Liikenteen huume/lääkejuopumustutkimusten määrä

Request to:
Keskusrikospoliisi
Law used:
Julkisuuslaki
Status of this request:
Request partially successful
Summary of Request
Keskusrikospoliisi on julkaissut 15.4.2020 vuoden 2019 liikennejuopumustilastot. https://www.poliisi.fi/keskusrikospol... Tilastojulkaisun sivulla kaksi on taulukko Alkoholi, huumaus/lääkeaine- sekä sekakäyttötutkimukset (kpl), jonka mukaan vuonna 2019 huumetutkimuksia oli 9236. Tilastojulkaisun sivulla seitsemän on taulukko Positiivisten huumaus- ja lääkeainetapausten jakaantuminen yksiköittäin (kpl) ja siitä kun laskee eri yksiköiden luvut yhteen niin summaksi tulee 9236 eli myös sivulla kaksi olevassa taulukossa olevat lukumäärät ovat positiivisten tulosten lukumäärät eikä kaikkien tutkimusten lukumäärät. Pyytäisimme vuosilta 2010-2019 tilastot kaikkien (eli myös negatiiviseen tulokseen päätyneiden) liikenteen huume/lääkejuopumustutkimusten lukumääristä.

Messages in this request

From
Humaania Päihdepolitiikkaa (Humaania päihdepolitiikkaa ry)
Subject
Liikenteen huume/lääkejuopumustutkimusten määrä [#965]
Date
May 11, 2020, 10:37 a.m.
To
Keskusrikospoliisi
Status
Awaiting response

Hyvä vastaanottaja, Tämä on julkisuuslakiin (http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990621) perustuva tietopyyntö. Sähköposti on lähetetty http://tietopyynto.fi-sivustolta. Tähän sähköpostiin vastaamalla lähetät vastauksen tietopyyntöön.
Keskusrikospoliisi on julkaissut 15.4.2020 vuoden 2019 liikennejuopumustilastot. https://www.poliisi.fi/keskusrikospol... Tilastojulkaisun sivulla kaksi on taulukko Alkoholi, huumaus/lääkeaine- sekä sekakäyttötutkimukset (kpl), jonka mukaan vuonna 2019 huumetutkimuksia oli 9236. Tilastojulkaisun sivulla seitsemän on taulukko Positiivisten huumaus- ja lääkeainetapausten jakaantuminen yksiköittäin (kpl) ja siitä kun laskee eri yksiköiden luvut yhteen niin summaksi tulee 9236 eli myös sivulla kaksi olevassa taulukossa olevat lukumäärät ovat positiivisten tulosten lukumäärät eikä kaikkien tutkimusten lukumäärät. Pyytäisimme vuosilta 2010-2019 tilastot kaikkien (eli myös negatiiviseen tulokseen päätyneiden) liikenteen huume/lääkejuopumustutkimusten lukumääristä.
Pyydän toimittamaan aineiston jäljennöksen viivytyksettä sähköisessä muodossa liitetiedostona vastauksena tähän viestiin. Tietoaineistot avoimena rakenteellisena datana, eli .xls-, .csv-, .sql-, tai muussa rakenteellisessa muodossa. Dokumentit pyydän uudelleenkäytettävässä muodossa, kuten .doc, odf-, .ppt tai pdf/a-muodossa. Olisi toivottavaa että aineisto olisi julkisuuslain 20 § mukaan vastedes saatavilla organisaationne web-sivulla. Pyydän toimittamaan tiedot julkl 16 § mukaisesti pyydetyllä tavalla pyydetyssä muodossa tai perustelemaan sähköpostitse viivytyksettä mikäli on syy toimittaa toisella tavalla. Huomioittehan että myös käsitelyyn liittyvien virkamiesten nimet on julkisia, "Virkamiehen on esiinnyttävä omalla nimellään." (EOA 686/4/09) Huomioittehan että julkl. 34§ mukaan asiakirjan antamisesta ei peritä maksua, kun julkinen sähköisesti talletettu asiakirja lähetetään tiedon pyytäjälle sähköpostitse. Pyydän toimittamaan tiedot viivytyksettä julkl. 14.4§ mukaisesti, enintään 2 viikon määräajan kuluessa, tai perustelemaan ensi tilassa mikäli tietojen toimittamiseen tarvitaan pidempi kuukauden toimitusaika. Mikäli pyyntöä ei voida täyttää, pyydän 14.4§ mukaisessa 2 viikon määräajan kuluessa valituskelpoisen päätöksen. Pyydän viivytyksettä kuittaamaan viestin vastaanotetuksi ja kertomaan asian diaarinumeron. Ystävällisin terveisin, Humaania Päihdepolitiikkaa Humaania päihdepolitiikkaa ry <<sähköpostiosoite>> Postiosoite: Humaania Päihdepolitiikkaa Humaania päihdepolitiikkaa ry << Osoite poistettu >> -- Huomautus: Tämä sähköposti on lähetetty Tietopyyntö-portaalista. Vastaukset saatetaan julkaista automaattisesti.
Kind Regards, Humaania Päihdepolitiikkaa (Humaania päihdepolitiikkaa ry)
 1. 4 years, 1 month agoMay 11, 2020, 10:38 a.m.: Humaania Päihdepolitiikkaa (Humaania päihdepolitiikkaa ry) sent a message to Keskusrikospoliisi.
 2. 4 years agoMay 26, 2020, 3 a.m.: This request became overdue
From
Humaania Päihdepolitiikkaa (Humaania päihdepolitiikkaa ry)
Subject
Re: Liikenteen huume/lääkejuopumustutkimusten määrä [#965]
Date
May 27, 2020, 8:14 p.m.
To
Keskusrikospoliisi

Hyvä vastaanottaja, Tietopyyntööni "Liikenteen huume/lääkejuopumustutkimusten määrä" (11.5.2020, #965) ei vastattu lain määrittelemässä ajassa ja se on myöhässä. Olkaa hyvä ja kertokaa tietopyyntöni tilasta välittömästi, tai toimittakaa asiasta valituskelpoinen päätös. Jos olette jo vastanneet niin voitteko lähettää kopion vastauksesta sähköpostilla osoitteeseen <<sähköpostiosoite>> Ystävällisin terveisin, Humaania Päihdepolitiikkaa Pyynnön numero: 965 Vastaus: <<sähköpostiosoite>> Postiosoite: Humaania Päihdepolitiikkaa Humaania päihdepolitiikkaa ry << Osoite poistettu >>
 1. 4 years agoMay 27, 2020, 8:14 p.m.: Humaania Päihdepolitiikkaa (Humaania päihdepolitiikkaa ry) sent a message to Keskusrikospoliisi.
From
Humaania Päihdepolitiikkaa (Humaania päihdepolitiikkaa ry)
Subject
Re: Re: Liikenteen huume/lääkejuopumustutkimusten määrä [#965]
Date
Nov. 22, 2020, 9:10 p.m.
To
Keskusrikospoliisi

Hyvä vastaanottaja, Tietopyyntööni "Liikenteen huume/lääkejuopumustutkimusten määrä" (11.5.2020, #965) ei vastattu lain määrittelemässä ajassa ja se on nyt 182 päivää myöhässä. Toivomme pikaista vastausta. Jos tietopyyntöömme ei vastata, joudumme tekemään asiasta kantelun laillisuusvalvojalle tai rikosilmoituksen poliisille. Jos olette jo vastanneet tähän tietopyyntöön, voitteko lähettää vastauksesta kopion osoitteeseen <<sähköpostiosoite>> Ystävällisin terveisin, Humaania päihdepolitiikkaa ry Pyynnön numero: 965 Vastaus: <<sähköpostiosoite>> Postiosoite: Humaania Päihdepolitiikkaa Humaania päihdepolitiikkaa ry << Osoite poistettu >>
From
POL_VP_KRP_kirjaamo <kirjaamo.keskusrikospoliisi@poliisi.fi> – Keskusrikospoliisi
Subject
Keskusrikospoliisin kirjaamo on vastaanottanut viestinne
Date
Nov. 22, 2020, 9:10 p.m.
Status
Awaiting response

Keskusrikospoliisin kirjaamo on vastaanottanut viestinne. Registraturen vid Centralkriminalpolisen har mottagit ert meddelande. Your message has been delivered to the National Bureau of Investigation. Keskusrikospoliisi PL 285 01301 VANTAA Puhelin 0295 486 510 Faksi 0295 411 192 Sähköposti: <<sähköpostiosoite>> ja sähköpostiosoite> > https://www.poliisi.fi/keskusrikospol... Centralkriminalpolisen PB 285 01301 VANDA Telefon 0295 486 510 Telefax 0295 411 192 E-post: <<sähköpostiosoite>> ja sähköpostiosoite> > https://www.poliisi.fi/sv/centralkrim... National Bureau of Investigation P.O. Box 285 FI-01301 VANTAA FINLAND Tel. +358 295 486 510 Fax +358 295 411 192 E-mail: <<sähköpostiosoite>> ja sähköpostiosoite> > https://www.poliisi.fi/en/national bureau of investigation Tämä viesti on osoitettu ainoastaan sen tarkoitetulle vastaanottajalle ja se saattaa sisältää salassa pidettävää tietoa. Jos et ole viestissä tarkoitettu vastaanottaja, tuhoa viesti ja ilmoita asiasta välittömästi viestin lähettäjälle. Viestin sisällön, välitystiedon ja viestin olemassaolon hyväksikäyttäminen ja ilmaiseminen on kielletty laissa (laki sähköisen viestinnän palveluista 136 § 4. mom). Detta meddelande är avsett endast för den nämnda mottagaren och kan innehålla sekretessbelagd information. Ifall du inte är den avsedda mottagaren, vänligen förstör meddelandet och informera avsändaren omedelbart. Det är i lag (136 § 4 mom. i lag om tjänster inom elektronisk kommunikation) förbjudet att utnyttja eller röja meddelandets innehåll och förmedlingsuppgifter eller uppgifterna om meddelandets existens. This e-mail message is intended only for the person(s) named in the message header and may contain privileged information. If you are not the intended recipient of this message, please delete the message and notify the sender immediately. It is forbidden by law (Information Society Code, Section 136 4 Subsection) to disclose the content or traffic data of the message or the knowledge of its existence, or to make use of them.
 1. 3 years, 7 months agoNov. 22, 2020, 9:11 p.m.: Humaania Päihdepolitiikkaa (Humaania päihdepolitiikkaa ry) sent a message to Keskusrikospoliisi.
 2. 3 years, 7 months agoNov. 22, 2020, 9:12 p.m.: Received an email from Keskusrikospoliisi.
From
POL_VP_KRP_kirjaamo <kirjaamo.keskusrikospoliisi@poliisi.fi> – Keskusrikospoliisi
Subject
VS: Re: Liikenteen huume/lääkejuopumustutkimusten määrä [#965]
Date
Nov. 23, 2020, 10:21 a.m.
Status
Awaiting response

Humaania päihdepolitiikkaa ry, mainitsette tietopyynnössänne, ettei siihen (11.5.2020) ole vastattu lain määrittelemässä ajassa. Emme kuitenkaan löytäneet tällaista tietopyyntöä virkasähköpostimme saapuneista viesteistä. Oletteko saanut siitä aikanaan vastaanottokuittauksemme? Voitteko joka tapauksessa lähettää sen uudelleen kokonaisuudessaan (ellei sisältö ole sama, kuin tässä viestissä) tähän samaan virkasähköpostiosoitteeseen? Keskusrikospoliisin kirjaamo ------------------------------------
 1. 3 years, 7 months agoNov. 23, 2020, 10:22 a.m.: Received an email from Keskusrikospoliisi.
From
Humaania Päihdepolitiikkaa (Humaania päihdepolitiikkaa ry)
Subject
Re: VS: Re: Liikenteen huume/lääkejuopumustutkimusten määrä [#965]
Date
Nov. 24, 2020, 8 p.m.
To
Keskusrikospoliisi

Hyvä vastaanottaja, Emme pysty enää varmistamaan olemmeko tuolloin aiempana ajankohtana saaneet vastaanottokuittauksen. On mahdollista, että käyttämässämme tietopyyntöpalvelussa on ollut tekninen häiröä kahdella ensimmäisellä kerralla, kun olemme asiasta tiedustelleet. Tässä kuitenkin kysymyksemme: Keskusrikospoliisi on julkaissut 15.4.2020 vuoden 2019 liikennejuopumustilastot. https://www.poliisi.fi/keskusrikospol... Tilastojulkaisun sivulla kaksi on taulukko Alkoholi, huumaus/lääkeaine- sekä sekakäyttötutkimukset (kpl), jonka mukaan vuonna 2019 huumetutkimuksia oli 9236. Tilastojulkaisun sivulla seitsemän on taulukko Positiivisten huumaus- ja lääkeainetapausten jakaantuminen yksiköittäin (kpl) ja siitä kun laskee eri yksiköiden luvut yhteen niin summaksi tulee 9236 eli myös sivulla kaksi olevassa taulukossa olevat lukumäärät ovat positiivisten tulosten lukumäärät eikä kaikkien tutkimusten lukumäärät. Pyytäisimme vuosilta 2010-2019 tilastot kaikkien (eli myös negatiiviseen tulokseen päätyneiden) liikenteen huume/lääkejuopumustutkimusten lukumääristä. Ystävällisin terveisin Humaania Päihdepolitiikkaa Pyynnön numero: 965 Vastaus: <<sähköpostiosoite>> Postiosoite: Humaania Päihdepolitiikkaa Humaania päihdepolitiikkaa ry << Osoite poistettu >>
From
POL_VP_KRP_kirjaamo <kirjaamo.keskusrikospoliisi@poliisi.fi> – Keskusrikospoliisi
Subject
Keskusrikospoliisin kirjaamo on vastaanottanut viestinne
Date
Nov. 24, 2020, 8 p.m.
Status
Request resolved

Keskusrikospoliisin kirjaamo on vastaanottanut viestinne. Registraturen vid Centralkriminalpolisen har mottagit ert meddelande. Your message has been delivered to the National Bureau of Investigation. Keskusrikospoliisi PL 285 01301 VANTAA Puhelin 0295 486 510 Faksi 0295 411 192 Sähköposti: <<sähköpostiosoite>> ja sähköpostiosoite> > https://www.poliisi.fi/keskusrikospol... Centralkriminalpolisen PB 285 01301 VANDA Telefon 0295 486 510 Telefax 0295 411 192 E-post: <<sähköpostiosoite>> ja sähköpostiosoite> > https://www.poliisi.fi/sv/centralkrim... National Bureau of Investigation P.O. Box 285 FI-01301 VANTAA FINLAND Tel. +358 295 486 510 Fax +358 295 411 192 E-mail: <<sähköpostiosoite>> ja sähköpostiosoite> > https://www.poliisi.fi/en/national bureau of investigation Tämä viesti on osoitettu ainoastaan sen tarkoitetulle vastaanottajalle ja se saattaa sisältää salassa pidettävää tietoa. Jos et ole viestissä tarkoitettu vastaanottaja, tuhoa viesti ja ilmoita asiasta välittömästi viestin lähettäjälle. Viestin sisällön, välitystiedon ja viestin olemassaolon hyväksikäyttäminen ja ilmaiseminen on kielletty laissa (laki sähköisen viestinnän palveluista 136 § 4. mom). Detta meddelande är avsett endast för den nämnda mottagaren och kan innehålla sekretessbelagd information. Ifall du inte är den avsedda mottagaren, vänligen förstör meddelandet och informera avsändaren omedelbart. Det är i lag (136 § 4 mom. i lag om tjänster inom elektronisk kommunikation) förbjudet att utnyttja eller röja meddelandets innehåll och förmedlingsuppgifter eller uppgifterna om meddelandets existens. This e-mail message is intended only for the person(s) named in the message header and may contain privileged information. If you are not the intended recipient of this message, please delete the message and notify the sender immediately. It is forbidden by law (Information Society Code, Section 136 4 Subsection) to disclose the content or traffic data of the message or the knowledge of its existence, or to make use of them.
 1. 3 years, 6 months agoNov. 24, 2020, 8 p.m.: Humaania Päihdepolitiikkaa (Humaania päihdepolitiikkaa ry) sent a message to Keskusrikospoliisi.
 2. 3 years, 6 months agoNov. 24, 2020, 8:01 p.m.: Received an email from Keskusrikospoliisi.
From
Majuri Nina POL KRP <nina.majuri@poliisi.fi> – Keskusrikospoliisi
Subject
Tietopyyntö 24.11.2020 Liikenteen huume/lääkejuopumustutkimusten määrä [#965]
Date
Dec. 3, 2020, 2:39 p.m.
Attachments

POL-2020-77340 Humaania päihdepolitiikkaa ry Tietopyyntö 24.11.2020 Hyvä vastaanottaja Liikennejuopumusepäillyistä otetuista huumaus- ja lääkeainetutkimuspyynnöissä positiivisten tulosten osuus on hyvin korkea, ja se on pysynyt ainakin viime vuodet käytännössä muuttumattomana (vaihteluväli on ollut vain prosentin kymmenyksiä). Tuo luku on laskettu ja julkaistu vuosien 2016, 2018 ja 2019 tilastojen yhteydessä. Edellä mainittuina vuosina ns. huumeratista epäillyistä otetuista näytteistä 93 prosentissa todettiin vähintään yksi huumaus- tai lääkeaine. Tämä ei toki tarkoita sitä, että aivan yhtä suuri osuus olisi lopulta saanut rattijuopumustuomion, sillä osassa tapauksissa positiivinen tutkimustulos on voinut liittyä lääkärin määräämän lääkkeen ohjeen mukaiseen käyttöön tai verestä on voinut myös löytyä ainoastaan kannabiksen tai kokaiinin ei-aktiivista aineenvaihduntatuotetta. ystävällisin terveisin KESKUSRIKOSPOLIISI Rikostekninen laboratorio PL 285, 01301 Vantaa Tämä viesti on osoitettu ainoastaan sen tarkoitetulle vastaanottajalle ja se saattaa sisältää salassa pidettävää tietoa. Jos et ole viestissä tarkoitettu vastaanottaja, tuhoa viesti ja ilmoita asiasta välittömästi viestin lähettäjälle. Viestin sisällön, välitystiedon ja viestin olemassaolon hyväksikäyttäminen ja ilmaiseminen on kielletty laissa (laki sähköisen viestinnän palveluista 136 § 4. mom). Detta meddelande är avsett endast för den nämnda mottagaren och kan innehålla sekretessbelagd information. Ifall du inte är den avsedda mottagaren, vänligen förstör meddelandet och informera avsändaren omedelbart. Det är i lag (136 § 4 mom. i lag om tjänster inom elektronisk kommunikation) förbjudet att utnyttja eller röja meddelandets innehåll och förmedlingsuppgifter eller uppgifterna om meddelandets existens. This e-mail message is intended only for the person(s) named in the message header and may contain privileged information. If you are not the intended recipient of this message, please delete the message and notify the sender immediately. It is forbidden by law (Information Society Code, Section 136 4 Subsection) to disclose the content or traffic data of the message or the knowledge of its existence, or to make use of them.
From
Majuri Nina POL KRP <nina.majuri@poliisi.fi> – Keskusrikospoliisi
Subject
Peruuttaminen: Tietopyyntö 24.11.2020 Liikenteen huume/l= E4äkejuopumustutkimusten määrä [#965]
Date
Dec. 3, 2020, 2:40 p.m.

Majuri Nina POL KRP haluaa peruuttaa viestin, "Tietopyyntö 24.11.2020 Liikenteen huume/lääkejuopumustutkimusten määrä [#965]". Tämä viesti on osoitettu ainoastaan sen tarkoitetulle vastaanottajalle ja se saattaa sisältää salassa pidettävää tietoa. Jos et ole viestissä tarkoitettu vastaanottaja, tuhoa viesti ja ilmoita asiasta välittömästi viestin lähettäjälle. Viestin sisällön, välitystiedon ja viestin olemassaolon hyväksikäyttäminen ja ilmaiseminen on kielletty laissa (laki sähköisen viestinnän palveluista 136 § 4. mom). Detta meddelande är avsett endast för den nämnda mottagaren och kan innehålla sekretessbelagd information. Ifall du inte är den avsedda mottagaren, vänligen förstör meddelandet och informera avsändaren omedelbart. Det är i lag (136 § 4 mom. i lag om tjänster inom elektronisk kommunikation) förbjudet att utnyttja eller röja meddelandets innehåll och förmedlingsuppgifter eller uppgifterna om meddelandets existens. This e-mail message is intended only for the person(s) named in the message header and may contain privileged information. If you are not the intended recipient of this message, please delete the message and notify the sender immediately. It is forbidden by law (Information Society Code, Section 136 4 Subsection) to disclose the content or traffic data of the message or the knowledge of its existence, or to make use of them.
From
POL_VP_KRP_RTL_RIKOSTEKNINEN_LABORATORIO <rikostekninen.laboratorio.krp@poliisi.fi> – Keskusrikospoliisi
Subject
Tietopyyntö 24.11.2020 Liikenteen huume/lääkejuopumustutkimusten määrä [#965]
Date
Dec. 3, 2020, 2:40 p.m.
Attachments

POL-2020-77340 Humaania päihdepolitiikkaa ry Tietopyyntö 24.11.2020 Hyvä vastaanottaja Liikennejuopumusepäillyistä otetuista huumaus- ja lääkeainetutkimuspyynnöissä positiivisten tulosten osuus on hyvin korkea, ja se on pysynyt ainakin viime vuodet käytännössä muuttumattomana (vaihteluväli on ollut vain prosentin kymmenyksiä). Tuo luku on laskettu ja julkaistu vuosien 2016, 2018 ja 2019 tilastojen yhteydessä. Edellä mainittuina vuosina ns. huumeratista epäillyistä otetuista näytteistä 93 prosentissa todettiin vähintään yksi huumaus- tai lääkeaine. Tämä ei toki tarkoita sitä, että aivan yhtä suuri osuus olisi lopulta saanut rattijuopumustuomion, sillä osassa tapauksissa positiivinen tutkimustulos on voinut liittyä lääkärin määräämän lääkkeen ohjeen mukaiseen käyttöön tai verestä on voinut myös löytyä ainoastaan kannabiksen tai kokaiinin ei-aktiivista aineenvaihduntatuotetta. ystävällisin terveisin KESKUSRIKOSPOLIISI Rikostekninen laboratorio PL 285, 01301 Vantaa Tämä viesti on osoitettu ainoastaan sen tarkoitetulle vastaanottajalle ja se saattaa sisältää salassa pidettävää tietoa. Jos et ole viestissä tarkoitettu vastaanottaja, tuhoa viesti ja ilmoita asiasta välittömästi viestin lähettäjälle. Viestin sisällön, välitystiedon ja viestin olemassaolon hyväksikäyttäminen ja ilmaiseminen on kielletty laissa (laki sähköisen viestinnän palveluista 136 § 4. mom). Detta meddelande är avsett endast för den nämnda mottagaren och kan innehålla sekretessbelagd information. Ifall du inte är den avsedda mottagaren, vänligen förstör meddelandet och informera avsändaren omedelbart. Det är i lag (136 § 4 mom. i lag om tjänster inom elektronisk kommunikation) förbjudet att utnyttja eller röja meddelandets innehåll och förmedlingsuppgifter eller uppgifterna om meddelandets existens. This e-mail message is intended only for the person(s) named in the message header and may contain privileged information. If you are not the intended recipient of this message, please delete the message and notify the sender immediately. It is forbidden by law (Information Society Code, Section 136 4 Subsection) to disclose the content or traffic data of the message or the knowledge of its existence, or to make use of them.
 1. 3 years, 6 months agoDec. 3, 2020, 2:41 p.m.: Received an email from Keskusrikospoliisi.
 2. 3 years, 6 months agoDec. 3, 2020, 2:41 p.m.: Received an email from Keskusrikospoliisi.
 3. 3 years, 6 months agoDec. 3, 2020, 2:42 p.m.: Received an email from Keskusrikospoliisi.
 4. 3 years, 6 months agoDec. 5, 2020, 11:36 a.m.: Humaania Päihdepolitiikkaa (Humaania päihdepolitiikkaa ry) published an attachment on request Liikenteen huume/lääkejuopumustutkimusten määrä.
 5. 3 years, 6 months agoDec. 5, 2020, 11:36 a.m.: Humaania Päihdepolitiikkaa (Humaania päihdepolitiikkaa ry) published an attachment on request Liikenteen huume/lääkejuopumustutkimusten määrä.
 6. 3 years, 6 months agoDec. 5, 2020, 11:36 a.m.: Humaania Päihdepolitiikkaa (Humaania päihdepolitiikkaa ry) published an attachment on request Liikenteen huume/lääkejuopumustutkimusten määrä.
 7. 3 years, 6 months agoDec. 5, 2020, 11:36 a.m.: Humaania Päihdepolitiikkaa (Humaania päihdepolitiikkaa ry) published an attachment on request Liikenteen huume/lääkejuopumustutkimusten määrä.
 8. 3 years, 6 months agoDec. 5, 2020, 11:36 a.m.: Humaania Päihdepolitiikkaa (Humaania päihdepolitiikkaa ry) published an attachment on request Liikenteen huume/lääkejuopumustutkimusten määrä.
From
Humaania Päihdepolitiikkaa (Humaania päihdepolitiikkaa ry)
Subject
Re: Tietopyyntö 24.11.2020 Liikenteen huume/lääkejuopumustutkimusten määrä [#965]
Date
Dec. 5, 2020, 5:34 p.m.
To
Keskusrikospoliisi

Hyvä vastaanottaja, Kiitos vastauksesta. Voisimmeko samalla saada myös vuosien 2015 ja 2017 liikennejuopumustutkimusten vuositilastot, koska poliisi.fi -sivuston uudistumisen myötä näitä vanhempia raportteja ei ole enää saatavilla. Lämpimin joulunodotusterveisin Humaania Päihdepolitiikkaa Pyynnön numero: 965 Vastaus: <<sähköpostiosoite>> Postiosoite: Humaania Päihdepolitiikkaa Humaania päihdepolitiikkaa ry << Osoite poistettu >>
From
POL_VP_KRP_kirjaamo <kirjaamo.keskusrikospoliisi@poliisi.fi> – Keskusrikospoliisi
Subject
Keskusrikospoliisin kirjaamo on vastaanottanut viestinne
Date
Dec. 5, 2020, 5:34 p.m.

Keskusrikospoliisin kirjaamo on vastaanottanut viestinne. Registraturen vid Centralkriminalpolisen har mottagit ert meddelande. Your message has been delivered to the National Bureau of Investigation. Keskusrikospoliisi PL 285 01301 VANTAA Puhelin 0295 486 510 Faksi 0295 411 192 Sähköposti: <<sähköpostiosoite>> ja sähköpostiosoite> > https://www.poliisi.fi/keskusrikospol... Centralkriminalpolisen PB 285 01301 VANDA Telefon 0295 486 510 Telefax 0295 411 192 E-post: <<sähköpostiosoite>> ja sähköpostiosoite> > https://www.poliisi.fi/sv/centralkrim... National Bureau of Investigation P.O. Box 285 FI-01301 VANTAA FINLAND Tel. +358 295 486 510 Fax +358 295 411 192 E-mail: <<sähköpostiosoite>> ja sähköpostiosoite> > https://www.poliisi.fi/en/national bureau of investigation Tämä viesti on osoitettu ainoastaan sen tarkoitetulle vastaanottajalle ja se saattaa sisältää salassa pidettävää tietoa. Jos et ole viestissä tarkoitettu vastaanottaja, tuhoa viesti ja ilmoita asiasta välittömästi viestin lähettäjälle. Viestin sisällön, välitystiedon ja viestin olemassaolon hyväksikäyttäminen ja ilmaiseminen on kielletty laissa (laki sähköisen viestinnän palveluista 136 § 4. mom). Detta meddelande är avsett endast för den nämnda mottagaren och kan innehålla sekretessbelagd information. Ifall du inte är den avsedda mottagaren, vänligen förstör meddelandet och informera avsändaren omedelbart. Det är i lag (136 § 4 mom. i lag om tjänster inom elektronisk kommunikation) förbjudet att utnyttja eller röja meddelandets innehåll och förmedlingsuppgifter eller uppgifterna om meddelandets existens. This e-mail message is intended only for the person(s) named in the message header and may contain privileged information. If you are not the intended recipient of this message, please delete the message and notify the sender immediately. It is forbidden by law (Information Society Code, Section 136 4 Subsection) to disclose the content or traffic data of the message or the knowledge of its existence, or to make use of them.
 1. 3 years, 6 months agoDec. 5, 2020, 5:34 p.m.: Humaania Päihdepolitiikkaa (Humaania päihdepolitiikkaa ry) sent a message to Keskusrikospoliisi.
 2. 3 years, 6 months agoDec. 5, 2020, 5:35 p.m.: Received an email from Keskusrikospoliisi.
 3. 3 years, 6 months agoDec. 15, 2020, 7:23 p.m.: Humaania Päihdepolitiikkaa (Humaania päihdepolitiikkaa ry) made the request 'Liikenteen huume/lääkejuopumustutkimusten määrä' public.
From
POL_VP_KRP_RTL_RIKOSTEKNINEN_LABORATORIO <rikostekninen.laboratorio.krp@poliisi.fi> – Keskusrikospoliisi
Subject
Lisätietopyyntönne 5.12.2020 (POL-2020-77340)
Date
April 7, 2021, 3:30 p.m.
Attachments

Tietopyyntö 24.11.2020 Liikenteen huume/lääkejuopumustutkimusten määrä [#965] Lisätietopyyntö 5.12.2020 POL-2020-77340 Humaania päihdepolitiikkaa ry Pahoittelemme, että vastaus tietopyyntönne on viivästynyt. Liitteenä vuoden 2015 vuositilasto sekä vuoden 2017 tiedote + tilastoliite. Alla linkki myös 29.3.2021 julkaistuihin tilastoihimme. Liikennejuopumustilastot 2020: Alkoholi- ja huumausaineliikennejuopumuksia ensi kertaa yhtä paljon - Poliisi<https://poliisi.fi/-/liikennejuopumustilastot-2020-alkoholi-ja-huumausaineliikennejuopumuksia-ensi-kertaa-yhta-paljon> ystävällisin terveisin KESKUSRIKOSPOLIISI Rikostekninen laboratorio PL 285, 01301 Vantaa Tämä viesti on osoitettu ainoastaan sen tarkoitetulle vastaanottajalle ja se saattaa sisältää salassa pidettävää tietoa. Jos et ole viestissä tarkoitettu vastaanottaja, tuhoa viesti ja ilmoita asiasta välittömästi viestin lähettäjälle. Viestin sisällön, välitystiedon ja viestin olemassaolon hyväksikäyttäminen ja ilmaiseminen on kielletty laissa (laki sähköisen viestinnän palveluista 136 § 4. mom). Detta meddelande är avsett endast för den nämnda mottagaren och kan innehålla sekretessbelagd information. Ifall du inte är den avsedda mottagaren, vänligen förstör meddelandet och informera avsändaren omedelbart. Det är i lag (136 § 4 mom. i lag om tjänster inom elektronisk kommunikation) förbjudet att utnyttja eller röja meddelandets innehåll och förmedlingsuppgifter eller uppgifterna om meddelandets existens. This e-mail message is intended only for the person(s) named in the message header and may contain privileged information. If you are not the intended recipient of this message, please delete the message and notify the sender immediately. It is forbidden by law (Information Society Code, Section 136 4 Subsection) to disclose the content or traffic data of the message or the knowledge of its existence, or to make use of them.
 1. 3 years, 2 months agoApril 7, 2021, 3:31 p.m.: Received an email from Keskusrikospoliisi.
 2. 3 years, 2 months agoApril 10, 2021, 11:10 p.m.: Humaania Päihdepolitiikkaa (Humaania päihdepolitiikkaa ry) published an attachment on request Liikenteen huume/lääkejuopumustutkimusten määrä.
 3. 3 years, 2 months agoApril 10, 2021, 11:10 p.m.: Humaania Päihdepolitiikkaa (Humaania päihdepolitiikkaa ry) published an attachment on request Liikenteen huume/lääkejuopumustutkimusten määrä.
 4. 3 years, 2 months agoApril 10, 2021, 11:10 p.m.: Humaania Päihdepolitiikkaa (Humaania päihdepolitiikkaa ry) published an attachment on request Liikenteen huume/lääkejuopumustutkimusten määrä.
 5. 3 years, 2 months agoApril 10, 2021, 11:11 p.m.: Humaania Päihdepolitiikkaa (Humaania päihdepolitiikkaa ry) set status to 'Tietopyyntö onnistui osittain'.