LUOTTOLAITOSTEN HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYÄ KOSKEVAT KÄYTÄNNESÄÄNNÖT

Request to:
Tietosuojavaltuutetun toimisto
Law used:
Julkisuuslaki
Status of this request:
Request Successful
Summary of Request
Onko Tietosuojavaltuutettu tarkastanut luottolaitosten liki kolmekymmentä sivua käsittävät käytännesäännöt? Jos on, onko asiasta asiakirjaa?

Messages in this request

From
Mika Lako
Subject
LUOTTOLAITOSTEN HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYÄ KOSKEVAT KÄYTÄNNESÄÄNNÖT [#359]
Date
July 25, 2016, 9:29 a.m.
To
Tietosuojavaltuutetun toimisto
Status
Awaiting response

Hyvä vastaanottaja, Tämä on julkisuuslakiin (http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990621) perustuva tietopyyntö. Sähköposti on lähetetty http://tietopyynto.fi-sivustolta. Tähän sähköpostiin vastaamalla lähetät vastauksen tietopyyntöön.
Onko Tietosuojavaltuutettu tarkastanut luottolaitosten liki kolmekymmentä sivua käsittävät käytännesäännöt? Jos on, onko asiasta asiakirjaa?
Pyydän toimittamaan aineiston jäljennöksen viivytyksettä sähköisessä muodossa liitetiedostona vastauksena tähän viestiin. Tietoaineistot avoimena rakenteellisena datana, eli .xls-, .csv-, .sql-, tai muussa rakenteellisessa muodossa. Dokumentit pyydän uudelleenkäytettävässä muodossa, kuten .doc, odf-, .ppt tai pdf/a-muodossa. Olisi toivottavaa että aineisto olisi lisäksi julkisuuslain hengen mukaan vastedes saatavilla organisaationne web-sivulla. Pyydän toimittamaan tiedot julkl 16 § mukaisesti pyydetyllä tavalla pyydetyssä muodossa tai perustelemaan sähköpostitse viivytyksettä mikäli on syy toimittaa toisella tavalla. Huomioittehan että myös käsitelyyn liittyvien virkamiesten nimet on julkisia, "Virkamiehen on esiinnyttävä omalla nimellään." (EOA 686/4/09) Huomioittehan että julkl. 34§ mukaan asiakirjan antamisesta ei peritä maksua, kun julkinen sähköisesti talletettu asiakirja lähetetään tiedon pyytäjälle sähköpostitse. Pyydän toimittamaan tiedot viivytyksettä julkl. 14.4§ mukaisesti, enintään 2 viikon määräajan kuluessa, tai perustelemaan ensi tilassa mikäli tietojen toimittamiseen tarvitaan pidempi kuukauden toimitusaika. Mikäli pyyntöä ei voida täyttää, pyydän 14.4§ mukaisessa 2 viikon määräajan kuluessa valituskelpoisen päätöksen. Pyydän viivytyksettä kuittaamaan viestin vastaanotetuksi ja kertomaan asian diaarinumeron. Ystävällisin terveisin, Mika Lako <<sähköpostiosoite>> Postiosoite: Mika Lako << Osoite poistettu >> -- Huomautus: Tämä sähköposti on lähetetty Tietopyyntö-portaalista. Vastaukset saatetaan julkaista automaattisesti. Jos tietopyyntö koskee suurikokoisia tiedostoja, voit lähettää ne osoitteessa: http://tietopyynto.fi/r/359/up/00991b977051f9d2f815996182d986e403fa5240/
Kind Regards, Mika Lako
  1. 7 years, 11 months agoJuly 25, 2016, 9:29 a.m.: Mika Lako sent a message to Tietosuojavaltuutetun toimisto.
From
helja-tuulia.pihamaa@om.fi – Tietosuojavaltuutetun toimisto
Subject
Tietopyyntönne 25.7.2016
Date
Aug. 8, 2016, 4:09 p.m.
Status
Request resolved
Attachments

Hei, Olette tiedustellut 25.7.2016, onko tietosuojavaltuutettu tarkastanut luottolaitosten käytännesäännöt. Jos on, pyydätte toimittamaan mahdollisen asiakirjan/asiakirjat. Tietosuojavaltuutettu on vuonna 2009 tarkastanut luottolaitosten käytännesäännöt ja niihin vuonna 2012 tehdyt päivitykset. Ohessa pyyntönne mukaisesti asiaa koskevat asiakirjat. Ystävällisin terveisin ------------------------------------------------ Heljä-Tuulia Pihamaa Toimistopäällikkö Tietosuojavaltuutetun toimisto PL 800, 00521 Helsinki, Finland p./tel. 029 56 66790 (+ 358 29 56 66790) <<sähköpostiosoite>>
  1. 7 years, 10 months agoAug. 8, 2016, 4:10 p.m.: Received an email from Tietosuojavaltuutetun toimisto.
  2. 7 years, 10 months agoAug. 11, 2016, 10:08 a.m.: Mika Lako published an attachment on request LUOTTOLAITOSTEN HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYÄ KOSKEVAT KÄYTÄNNESÄÄNNÖT.
  3. 7 years, 10 months agoAug. 11, 2016, 10:08 a.m.: Mika Lako published an attachment on request LUOTTOLAITOSTEN HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYÄ KOSKEVAT KÄYTÄNNESÄÄNNÖT.
  4. 7 years, 10 months agoAug. 11, 2016, 10:09 a.m.: Mika Lako set status to 'Tietopyyntö onnistui'.