Malmin lentoasema lentokonehalli suunnitelmat

Pyynnön vastaanottaja:
Helsinki
Käytetty laki:
Julkisuuslaki
Tämän tietopyynnön tila:
Tietopyyntö onnistui
Pyynnön yhteenveto
Onko Helsingin kaupunki tilannut joltain/joltain puitesopimuksessa mainituilta suunnittelutoimistoilta suunnittelua Malmin lentoaseman lentokonehallin korjaus/muutostöihin ja jos on, niin pyydämme saada suunnitelmat/selvitykset nähtäväksi ml. mahd. kustannusarviot. "Pienehköjen hankkeiden pää- ja arkkitehtisuunnittelupalvelujen puitejärjestely" Arkkitehtitoimisto Rauhalammi Oy Arkkitehtitoimisto Kari Ristola Oy Arkkitehtuuritoimisto Valvomo Oy Arkkitehtitoimisto Hormia Oy Arkkitehdit Siistonen Oy Groop & Tiensuu Arkkitehdit Oy Liark Oy Studio Bergroth Oy Arkkitehtitoimisto K2S Oy Kati Salonen ja Mona Schalin Arkkitehdit Oy Arkkitehdit Freese-Luutonen-Tietoa Arkkitehtitoimisto Perko Oy Edifica Oy HMT Arkkitehdit Oy Arkkitehtitoimisto Koskinen & Schalin Oy Arkkitehdit Korolainen & Heino Ky Arkkitehdit Frondelius+ Keppo+ Salmenperä Oy / AFKS Arkkitehdit Kirsi Korhonen ja Mika Penttinen Oy Arkkitehtitoimisto Lukkaroinen Oy Arkkitehtitoimisto Lehto Peltonen Valkama Oy Verstas Arkkitehdit Oy Innovarch Oy:n / Eduarch Arkbyroo Oy Anttinen Oiva Arkkitehdit Oy Julkisuuslain 6 §:n mukaan selvitys on julkinen asiakirja silloinkin kun se liittyy muuten keskeneräiseen asiaan, kun se on valmis käyttötarkoitukseensa.

Viestit tässä tietopyynnössä

Lähettäjä
Malmigate Net
Otsikko
Malmin lentoasema lentokonehalli suunnitelmat [#656]
Päivämäärä
6. lokakuuta 2018 kello 16.19
Vastaanottaja
Helsinki
Tila
Odotetaan vastausta

Hyvä vastaanottaja, Tämä on julkisuuslakiin (http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990621) perustuva tietopyyntö. Sähköposti on lähetetty http://tietopyynto.fi-sivustolta. Tähän sähköpostiin vastaamalla lähetät vastauksen tietopyyntöön.
Onko Helsingin kaupunki tilannut joltain/joltain puitesopimuksessa mainituilta suunnittelutoimistoilta suunnittelua Malmin lentoaseman lentokonehallin korjaus/muutostöihin ja jos on, niin pyydämme saada suunnitelmat/selvitykset nähtäväksi ml. mahd. kustannusarviot. "Pienehköjen hankkeiden pää- ja arkkitehtisuunnittelupalvelujen puitejärjestely" Arkkitehtitoimisto Rauhalammi Oy Arkkitehtitoimisto Kari Ristola Oy Arkkitehtuuritoimisto Valvomo Oy Arkkitehtitoimisto Hormia Oy Arkkitehdit Siistonen Oy Groop & Tiensuu Arkkitehdit Oy Liark Oy Studio Bergroth Oy Arkkitehtitoimisto K2S Oy Kati Salonen ja Mona Schalin Arkkitehdit Oy Arkkitehdit Freese-Luutonen-Tietoa Arkkitehtitoimisto Perko Oy Edifica Oy HMT Arkkitehdit Oy Arkkitehtitoimisto Koskinen & Schalin Oy Arkkitehdit Korolainen & Heino Ky Arkkitehdit Frondelius+ Keppo+ Salmenperä Oy / AFKS Arkkitehdit Kirsi Korhonen ja Mika Penttinen Oy Arkkitehtitoimisto Lukkaroinen Oy Arkkitehtitoimisto Lehto Peltonen Valkama Oy Verstas Arkkitehdit Oy Innovarch Oy:n / Eduarch Arkbyroo Oy Anttinen Oiva Arkkitehdit Oy Julkisuuslain 6 §:n mukaan selvitys on julkinen asiakirja silloinkin kun se liittyy muuten keskeneräiseen asiaan, kun se on valmis käyttötarkoitukseensa.
Pyydän toimittamaan aineiston jäljennöksen viivytyksettä sähköisessä muodossa liitetiedostona vastauksena tähän viestiin. Tietoaineistot avoimena rakenteellisena datana, eli .xls-, .csv-, .sql-, tai muussa rakenteellisessa muodossa. Dokumentit pyydän uudelleenkäytettävässä muodossa, kuten .doc, odf-, .ppt tai pdf/a-muodossa. Olisi toivottavaa että aineisto olisi julkisuuslain 20 § mukaan vastedes saatavilla organisaationne web-sivulla. Pyydän toimittamaan tiedot julkl 16 § mukaisesti pyydetyllä tavalla pyydetyssä muodossa tai perustelemaan sähköpostitse viivytyksettä mikäli on syy toimittaa toisella tavalla. Huomioittehan että myös käsitelyyn liittyvien virkamiesten nimet on julkisia, "Virkamiehen on esiinnyttävä omalla nimellään." (EOA 686/4/09) Huomioittehan että julkl. 34§ mukaan asiakirjan antamisesta ei peritä maksua, kun julkinen sähköisesti talletettu asiakirja lähetetään tiedon pyytäjälle sähköpostitse. Pyydän toimittamaan tiedot viivytyksettä julkl. 14.4§ mukaisesti, enintään 2 viikon määräajan kuluessa, tai perustelemaan ensi tilassa mikäli tietojen toimittamiseen tarvitaan pidempi kuukauden toimitusaika. Mikäli pyyntöä ei voida täyttää, pyydän 14.4§ mukaisessa 2 viikon määräajan kuluessa valituskelpoisen päätöksen. Pyydän viivytyksettä kuittaamaan viestin vastaanotetuksi ja kertomaan asian diaarinumeron. Ystävällisin terveisin, Malmigate Net <<sähköpostiosoite>> -- Huomautus: Tämä sähköposti on lähetetty Tietopyyntö-portaalista. Vastaukset saatetaan julkaista automaattisesti.
Ystävällisin terveisin, Malmigate Net
  1. 5 kuukautta, 2 viikkoa sitten6. lokakuuta 2018 kello 16.22: Käyttäjä Malmigate Net lähetti viestin viranomaiselle Helsinki.
Lähettäjä
Nurmi Anneli <anneli.nurmi@hel.fi> – Helsinki
Otsikko
HEL 2018-010443, Tietopyyntö, lentoaseman lentokonehallin korjaus/muutostyöt, Malmin lentoasema, Malmigate Net
Päivämäärä
12. lokakuuta 2018 kello 12.13
Tila
Tietopyyntö ratkaistu
Liitteet

Vastaus tietopyyntöön HEL 2018-010443, Tietopyyntö, lentoaseman lentokonehallin korjaus/muutostyöt, Malmin lentoasema, Malmigate Net Helsingin kaupungin kaupunkiympäristötoimialan Rakennukset ja yleiset alueet -palvelukokonaisuus on tilannut pää- ja arkkitehtisuunnittelupalveluiden puitejärjestelyyn perustuen listassa ensimmäisenä olevalta Arkkitehtitoimisto Rauhalammi Oy:ltä Malmin lentoaseman lentokonehallia koskevan selvitystyön. Liitteenä ovat pyydetyt asiakirjat: - Malmin hangaari selvitys 15.12.2017 piirustukset - Huoneselostus 15.12.2017 - Tarveselvitys 15.12.2017 - Kustannuslaskelma 19.1.2018
  1. 5 kuukautta, 1 viikko sitten12. lokakuuta 2018 kello 17.49: Vastaanotti sähköpostin viranomaiselta Helsinki.
  2. 5 kuukautta, 1 viikko sitten12. lokakuuta 2018 kello 18.00: Malmigate Net julkaisi liitteen tietopyyntöön Malmin lentoasema lentokonehalli suunnitelmat.
  3. 5 kuukautta, 1 viikko sitten12. lokakuuta 2018 kello 18.00: Malmigate Net julkaisi liitteen tietopyyntöön Malmin lentoasema lentokonehalli suunnitelmat.
  4. 5 kuukautta, 1 viikko sitten12. lokakuuta 2018 kello 18.00: Malmigate Net julkaisi liitteen tietopyyntöön Malmin lentoasema lentokonehalli suunnitelmat.
  5. 5 kuukautta, 1 viikko sitten12. lokakuuta 2018 kello 18.00: Malmigate Net julkaisi liitteen tietopyyntöön Malmin lentoasema lentokonehalli suunnitelmat.
  6. 5 kuukautta, 1 viikko sitten12. lokakuuta 2018 kello 18.00: Malmigate Net julkaisi liitteen tietopyyntöön Malmin lentoasema lentokonehalli suunnitelmat.
  7. 5 kuukautta, 1 viikko sitten12. lokakuuta 2018 kello 18.00: Käyttäjä Malmigate Net asetti tilaksi 'Request Successful'.
Lähettäjä
Malmigate Net
Otsikko
Re: HEL 2018-010443, Tietopyyntö, lentoaseman lentokonehallin korjaus/muutostyöt, Malmin lentoasema, Malmigate Net [#656]
Päivämäärä
12. lokakuuta 2018 kello 18.39
Vastaanottaja
Helsinki

Kiitos nopeasta toiminnastanne ja hyvää viikonloppua! Request Number: 656 Reply To: <<email address>> Post Address: Malmigate Net
  1. 5 kuukautta, 1 viikko sitten12. lokakuuta 2018 kello 18.39: Käyttäjä Malmigate Net lähetti viestin viranomaiselle Helsinki.