta operoinneissa. Siis keskimääräinen aikaero tukikohdalta hälytyksen alusta toimintapaikalle siirtymiseen.
Pyydän toimittamaan aineiston jäljennöksen viivytyksettä sähköisessä muodossa liitetiedostona vastauksena tähän viestiin. Tietoaineistot avoimena rakenteellisena datana, eli .xls-, .csv-, .sql-, tai muussa rakenteellisessa muodossa. Dokumentit pyydän uudelleenkäytettävässä muodossa, kuten .doc, odf-, .ppt tai pdf/a-muodossa. Olisi toivottavaa että aineisto olisi julkisuuslain 20 § mukaan vastedes saatavilla organisaationne web-sivulla. Pyydän toimittamaan tiedot julkl 16 § mukaisesti pyydetyllä tavalla pyydetyssä muodossa tai perustelemaan sähköpostitse viivytyksettä mikäli on syy toimittaa toisella tavalla. Huomioittehan että myös käsitelyyn liittyvien virkamiesten nimet on julkisia, "Virkamiehen on esiinnyttävä omalla nimellään." (EOA 686/4/09) Huomioittehan että julkl. 34§ mukaan asiakirjan antamisesta ei peritä maksua, kun julkinen sähköisesti talletettu asiakirja lähetetään tiedon pyytäjälle sähköpostitse. Pyydän toimittamaan tiedot viivytyksettä julkl. 14.4§ mukaisesti, enintään 2 viikon määräajan kuluessa, tai perustelemaan ensi tilassa mikäli tietojen toimittamiseen tarvitaan pidempi kuukauden toimitusaika. Mikäli pyyntöä ei voida täyttää, pyydän 14.4§ mukaisessa 2 viikon määräajan kuluessa valituskelpoisen päätöksen. Pyydän viivytyksettä kuittaamaan viestin vastaanotetuksi ja kertomaan asian diaarinumeron. Ystävällisin terveisin, << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> <<sähköpostiosoite>> Postiosoite: << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> << Osoite poistettu >> -- Huomautus: Tämä sähköposti on lähetetty Tietopyyntö-portaalista. Vastaukset saatetaan julkaista automaattisesti.
Kind Regards, << Name Not Public >>
From
RVL_VP_RVLE <rajavartiolaitos@raja.fi> – Rajavartiolaitos
Subject
Viestinne on vastaanotettu | Ert meddelande har mottagits | Your message has been delivered
Date
Jan. 11, 2021, 7:55 p.m.
Status
Awaiting response

Rajavartiolaitoksen esikunnan kirjaamo on vastaanottanut viestinne. Rajavartiolaitos vastaanottaa tällä hetkellä suuren määrän tiedusteluja rajaliikenteen rajoittamiseen liittyen. Ajankohtaisin tieto rajanylitysliikenteen rajoittamisesta löytyy verkkosivuiltamme https://www.raja.fi/ Staben för gränsbevakningsväsendets registratorskontor har mottagit ert meddelande. Gränsbevakningsväsendet mottar för tillfället stora mängder förfrågningar gällande restriktioner i gränstrafiken. Den mest aktuella information om begränsningar i gränsövergångstrafiken finns på vår websidan https://www.raja.fi/sv Your message has been delivered to the Headquarters of the Finnish Border Guard. The Finnish Border Guard is receiving many inquiries concerning border-crossing restrictions. Please follow the developing border situation at our website https://www.raja.fi/en Tämä viesti on osoitettu ainoastaan sen tarkoitetulle vastaanottajalle ja se saattaa sisältää salassa pidettävää tietoa. Jos et ole viestissä tarkoitettu vastaanottaja, tuhoa viesti ja ilmoita asiasta välittömästi viestin lähettäjälle. Viestin sisällön, välitystiedon ja viestin olemassaolon hyväksikäyttäminen ja ilmaiseminen on kielletty laissa (laki sähköisen viestinnän palveluista 136 § 4. mom). Detta meddelande är avsett endast för den nämnda mottagaren och kan innehålla sekretessbelagd information. Ifall du inte är den avsedda mottagaren, vänligen förstör meddelandet och informera avsändaren omedelbart. Det är i lag (136 § 4 mom. i lag om tjänster inom elektronisk kommunikation) förbjudet att utnyttja eller röja meddelandets innehåll och förmedlingsuppgifter eller uppgifterna om meddelandets existens. This e-mail message is intended only for the person(s) named in the message header and may contain privileged information. If you are not the intended recipient of this message, please delete the message and notify the sender immediately. It is forbidden by law (Information Society Code, Section 136 4 Subsection) to disclose the content or traffic data of the message or the knowledge of its existence, or to make use of them.
  1. 3 years, 5 months agoJan. 11, 2021, 7:55 p.m.: << Name Not Public >> sent a message to Rajavartiolaitos.
  2. 3 years, 5 months agoJan. 11, 2021, 7:56 p.m.: Received an email from Rajavartiolaitos.
From
=?utf-8?q?Ik=C3=A4l=C3=A4inen_Jukka_RVL_RVLE?= <jukka.ikalainen@raja.fi> – Rajavartiolaitos
Subject
Tietopyyntö; VLLV; Operointi, koulutus jne kustannusten muutos tukikohdan vaihdon johdosta [#1162]
Date
Jan. 14, 2021, 12:58 p.m.
Status
Request resolved

Hyvä vastaanottaja, Kiitoksia viestistänne. Rajavartiolaitos on vastaanottanut tietopyyntönne ja pyrimme toimittamaan pyytämänne tiedot julkisuuslain mukaisesti viivytyksettä. Olemme alustavasti selvittäneet teidän pyytämienne tietojen saatavuutta sähköisistä järjestelmistämme. Koska pääosaa pyytämistänne tiedoista ei löydy suoraan tietojärjestelmistä, vastauksen koostaminen ei ole mahdollista kahdessa viikossa. Tietojen etsiminen ja koostaminen edellyttää manuaalista työtä, tietojen etsimistä paperiarkistoista sekä salassa pidettävien asiakirjojen ja julkisten erottelua ja rajaamista. Osan työstä Rajavartiolaitos joutuu ostamaan valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskukselta (Palkeet) hintaan 65 euroa tunti (ei sisällä arvonlisäveroa). Palkeet keskittyy tällä hetkellä virastojen tilinpäätösten laatimiseen ja tästä syystä kaikki ylimääräiset työt toteutuvat huomattavalla viiveellä. Koska pyytämiänne tietoja ei ole saatavilla sähköisistä järjestelmistämme, niiden toimittaminen tulee aiheuttamaan Rajavartiolaitokselle sellaista lisätyötä, joka ei ole veloituksetonta. Tällöin tuntihintamme tietopyyntönne täyttämiseksi on (RVLPAK d.33 liite 3 kohta) 75 - 112 euroa/tunti (sisältää arvonlisäveron). Alustava kustannusarvio pyytämienne tietojen esille hakemisesta on Rajavartiolaitoksen omaa työtä noin 20 tuntia josta puolet kalliimpaa asiantuntijatyötä yhteensä 1 870 euroa. Palkeitten työtä on arviolta noin 15 tuntia yhteishinnaltaan 975 euroa. Molemmat ovat alustavia arviota jotka voivat poiketa lopullisesta kustannuksesta. Kaikkia pyytämiänne tietoja ei pystytä esittämään vertailukelpoisina Malmilla ja Helsinki-Vantaalla toimimisen ajalta. Määrärahojen käytön seurannassa on tapahtunut merkittäviä muutoksia sen jälkeen, kun Vartiolentolaivueen toiminta on siirtynyt pois Malmilta. Valtion taloushallinnon järjestelmän uudistuksen yhteydessä 2014 jälkeen kustannusten kohdentumista on "karkeistettu". Kaikkia niitä kustannuksia, jotka aikaisemmin kohdentuivat Vartiolentolaivueelle, ei enää kohdenneta samalla tavalla. Pääosa kustannuksista kohdentuu nykyisin Rajavartiolaitoksen esikunnan tasolle. Vartiolentolaivueen osalta vertailukelpoisia ovat enää lähinnä kiinteistömenot ja ilma-alustoiminnan menot. Ilma-alustoiminnan ja kiinteistömenojen kustannuksiin liittyy myös muita kuin Malmilta Helsinki-Vantaalle siirtymisen aiheuttamia muutoksia. Näiden erottaminen kokonaisuudesta on osin mahdotonta tai laskennallista. Tästä syystä myös itse toiminnan kustannusten vertailukelpoisuus on heikko. Me ryhdymme välittömästi kokoamaan niitä pyytämiänne tietoja, jotka saamme suoraan tietojärjestelmistä ilman erillistä kustannusta teille. Kustannuksia aiheuttavaa työtä emme tee, ennen kuin saamme teiltä vahvistuksen tietopyynnöstänne aiheutuvien kustannusten maksamiseen, vai haluatteko vielä harkita pyyntöänne tai sen tarkistamista/rajaamista? Pyrimme vastamaan kysymyksiinne tammikuun aikana, mutta viimeistään kuukauden kuluessa pyynnöstänne. Rajavartiolaitoksella ei ole sellaisia asiakastiloja jossa voisitte päästä itse aineistoihin tutustumaan. Se ei myöskään koronatilanne huomioiden olisi muutoinkaan mahdollista. Tästä syystä toimitamme teille tiedot sähköisessä muodossa. Tämä asiakokonaisuus on viety Rajavartiolaitoksen ACTA diarijärjestelmään tunnuksella RVLDno-2021-204. Mikäli haluatte kysyä tai keskustella tarkemmin asiaan liittyen, vastaan mielelläni puhelimitse kysymyksiinne. Jukka Ikäläinen Suunnittelupäällikkö Sisäministeriö Rajavartiolaitoksen esikunta Suunnittelu- ja talousyksikkö puh. 0295 421 702 Tämä viesti on osoitettu ainoastaan sen tarkoitetulle vastaanottajalle ja se saattaa sisältää salassa pidettävää tietoa. Jos et ole viestissä tarkoitettu vastaanottaja, tuhoa viesti ja ilmoita asiasta välittömästi viestin lähettäjälle. Viestin sisällön, välitystiedon ja viestin olemassaolon hyväksikäyttäminen ja ilmaiseminen on kielletty laissa (laki sähköisen viestinnän palveluista 136 § 4. mom). Detta meddelande är avsett endast för den nämnda mottagaren och kan innehålla sekretessbelagd information. Ifall du inte är den avsedda mottagaren, vänligen förstör meddelandet och informera avsändaren omedelbart. Det är i lag (136 § 4 mom. i lag om tjänster inom elektronisk kommunikation) förbjudet att utnyttja eller röja meddelandets innehåll och förmedlingsuppgifter eller uppgifterna om meddelandets existens. This e-mail message is intended only for the person(s) named in the message header and may contain privileged information. If you are not the intended recipient of this message, please delete the message and notify the sender immediately. It is forbidden by law (Information Society Code, Section 136 4 Subsection) to disclose the content or traffic data of the message or the knowledge of its existence, or to make use of them.
  1. 3 years, 5 months agoJan. 14, 2021, 12:59 p.m.: Received an email from Rajavartiolaitos.
From
<< Name Not Public >>
Subject
Re: Tietopyyntö; VLLV; Operointi, koulutus jne kustannusten muutos tukikohdan vaihdon johdosta [#1162]
Date
Jan. 23, 2021, 9:27 a.m.
To
Rajavartiolaitos

Hyvä vastaanottaja, Kiitos vastauksesta. Jään odottamaan tietoja jotka saatte järjestelmistänne suoraan ilman suurempaa työtä. Niistä kysymyksistä mihin ei vadtausta helposti löydy pyydän vadtaamaan arviolla. ... Ystävällisin terveisin << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> Pyynnön numero: 1162 Vastaus: <<sähköpostiosoite>> Postiosoite: << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> << Osoite poistettu >>
  1. 3 years, 4 months agoJan. 23, 2021, 9:27 a.m.: << Name Not Public >> sent a message to Rajavartiolaitos.
  2. 3 years, 4 months agoJan. 26, 2021, 2 a.m.: This request became overdue
From
RVL_VP_RVLE <rajavartiolaitos@raja.fi> – Rajavartiolaitos
Subject
VS: Operointi, koulutus jne kustannusten muutos tukikohdan vaihdon johdosta [#1162]
Date
Jan. 29, 2021, 2:48 p.m.
Status
Request resolved
Attachments

Hyvä vastaanottaja, Liitteenä on vastaus tietopyyntöönne numero 1162. Jukka Ikäläinen Suunnittelupäällikkö Sisäministeriö Rajavartiolaitoksen esikunta Suunnittelu- ja talousyksikkö puh. 0295 421 702
  1. 3 years, 4 months agoJan. 29, 2021, 2:49 p.m.: Received an email from Rajavartiolaitos.
  2. 3 years, 3 months agoMarch 14, 2021, 3:15 p.m.: << Name Not Public >> published an attachment on request Operointi, koulutus jne kustannusten muutos tukikohdan vaihdon johdosta.
  3. 3 years, 3 months agoMarch 14, 2021, 3:23 p.m.: << Name Not Public >> set status to 'Tietopyyntö onnistui osittain'.
  4. 3 years, 3 months agoMarch 14, 2021, 3:24 p.m.: << Name Not Public >> set status to 'Tietopyyntö onnistui osittain'.