Huumausaineen käyttörikos, huomautusmenettely ja poliisin rekisterit

Request to:
Poliisihallitus
Law used:
Julkisuuslaki
Status of this request:
Request Successful
Summary of Request
Mihin poliisin rekistereihin tallentuu tieto huumausaineen käyttörikoksesta kun seuraamuksena on vain poliisin antama huomautus? Entä kun seuraamuksena on syyttäjän puhuttelu? Kuinka pitkään merkintä säilyy rekisterissä, ja tuleeko se ilmi turvallisuusselvityksessä? Olkaa hyvä, ja lähetäkää kopio vastauksestanne myös sähköpostiosoitteeseen <<email address>>

Messages in this request

From
Humaania Päihdepolitiikkaa (Humaania päihdepolitiikkaa ry)
Subject
Huumausaineen käyttörikos, huomautusmenettely ja poliisin rekisterit [#448]
Date
Aug. 18, 2017, 2:54 p.m.
To
Poliisihallitus
Status
Awaiting response

Hyvä vastaanottaja, Tämä on julkisuuslakiin (http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990621) perustuva tietopyyntö. Sähköposti on lähetetty http://tietopyynto.fi-sivustolta. Tähän sähköpostiin vastaamalla lähetät vastauksen tietopyyntöön. Mihin poliisin rekistereihin tallentuu tieto huumausaineen käyttörikoksesta kun seuraamuksena on vain poliisin antama huomautus? Entä kun seuraamuksena on syyttäjän puhuttelu? Kuinka pitkään merkintä säilyy rekisterissä, ja tuleeko se ilmi turvallisuusselvityksessä? Olkaa hyvä, ja lähetäkää kopio vastauksestanne myös sähköpostiosoitteeseen <<sähköpostiosoite>> Pyydän toimittamaan aineiston jäljennöksen viivytyksettä sähköisessä muodossa liitetiedostona vastauksena tähän viestiin. Tietoaineistot avoimena rakenteellisena datana, eli .xls-, .csv-, .sql-, tai muussa rakenteellisessa muodossa. Dokumentit pyydän uudelleenkäytettävässä muodossa, kuten .doc, odf-, .ppt tai pdf/a-muodossa. Olisi toivottavaa että aineisto olisi lisäksi julkisuuslain hengen mukaan vastedes saatavilla organisaationne web-sivulla. Pyydän toimittamaan tiedot julkl 16 § mukaisesti pyydetyllä tavalla pyydetyssä muodossa tai perustelemaan sähköpostitse viivytyksettä mikäli on syy toimittaa toisella tavalla. Huomioittehan että myös käsitelyyn liittyvien virkamiesten nimet on julkisia, "Virkamiehen on esiinnyttävä omalla nimellään." (EOA 686/4/09) Huomioittehan että julkl. 34§ mukaan asiakirjan antamisesta ei peritä maksua, kun julkinen sähköisesti talletettu asiakirja lähetetään tiedon pyytäjälle sähköpostitse. Pyydän toimittamaan tiedot viivytyksettä julkl. 14.4§ mukaisesti, enintään 2 viikon määräajan kuluessa, tai perustelemaan ensi tilassa mikäli tietojen toimittamiseen tarvitaan pidempi kuukauden toimitusaika. Mikäli pyyntöä ei voida täyttää, pyydän 14.4§ mukaisessa 2 viikon määräajan kuluessa valituskelpoisen päätöksen. Pyydän viivytyksettä kuittaamaan viestin vastaanotetuksi ja kertomaan asian diaarinumeron. Ystävällisin terveisin, Humaania Päihdepolitiikkaa Humaania Päihdepolitiikkaa ry <<sähköpostiosoite>> -- Huomautus: Tämä sähköposti on lähetetty Tietopyyntö-portaalista. Vastaukset saatetaan julkaista automaattisesti. If large files are requested, you can upload them at: http://tietopyynto.fi/r/448/up/160c24f7789d34f38f3e68153b8368f0417acd7d/
Kind Regards, Humaania Päihdepolitiikkaa (Humaania päihdepolitiikkaa ry)
  1. 6 years, 3 months agoAug. 18, 2017, 2:54 p.m.: Humaania Päihdepolitiikkaa (Humaania päihdepolitiikkaa ry) sent a message to Poliisihallitus.
From
POL_VP_Poliisihallitus_kirjaamo <kirjaamo.poliisihallitus@poliisi.fi> – Poliisihallitus
Subject
VS: Huumausaineen käyttörikos, huomautusmenettely ja poliisin rekisterit [#448]
Date
Aug. 18, 2017, 3:29 p.m.
Status
Request resolved

Hei, tietopyyntönne on kirjattu Poliisihallituksessa numerolla POL-2017-15718. Ystävällisin terveisin, Poliisihallitus, kirjaamo
From
Narkolahti Tiina POL POHA <> – Poliisihallitus
Subject
Huumausaineen käyttörikos, huomautusmenettely ja poliisin rekisterit [#448]
Date
Aug. 30, 2017
Status
Request resolved
Attachments

Hei Olen poiminut tietopyynnössänne olevat kysymykset, joihin vastaus löytyy alla. Sama materiaali myös liitteessä. 1. Mihin poliisin rekistereihin tallentuu tieto huumausaineen käyttörikoksesta kun seuraamuksena on vain poliisin antama huomautus? Huumerikosasiasta kirjataan rikos- eli R-ilmoitus Poliisiasiain tietojärjestelmään. Huumausainerikosasioita koskevien ilmoitusten kirjaamisessa noudatetaan Poliisihallituksen ohjetta Tietojen kirjaaminen Poliisiasiain tietojärjestelmään (PATJA). 2. Mihin poliisin rekistereihin tallentuu tieto huumausaineen käyttörikoksesta kun seuraamuksena on syyttäjän puhuttelu? Poliisiasiain tietojärjestelmään. 3. Kuinka pitkään merkintä säilyy rekisterissä? Jos henkilö on huumausaineen käyttörikoksen tekohetkellä ollut vähintään 15-vuotias ja asia on sellainen, joka on edennyt syyttäjälle saakka, poistetaan poliisiasiaintietojärjestelmästä ko. rikosilmoituksen tiedot 10 vuoden kuluttua rikosilmoituksen siirtämisestä syyttäjälle (elleivät tiedot ole tarpeen tutkinnallisen tai valvonnallisen syyn vuoksi tai rekisteröidyn, muun asianosaisen tai poliisin henkilöstöön kuuluvan oikeuksien turvaamiseksi). Muiden kuin syyttäjälle ratkaistavaksi siirrettyjen rikosilmoitusten tiedot poistetaan poliisiasiaintietojärjestelmästä yhden vuoden kuluttua viimeisimmän epäillyn rikoksen syyteoikeuden vanhentumisesta, aikaisintaan kuitenkin viiden vuoden kuluttua ilmoituksen kirjaamisesta. Huumausaineen käyttörikoksen syyteoikeuden vanhentumisaika on 2 vuotta, joten ko. asiaa koskevat rikosilmoituksen tiedot säilyvät poliisiasiaintietojärjestelmässä muissa kuin syyttäjälle ratkaistavaksi siirretyissä tapauksissa viisi vuotta ilmoituksen kirjaamisesta lukien. Rekisteröidyn, joka oli rikoksen tekohetkellä alle 15-vuotias, tiedot poistetaan hänen täytettyään 18 vuotta, ellei hän 15 vuotta täytettyään ole syyllistynyt rikokseen. Tietoja ei kuitenkaan tällä perusteella poisteta, jos ilmoitukseen liittyy muita syylliseksi epäiltyjä, joiden tietoja ei vielä poisteta tai jokin merkinnöistä koskee rikollista tekoa, josta on seuraamukseksi säädetty ainoastaan vankeutta. Alla taustatiedoksi asiaa koskevat lakipykälät soveltuvilta osin. Rikoslaki 50 luku 2 a § (13.7.2001/654) Huumausaineen käyttörikos Joka laittomasti käyttää taikka omaa käyttöä varten pitää hallussaan tai yrittää hankkia vähäisen määrän huumausainetta, on tuomittava huumausaineen käyttörikoksesta sakkoon tai vankeuteen enintään kuudeksi kuukaudeksi. 8 luku 1 § (11.4.2003/297) Syyteoikeuden vanhentuminen … Syyteoikeus vanhentuu, jollei syytettä ole nostettu 4) kahdessa vuodessa, jos ankarin rangaistus on enintään vuosi vankeutta, sakkoa tai rikesakko. (18.11.2016/985) Laki henkilötietojen käsittelystä poliisitoimessa 22 §. Tietojen poistaminen poliisiasiain tietojärjestelmästä. Poliisiasiain tietojärjestelmästä tiedot poistetaan seuraavasti: 1) tutkinnan ja virka-avun tiedoista poistetaan, jolleivät ne tutkinnallisen tai valvonnallisen syyn vuoksi tai rekisteröidyn, muun asianosaisen tai poliisin henkilöstöön kuuluvan oikeuksien turvaamiseksi ole tarpeen: a) syyttäjälle ratkaistavaksi siirretyn rikosilmoituksen tiedot kymmenen vuoden kuluttua tiedot rikosilmoituksen siirtämisestä syyttäjälle, kun ilmoituksen törkeimmästä epäillystä rikoksesta voi seurata enintään viiden vuoden vankeusrangaistus (huumausaineen käyttörikos menee tähän kategoriaan) b) muiden rikosilmoitusten tiedot yhden vuoden kuluttua viimeisimmän epäillyn rikoksen syyteoikeuden vanhentumisesta, aikaisintaan kuitenkin viiden vuoden kuluttua ilmoituksen kirjaamisesta 4. Tuleeko se ilmi turvallisuusselvityksessä? Turvallisuusselvitys perustuu turvallisuusselvityslain 25 §:ssä lueteltuihin rekistereihin ja tarvittaessa selvityksen kohteen haastatteluun. Sekä perusmuotoisessa, että suppeammassa turvallisuusselvityksessä käytettäviä rekistereitä ovat muun muassa poliisiasiain tietojärjestelmä. Turvallisuusselvitystä varten tarvitaan aina selvityksen kohteen kirjallinen suostumus. Huumausaineen käyttörikoksen tiedot näkyvät turvallisuusselvityksellä siihen saakka kunnes tiedot poistuvat poliisiasiain tietojärjestelmästä. Ystävällisin terveisin Tiina Narkilahti Poliisihallitus / National Police Board Tel +358 295 481 815 Gsm +358 40 703 7285 PL 19, 96301 ROVANIEMI Email <<sähköpostiosoite>>
  1. 6 years, 3 months agoAug. 30, 2017, 3:59 p.m.: Humaania Päihdepolitiikkaa (Humaania päihdepolitiikkaa ry) added a reply that was received via snail mail.
  2. 6 years, 3 months agoAug. 30, 2017, 4:13 p.m.: Humaania Päihdepolitiikkaa (Humaania päihdepolitiikkaa ry) published an attachment on request Huumausaineen käyttörikos, huomautusmenettely ja poliisin rekisterit.
  3. 6 years, 3 months agoAug. 30, 2017, 4:14 p.m.: Humaania Päihdepolitiikkaa (Humaania päihdepolitiikkaa ry) set status to 'Tietopyyntö onnistui'.
  4. 6 years, 1 month agoOct. 9, 2017, 4:26 p.m.: Received an email from Poliisihallitus.
  5. 6 years, 1 month agoOct. 14, 2017, 11:33 a.m.: Humaania Päihdepolitiikkaa (Humaania päihdepolitiikkaa ry) set status to 'Request Successful'.
  6. 6 years agoNov. 15, 2017, 9:23 p.m.: Humaania Päihdepolitiikkaa (Humaania päihdepolitiikkaa ry) made the request 'Huumausaineen käyttörikos, huomautusmenettely ja poliisin rekisterit' public.