Koronavirustartunnat ja altistumiset Helsingin päiväkodeissa, kouluissa ja oppilaitoksissa

Request to:
Helsinki
Law used:
Julkisuuslaki
Status of this request:
Request partially successful
Summary of Request
Helsinki on kertonut julkaisevansa 23.9.2020 lähtien niiden Helsingin alueella sijaitsevien päiväkotien, koulujen ja oppilaitosten nimet, joissa on havaittu tartuntoja ja tapahtunut altistumisia ja ettei pienten koulujen ja päiväkotien nimiä julkaista asianosaisten yksityisyyden suojaamiseksi. ( https://www.hel.fi/helsinki/korona-fi... ) Katson, että samat tiedot ovat julkisia myös aiemmalta ajalta. Sivulla https://www.hel.fi/helsinki/korona-fi... ei ole julkaistu kaikkia sellaisia koulualtistumisia tai tartuntahavaintoja, joista on kerrottu Wilman välityksellä huoltajille ja jotka eivät ole olleet pienissä kouluissa. Mainitun lain nojalla pyydän sen asiakirjan tai ne asiakirjat, joissa on tiedot vuoden 2020 alusta asti sisältäen tiedot Helsingin päiväkodeissa, kouluissa ja oppilaitoksissa havaituista tartunnoista ja tapahtuneista altistumisista sisältäen tiedot kunkin tartuntahavainnon/altistumisen - paikasta (nimi) - ajankohdasta - altistuneiden määristä (lapset, koululaiset, opiskelijat sekä erikseen henkilöstö) sekä - tartuntojen määristä (lapset, koululaiset ja opiskelijat sekä erikseen henkilöstö) - kaikki muut mahdollisesti keräämänne tiedot tapauksesta poislukien henkilökohtaiset tiedot Poislukien pienten koulujen ja päiväkotien nimet. Pyydän yksilöimään mitä kokoa Helsinki pitää tässä yhteydessä pienenä koululle ja mitä kokoa pienenä päiväkodille. Mikäli teillä ei ole eroteltu henkilöstön määriä muista altistuneista / tartunnan saaneista, pyydän toimittamaan tiedot kussakin tapauksessa altistuneista yhteensä ja tartuntojen määrästä yhteensä, per tapaus.

Messages in this request

From
Okko Ojala
Subject
Koronavirustartunnat ja altistumiset Helsingin päiväkodeissa, kouluissa ja oppilaitoksissa [#1149]
Date
Dec. 14, 2020, 2:20 p.m.
To
Helsinki
Status
Awaiting response

Hyvä vastaanottaja, Tämä on julkisuuslakiin (http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990621) perustuva tietopyyntö. Sähköposti on lähetetty http://tietopyynto.fi-sivustolta. Tähän sähköpostiin vastaamalla lähetät vastauksen tietopyyntöön.
Helsinki on kertonut julkaisevansa 23.9.2020 lähtien niiden Helsingin alueella sijaitsevien päiväkotien, koulujen ja oppilaitosten nimet, joissa on havaittu tartuntoja ja tapahtunut altistumisia ja ettei pienten koulujen ja päiväkotien nimiä julkaista asianosaisten yksityisyyden suojaamiseksi. ( https://www.hel.fi/helsinki/korona-fi... ) Katson, että samat tiedot ovat julkisia myös aiemmalta ajalta. Sivulla https://www.hel.fi/helsinki/korona-fi... ei ole julkaistu kaikkia sellaisia koulualtistumisia tai tartuntahavaintoja, joista on kerrottu Wilman välityksellä huoltajille ja jotka eivät ole olleet pienissä kouluissa. Mainitun lain nojalla pyydän sen asiakirjan tai ne asiakirjat, joissa on tiedot vuoden 2020 alusta asti sisältäen tiedot Helsingin päiväkodeissa, kouluissa ja oppilaitoksissa havaituista tartunnoista ja tapahtuneista altistumisista sisältäen tiedot kunkin tartuntahavainnon/altistumisen - paikasta (nimi) - ajankohdasta - altistuneiden määristä (lapset, koululaiset, opiskelijat sekä erikseen henkilöstö) sekä - tartuntojen määristä (lapset, koululaiset ja opiskelijat sekä erikseen henkilöstö) - kaikki muut mahdollisesti keräämänne tiedot tapauksesta poislukien henkilökohtaiset tiedot Poislukien pienten koulujen ja päiväkotien nimet. Pyydän yksilöimään mitä kokoa Helsinki pitää tässä yhteydessä pienenä koululle ja mitä kokoa pienenä päiväkodille. Mikäli teillä ei ole eroteltu henkilöstön määriä muista altistuneista / tartunnan saaneista, pyydän toimittamaan tiedot kussakin tapauksessa altistuneista yhteensä ja tartuntojen määrästä yhteensä, per tapaus.
Pyydän toimittamaan aineiston jäljennöksen viivytyksettä sähköisessä muodossa liitetiedostona vastauksena tähän viestiin. Tietoaineistot avoimena rakenteellisena datana, eli .xls-, .csv-, .sql-, tai muussa rakenteellisessa muodossa. Dokumentit pyydän uudelleenkäytettävässä muodossa, kuten .doc, odf-, .ppt tai pdf/a-muodossa. Olisi toivottavaa että aineisto olisi julkisuuslain 20 § mukaan vastedes saatavilla organisaationne web-sivulla. Pyydän toimittamaan tiedot julkl 16 § mukaisesti pyydetyllä tavalla pyydetyssä muodossa tai perustelemaan sähköpostitse viivytyksettä mikäli on syy toimittaa toisella tavalla. Huomioittehan että myös käsitelyyn liittyvien virkamiesten nimet on julkisia, "Virkamiehen on esiinnyttävä omalla nimellään." (EOA 686/4/09) Huomioittehan että julkl. 34§ mukaan asiakirjan antamisesta ei peritä maksua, kun julkinen sähköisesti talletettu asiakirja lähetetään tiedon pyytäjälle sähköpostitse. Pyydän toimittamaan tiedot viivytyksettä julkl. 14.4§ mukaisesti, enintään 2 viikon määräajan kuluessa, tai perustelemaan ensi tilassa mikäli tietojen toimittamiseen tarvitaan pidempi kuukauden toimitusaika. Mikäli pyyntöä ei voida täyttää, pyydän 14.4§ mukaisessa 2 viikon määräajan kuluessa valituskelpoisen päätöksen. Pyydän viivytyksettä kuittaamaan viestin vastaanotetuksi ja kertomaan asian diaarinumeron. Ystävällisin terveisin, Okko Ojala <<sähköpostiosoite>> Postiosoite: Okko Ojala << Osoite poistettu >> -- Huomautus: Tämä sähköposti on lähetetty Tietopyyntö-portaalista. Vastaukset saatetaan julkaista automaattisesti.
Kind Regards, Okko Ojala
 1. 3 years, 6 months agoDec. 14, 2020, 3:01 p.m.: Okko Ojala sent a message to Helsinki.
From
"noreplykirjaamo@hel.fi" <noreplykirjaamo@hel.fi> – Helsinki
Subject
Kirjaamon automaattivastaus / Automatsvar från registratorskontoret
Date
Dec. 14, 2020, 3:02 p.m.
Status
Awaiting response

Helsingin kaupungin kirjaamo on vastaanottanut viestinne. Helsingfors stads registratorskontor har tagit emot ert meddelande. Tämä on automaattinen viesti, johon ei voi vastata. Detta är ett automatiskt meddelande, som inte går att besvara.
 1. 3 years, 6 months agoDec. 14, 2020, 3:03 p.m.: Received an email from Helsinki.
From
"Helsingin kaupunki (automaattinen viesti)" <kaupunginkanslia@hel.fi> – Helsinki
Subject
Kirjausilmoitus vireille tulleesta asiasta HEL 2020-013870/Helsingin kaupunki
Date
Dec. 15, 2020, 2:28 p.m.
Status
Awaiting response

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN"> <html> <head> <title>Kirjausilmoitus vireille tulleesta asiasta/Helsingin kaupunki</title> <style type="text/css"> .bodyStyle { font-family: Arial; font-size: medium; } </style> </head> <body class="bodyStyle"> <p> <br /> Lähettämänne asia on kirjattu Helsingin kaupungin asianhallintajärjestelmään.</p> <p> Tietopyyntö, koronavirustartunnat ja altistumiset Helsingin päiväkodeissa, kouluissa ja oppilaitoksissa, Ojala Okko<br /> Asian kirjaamisnumero on HEL 2020-013870.</p> <p> Helsingin kaupungin kirjaamo<br /> <a <<sähköpostiosoite> > </body> </html>
 1. 3 years, 6 months agoDec. 15, 2020, 2:29 p.m.: Received an email from Helsinki.
 2. 3 years, 5 months agoDec. 29, 2020, 2 a.m.: This request became overdue
From
Okko Ojala
Subject
Re: Kirjausilmoitus vireille tulleesta asiasta HEL 2020-013870/Helsingin kaupunki [#1149]
Date
Dec. 30, 2020, 12:40 p.m.
To
Helsinki

Hyvä vastaanottaja, Tietopyyntööni "Koronavirustartunnat ja altistumiset Helsingin päiväkodeissa, kouluissa ja oppilaitoksissa" (14.12.2020, #1149) ei vastattu lain määrittelemässä ajassa ja se on nyt 2 päivää myöhässä. Olkaa hyvä ja kertokaa tietopyyntöni tilasta välittömästi, tai toimittakaa asiasta valituskelpoinen päätös. Ystävällisin terveisin, Okko Ojala Pyynnön numero: 1149 Vastaus: <<sähköpostiosoite>> Postiosoite: Okko Ojala << Osoite poistettu >>
 1. 3 years, 5 months agoDec. 30, 2020, 12:41 p.m.: Okko Ojala sent a message to Helsinki.
From
Okko Ojala
Subject
Re: Re: Kirjausilmoitus vireille tulleesta asiasta HEL 2020-013870/Helsingin kaupunki [#1149]
Date
Jan. 5, 2021, 1:31 p.m.
To
Helsinki

Hyvä vastaanottaja, Tietopyyntööni "Koronavirustartunnat ja altistumiset Helsingin päiväkodeissa, kouluissa ja oppilaitoksissa" (14.12.2020, #1149) ei vastattu lain määrittelemässä ajassa ja se on nyt 8 päivää myöhässä. Olkaa hyvä ja kertokaa tietopyyntöni tilasta välittömästi, tai toimittakaa asiasta valituskelpoinen päätös. Ystävällisin terveisin, Okko Ojala Pyynnön numero: 1149 Vastaus: <<sähköpostiosoite>> Postiosoite: Okko Ojala << Osoite poistettu >>
 1. 3 years, 5 months agoJan. 5, 2021, 1:31 p.m.: Okko Ojala sent a message to Helsinki.
From
"noreplykirjaamo@hel.fi" <noreplykirjaamo@hel.fi> – Helsinki
Subject
Kirjaamon automaattivastaus / Automatsvar från registratorskontoret
Date
Jan. 5, 2021, 1:33 p.m.
Status
Awaiting response

Helsingin kaupungin kirjaamo on vastaanottanut viestinne. Helsingfors stads registratorskontor har tagit emot ert meddelande. Tämä on automaattinen viesti, johon ei voi vastata. Detta är ett automatiskt meddelande, som inte går att besvara.
 1. 3 years, 5 months agoJan. 5, 2021, 1:34 p.m.: Received an email from Helsinki.
From
Kirjaamo Helsinki <helsinki.kirjaamo@hel.fi> – Helsinki
Subject
VS: Re: Kirjausilmoitus vireille tulleesta asiasta HEL 2020-013870/Helsingin kaupunki [#1149]
Date
Jan. 5, 2021, 1:45 p.m.
Status
Awaiting response

Hei! Asianne HEL 2020-013870 on edelleen vireillä. Asian käsittelystä voitte tiedustella Gardemeister Arla-Mia p. 09 310 22655 tai sähköpostitse <<sähköpostiosoite>> Yst.terv. ------------------------------------------------------------- Kristina Gustafsson Asianhallintavastaava Keskushallinto/Kaupunginkanslia¨ Hallinto-osasto/Tiedonhallinta Kirjaamo PL 10, 00099 HELSINGIN KAUPUNKI (käyntiosoite: Pohjoisesplanadi 11-13) palvelunumero (09) 310 13700 <<sähköpostiosoite>> http://www.hel.fi/  Please consider the environment before printing this email --------------------------------------------------------------
 1. 3 years, 5 months agoJan. 5, 2021, 1:46 p.m.: Received an email from Helsinki.
From
Okko Ojala
Subject
Re: VS: Re: Kirjausilmoitus vireille tulleesta asiasta HEL 2020-013870/Helsingin kaupunki [#1149]
Date
Jan. 20, 2021, 4:14 p.m.
To
Helsinki

Hyvä vastaanottaja, Tietopyyntööni "Koronavirustartunnat ja altistumiset Helsingin päiväkodeissa, kouluissa ja oppilaitoksissa" (14.12.2020, #1149) ei vastattu lain määrittelemässä ajassa ja se on nyt 24 päivää myöhässä. Olkaa hyvä ja kertokaa tietopyyntöni tilasta välittömästi, tai toimittakaa asiasta valituskelpoinen päätös. Julkaisitte tänään uusia tietoja osoitteessa https://www.hel.fi/helsinki/korona-fi... ja sen yhteydessä sivulta poistettiin tiedot ajalta 14.12.–20.12. Viimeksi julkaisemienne tietojen mukaan jäljitys oli tuolta ajalta kesken vielä kolmessa peruskoulussa: - Myllypuron peruskoulussa - Pasilan peruskoulussa - Vesalan peruskoulussa Tämän johdosta pyydän antamaan vastauksessanne pyytämäni tiedot altistuksista ja tartunnoista ainakin 17.1.2021 asti. Ystävällisin terveisin, Okko Ojala Pyynnön numero: 1149 Vastaus: <<sähköpostiosoite>> Postiosoite: Okko Ojala << Osoite poistettu >>
 1. 3 years, 5 months agoJan. 20, 2021, 4:14 p.m.: Okko Ojala sent a message to Helsinki.
From
Okko Ojala
Subject
Re: Kirjausilmoitus vireille tulleesta asiasta HEL 2020-013870/Helsingin kaupunki [#1149]
Date
Feb. 3, 2021, 11:38 p.m.
To
Helsinki

Hyvä vastaanottaja, Tietopyyntööni "Koronavirustartunnat ja altistumiset Helsingin päiväkodeissa, kouluissa ja oppilaitoksissa" (14.12.2020, #1149) ei vastattu lain määrittelemässä ajassa ja se on nyt 38 päivää myöhässä. Olkaa hyvä ja kertokaa tietopyyntöni tilasta välittömästi, tai toimittakaa asiasta valituskelpoinen päätös. 3.2.2020 päivitetyssä koronavirustilannekatsauksessa ( https://www.hel.fi/helsinki/korona-fi... ) Kannelmäen ala-asteen jäljitys ajalta 18.01. – 24.01. on edelleen kesken. Päivittäisittekö tiedon sivulle ennen kuin taulukko poistuu sivulta, tai antaisitteko tapauksessa altistuneiden määrän vastauksessanne? Ystävällisin terveisin, Okko Ojala Pyynnön numero: 1149 Vastaus: <<sähköpostiosoite>> Postiosoite: Okko Ojala << Osoite poistettu >>
 1. 3 years, 4 months agoFeb. 3, 2021, 11:38 p.m.: Okko Ojala sent a message to Helsinki.
From
Okko Ojala
Subject
Re: Re: Kirjausilmoitus vireille tulleesta asiasta HEL 2020-013870/Helsingin kaupunki [#1149]
Date
Feb. 12, 2021, 9:25 a.m.
To
Helsinki

Hyvä vastaanottaja, Tietopyyntööni "Koronavirustartunnat ja altistumiset Helsingin päiväkodeissa, kouluissa ja oppilaitoksissa" (14.12.2020, #1149) ei vastattu lain määrittelemässä ajassa ja se on nyt 46 päivää myöhässä. Olkaa hyvä ja kertokaa tietopyyntöni tilasta välittömästi, tai toimittakaa asiasta valituskelpoinen päätös. 10.2.2021 päivitetyssä koronavirustilannekatsauksessa https://www.hel.fi/helsinki/korona-fi... Päiväkoti Puotinharjun jäljitys ajalta 25.01.–31.01. on edelleen kesken. Päivittäisittekö tiedon sivulle ennen kuin taulukko poistuu sivulta, tai antaisitteko tapauksessa altistuneiden määrän vastauksessanne? Kannelmäen ala-asteen jäljityksestä ajalta 18.01. – 24.01. altistuneiden määrä jäi julkaisematta ja rivi poistettiin sivulta. Julkaisisitteko tiedon ja antaisitteko tapauksessa altistuneiden määrän vastauksessanne? Arabian peruskoulun 4.2.-5.2.2021 tapauksesta ei ole julkaistu tartunnan saaneiden ja altistuneiden määriä. Julkaisitteko tiedon ja antaisitteko tapauksesta määrät vastauksessanne? Ystävällisin terveisin, Okko Ojala Pyynnön numero: 1149 Vastaus: <<sähköpostiosoite>> Postiosoite: Okko Ojala << Osoite poistettu >>
 1. 3 years, 4 months agoFeb. 12, 2021, 9:26 a.m.: Okko Ojala sent a message to Helsinki.
From
Okko Ojala
Subject
Re: Re: Re: Kirjausilmoitus vireille tulleesta asiasta HEL 2020-013870/Helsingin kaupunki [#1149]
Date
Feb. 17, 2021, 5:21 p.m.
To
Helsinki

Hyvä vastaanottaja, Tietopyyntööni "Koronavirustartunnat ja altistumiset Helsingin päiväkodeissa, kouluissa ja oppilaitoksissa" (14.12.2020, #1149) ei vastattu lain määrittelemässä ajassa ja se on nyt 52 päivää myöhässä. Olkaa hyvä ja kertokaa tietopyyntöni tilasta välittömästi, tai toimittakaa asiasta valituskelpoinen päätös. 17.2.2021 julkaistussa päivityksessänne –Ajalta 25.1.–31.1. Päiväkoti Puotinharjun altistuneiden määrä jäi julkaisematta, taulukko poistui sivuilta, viime viikon päivityksessä jäljitys oli kesken. -Altistukset Arabian peruskoulusta 4.2.–5.2. jäivät edelleen julkaisematta. Antaisitteko kaikkien tapauksien tiedot vastauksessanne? Korjaisitteko julkaisuprosessin niin, että tietoja ei jää julkaisematta? Ystävällisin terveisin, Okko Ojala Pyynnön numero: 1149 Vastaus: <<sähköpostiosoite>> Postiosoite: Okko Ojala << Osoite poistettu >>
 1. 3 years, 4 months agoFeb. 17, 2021, 5:21 p.m.: Okko Ojala sent a message to Helsinki.
From
Lukkarinen Timo J <timo.lukkarinen@hel.fi> – Helsinki
Subject
Tietopyyntö HEL 2020-013870
Date
March 4, 2021, 7:19 p.m.
Status
Awaiting response
Attachments

Hei Liitteenä pyytämänne tiedot. Ystävällisin terveisin Timo Lukkarinen terveysasemien johtajalääkäri Terveysasemat ja sisätautien poliklinikka Sosiaali- ja terveystoimiala Helsingin kaupunki <<sähköpostiosoite>> ja sähköpostiosoite>>
 1. 3 years, 3 months agoMarch 4, 2021, 7:21 p.m.: Received an email from Helsinki.
 2. 3 years, 3 months agoMarch 4, 2021, 8:05 p.m.: Okko Ojala published an attachment on request Koronavirustartunnat ja altistumiset Helsingin päiväkodeissa, kouluissa ja oppilaitoksissa.
 3. 3 years, 3 months agoMarch 4, 2021, 8:05 p.m.: Okko Ojala published an attachment on request Koronavirustartunnat ja altistumiset Helsingin päiväkodeissa, kouluissa ja oppilaitoksissa.
 4. 3 years, 3 months agoMarch 4, 2021, 8:05 p.m.: Okko Ojala published an attachment on request Koronavirustartunnat ja altistumiset Helsingin päiväkodeissa, kouluissa ja oppilaitoksissa.
 5. 3 years, 3 months agoMarch 4, 2021, 8:05 p.m.: Okko Ojala published an attachment on request Koronavirustartunnat ja altistumiset Helsingin päiväkodeissa, kouluissa ja oppilaitoksissa.
 6. 3 years, 3 months agoMarch 4, 2021, 8:05 p.m.: Okko Ojala published an attachment on request Koronavirustartunnat ja altistumiset Helsingin päiväkodeissa, kouluissa ja oppilaitoksissa.
 7. 3 years, 3 months agoMarch 4, 2021, 8:05 p.m.: Okko Ojala published an attachment on request Koronavirustartunnat ja altistumiset Helsingin päiväkodeissa, kouluissa ja oppilaitoksissa.
 8. 3 years, 3 months agoMarch 4, 2021, 8:05 p.m.: Okko Ojala published an attachment on request Koronavirustartunnat ja altistumiset Helsingin päiväkodeissa, kouluissa ja oppilaitoksissa.
 9. 3 years, 3 months agoMarch 4, 2021, 8:06 p.m.: Okko Ojala published an attachment on request Koronavirustartunnat ja altistumiset Helsingin päiväkodeissa, kouluissa ja oppilaitoksissa.
 10. 3 years, 3 months agoMarch 4, 2021, 8:06 p.m.: Okko Ojala published an attachment on request Koronavirustartunnat ja altistumiset Helsingin päiväkodeissa, kouluissa ja oppilaitoksissa.
 11. 3 years, 3 months agoMarch 4, 2021, 8:06 p.m.: Okko Ojala published an attachment on request Koronavirustartunnat ja altistumiset Helsingin päiväkodeissa, kouluissa ja oppilaitoksissa.
 12. 3 years, 3 months agoMarch 4, 2021, 8:06 p.m.: Okko Ojala published an attachment on request Koronavirustartunnat ja altistumiset Helsingin päiväkodeissa, kouluissa ja oppilaitoksissa.
 13. 3 years, 3 months agoMarch 4, 2021, 8:06 p.m.: Okko Ojala published an attachment on request Koronavirustartunnat ja altistumiset Helsingin päiväkodeissa, kouluissa ja oppilaitoksissa.
 14. 3 years, 3 months agoMarch 4, 2021, 8:06 p.m.: Okko Ojala published an attachment on request Koronavirustartunnat ja altistumiset Helsingin päiväkodeissa, kouluissa ja oppilaitoksissa.
 15. 3 years, 3 months agoMarch 4, 2021, 8:06 p.m.: Okko Ojala published an attachment on request Koronavirustartunnat ja altistumiset Helsingin päiväkodeissa, kouluissa ja oppilaitoksissa.
 16. 3 years, 3 months agoMarch 4, 2021, 8:06 p.m.: Okko Ojala published an attachment on request Koronavirustartunnat ja altistumiset Helsingin päiväkodeissa, kouluissa ja oppilaitoksissa.
 17. 3 years, 3 months agoMarch 4, 2021, 8:06 p.m.: Okko Ojala published an attachment on request Koronavirustartunnat ja altistumiset Helsingin päiväkodeissa, kouluissa ja oppilaitoksissa.
 18. 3 years, 3 months agoMarch 4, 2021, 8:06 p.m.: Okko Ojala published an attachment on request Koronavirustartunnat ja altistumiset Helsingin päiväkodeissa, kouluissa ja oppilaitoksissa.
From
Okko Ojala
Subject
Re: Tietopyyntö HEL 2020-013870 [#1149]
Date
March 4, 2021, 8:15 p.m.
To
Helsinki

Hyvä vastaanottaja, Kiitos vastauksestanne. Se ei valitettavasti sisältänyt kaikkia pyytämiäni tietoja. Antamissanne tiedoissa monen tapauksen jäljitys on merkitty keskeneräiseksi, vaikka tapauksista on kulunut jo pitkän aikaa. Voisitteko antaa näidenkin tapausten altistuneiden ja tartunnan saaneiden lopulliset määrät per tapaus? Tiedoista myös vaikuttaa puuttuvan tapauksia kokonaan, esimerkiksi Arabian peruskoulussa 9.11-16.11.2020 paikalla olleella henkilöllä on myöhemmin todettu koronavirustartunta ja tästä tiedotettiin Wilman kautta 29.11.2020, mutta en löytänyt vastauksestanne tapauksen altistumis- ja tartuntamääriä edes keskeneräiseksi merkittynä. Uudelleen pyydän yksilöimään mitä kokoa Helsinki pitää tässä yhteydessä pienenä koululle ja mitä kokoa pienenä päiväkodille, jolloin määriä ei julkaista. Ystävällisin terveisin Okko Ojala Pyynnön numero: 1149 Vastaus: <<sähköpostiosoite>> Postiosoite: Okko Ojala << Osoite poistettu >>
 1. 3 years, 3 months agoMarch 4, 2021, 8:16 p.m.: Okko Ojala sent a message to Helsinki.
From
Okko Ojala
Subject
Re: Tietopyyntö HEL 2020-013870 [#1149]
Date
March 10, 2021, 9:26 a.m.
To
Helsinki

Hyvä vastaanottaja, Tietopyyntööni "Koronavirustartunnat ja altistumiset Helsingin päiväkodeissa, kouluissa ja oppilaitoksissa" (14.12.2020, #1149) ei vastattu pyytämilläni julkisilla tiedoilla lain määrittelemässä ajassa ja se on nyt 72 päivää myöhässä. Aiemmasta vastauksestanne puuttui ajalta 23.9.2020– (14.9.2020–) joidenkin Helsingin koulujen/tapauksien tiedot kokonaan. Antamienne tietojen mukaan monissa jopa kuukausia sitten olleissa tapauksissa jäljitys olisi yhä kesken, minkä täytyy olla väärää tietoa. Pyydän toimittamaan puuttuneet tiedot ja toimittamaan ajantasaiset tiedot. Vastauksestanne puuttui myös pyytämäni tieto siitä, mitä kokoa Helsinki pitää tässä yhteydessä pienenä koululle ja mitä kokoa pienenä päiväkodille, jolloin ette anna tapauksen tietoja. Lisäksi pyysin kaikki tiedot tapauksista vuoden 2020 alusta, mutta annoitte tiedot vain 14.9.2020 alkaen. Olkaa hyvä ja kertokaa tietopyyntöni tilasta välittömästi, tai toimittakaa asiasta valituskelpoinen päätös. Selvyyden vuoksi toistan alkuperäisen tietopyyntöni 14.12.2020 sisällön tässä: "Mainitun lain nojalla pyydän sen asiakirjan tai ne asiakirjat, joissa on tiedot vuoden 2020 alusta asti sisältäen tiedot Helsingin päiväkodeissa, kouluissa ja oppilaitoksissa havaituista tartunnoista ja tapahtuneista altistumisista sisältäen tiedot kunkin tartuntahavainnon/altistumisen - paikasta (nimi) - ajankohdasta - altistuneiden määristä (lapset, koululaiset, opiskelijat sekä erikseen henkilöstö) sekä - tartuntojen määristä (lapset, koululaiset ja opiskelijat sekä erikseen henkilöstö) - kaikki muut mahdollisesti keräämänne tiedot tapauksesta poislukien henkilökohtaiset tiedot Poislukien pienten koulujen ja päiväkotien nimet. Pyydän yksilöimään mitä kokoa Helsinki pitää tässä yhteydessä pienenä koululle ja mitä kokoa pienenä päiväkodille." Ystävällisin terveisin, Okko Ojala Pyynnön numero: 1149 Vastaus: <<sähköpostiosoite>> Postiosoite: Okko Ojala << Osoite poistettu >>
 1. 3 years, 3 months agoMarch 10, 2021, 9:27 a.m.: Okko Ojala sent a message to Helsinki.
From
Okko Ojala
Subject
Re: Tietopyyntö HEL 2020-013870 [#1149]
Date
March 10, 2021, 9:27 a.m.
To
Helsinki

Hyvä vastaanottaja, Tietopyyntööni "Koronavirustartunnat ja altistumiset Helsingin päiväkodeissa, kouluissa ja oppilaitoksissa" (14.12.2020, #1149) ei vastattu pyytämilläni julkisilla tiedoilla lain määrittelemässä ajassa ja se on nyt 72 päivää myöhässä. Aiemmasta vastauksestanne puuttui ajalta 23.9.2020– (14.9.2020–) joidenkin Helsingin koulujen/tapauksien tiedot kokonaan. Antamienne tietojen mukaan monissa jopa kuukausia sitten olleissa tapauksissa jäljitys olisi yhä kesken, minkä täytyy olla väärää tietoa. Pyydän toimittamaan puuttuneet tiedot ja toimittamaan ajantasaiset tiedot. Vastauksestanne puuttui myös pyytämäni tieto siitä, mitä kokoa Helsinki pitää tässä yhteydessä pienenä koululle ja mitä kokoa pienenä päiväkodille, jolloin ette anna tapauksen tietoja. Lisäksi pyysin kaikki tiedot tapauksista vuoden 2020 alusta, mutta annoitte tiedot vain 14.9.2020 alkaen. Olkaa hyvä ja kertokaa tietopyyntöni tilasta välittömästi, tai toimittakaa asiasta valituskelpoinen päätös. Selvyyden vuoksi toistan alkuperäisen tietopyyntöni 14.12.2020 sisällön tässä: "Mainitun lain nojalla pyydän sen asiakirjan tai ne asiakirjat, joissa on tiedot vuoden 2020 alusta asti sisältäen tiedot Helsingin päiväkodeissa, kouluissa ja oppilaitoksissa havaituista tartunnoista ja tapahtuneista altistumisista sisältäen tiedot kunkin tartuntahavainnon/altistumisen - paikasta (nimi) - ajankohdasta - altistuneiden määristä (lapset, koululaiset, opiskelijat sekä erikseen henkilöstö) sekä - tartuntojen määristä (lapset, koululaiset ja opiskelijat sekä erikseen henkilöstö) - kaikki muut mahdollisesti keräämänne tiedot tapauksesta poislukien henkilökohtaiset tiedot Poislukien pienten koulujen ja päiväkotien nimet. Pyydän yksilöimään mitä kokoa Helsinki pitää tässä yhteydessä pienenä koululle ja mitä kokoa pienenä päiväkodille." Ystävällisin terveisin, Okko Ojala Pyynnön numero: 1149 Vastaus: <<sähköpostiosoite>> Postiosoite: Okko Ojala << Osoite poistettu >>
 1. 3 years, 3 months agoMarch 10, 2021, 9:28 a.m.: Okko Ojala sent a message to Helsinki.
From
"noreplykirjaamo@hel.fi" <noreplykirjaamo@hel.fi> – Helsinki
Subject
Kirjaamon automaattivastaus / Automatsvar från registratorskontoret
Date
March 11, 2021, 7:08 a.m.
Status
Request resolved

Helsingin kaupungin kirjaamo on vastaanottanut viestinne. Helsingfors stads registratorskontor har tagit emot ert meddelande. Tämä on automaattinen viesti, johon ei voi vastata. Detta är ett automatiskt meddelande, som inte går att besvara.
 1. 3 years, 3 months agoMarch 11, 2021, 7:09 a.m.: Received an email from Helsinki.
On April 13, 2021, 10:27 a.m., Okko Ojala wrote:

Kaupunki on lähettänyt tätä tietopyyntöä koskevia viestejä vastauksena toiseen tietopyyntööni. Ne löytyvät sivulta https://tietopyynto.fi/tietopyynto/julkisuuslain-toteutumista-valvova-tai-siita-vastaava-viranhaltija-helsingin-kaupungilla/ Pyydettyjä tietoja tai päätöstä ei ole ...

Kaupunki on lähettänyt tätä tietopyyntöä koskevia viestejä vastauksena toiseen tietopyyntööni. Ne löytyvät sivulta https://tietopyynto.fi/tietopyynto/ju...

Pyydettyjä tietoja tai päätöstä ei ole tullut kaupungilta (tilanne 13.4.2021 klo 10:28).

From
=?utf-8?q?SOSIAALIJATERVEYS_=3Csosiaalijaterveys=40hel=2Efi=3E_=E2=80=93_Helsinki?= <> – Helsinki
Subject
HEL 2020-013870 Asiakirjat
Date
April 13, 2021
Attachments

From
SOSIAALIJATERVEYS <sosiaalijaterveys@hel.fi> – Helsinki
Subject
HEL 2020-013870 Asiakirjat
Date
April 13, 2021, 10:37 a.m.
Attachments

Hyvä Okko Ojala, välitän ohessa pyytämänne asiakirjat liittyen asiaan HEL 2020-013870. Ystävällisin terveisin Helsingin kaupunki Sosiaali- ja terveystoimiala
 1. 3 years, 2 months agoApril 13, 2021, 10:38 a.m.: Received an email from Helsinki.
 2. 3 years, 2 months agoApril 13, 2021, 12:40 p.m.: Okko Ojala added a reply that was received via snail mail.
 3. 3 years, 2 months agoApril 13, 2021, 12:42 p.m.: Okko Ojala published an attachment on request Koronavirustartunnat ja altistumiset Helsingin päiväkodeissa, kouluissa ja oppilaitoksissa.
 4. 3 years, 2 months agoApril 13, 2021, 1:23 p.m.: Okko Ojala set status to 'Tietopyyntö onnistui osittain'.
On April 13, 2021, 1:25 p.m., Okko Ojala wrote:

Viranomaisen viestissä 13.4.2021 klo 10:37 oli 4 tiedostoa: -Pöytäkirjanote, jonka julkaisin yllä peittäen siitä henkilökohtaiset osoitetietoni. -Muutoksenhakuohje -Kaksi pöytäkirjanotteen liitettä, ...

Viranomaisen viestissä 13.4.2021 klo 10:37 oli 4 tiedostoa:
-Pöytäkirjanote, jonka julkaisin yllä peittäen siitä henkilökohtaiset osoitetietoni.
-Muutoksenhakuohje
-Kaksi pöytäkirjanotteen liitettä, joissa oli tulosteet sähköposteista, jotka on aiemmin julkaistu tällä sivulla