Ministeriön diaariote vuodelta 2015

Request to:
Oikeusministeriö
Law used:
Julkisuuslaki
Status of this request:
Request partially successful
Summary of Request
Pyydän ministeriön diaariotteen vuodelta 2015. Asioiva ammatinharjoittaja, vastuuvirkamies, valmistelleet tai käsitelleet virkamiehet, käsittelijän yksikkö, vireilletulopaiva, tehtäväluokka, dokumentin luokittelu, otsikko ja diaarinumero olisivat toivottavia tietoja.

Messages in this request

From
<< Name Not Public >>
Subject
Ministeriön diaariote vuodelta 2015 [#331]
Date
April 13, 2016, 7:19 p.m.
To
Oikeusministeriö
Status
Awaiting response

Hyvä vastaanottaja, Tämä on julkisuuslakiin (http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990621) perustuva tietopyyntö. Sähköposti on lähetetty http://tietopyynto.fi-sivustolta. Tähän sähköpostiin vastaamalla lähetät vastauksen tietopyyntöön.
Pyydän ministeriön diaariotteen vuodelta 2015. Asioiva ammatinharjoittaja, vastuuvirkamies, valmistelleet tai käsitelleet virkamiehet, käsittelijän yksikkö, vireilletulopaiva, tehtäväluokka, dokumentin luokittelu, otsikko ja diaarinumero olisivat toivottavia tietoja.
Pyydän toimittamaan aineiston jäljennöksen viivytyksettä sähköisessä muodossa liitetiedostona vastauksena tähän viestiin. Tietoaineistot avoimena rakenteellisena datana, eli .xls-, .csv-, .sql-, tai muussa rakenteellisessa muodossa. Dokumentit pyydän uudelleenkäytettävässä muodossa, kuten .doc, odf-, .ppt tai pdf/a-muodossa. Olisi toivottavaa että aineisto olisi lisäksi julkisuuslain hengen mukaan vastedes saatavilla organisaationne web-sivulla. Pyydän toimittamaan tiedot julkl 16 § mukaisesti pyydetyllä tavalla pyydetyssä muodossa tai perustelemaan sähköpostitse viivytyksettä mikäli on syy toimittaa toisella tavalla. Huomioittehan että myös käsitelyyn liittyvien virkamiesten nimet on julkisia, "Virkamiehen on esiinnyttävä omalla nimellään." (EOA 686/4/09) Huomioittehan että julkl. 34§ mukaan asiakirjan antamisesta ei peritä maksua, kun julkinen sähköisesti talletettu asiakirja lähetetään tiedon pyytäjälle sähköpostitse. Pyydän toimittamaan tiedot viivytyksettä julkl. 14.4§ mukaisesti, enintään 2 viikon määräajan kuluessa, tai perustelemaan ensi tilassa mikäli tietojen toimittamiseen tarvitaan pidempi kuukauden toimitusaika. Mikäli pyyntöä ei voida täyttää, pyydän 14.4§ mukaisessa 2 viikon määräajan kuluessa valituskelpoisen päätöksen. Pyydän viivytyksettä kuittaamaan viestin vastaanotetuksi ja kertomaan asian diaarinumeron. Ystävällisin terveisin, << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> <<sähköpostiosoite>> Postiosoite: << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> -- Huomautus: Tämä sähköposti on lähetetty Tietopyyntö-portaalista. Vastaukset saatetaan julkaista automaattisesti. Jos tietopyyntö koskee suurikokoisia tiedostoja, voit lähettää ne osoitteessa: http://tietopyynto.fi/r/331/up/fc1e6c22c1ab82bda1aaeb13615b7a99e4ecfe6b/
Kind Regards, << Name Not Public >>
 1. 8 years, 2 months agoApril 13, 2016, 7:20 p.m.: << Name Not Public >> sent a message to Oikeusministeriö.
 2. 8 years, 1 month agoApril 28, 2016, midnight: This request became overdue
From
Jaakko Korhonen <tietopalvelu.om@om.fi> – Oikeusministeriö
Subject
FW: Vastaus tietopyyntöönne Ministeriön diaariote vuodelta 2015 [#331]
Date
April 30, 2016, 1:48 p.m.
Status
Awaiting response
Attachments

From: <<sähköpostiosoite>> To: <<sähköpostiosoite>> <<sähköpostiosoite>> CC: <<sähköpostiosoite>> <<sähköpostiosoite>> Subject: Vastaus tietopyyntöönne Ministeriön diaariote vuodelta 2015 [#331] Date: Wed, 27 Apr 2016 13:32:38 +0000 Asia: Vastaus tietopyyntöönne Ministeriön diaariote vuodelta 2015 [#331] Diaarinumero: OM 44/914/2016 Oikeusministeriö lähettää ohessa vastauksen tietopyyntöönne ”Ministeriön diaariote vuodelta 2015 [#331]”. Liiteaineisto sisältää oikeusministeriön Oskari-asiankäsittelyjärjestelmästä saatavan diaarilistauksen. Koska kyseessä on iso aineistolähetys, pyydämme teitä kuittaamaan viestin liitteineen vastaanotetuksi. Yhteistyöterveisin Oikeusministeriön tietopalvelu
 1. 8 years, 1 month agoApril 30, 2016, 1:49 p.m.: Received an email from Oikeusministeriö.
 2. 8 years, 1 month agoApril 30, 2016, 1:49 p.m.: << Name Not Public >> published an attachment on request Ministeriön diaariote vuodelta 2015.
 3. 8 years, 1 month agoApril 30, 2016, 1:50 p.m.: << Name Not Public >> published an attachment on request Ministeriön diaariote vuodelta 2015.
 4. 8 years, 1 month agoApril 30, 2016, 1:50 p.m.: << Name Not Public >> published an attachment on request Ministeriön diaariote vuodelta 2015.
 5. 8 years, 1 month agoApril 30, 2016, 1:50 p.m.: << Name Not Public >> published an attachment on request Ministeriön diaariote vuodelta 2015.
 6. 8 years, 1 month agoApril 30, 2016, 1:50 p.m.: << Name Not Public >> published an attachment on request Ministeriön diaariote vuodelta 2015.
 7. 8 years, 1 month agoApril 30, 2016, 1:50 p.m.: << Name Not Public >> published an attachment on request Ministeriön diaariote vuodelta 2015.
 8. 8 years, 1 month agoApril 30, 2016, 1:50 p.m.: << Name Not Public >> published an attachment on request Ministeriön diaariote vuodelta 2015.
 9. 8 years, 1 month agoApril 30, 2016, 1:50 p.m.: << Name Not Public >> published an attachment on request Ministeriön diaariote vuodelta 2015.
 10. 8 years, 1 month agoApril 30, 2016, 1:50 p.m.: << Name Not Public >> published an attachment on request Ministeriön diaariote vuodelta 2015.
 11. 8 years, 1 month agoApril 30, 2016, 1:50 p.m.: << Name Not Public >> published an attachment on request Ministeriön diaariote vuodelta 2015.
 12. 8 years, 1 month agoApril 30, 2016, 1:50 p.m.: << Name Not Public >> published an attachment on request Ministeriön diaariote vuodelta 2015.
 13. 8 years, 1 month agoApril 30, 2016, 1:51 p.m.: << Name Not Public >> published an attachment on request Ministeriön diaariote vuodelta 2015.
 14. 8 years, 1 month agoApril 30, 2016, 1:51 p.m.: << Name Not Public >> published an attachment on request Ministeriön diaariote vuodelta 2015.
 15. 8 years, 1 month agoApril 30, 2016, 1:51 p.m.: << Name Not Public >> published an attachment on request Ministeriön diaariote vuodelta 2015.
 16. 8 years, 1 month agoApril 30, 2016, 1:51 p.m.: << Name Not Public >> published an attachment on request Ministeriön diaariote vuodelta 2015.
 17. 8 years, 1 month agoApril 30, 2016, 1:51 p.m.: << Name Not Public >> published an attachment on request Ministeriön diaariote vuodelta 2015.
From
<< Name Not Public >>
Subject
Re: FW: Vastaus tietopyyntöönne Ministeriön diaariote vuodelta 2015 [#331]
Date
April 30, 2016, 2:02 p.m.
To
Oikeusministeriö

Hyvä Oikeusministeriön tietopalvelu, voitteko tarkentaa, oliko tosiaan niin että valmistelleita virkamiehiä ja dokumentin suojaustasoluokittelua ei ilmene diaarissa? Ministeriön tietoaineistojen käsittelyohjeessa mainitaan että Oskariin tallennetaan dokumenteille vastuuhenkilö ja julkisuus-kenttään suojaustasoluokittelu. https://tietopyynto.fi/files/foi/346/... Pyydän vastauksen tämän viestin lähetysosoitteeseen <<sähköpostiosoite>> Huomioittehan että myös käsitelyyn liittyvien virkamiesten nimet on julkisia, myös kirjaamossa työskentelevien. "Virkamiehen on esiinnyttävä omalla nimellään." (EOA 686/4/09) Pyydän myös kertomaan tämän asian diaarinumeron. Ystävällisin terveisin, << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> Pyynnön numero: 331 Vastaus: <<sähköpostiosoite>> Postiosoite: << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >>
 1. 8 years, 1 month agoApril 30, 2016, 2:02 p.m.: << Name Not Public >> sent a message to Oikeusministeriö.
From
Jaakko Korhonen <jaakko@okf.fi> – Oikeusministeriö
Subject
FW: Vastaus lisätietopyyntöönne - OM 44/914/2016 - Ministeriön diaariote vuodelta 2015 [#331]
Date
May 16, 2016, 12:01 p.m.
Status
Request resolved

> From: <<sähköpostiosoite>> > To: <<sähköpostiosoite>> > Subject: Vastaus lisätietopyyntöönne - OM 44/914/2016 - Ministeriön diaariote vuodelta 2015 [#331] > Date: Mon, 16 May 2016 08:57:01 +0000 > > > Aihe: Vastaus tietopyyntöönne Ministeriön diaariote vuodelta 2015 [#331] > > Asianumero: OM 44/914/2016 > > Vastaanottaja: tietopyyntö.fi > > hei, > valitettavasti tilanne oikeusministeriön asianhallintajärjestelmän (Oskari) kohdalla on, että järjestelmän listaus- ja raportointitoiminnot ovat varsin puutteelliset. Järjestelmä on valmistettu vuosituhannen vaihteessa eikä järjestelmään ole nykyisellään mahdollista tehdä muutoksia. Oikeusministeriö tulee muiden ministeriöiden tavoin siirtymään uuteen yhteiseen asianhallintaan vuosina 2018-2019. Tavoitteena on saada Oskari-järjestelmä pidettyä toiminnassa uuteen asianhallintaan siirtymiseen asti. > > Oikeusministeriön asianhallintajärjestelmässä diaarilistauksiin on saatavissa ainoastaan "saapunut-laadittu" tieto siitä, onko asiakirja saapunut ulkopuolelta vai onko se laadittu ministeriössä. Näin ollen listauksessa ei näy asian vastuuhenkilöä. Vastuuhenkilö-tieto on varsinaisella asiakortilla, mutta sitä ei saa järjestelmän vanhanaikaisuuden vuoksi mukaan mihinkään listaukseen tai raporttiin. > > Suojaustasoluokittelun osalta oikeusministeriön ohjeessa OM 5/016/2014 salassa pidettävien ja luokiteltujen tietoaineistojen käsittelystä on todettu (sivu 3), että "oikeusministeriössä ja sen hallinnonalalla ei ole toistaiseksi tehty päätöstä siirtyä tietoturva-asetuksen mukaiseen luokitteluun". Tämänhetkisen arvion mukaan ministeriö tekee luokittelupäätöksen vuonna 2017, mutta luokittelu tullee käyttöön vasta uudessa asianhallintajärjestelmässä. Asianhallintajärjestelmää ja ministeriön asiakirjahallintoa koskevat vastuut siirtyivät 1.3.2015 valtioneuvoston hallintoyksikölle, joka voi antaa tarkempia tietoja näistä asioista. > > yhteistyöterveisin > > Aki Hietanen > oikeusministeriön hallintoyksikkö > >
 1. 8 years, 1 month agoMay 16, 2016, 12:02 p.m.: Received an email from Oikeusministeriö.
From
<< Name Not Public >>
Subject
Re: FW: Vastaus lisätietopyyntöönne - OM 44/914/2016 - Ministeriön diaariote vuodelta 2015 [#331]
Date
June 3, 2016, 2:24 p.m.
To
Oikeusministeriö

Hyvä Aki Hietanen, kiitoksia tiedoista. ... Ystävällisin terveisin <<Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> Pyynnön numero: 331 Vastaus: <<sähköpostiosoite>> Postiosoite: <<Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >>
 1. 8 years agoJune 3, 2016, 2:24 p.m.: << Name Not Public >> sent a message to Oikeusministeriö.
 2. 8 years agoJune 3, 2016, 2:24 p.m.: << Name Not Public >> set status to 'Tietopyyntö onnistui osittain'.