Listaus määriteltyjen henkilöiden edustuksista eri ministeriöiden työryhmissä

Request to:
Työneuvosto
Law used:
Julkisuuslaki
Status of this request:
Request asleep
Summary of Request
Pyydän listausta siitä, mitä osallistumisia ja nimittämisiä sekä millä kausilla alla listatuilla henkilöillä on eri ministeriöiden asettamissa työryhmissä, hankkeissa tai muissa vastaavissa. Juha Beurling-Pomoell, os. Beurling (aikaväli 2007–nykyhetki) Paula Pessi (aikaväli 2003–nykyhetki) Martti Luukko (ensimmäinen vuosi ei tiedossa, kuitenkin aiemmin kuin ylläolevat) Esim. Liikennekaaren seurantaryhmä, Liikenne- ja viestintäministeriö, 15.1.2016–31.12.2018, Juha Beurling, henkilökohtainen varajäsen Suuri kiitos työstänne jo etukäteen!

Messages in this request

From
<< Name Not Public >>
Subject
Listaus määriteltyjen henkilöiden edustuksista eri ministeriöiden työryhmissä [#978]
Date
June 18, 2020, 3:43 p.m.
To
Työneuvosto
Status
Awaiting response

Hyvä vastaanottaja, Tämä on julkisuuslakiin (http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990621) perustuva tietopyyntö. Sähköposti on lähetetty http://tietopyynto.fi-sivustolta. Tähän sähköpostiin vastaamalla lähetät vastauksen tietopyyntöön.
Pyydän listausta siitä, mitä osallistumisia ja nimittämisiä sekä millä kausilla alla listatuilla henkilöillä on eri ministeriöiden asettamissa työryhmissä, hankkeissa tai muissa vastaavissa. Juha Beurling-Pomoell, os. Beurling (aikaväli 2007–nykyhetki) Paula Pessi (aikaväli 2003–nykyhetki) Martti Luukko (ensimmäinen vuosi ei tiedossa, kuitenkin aiemmin kuin ylläolevat) Esim. Liikennekaaren seurantaryhmä, Liikenne- ja viestintäministeriö, 15.1.2016–31.12.2018, Juha Beurling, henkilökohtainen varajäsen Suuri kiitos työstänne jo etukäteen!
Pyydän toimittamaan aineiston jäljennöksen viivytyksettä sähköisessä muodossa liitetiedostona vastauksena tähän viestiin. Tietoaineistot avoimena rakenteellisena datana, eli .xls-, .csv-, .sql-, tai muussa rakenteellisessa muodossa. Dokumentit pyydän uudelleenkäytettävässä muodossa, kuten .doc, odf-, .ppt tai pdf/a-muodossa. Olisi toivottavaa että aineisto olisi julkisuuslain 20 § mukaan vastedes saatavilla organisaationne web-sivulla. Pyydän toimittamaan tiedot julkl 16 § mukaisesti pyydetyllä tavalla pyydetyssä muodossa tai perustelemaan sähköpostitse viivytyksettä mikäli on syy toimittaa toisella tavalla. Huomioittehan että myös käsitelyyn liittyvien virkamiesten nimet on julkisia, "Virkamiehen on esiinnyttävä omalla nimellään." (EOA 686/4/09) Huomioittehan että julkl. 34§ mukaan asiakirjan antamisesta ei peritä maksua, kun julkinen sähköisesti talletettu asiakirja lähetetään tiedon pyytäjälle sähköpostitse. Pyydän toimittamaan tiedot viivytyksettä julkl. 14.4§ mukaisesti, enintään 2 viikon määräajan kuluessa, tai perustelemaan ensi tilassa mikäli tietojen toimittamiseen tarvitaan pidempi kuukauden toimitusaika. Mikäli pyyntöä ei voida täyttää, pyydän 14.4§ mukaisessa 2 viikon määräajan kuluessa valituskelpoisen päätöksen. Pyydän viivytyksettä kuittaamaan viestin vastaanotetuksi ja kertomaan asian diaarinumeron. Ystävällisin terveisin, << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> <<sähköpostiosoite>> Postiosoite: << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> << Osoite poistettu >> -- Huomautus: Tämä sähköposti on lähetetty Tietopyyntö-portaalista. Vastaukset saatetaan julkaista automaattisesti.
Kind Regards, << Name Not Public >>
  1. 2 years, 7 months agoJune 18, 2020, 3:43 p.m.: << Name Not Public >> made the request 'Listaus määriteltyjen henkilöiden edustuksista eri ministeriöiden työryhmissä' public.
  2. 2 years, 7 months agoJune 18, 2020, 3:44 p.m.: << Name Not Public >> sent a message to Työneuvosto.
  3. 2 years, 7 months agoJuly 3, 2020, 3 a.m.: This request became overdue
From
<< Name Not Public >>
Subject
Re: Listaus määriteltyjen henkilöiden edustuksista eri ministeriöiden työryhmissä [#978]
Date
July 3, 2020, 12:59 p.m.
To
Työneuvosto

Hyvä vastaanottaja, Tietopyyntööni "Listaus määriteltyjen henkilöiden edustuksista eri ministeriöiden työryhmissä" (18.6.2020, #978) ei vastattu lain määrittelemässä ajassa ja se on nyt 1 päivä myöhässä. Tietopyyntöön ovat tähän mennessä vastanneet Liikenne- ja viestintäministeriö, Maa- ja metsätalousministeriö sekä Oikeusministeriö. Pyydän vastausta myös puuttuvien tahojen osalta (mm. työ- ja elinkeinoministeriö, sosiaali- ja terveysministeriö, ympäristöministeriö ja ulkoministeriö). Olkaa hyvä ja kertokaa tietopyyntöni tilasta välittömästi, tai toimittakaa asiasta valituskelpoinen päätös. Ystävällisin terveisin, << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> Pyynnön numero: 978 Vastaus: <<sähköpostiosoite>> Postiosoite: << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> << Osoite poistettu >>
  1. 2 years, 7 months agoJuly 3, 2020, 1 p.m.: << Name Not Public >> sent a message to Työneuvosto.