Kuolemantapaukset puolustusvoimissa

Request to:
Puolustusvoimat
Law used:
Julkisuuslaki
Status of this request:
Request partially successful
Summary of Request
Olkaa hyvä ja toimittakaa kaikki julkiset asiakirjat koskien puolustusvoimissa tapahtuneita kuolemantapauksia vuosina 1946-2020. Puolustusvoimissa tapahtuneilla kuolemantapauksilla tarkoitetaan tapauksia jotka koskevat asevelvollisuuden suorituksen aikana mistä tahansa syystä kuolleita varusmiehiä tai miehistön jäseniä taikka upseeristoa tai muita palkkasotilaita jotka ovat kuolleet työajalla puolustusvoimissa palvellessaan. Lisäksi tarkoitetaan tapauksia jotka koskevat siviilihenkilöitä jotka ovat kuolleet joko miehistön jäsenten tai upseerien palveluksen aikana tekemien tai tekemättä jättämien toimien suorana tai välillisenä seurauksena.

Messages in this request

From
<< Name Not Public >>
Subject
Kuolemantapaukset puolustusvoimissa [#967]
Date
May 18, 2020, 5:09 p.m.
To
Puolustusvoimat
Status
Awaiting response

Hyvä vastaanottaja, Tämä on julkisuuslakiin (http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990621) perustuva tietopyyntö. Sähköposti on lähetetty http://tietopyynto.fi-sivustolta. Tähän sähköpostiin vastaamalla lähetät vastauksen tietopyyntöön.
Olkaa hyvä ja toimittakaa kaikki julkiset asiakirjat koskien puolustusvoimissa tapahtuneita kuolemantapauksia vuosina 1946-2020. Puolustusvoimissa tapahtuneilla kuolemantapauksilla tarkoitetaan tapauksia jotka koskevat asevelvollisuuden suorituksen aikana mistä tahansa syystä kuolleita varusmiehiä tai miehistön jäseniä taikka upseeristoa tai muita palkkasotilaita jotka ovat kuolleet työajalla puolustusvoimissa palvellessaan. Lisäksi tarkoitetaan tapauksia jotka koskevat siviilihenkilöitä jotka ovat kuolleet joko miehistön jäsenten tai upseerien palveluksen aikana tekemien tai tekemättä jättämien toimien suorana tai välillisenä seurauksena.
Pyydän toimittamaan aineiston jäljennöksen viivytyksettä sähköisessä muodossa liitetiedostona vastauksena tähän viestiin. Tietoaineistot avoimena rakenteellisena datana, eli .xls-, .csv-, .sql-, tai muussa rakenteellisessa muodossa. Dokumentit pyydän uudelleenkäytettävässä muodossa, kuten .doc, odf-, .ppt tai pdf/a-muodossa. Olisi toivottavaa että aineisto olisi julkisuuslain 20 § mukaan vastedes saatavilla organisaationne web-sivulla. Pyydän toimittamaan tiedot julkl 16 § mukaisesti pyydetyllä tavalla pyydetyssä muodossa tai perustelemaan sähköpostitse viivytyksettä mikäli on syy toimittaa toisella tavalla. Huomioittehan että myös käsitelyyn liittyvien virkamiesten nimet on julkisia, "Virkamiehen on esiinnyttävä omalla nimellään." (EOA 686/4/09) Huomioittehan että julkl. 34§ mukaan asiakirjan antamisesta ei peritä maksua, kun julkinen sähköisesti talletettu asiakirja lähetetään tiedon pyytäjälle sähköpostitse. Pyydän toimittamaan tiedot viivytyksettä julkl. 14.4§ mukaisesti, enintään 2 viikon määräajan kuluessa, tai perustelemaan ensi tilassa mikäli tietojen toimittamiseen tarvitaan pidempi kuukauden toimitusaika. Mikäli pyyntöä ei voida täyttää, pyydän 14.4§ mukaisessa 2 viikon määräajan kuluessa valituskelpoisen päätöksen. Pyydän viivytyksettä kuittaamaan viestin vastaanotetuksi ja kertomaan asian diaarinumeron. Ystävällisin terveisin, << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> <<sähköpostiosoite>> Postiosoite: << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> << Osoite poistettu >> << Osoite poistettu >> << Osoite poistettu >> -- Huomautus: Tämä sähköposti on lähetetty Tietopyyntö-portaalista. Vastaukset saatetaan julkaista automaattisesti.
Kind Regards, << Name Not Public >>
 1. 1 year agoMay 18, 2020, 5:09 p.m.: << Name Not Public >> sent a message to Puolustusvoimat.
From
PV_VP_PE_kirjaamo <kirjaamo.pe@mil.fi> – Puolustusvoimat
Subject
VS: Kuolemantapaukset puolustusvoimissa [#967]
Date
May 19, 2020, 11:49 a.m.
Status
Awaiting response

Pääesikunnan kirjaamo on vastaanottanut viestinne. Huvudstaben registratorskontor har mottagit ert meddelande. Your message has been delivered to the Defence Command Finland. Pääesikunta (PE) PL 919 (Fabianinkatu 2) 00131 Helsinki p. 0299 800 (vaihde) email: <<sähköpostiosoite>>
 1. 12 months agoMay 19, 2020, 11:50 a.m.: Received an email from Puolustusvoimat.
From
Laitinen Kari PV PE <kari.laitinen@mil.fi> – Puolustusvoimat
Subject
Tietopyyntönne käsittelyajasta
Date
May 20, 2020, 11:23 a.m.
Status
Request resolved

Arvoisa vastaanottaja Viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain (621/1999) 14 §:n 4 momentin perusteella ilmoitan Teille, että tietopyyntönne käsittelyaikaan sovelletaan mainitun lainkohdan perusteella kuukauden käsittelyaikaa. Pyyntönne on laaja, ja suurelta osin kohdistuu ainoastaan ajallisesti yksilöityyn asiakirja-ainekseen. Ilmoitan teille jo tässä vaiheessa, että Puolustusvoimilla ei ole hallussaan asiakirjoja vuodesta 1946 alkaen. Tällaiset asiakirjat, mikäli niitä on edes ollut on Puolustusvoimien tiedonohjaussuunnitelman perusteella siirretty arkistoitavaksi Kansallisarkistoon. Tietopyyntönne ratkaistaan siis Puolustusvoimien hallussa olevia asiakirjoja koskien ja muilta historiallisilta osilta Teidän tulee kääntyä Kansallisarkiston puoleen Puolustusvoimat ei myöskään arkistoi ja järjestele asiakirjojaan sellaisin perustein, joista kävisi ilmi kuolleet joko miehistön jäsenten tai upseerien palveluksen aikana tekemien tai tekemättä jättämien toimien suorana tai välillisenä seurauksena. Tällaisten syy-yhteyksien arvioinnista ja niistä annettavista ratkaisuista vastaa viimekädessä tuomioistuin ja tällaiset tiedot ovat saatavilla tuomioistuinten asiakirjoista. Tässä vaiheessa olen käsitellyt asiaanne hallintolain (434/2003) 8 §:n tarkoittamana neuvonta-asiana. Ystävällisesti Kari J Laitinen Tietosuojajohtaja Pääesikunta Henkilöstöosasto __________________________________________________________________________
 1. 12 months agoMay 20, 2020, 11:24 a.m.: Received an email from Puolustusvoimat.
From
Laitinen Kari PV PE <kari.laitinen@mil.fi> – Puolustusvoimat
Subject
Pyytämänne asiakirjat osa 1
Date
May 29, 2020, 5:14 p.m.
Status
Request resolved
Attachments

Arvoisa vastaanottaja Oheisena toimitan teille tietopyyntönne johdosta julkiset asiakirjat ja asiaanne koskevan valituskelpoisen päätöksen valitusosoituksineen. Ystävällisesti Kari J Laitinen Tietosuojajohtaja Pääesikunta Henkilöstöosasto __________________________________________________________________________
 1. 11 months, 3 weeks agoMay 29, 2020, 5:15 p.m.: Received an email from Puolustusvoimat.
From
Laitinen Kari PV PE <kari.laitinen@mil.fi> – Puolustusvoimat
Subject
VS: Pyytämänne asiakirjat osa 2
Date
May 29, 2020, 5:15 p.m.
Attachments

Kari J Laitinen Tietosuojajohtaja Pääesikunta Henkilöstöosasto __________________________________________________________________________ Lähettäjä: Laitinen Kari PV PE Lähetetty: perjantai, 29. toukokuuta, 2020 17:14 Vastaanottaja: <<sähköpostiosoite>> <<nimi ja sähköpostiosoite>> Aihe: Pyytämänne asiakirjat osa 1 Arvoisa vastaanottaja Oheisena toimitan teille tietopyyntönne johdosta julkiset asiakirjat ja asiaanne koskevan valituskelpoisen päätöksen valitusosoituksineen. Ystävällisesti Kari J Laitinen Tietosuojajohtaja Pääesikunta Henkilöstöosasto __________________________________________________________________________
 1. 11 months, 3 weeks agoMay 29, 2020, 5:16 p.m.: Received an email from Puolustusvoimat.
From
Laitinen Kari PV PE <kari.laitinen@mil.fi> – Puolustusvoimat
Subject
VS: Pyytämänne asiakirjat osa 3
Date
May 29, 2020, 5:16 p.m.
Attachments

Kari J Laitinen Tietosuojajohtaja Pääesikunta Henkilöstöosasto __________________________________________________________________________ Lähettäjä: Laitinen Kari PV PE Lähetetty: perjantai, 29. toukokuuta, 2020 17:15 Vastaanottaja: <<sähköpostiosoite>> <<nimi ja sähköpostiosoite> > Aihe: VS: Pyytämänne asiakirjat osa 2 Kari J Laitinen Tietosuojajohtaja Pääesikunta Henkilöstöosasto __________________________________________________________________________ Lähettäjä: Laitinen Kari PV PE Lähetetty: perjantai, 29. toukokuuta, 2020 17:14 Vastaanottaja: <<sähköpostiosoite>> <<nimi ja sähköpostiosoite>> Aihe: Pyytämänne asiakirjat osa 1 Arvoisa vastaanottaja Oheisena toimitan teille tietopyyntönne johdosta julkiset asiakirjat ja asiaanne koskevan valituskelpoisen päätöksen valitusosoituksineen. Ystävällisesti Kari J Laitinen Tietosuojajohtaja Pääesikunta Henkilöstöosasto __________________________________________________________________________
 1. 11 months, 3 weeks agoMay 29, 2020, 5:17 p.m.: Received an email from Puolustusvoimat.
 2. 11 months, 3 weeks agoMay 29, 2020, 6:42 p.m.: << Name Not Public >> published an attachment on request Kuolemantapaukset puolustusvoimissa.
 3. 11 months, 3 weeks agoMay 29, 2020, 6:43 p.m.: << Name Not Public >> published an attachment on request Kuolemantapaukset puolustusvoimissa.
 4. 11 months, 3 weeks agoMay 29, 2020, 6:44 p.m.: << Name Not Public >> published an attachment on request Kuolemantapaukset puolustusvoimissa.
 5. 11 months, 3 weeks agoMay 29, 2020, 6:45 p.m.: << Name Not Public >> published an attachment on request Kuolemantapaukset puolustusvoimissa.
 6. 11 months, 3 weeks agoMay 29, 2020, 6:48 p.m.: << Name Not Public >> published an attachment on request Kuolemantapaukset puolustusvoimissa.
 7. 11 months, 3 weeks agoMay 29, 2020, 6:49 p.m.: << Name Not Public >> published an attachment on request Kuolemantapaukset puolustusvoimissa.
 8. 11 months, 3 weeks agoMay 29, 2020, 6:49 p.m.: << Name Not Public >> published an attachment on request Kuolemantapaukset puolustusvoimissa.
 9. 11 months, 3 weeks agoMay 29, 2020, 6:50 p.m.: << Name Not Public >> set status to 'Tietopyyntö onnistui osittain'.
 10. 11 months, 3 weeks agoMay 29, 2020, 6:50 p.m.: << Name Not Public >> made the request 'Kuolemantapaukset puolustusvoimissa' public.
From
PV_VP_PE_kirjaamo <kirjaamo.pe@mil.fi> – Puolustusvoimat
Subject
Pääesikunnan asiakirja AQ10769
Date
June 1, 2020, 8:54 a.m.
Attachments

Hei! Ohessa on Pääesikunnan asiakirja AQ10769. ystävällisin terveisin, Pääesikunnan kirjaamo
 1. 11 months, 3 weeks agoJune 1, 2020, 8:55 a.m.: Received an email from Puolustusvoimat.
From
PV_VP_PE_kirjaamo <kirjaamo.pe@mil.fi> – Puolustusvoimat
Subject
Pääesikunnan asiakirja AQ10769
Date
June 1, 2020, 8:56 a.m.
Attachments

Hei! Ohessa on Pääesikunnan asiakirja AQ10769. ystävällisin terveisin, Pääesikunnan kirjaamo
 1. 11 months, 3 weeks agoJune 1, 2020, 8:58 a.m.: Received an email from Puolustusvoimat.
 2. 11 months, 1 week agoJune 10, 2020, 5:27 p.m.: << Name Not Public >> published an attachment on request Kuolemantapaukset puolustusvoimissa.
 3. 11 months, 1 week agoJune 10, 2020, 5:27 p.m.: << Name Not Public >> published an attachment on request Kuolemantapaukset puolustusvoimissa.
 4. 11 months, 1 week agoJune 10, 2020, 5:27 p.m.: << Name Not Public >> published an attachment on request Kuolemantapaukset puolustusvoimissa.
 5. 11 months, 1 week agoJune 10, 2020, 5:28 p.m.: << Name Not Public >> published an attachment on request Kuolemantapaukset puolustusvoimissa.
 6. 11 months, 1 week agoJune 10, 2020, 5:28 p.m.: << Name Not Public >> published an attachment on request Kuolemantapaukset puolustusvoimissa.
 7. 11 months, 1 week agoJune 10, 2020, 5:28 p.m.: << Name Not Public >> published an attachment on request Kuolemantapaukset puolustusvoimissa.
 8. 11 months, 1 week agoJune 10, 2020, 5:29 p.m.: << Name Not Public >> set status to 'Tietopyyntö onnistui osittain'.