Nuorten hoitoonohjauksen näkyminen poliisin rekistereissä

Request to:
Poliisihallitus
Law used:
Julkisuuslaki
Status of this request:
Request Successful
Summary of Request
Ylen 4.4.2020 julkaisemassa uutisisessa (https://yle.fi/uutiset/3-11254859) kerrotaan Lapissa sovellettavasta HSS-mallista, josta kerrotaan seuraavaa: “Torniossa on käytössä hoito syytteen sijaan eli HSS-malli, jossa ensimmäistä kertaa huumeista narahtava alle 25-vuotias nuori voi valita, tuleeko rekisteriin merkintä vai sitoutuuko hän hoitoon.” Myös uutiseen haastateltu henkilö vaikuttaa uskovan, että hänelle ei jää tapauksesta mitään merkintää ja että tämä on ollut hänelle tärkeä perustelu malliin osallistumisessa. Tiedustelisimme, eikö tässä hoitoonohjauksesta ja syytteen nostamatta jättämisestä jää mitään merkintöjä poliisin rekistereihin, kuten Poliisiasiain tietojärjestelmä PATJA:an? Poliisin ohjeessa Menettely huumausaineen käyttörikosta koskevissa asioissa (POL-2018-49612) mainitaan muun muassa, että "suoritetusta hoitoonohjauksesta kirjataan tiedot poliisiasiaintietojärjestelmään lisäämällä asiaa koskevaan rikosilmoitukseen nimike”. Lisäksi syyttäjän johdolla tapahtuvasta neuvottelusta mainitaan "Jos nuori puhuttelun ja neuvottelun jälkeen syyllistyy uudelleen huumausaineen käyttöön, näitä ei yleensä ole tarkoituksenmukaista järjestää uudelleen", mikä viittaa siihen, että uusimisen tunnistamiseksi asia on pakko tallentaa rekisteriin. Lisäksi nuoren kanssa tehtävä puhuttelutilaisuus päättyy huomautukseen, josta aiemman poliisihallitukselta saamamme vastauksen perusteella tehdään myös merkintä poliisin järjestelmiin. Vastauksen perusteella nämä merkinnät tulevat ilmi turvallisuusselvityksissä. https://tietopyynto.fi/tietopyynto/hu... Kysymmekin, seuraako mainitussa HSS-mallissa nuorelle huomautus tai joku muu seuraamus, ja mitkä rekisterimerkinnät henkilö voi välttää malliin osallistumalla ja mitä rekisterimerkintöjä taas ei voi välttää malliin osallistumalla?

Messages in this request

From
Humaania Päihdepolitiikkaa (Humaania päihdepolitiikkaa ry)
Subject
Nuorten hoitoonohjauksen näkyminen poliisin rekistereissä [#938]
Date
April 6, 2020, 12:17 p.m.
To
Poliisihallitus
Status
Awaiting response

Hyvä vastaanottaja, Tämä on julkisuuslakiin (http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990621) perustuva tietopyyntö. Sähköposti on lähetetty http://tietopyynto.fi-sivustolta. Tähän sähköpostiin vastaamalla lähetät vastauksen tietopyyntöön.
Ylen 4.4.2020 julkaisemassa uutisisessa (https://yle.fi/uutiset/3-11254859) kerrotaan Lapissa sovellettavasta HSS-mallista, josta kerrotaan seuraavaa: “Torniossa on käytössä hoito syytteen sijaan eli HSS-malli, jossa ensimmäistä kertaa huumeista narahtava alle 25-vuotias nuori voi valita, tuleeko rekisteriin merkintä vai sitoutuuko hän hoitoon.” Myös uutiseen haastateltu henkilö vaikuttaa uskovan, että hänelle ei jää tapauksesta mitään merkintää ja että tämä on ollut hänelle tärkeä perustelu malliin osallistumisessa. Tiedustelisimme, eikö tässä hoitoonohjauksesta ja syytteen nostamatta jättämisestä jää mitään merkintöjä poliisin rekistereihin, kuten Poliisiasiain tietojärjestelmä PATJA:an? Poliisin ohjeessa Menettely huumausaineen käyttörikosta koskevissa asioissa (POL-2018-49612) mainitaan muun muassa, että "suoritetusta hoitoonohjauksesta kirjataan tiedot poliisiasiaintietojärjestelmään lisäämällä asiaa koskevaan rikosilmoitukseen nimike”. Lisäksi syyttäjän johdolla tapahtuvasta neuvottelusta mainitaan "Jos nuori puhuttelun ja neuvottelun jälkeen syyllistyy uudelleen huumausaineen käyttöön, näitä ei yleensä ole tarkoituksenmukaista järjestää uudelleen", mikä viittaa siihen, että uusimisen tunnistamiseksi asia on pakko tallentaa rekisteriin. Lisäksi nuoren kanssa tehtävä puhuttelutilaisuus päättyy huomautukseen, josta aiemman poliisihallitukselta saamamme vastauksen perusteella tehdään myös merkintä poliisin järjestelmiin. Vastauksen perusteella nämä merkinnät tulevat ilmi turvallisuusselvityksissä. https://tietopyynto.fi/tietopyynto/hu... Kysymmekin, seuraako mainitussa HSS-mallissa nuorelle huomautus tai joku muu seuraamus, ja mitkä rekisterimerkinnät henkilö voi välttää malliin osallistumalla ja mitä rekisterimerkintöjä taas ei voi välttää malliin osallistumalla?
Pyydän toimittamaan aineiston jäljennöksen viivytyksettä sähköisessä muodossa liitetiedostona vastauksena tähän viestiin. Tietoaineistot avoimena rakenteellisena datana, eli .xls-, .csv-, .sql-, tai muussa rakenteellisessa muodossa. Dokumentit pyydän uudelleenkäytettävässä muodossa, kuten .doc, odf-, .ppt tai pdf/a-muodossa. Olisi toivottavaa että aineisto olisi julkisuuslain 20 § mukaan vastedes saatavilla organisaationne web-sivulla. Pyydän toimittamaan tiedot julkl 16 § mukaisesti pyydetyllä tavalla pyydetyssä muodossa tai perustelemaan sähköpostitse viivytyksettä mikäli on syy toimittaa toisella tavalla. Huomioittehan että myös käsitelyyn liittyvien virkamiesten nimet on julkisia, "Virkamiehen on esiinnyttävä omalla nimellään." (EOA 686/4/09) Huomioittehan että julkl. 34§ mukaan asiakirjan antamisesta ei peritä maksua, kun julkinen sähköisesti talletettu asiakirja lähetetään tiedon pyytäjälle sähköpostitse. Pyydän toimittamaan tiedot viivytyksettä julkl. 14.4§ mukaisesti, enintään 2 viikon määräajan kuluessa, tai perustelemaan ensi tilassa mikäli tietojen toimittamiseen tarvitaan pidempi kuukauden toimitusaika. Mikäli pyyntöä ei voida täyttää, pyydän 14.4§ mukaisessa 2 viikon määräajan kuluessa valituskelpoisen päätöksen. Pyydän viivytyksettä kuittaamaan viestin vastaanotetuksi ja kertomaan asian diaarinumeron. Ystävällisin terveisin, Humaania Päihdepolitiikkaa Humaania Päihdepolitiikkaa ry <<sähköpostiosoite>> -- Huomautus: Tämä sähköposti on lähetetty Tietopyyntö-portaalista. Vastaukset saatetaan julkaista automaattisesti.
Kind Regards, Humaania Päihdepolitiikkaa (Humaania päihdepolitiikkaa ry)
  1. 4 years, 1 month agoApril 6, 2020, 12:18 p.m.: Humaania Päihdepolitiikkaa (Humaania päihdepolitiikkaa ry) sent a message to Poliisihallitus.
From
poliisitoimintayksikko.poliisihallitus@poliisi.fi – Poliisihallitus
Subject
Jakelu Toimeksi: Poliisihallituksen vastaus
Date
April 17, 2020, 3:45 p.m.
Status
Request resolved
Attachments

Viite: Humaania päihdepolitiikkaa ry:n sähköposti 6.4.2020Liitteenä on Poliisihallituksen vastaus.Toimeksi saaneenaAnne-Marie PahlmanPoliisihallitus, sihteeripalvelutPoliisihallitus on lähettänyt nämä asiakirjat 17.04.2020 15:45:33 asianhallintajärjestelmästäAsian tiedot:Otsikko: Asiakirjapyyntö; nuorten hoitoonohjauksen näkyminen poliisin rekistereissäAsian tunnus: POL-2020-21690Valmistelija: Teemu SaukoniemiTehtävä: 07.02.05Asiakirjan tiedot: Otsikko: Poliisihallituksen vastaus Asiakirjatyyppi: Kirje Asiakirjan päiväys: 17.04.2020 15:21:59Toimeksi: <<sähköpostiosoite>> <<sähköpostiosoite>>
  1. 4 years, 1 month agoApril 17, 2020, 3:46 p.m.: Received an email from Poliisihallitus.
  2. 4 years, 1 month agoApril 17, 2020, 6:28 p.m.: Humaania Päihdepolitiikkaa (Humaania päihdepolitiikkaa ry) published an attachment on request Nuorten hoitoonohjauksen näkyminen poliisin rekistereissä.
  3. 4 years, 1 month agoApril 17, 2020, 6:28 p.m.: Humaania Päihdepolitiikkaa (Humaania päihdepolitiikkaa ry) set status to 'Tietopyyntö onnistui'.
  4. 4 years, 1 month agoApril 17, 2020, 6:29 p.m.: Humaania Päihdepolitiikkaa (Humaania päihdepolitiikkaa ry) made the request 'Nuorten hoitoonohjauksen näkyminen poliisin rekistereissä' public.