Malmi kaavarunko ja asemakaavat kustannukset

Request to:
Helsinki
Law used:
Julkisuuslaki
Status of this request:
Request Successful
Summary of Request
Kuinka paljon Helsingin kaupunki on käyttänyt rahaa Malmin kaavarungon ja asemakaavojen Nallenrinne ja Lentoasemankorttelit suunnitteluun ja niihin liittyviin selvityksiin 2010-luvulla? Onko kustannuksia seurattu vuositasolla / kumulatiivisesti?

Messages in this request

From
Malmigate Net
Subject
Malmi kaavarunko ja asemakaavat kustannukset [#761]
Date
June 24, 2019, 9:03 a.m.
To
Helsinki
Status
Awaiting response

Hyvä vastaanottaja, Tämä on julkisuuslakiin (http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990621) perustuva tietopyyntö. Sähköposti on lähetetty http://tietopyynto.fi-sivustolta. Tähän sähköpostiin vastaamalla lähetät vastauksen tietopyyntöön.
Kuinka paljon Helsingin kaupunki on käyttänyt rahaa Malmin kaavarungon ja asemakaavojen Nallenrinne ja Lentoasemankorttelit suunnitteluun ja niihin liittyviin selvityksiin 2010-luvulla? Onko kustannuksia seurattu vuositasolla / kumulatiivisesti?
Pyydän toimittamaan aineiston jäljennöksen viivytyksettä sähköisessä muodossa liitetiedostona vastauksena tähän viestiin. Tietoaineistot avoimena rakenteellisena datana, eli .xls-, .csv-, .sql-, tai muussa rakenteellisessa muodossa. Dokumentit pyydän uudelleenkäytettävässä muodossa, kuten .doc, odf-, .ppt tai pdf/a-muodossa. Olisi toivottavaa että aineisto olisi julkisuuslain 20 § mukaan vastedes saatavilla organisaationne web-sivulla. Pyydän toimittamaan tiedot julkl 16 § mukaisesti pyydetyllä tavalla pyydetyssä muodossa tai perustelemaan sähköpostitse viivytyksettä mikäli on syy toimittaa toisella tavalla. Huomioittehan että myös käsitelyyn liittyvien virkamiesten nimet on julkisia, "Virkamiehen on esiinnyttävä omalla nimellään." (EOA 686/4/09) Huomioittehan että julkl. 34§ mukaan asiakirjan antamisesta ei peritä maksua, kun julkinen sähköisesti talletettu asiakirja lähetetään tiedon pyytäjälle sähköpostitse. Pyydän toimittamaan tiedot viivytyksettä julkl. 14.4§ mukaisesti, enintään 2 viikon määräajan kuluessa, tai perustelemaan ensi tilassa mikäli tietojen toimittamiseen tarvitaan pidempi kuukauden toimitusaika. Mikäli pyyntöä ei voida täyttää, pyydän 14.4§ mukaisessa 2 viikon määräajan kuluessa valituskelpoisen päätöksen. Pyydän viivytyksettä kuittaamaan viestin vastaanotetuksi ja kertomaan asian diaarinumeron. Ystävällisin terveisin, Malmigate Net <<email address>> -- Legal Note: This mail was sent through a Freedom Of Information Portal. Replies might be published automatically.
Kind Regards, Malmigate Net
 1. 3 years, 5 months agoJune 24, 2019, 9:03 a.m.: Malmigate Net sent a message to Helsinki.
From
"noreplykirjaamo@hel.fi" <noreplykirjaamo@hel.fi> – Helsinki
Subject
Kirjaamon automaattivastaus / Automatsvar från registratorskontoret
Date
June 24, 2019, 9:05 a.m.
Status
Awaiting response

Helsingin kaupungin kirjaamo on vastaanottanut viestinne. Helsingfors stads registratorskontor har tagit emot ert meddelande. Tämä on automaattinen viesti, johon ei voi vastata. Detta är ett automatiskt meddelande, som inte går att
From
"Helsingin kaupunki (automaattinen viesti)" <kaupunginkanslia@hel.fi> – Helsinki
Subject
Kirjausilmoitus vireille tulleesta asiasta HEL 2019-007217/Helsingin kaupunki
Date
June 24, 2019, 10:01 a.m.
Status
Awaiting response

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN"> <html> <head> <title>Kirjausilmoitus vireille tulleesta asiasta/Helsingin kaupunki</title> <style type="text/css"> .bodyStyle { font-family: Arial; font-size: medium; } </style> </head> <body class="bodyStyle"> <p> <br /> Lähettämänne asia on kirjattu Helsingin kaupungin asianhallintajärjestelmään.</p> <p> Tietopyyntö, Malmin kaavarungon sekä Nallenrinteen ja Lentoasemankorttelien asemakaavojen suunnittelu- ja selvityskustannukset, Malmigate Net<br /> Asian kirjaamisnumero on HEL 2019-007217.</p> <p> Helsingin kaupungin kirjaamo<br /> <a <<sähköpostiosoite> > </body> </html>
 1. 3 years, 4 months agoJuly 19, 2019, 12:12 p.m.: Received an email from Helsinki.
 2. 3 years, 4 months agoJuly 19, 2019, 12:13 p.m.: Received an email from Helsinki.
From
Malmigate Net
Subject
Re: Kirjausilmoitus vireille tulleesta asiasta HEL 2019-007217/Helsingin kaupunki [#761]
Date
Aug. 15, 2019, 10:24 a.m.
To
Helsinki

Hyvä vastaanottaja, Tietopyyntööni "Malmi kaavarunko ja asemakaavat kustannukset" (24.6.2019, HEL 2019-007217) ei vastattu lain määrittelemässä ajassa ja se on nyt 39 päivää myöhässä. Olkaa hyvä ja kertokaa tietopyyntöni tilasta välittömästi, tai toimittakaa asiasta valituskelpoinen päätös. Ystävällisin terveisin, Malmigate Net Pyynnön numero: 761 Vastaus: <<sähköpostiosoite>> Postiosoite: Malmigate Net
From
Malmigate Net
Subject
Re: Re: Kirjausilmoitus vireille tulleesta asiasta HEL 2019-007217/Helsingin kaupunki [#761]
Date
Aug. 15, 2019, 10:25 a.m.
To
Helsinki

Hyvä vastaanottaja, Tietopyyntööni "Malmi kaavarunko ja asemakaavat kustannukset" (24.6.2019, HEL 2019-007217) ei vastattu lain määrittelemässä ajassa ja se on nyt 39 päivää myöhässä. Olkaa hyvä ja kertokaa tietopyyntöni tilasta välittömästi, tai toimittakaa asiasta valituskelpoinen päätös. Ystävällisin terveisin, Malmigate Net Pyynnön numero: 761 Vastaus: <<sähköpostiosoite>> Postiosoite: Malmigate Net
From
Jama Kaisa <kaisa.jama@hel.fi> – Helsinki
Subject
vastaus tietopyyntöön HEL2019_007217
Date
Aug. 20, 2019, 5:03 p.m.
Status
Request resolved
Attachments

Tervehdys! Vastaus ohessa. ystävällisesti, Kaisa Jama tiimipäällikkö Malmi-tiimi Asemakaavoitus / Pohjoinen alueyksikkö Asemakaavoituspalvelu / Maankäyttö ja kaupunkirakenne -palvelukokonaisuus Kaupunkiympäristön toimiala Helsingin kaupunki Käyntiosoite Narinkka 2 A PL 2103, 00099 HELSINGIN KAUPUNKI puh. 09 310 22980 <<sähköpostiosoite>> <<sähköpostiosoite>>
From
Jama Kaisa <kaisa.jama@hel.fi> – Helsinki
Subject
vastaus tietopyyntöön HEL2019_007217
Date
Aug. 20, 2019, 5:03 p.m.
Status
Request resolved
Attachments

Tervehdys! Vastaus ohessa. ystävällisesti, Kaisa Jama tiimipäällikkö Malmi-tiimi Asemakaavoitus / Pohjoinen alueyksikkö Asemakaavoituspalvelu / Maankäyttö ja kaupunkirakenne -palvelukokonaisuus Kaupunkiympäristön toimiala Helsingin kaupunki Käyntiosoite Narinkka 2 A PL 2103, 00099 HELSINGIN KAUPUNKI puh. 09 310 22980 <<sähköpostiosoite>> <<sähköpostiosoite>>
 1. 3 years, 3 months agoAug. 20, 2019, 5:05 p.m.: Received an email from Helsinki.
From
Kangas-Alku Tiina <tiina.kangasalku@hel.fi> – Helsinki
Subject
VS: vastaus tietopyyntöön HEL2019_007217
Date
Aug. 21, 2019, 8:13 a.m.
Status
Request resolved
Attachments

Kiitos Kaisa ja tiedoksi Suville tietopyyntövastaus (ei aiheuta mitään toimenpiteitä, toimitetaan meille päätöksenteontukeen tiedoksi). Kaisa, tulevaisuudessa julkisuuslain mukaisten tietopyyntöjen vastaukset voi toimittaa tiedoksi lakimies Suvi Kokkoselle. Suvi on palannut vanhempainvapaalta ja vastaa päätöksenteontuessa näistä asioisa. Terveisin Tiina Lähettäjä: Jama Kaisa < <nimi ja sähköpostiosoite> > Lähetetty: tiistai 20. elokuuta 2019 17:03 Vastaanottaja: <<sähköpostiosoite>> Kopio: Kangas-Alku Tiina < <nimi ja sähköpostiosoite> >; Siltanen Kirsti < <nimi ja sähköpostiosoite> > Aihe: vastaus tietopyyntöön HEL2019_007217 Tervehdys! Vastaus ohessa. ystävällisesti, Kaisa Jama tiimipäällikkö Malmi-tiimi Asemakaavoitus / Pohjoinen alueyksikkö Asemakaavoituspalvelu / Maankäyttö ja kaupunkirakenne -palvelukokonaisuus Kaupunkiympäristön toimiala Helsingin kaupunki Käyntiosoite Narinkka 2 A PL 2103, 00099 HELSINGIN KAUPUNKI puh. 09 310 22980 <<sähköpostiosoite>> ja sähköpostiosoite>> <<sähköpostiosoite>>
From
Kangas-Alku Tiina <tiina.kangasalku@hel.fi> – Helsinki
Subject
VS: vastaus tietopyyntöön HEL2019_007217
Date
Aug. 21, 2019, 8:13 a.m.
Status
Request resolved
Attachments

Kiitos Kaisa ja tiedoksi Suville tietopyyntövastaus (ei aiheuta mitään toimenpiteitä, toimitetaan meille päätöksenteontukeen tiedoksi). Kaisa, tulevaisuudessa julkisuuslain mukaisten tietopyyntöjen vastaukset voi toimittaa tiedoksi lakimies Suvi Kokkoselle. Suvi on palannut vanhempainvapaalta ja vastaa päätöksenteontuessa näistä asioisa. Terveisin Tiina Lähettäjä: Jama Kaisa < <nimi ja sähköpostiosoite> > Lähetetty: tiistai 20. elokuuta 2019 17:03 Vastaanottaja: <<sähköpostiosoite>> Kopio: Kangas-Alku Tiina < <nimi ja sähköpostiosoite> >; Siltanen Kirsti < <nimi ja sähköpostiosoite> > Aihe: vastaus tietopyyntöön HEL2019_007217 Tervehdys! Vastaus ohessa. ystävällisesti, Kaisa Jama tiimipäällikkö Malmi-tiimi Asemakaavoitus / Pohjoinen alueyksikkö Asemakaavoituspalvelu / Maankäyttö ja kaupunkirakenne -palvelukokonaisuus Kaupunkiympäristön toimiala Helsingin kaupunki Käyntiosoite Narinkka 2 A PL 2103, 00099 HELSINGIN KAUPUNKI puh. 09 310 22980 <<sähköpostiosoite>> ja sähköpostiosoite>> <<sähköpostiosoite>>
 1. 3 years, 3 months agoAug. 21, 2019, 8:14 a.m.: Received an email from Helsinki.
 2. 3 years, 3 months agoAug. 22, 2019, 8:01 a.m.: Malmigate Net published an attachment on request Malmi kaavarunko ja asemakaavat kustannukset.
 3. 3 years, 3 months agoAug. 22, 2019, 8:01 a.m.: Malmigate Net published an attachment on request Malmi kaavarunko ja asemakaavat kustannukset.
 4. 3 years, 3 months agoAug. 22, 2019, 8:01 a.m.: Malmigate Net published an attachment on request Malmi kaavarunko ja asemakaavat kustannukset.
 5. 3 years, 3 months agoAug. 22, 2019, 8:01 a.m.: Malmigate Net published an attachment on request Malmi kaavarunko ja asemakaavat kustannukset.
 6. 3 years, 3 months agoAug. 22, 2019, 8:01 a.m.: Malmigate Net set status to 'Request Successful'.
 7. 3 years, 3 months agoAug. 22, 2019, 8:01 a.m.: Malmigate Net set status to 'Request Successful'.
 8. 3 years, 1 month agoOct. 25, 2019, 11:53 a.m.: Received an email from Helsinki.
 9. 3 years, 1 month agoOct. 25, 2019, 11:53 a.m.: Received an email from Helsinki.
 10. 3 years, 1 month agoOct. 25, 2019, 1:07 p.m.: Malmigate Net published an attachment on request Malmi kaavarunko ja asemakaavat kustannukset.
 11. 3 years, 1 month agoOct. 25, 2019, 1:07 p.m.: Malmigate Net published an attachment on request Malmi kaavarunko ja asemakaavat kustannukset.
 12. 3 years, 1 month agoOct. 25, 2019, 1:07 p.m.: Malmigate Net published an attachment on request Malmi kaavarunko ja asemakaavat kustannukset.
 13. 3 years, 1 month agoOct. 25, 2019, 1:08 p.m.: Malmigate Net set status to 'Tietopyyntö onnistui osittain'.
 14. 3 years, 1 month agoOct. 25, 2019, 1:08 p.m.: Malmigate Net published an attachment on request Malmi kaavarunko ja asemakaavat kustannukset.
 15. 3 years, 1 month agoOct. 25, 2019, 1:08 p.m.: Malmigate Net set status to 'Tietopyyntö onnistui osittain'.
 16. 3 years, 1 month agoOct. 25, 2019, 1:08 p.m.: Malmigate Net set status to 'Tietopyyntö onnistui'.