Malmin lentoasema lentokonehalli suunnitelmat

Request to:
Helsinki
Law used:
Julkisuuslaki
Status of this request:
Request Successful
Summary of Request
Onko Helsingin kaupunki tilannut joltain/joltain puitesopimuksessa mainituilta suunnittelutoimistoilta suunnittelua Malmin lentoaseman lentokonehallin korjaus/muutostöihin ja jos on, niin pyydämme saada suunnitelmat/selvitykset nähtäväksi ml. mahd. kustannusarviot. "Pienehköjen hankkeiden pää- ja arkkitehtisuunnittelupalvelujen puitejärjestely" Arkkitehtitoimisto Rauhalammi Oy Arkkitehtitoimisto Kari Ristola Oy Arkkitehtuuritoimisto Valvomo Oy Arkkitehtitoimisto Hormia Oy Arkkitehdit Siistonen Oy Groop & Tiensuu Arkkitehdit Oy Liark Oy Studio Bergroth Oy Arkkitehtitoimisto K2S Oy Kati Salonen ja Mona Schalin Arkkitehdit Oy Arkkitehdit Freese-Luutonen-Tietoa Arkkitehtitoimisto Perko Oy Edifica Oy HMT Arkkitehdit Oy Arkkitehtitoimisto Koskinen & Schalin Oy Arkkitehdit Korolainen & Heino Ky Arkkitehdit Frondelius+ Keppo+ Salmenperä Oy / AFKS Arkkitehdit Kirsi Korhonen ja Mika Penttinen Oy Arkkitehtitoimisto Lukkaroinen Oy Arkkitehtitoimisto Lehto Peltonen Valkama Oy Verstas Arkkitehdit Oy Innovarch Oy:n / Eduarch Arkbyroo Oy Anttinen Oiva Arkkitehdit Oy Julkisuuslain 6 §:n mukaan selvitys on julkinen asiakirja silloinkin kun se liittyy muuten keskeneräiseen asiaan, kun se on valmis käyttötarkoitukseensa.

Messages in this request

From
Malmigate Net
Subject
Malmin lentoasema lentokonehalli suunnitelmat [#656]
Date
Oct. 6, 2018, 4:19 p.m.
To
Helsinki
Status
Awaiting response

Hyvä vastaanottaja, Tämä on julkisuuslakiin (http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990621) perustuva tietopyyntö. Sähköposti on lähetetty http://tietopyynto.fi-sivustolta. Tähän sähköpostiin vastaamalla lähetät vastauksen tietopyyntöön.
Onko Helsingin kaupunki tilannut joltain/joltain puitesopimuksessa mainituilta suunnittelutoimistoilta suunnittelua Malmin lentoaseman lentokonehallin korjaus/muutostöihin ja jos on, niin pyydämme saada suunnitelmat/selvitykset nähtäväksi ml. mahd. kustannusarviot. "Pienehköjen hankkeiden pää- ja arkkitehtisuunnittelupalvelujen puitejärjestely" Arkkitehtitoimisto Rauhalammi Oy Arkkitehtitoimisto Kari Ristola Oy Arkkitehtuuritoimisto Valvomo Oy Arkkitehtitoimisto Hormia Oy Arkkitehdit Siistonen Oy Groop & Tiensuu Arkkitehdit Oy Liark Oy Studio Bergroth Oy Arkkitehtitoimisto K2S Oy Kati Salonen ja Mona Schalin Arkkitehdit Oy Arkkitehdit Freese-Luutonen-Tietoa Arkkitehtitoimisto Perko Oy Edifica Oy HMT Arkkitehdit Oy Arkkitehtitoimisto Koskinen & Schalin Oy Arkkitehdit Korolainen & Heino Ky Arkkitehdit Frondelius+ Keppo+ Salmenperä Oy / AFKS Arkkitehdit Kirsi Korhonen ja Mika Penttinen Oy Arkkitehtitoimisto Lukkaroinen Oy Arkkitehtitoimisto Lehto Peltonen Valkama Oy Verstas Arkkitehdit Oy Innovarch Oy:n / Eduarch Arkbyroo Oy Anttinen Oiva Arkkitehdit Oy Julkisuuslain 6 §:n mukaan selvitys on julkinen asiakirja silloinkin kun se liittyy muuten keskeneräiseen asiaan, kun se on valmis käyttötarkoitukseensa.
Pyydän toimittamaan aineiston jäljennöksen viivytyksettä sähköisessä muodossa liitetiedostona vastauksena tähän viestiin. Tietoaineistot avoimena rakenteellisena datana, eli .xls-, .csv-, .sql-, tai muussa rakenteellisessa muodossa. Dokumentit pyydän uudelleenkäytettävässä muodossa, kuten .doc, odf-, .ppt tai pdf/a-muodossa. Olisi toivottavaa että aineisto olisi julkisuuslain 20 § mukaan vastedes saatavilla organisaationne web-sivulla. Pyydän toimittamaan tiedot julkl 16 § mukaisesti pyydetyllä tavalla pyydetyssä muodossa tai perustelemaan sähköpostitse viivytyksettä mikäli on syy toimittaa toisella tavalla. Huomioittehan että myös käsitelyyn liittyvien virkamiesten nimet on julkisia, "Virkamiehen on esiinnyttävä omalla nimellään." (EOA 686/4/09) Huomioittehan että julkl. 34§ mukaan asiakirjan antamisesta ei peritä maksua, kun julkinen sähköisesti talletettu asiakirja lähetetään tiedon pyytäjälle sähköpostitse. Pyydän toimittamaan tiedot viivytyksettä julkl. 14.4§ mukaisesti, enintään 2 viikon määräajan kuluessa, tai perustelemaan ensi tilassa mikäli tietojen toimittamiseen tarvitaan pidempi kuukauden toimitusaika. Mikäli pyyntöä ei voida täyttää, pyydän 14.4§ mukaisessa 2 viikon määräajan kuluessa valituskelpoisen päätöksen. Pyydän viivytyksettä kuittaamaan viestin vastaanotetuksi ja kertomaan asian diaarinumeron. Ystävällisin terveisin, Malmigate Net <<sähköpostiosoite>> -- Huomautus: Tämä sähköposti on lähetetty Tietopyyntö-portaalista. Vastaukset saatetaan julkaista automaattisesti.
Kind Regards, Malmigate Net
  1. 4 years, 3 months agoOct. 6, 2018, 4:22 p.m.: Malmigate Net sent a message to Helsinki.
From
Nurmi Anneli <anneli.nurmi@hel.fi> – Helsinki
Subject
HEL 2018-010443, Tietopyyntö, lentoaseman lentokonehallin korjaus/muutostyöt, Malmin lentoasema, Malmigate Net
Date
Oct. 12, 2018, 12:13 p.m.
Status
Request resolved
Attachments

Vastaus tietopyyntöön HEL 2018-010443, Tietopyyntö, lentoaseman lentokonehallin korjaus/muutostyöt, Malmin lentoasema, Malmigate Net Helsingin kaupungin kaupunkiympäristötoimialan Rakennukset ja yleiset alueet -palvelukokonaisuus on tilannut pää- ja arkkitehtisuunnittelupalveluiden puitejärjestelyyn perustuen listassa ensimmäisenä olevalta Arkkitehtitoimisto Rauhalammi Oy:ltä Malmin lentoaseman lentokonehallia koskevan selvitystyön. Liitteenä ovat pyydetyt asiakirjat: - Malmin hangaari selvitys 15.12.2017 piirustukset - Huoneselostus 15.12.2017 - Tarveselvitys 15.12.2017 - Kustannuslaskelma 19.1.2018
  1. 4 years, 3 months agoOct. 12, 2018, 5:49 p.m.: Received an email from Helsinki.
  2. 4 years, 3 months agoOct. 12, 2018, 6 p.m.: Malmigate Net published an attachment on request Malmin lentoasema lentokonehalli suunnitelmat.
  3. 4 years, 3 months agoOct. 12, 2018, 6 p.m.: Malmigate Net published an attachment on request Malmin lentoasema lentokonehalli suunnitelmat.
  4. 4 years, 3 months agoOct. 12, 2018, 6 p.m.: Malmigate Net published an attachment on request Malmin lentoasema lentokonehalli suunnitelmat.
  5. 4 years, 3 months agoOct. 12, 2018, 6 p.m.: Malmigate Net published an attachment on request Malmin lentoasema lentokonehalli suunnitelmat.
  6. 4 years, 3 months agoOct. 12, 2018, 6 p.m.: Malmigate Net published an attachment on request Malmin lentoasema lentokonehalli suunnitelmat.
  7. 4 years, 3 months agoOct. 12, 2018, 6 p.m.: Malmigate Net set status to 'Request Successful'.
From
Malmigate Net
Subject
Re: HEL 2018-010443, Tietopyyntö, lentoaseman lentokonehallin korjaus/muutostyöt, Malmin lentoasema, Malmigate Net [#656]
Date
Oct. 12, 2018, 6:39 p.m.
To
Helsinki

Kiitos nopeasta toiminnastanne ja hyvää viikonloppua! Request Number: 656 Reply To: <<email address>> Post Address: Malmigate Net
  1. 4 years, 3 months agoOct. 12, 2018, 6:39 p.m.: Malmigate Net sent a message to Helsinki.