Ohje kannabiksen kasvatusolosuhteiden arvioimisesta

Request to:
Poliisihallitus
Law used:
Julkisuuslaki
Status of this request:
Request refused
Refusal Reason
n/a
Summary of Request
Uutislehti Karjalaisen nettisivuilla 17.5.2020 julkaistussa uutisessa (https://www.karjalainen.fi/uutiset/uu...) mainitaan, että poliisi arvioi kannabiksen kasvatusolosuhteita KRP:n ohjeiden mukaisesti. Uutisen mukaan ohjeissa otetaan huomioon muun muassa kasvatustila, valaisimet ja esimerkiksi ravinteiden ja vedenjakelun automatisointi. Pyysimme KRP:lta kyseisestä ohjetta ja saimme keskusrikospoliisin rikostekniseltä laboratoriolta vastaukseksi, että he eivät ohjeista poliisia kasvatusolosuhteiden arvioimiseen ja että poliisihallitus on 14.9.2017 antanut asiasta ohjaavan kirjeen POL-2017-17596. Pyydämme luettavaksi kyseisen ohjaavan kirjeen.

Messages in this request

From
Humaania Päihdepolitiikkaa (Humaania päihdepolitiikkaa ry)
Subject
Ohje kannabiksen kasvatusolosuhteiden arvioimisesta [#1121]
Date
Nov. 25, 2020, 8:08 p.m.
To
Poliisihallitus
Status
Awaiting response

Hyvä vastaanottaja, Tämä on julkisuuslakiin (http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990621) perustuva tietopyyntö. Sähköposti on lähetetty http://tietopyynto.fi-sivustolta. Tähän sähköpostiin vastaamalla lähetät vastauksen tietopyyntöön.
Uutislehti Karjalaisen nettisivuilla 17.5.2020 julkaistussa uutisessa (https://www.karjalainen.fi/uutiset/uu...) mainitaan, että poliisi arvioi kannabiksen kasvatusolosuhteita KRP:n ohjeiden mukaisesti. Uutisen mukaan ohjeissa otetaan huomioon muun muassa kasvatustila, valaisimet ja esimerkiksi ravinteiden ja vedenjakelun automatisointi. Pyysimme KRP:lta kyseisestä ohjetta ja saimme keskusrikospoliisin rikostekniseltä laboratoriolta vastaukseksi, että he eivät ohjeista poliisia kasvatusolosuhteiden arvioimiseen ja että poliisihallitus on 14.9.2017 antanut asiasta ohjaavan kirjeen POL-2017-17596. Pyydämme luettavaksi kyseisen ohjaavan kirjeen.
Pyydän toimittamaan aineiston jäljennöksen viivytyksettä sähköisessä muodossa liitetiedostona vastauksena tähän viestiin. Tietoaineistot avoimena rakenteellisena datana, eli .xls-, .csv-, .sql-, tai muussa rakenteellisessa muodossa. Dokumentit pyydän uudelleenkäytettävässä muodossa, kuten .doc, odf-, .ppt tai pdf/a-muodossa. Olisi toivottavaa että aineisto olisi julkisuuslain 20 § mukaan vastedes saatavilla organisaationne web-sivulla. Pyydän toimittamaan tiedot julkl 16 § mukaisesti pyydetyllä tavalla pyydetyssä muodossa tai perustelemaan sähköpostitse viivytyksettä mikäli on syy toimittaa toisella tavalla. Huomioittehan että myös käsitelyyn liittyvien virkamiesten nimet on julkisia, "Virkamiehen on esiinnyttävä omalla nimellään." (EOA 686/4/09) Huomioittehan että julkl. 34§ mukaan asiakirjan antamisesta ei peritä maksua, kun julkinen sähköisesti talletettu asiakirja lähetetään tiedon pyytäjälle sähköpostitse. Pyydän toimittamaan tiedot viivytyksettä julkl. 14.4§ mukaisesti, enintään 2 viikon määräajan kuluessa, tai perustelemaan ensi tilassa mikäli tietojen toimittamiseen tarvitaan pidempi kuukauden toimitusaika. Mikäli pyyntöä ei voida täyttää, pyydän 14.4§ mukaisessa 2 viikon määräajan kuluessa valituskelpoisen päätöksen. Pyydän viivytyksettä kuittaamaan viestin vastaanotetuksi ja kertomaan asian diaarinumeron. Ystävällisin terveisin, Humaania Päihdepolitiikkaa Humaania päihdepolitiikkaa ry <<sähköpostiosoite>> Postiosoite: Humaania Päihdepolitiikkaa Humaania päihdepolitiikkaa ry << Osoite poistettu >> -- Huomautus: Tämä sähköposti on lähetetty Tietopyyntö-portaalista. Vastaukset saatetaan julkaista automaattisesti.
Kind Regards, Humaania Päihdepolitiikkaa (Humaania päihdepolitiikkaa ry)
From
POL_VP_Poliisihallitus_kirjaamo <kirjaamo.poliisihallitus@poliisi.fi> – Poliisihallitus
Subject
Poliisihallituksen kirjaamo on vastaanottanut viestinne. - Polisstyrelsens registratorskontor har mottagit ert meddelande. - Your message has been delivered to the National Police Board in Finland.
Date
Nov. 25, 2020, 8:09 p.m.
Status
Awaiting response

Poliisihallituksen kirjaamo on vastaanottanut viestinne. - Polisstyrelsens registratorskontor har mottagit ert meddelande. - Your message has been delivered to the National Police Board in Finland. Poliisihallitus PL 22 00521 Helsinki p. 029 548 0181 sähköposti: <<sähköpostiosoite>> Tämä viesti on osoitettu ainoastaan sen tarkoitetulle vastaanottajalle ja se saattaa sisältää salassa pidettävää tietoa. Jos et ole viestissä tarkoitettu vastaanottaja, tuhoa viesti ja ilmoita asiasta välittömästi viestin lähettäjälle. Viestin sisällön, välitystiedon ja viestin olemassaolon hyväksikäyttäminen ja ilmaiseminen on kielletty laissa (laki sähköisen viestinnän palveluista 136 § 4. mom). Detta meddelande är avsett endast för den nämnda mottagaren och kan innehålla sekretessbelagd information. Ifall du inte är den avsedda mottagaren, vänligen förstör meddelandet och informera avsändaren omedelbart. Det är i lag (136 § 4 mom. i lag om tjänster inom elektronisk kommunikation) förbjudet att utnyttja eller röja meddelandets innehåll och förmedlingsuppgifter eller uppgifterna om meddelandets existens. This e-mail message is intended only for the person(s) named in the message header and may contain privileged information. If you are not the intended recipient of this message, please delete the message and notify the sender immediately. It is forbidden by law (Information Society Code, Section 136 4 Subsection) to disclose the content or traffic data of the message or the knowledge of its existence, or to make use of them.
 1. 3 years, 6 months agoNov. 25, 2020, 8:09 p.m.: Humaania Päihdepolitiikkaa (Humaania päihdepolitiikkaa ry) sent a message to Poliisihallitus.
 2. 3 years, 6 months agoNov. 25, 2020, 8:10 p.m.: Received an email from Poliisihallitus.
From
poliisitoimintayksikko.poliisihallitus@poliisi.fi – Poliisihallitus
Subject
Jakelu Toimeksi: Virkamiehen ilmoitus asiakirjojen antamisesta
Date
Nov. 27, 2020, 12:11 p.m.
Status
Awaiting response
Attachments

Ohessa kirje 27.11.2020, POL-2020-78424.Toimeksi saaneena Helena Olá, johdon sihteeriPoliisihallitus, sihteeripalvelutPoliisihallitus on lähettänyt nämä asiakirjat 27.11.2020 12:11:56 asianhallintajärjestelmästäAsian tiedot:Otsikko: Asiakirjapyyntö; POL-2017-17596, Kannabiskasvien sisäviljelmien tutkinta ja kysymyksiä asiaan liittyenAsian tunnus: POL-2020-78424Valmistelija: Kari SiivoTehtävä: 07.02.05Asiakirjan tiedot: Otsikko: Virkamiehen ilmoitus asiakirjojen antamisesta Asiakirjatyyppi: Kirje Asiakirjan päiväys: 27.11.2020 11:48:54Toimeksi: <<sähköpostiosoite>>
 1. 3 years, 6 months agoNov. 27, 2020, 12:13 p.m.: Received an email from Poliisihallitus.
 2. 3 years, 6 months agoNov. 27, 2020, 6:12 p.m.: Humaania Päihdepolitiikkaa (Humaania päihdepolitiikkaa ry) published an attachment on request Ohje kannabiksen kasvatusolosuhteiden arvioimisesta.
From
Humaania Päihdepolitiikkaa (Humaania päihdepolitiikkaa ry)
Subject
Re: Jakelu Toimeksi: Virkamiehen ilmoitus asiakirjojen antamisesta [#1121]
Date
Nov. 27, 2020, 6:22 p.m.
To
Poliisihallitus

Hyvä vastaanottaja, Saimme 27.11.2020 rikosylikomisario Kari Siivolta vastauksen tietopyyntöömme diaarilla POL-2020-78424. Tässä vastauksessa todettiin, että pyytämämme asiakirja on kokonaan salassapidettävä ja että jos haluamme tästä valituskelpoisen päätöksen, niin meidän tulee osoittaa siitä pyyntö poliisihallituksen kirjaamoon. Täten esitämme pyynnön valituskelpoisesta päätöksestä. Pyydämme poliisihallitusta myös harkitsemaan, josko kyseinen asiakirjan tulisi näkemyksenne mukaan olla vain osittain eikä kokonaan salassapidettävä. Ystävällisin terveisin Humaania päihdepolitiikkaa Pyynnön numero: 1121 Vastaus: <<sähköpostiosoite>> Postiosoite: Humaania Päihdepolitiikkaa Humaania päihdepolitiikkaa ry << Osoite poistettu >>
From
POL_VP_Poliisihallitus_kirjaamo <kirjaamo.poliisihallitus@poliisi.fi> – Poliisihallitus
Subject
Poliisihallituksen kirjaamo on vastaanottanut viestinne. - Polisstyrelsens registratorskontor har mottagit ert meddelande. - Your message has been delivered to the National Police Board in Finland.
Date
Nov. 27, 2020, 6:23 p.m.
Status
Request resolved

Poliisihallituksen kirjaamo on vastaanottanut viestinne. - Polisstyrelsens registratorskontor har mottagit ert meddelande. - Your message has been delivered to the National Police Board in Finland. Poliisihallitus PL 22 00521 Helsinki p. 029 548 0181 sähköposti: <<sähköpostiosoite>> Tämä viesti on osoitettu ainoastaan sen tarkoitetulle vastaanottajalle ja se saattaa sisältää salassa pidettävää tietoa. Jos et ole viestissä tarkoitettu vastaanottaja, tuhoa viesti ja ilmoita asiasta välittömästi viestin lähettäjälle. Viestin sisällön, välitystiedon ja viestin olemassaolon hyväksikäyttäminen ja ilmaiseminen on kielletty laissa (laki sähköisen viestinnän palveluista 136 § 4. mom). Detta meddelande är avsett endast för den nämnda mottagaren och kan innehålla sekretessbelagd information. Ifall du inte är den avsedda mottagaren, vänligen förstör meddelandet och informera avsändaren omedelbart. Det är i lag (136 § 4 mom. i lag om tjänster inom elektronisk kommunikation) förbjudet att utnyttja eller röja meddelandets innehåll och förmedlingsuppgifter eller uppgifterna om meddelandets existens. This e-mail message is intended only for the person(s) named in the message header and may contain privileged information. If you are not the intended recipient of this message, please delete the message and notify the sender immediately. It is forbidden by law (Information Society Code, Section 136 4 Subsection) to disclose the content or traffic data of the message or the knowledge of its existence, or to make use of them.
 1. 3 years, 6 months agoNov. 27, 2020, 6:23 p.m.: Humaania Päihdepolitiikkaa (Humaania päihdepolitiikkaa ry) sent a message to Poliisihallitus.
 2. 3 years, 6 months agoNov. 27, 2020, 6:24 p.m.: Received an email from Poliisihallitus.
From
poliisitoimintayksikko.poliisihallitus@poliisi.fi – Poliisihallitus
Subject
Jakelu Toimeksi: Viranomaisen päätös ja valitusosoitus asiakirjapyyntöön
Date
Dec. 8, 2020, 1:30 p.m.
Attachments

Ohessa Poliisihallituksen kirje; Viranomaisen päätös ja valitusosoitus asiakirjapyyntöön.Toimeksi saaneenaArja DahlstedtPoliisihallitus, sihteeripalvelutPoliisihallitus on lähettänyt nämä asiakirjat 08.12.2020 13:30:33 asianhallintajärjestelmästäAsian tiedot:Otsikko: Asiakirjapyyntö; POL-2017-17596, Kannabiskasvien sisäviljelmien tutkinta ja kysymyksiä asiaan liittyenAsian tunnus: POL-2020-78424Valmistelija: Kari SiivoTehtävä: 07.02.05Asiakirjan tiedot: Otsikko: Viranomaisen päätös ja valitusosoitus asiakirjapyyntöön Asiakirjatyyppi: Kirje Asiakirjan päiväys: 08.12.2020 10:56:45 Otsikko: Valitusosoitus Helsingin hallinto-oikeuteen Asiakirjatyyppi: Liite Asiakirjan päiväys: 04.12.2020 14:55:19Toimeksi: <<sähköpostiosoite>> <<sähköpostiosoite>>
 1. 3 years, 6 months agoDec. 8, 2020, 1:31 p.m.: Received an email from Poliisihallitus.
 2. 3 years, 6 months agoDec. 9, 2020, 7:44 p.m.: Humaania Päihdepolitiikkaa (Humaania päihdepolitiikkaa ry) published an attachment on request Ohje kannabiksen kasvatusolosuhteiden arvioimisesta.
 3. 3 years, 6 months agoDec. 9, 2020, 7:44 p.m.: Humaania Päihdepolitiikkaa (Humaania päihdepolitiikkaa ry) published an attachment on request Ohje kannabiksen kasvatusolosuhteiden arvioimisesta.
 4. 3 years, 6 months agoDec. 9, 2020, 8:21 p.m.: Poliisihallitus refused to provide information on the grounds of n/a.
 5. 3 years, 6 months agoDec. 9, 2020, 8:21 p.m.: Humaania Päihdepolitiikkaa (Humaania päihdepolitiikkaa ry) made the request 'Ohje kannabiksen kasvatusolosuhteiden arvioimisesta' public.