Koronavirustartunnat ja altistumiset Helsingin päiväkodeissa, kouluissa ja oppilaitoksissa

Request to:
Helsinki
Law used:
Julkisuuslaki
Status of this request:
Response overdue
Due date:
Dec. 28, 2020 - 3 weeks, 4 days ago
Summary of Request
Helsinki on kertonut julkaisevansa 23.9.2020 lähtien niiden Helsingin alueella sijaitsevien päiväkotien, koulujen ja oppilaitosten nimet, joissa on havaittu tartuntoja ja tapahtunut altistumisia ja ettei pienten koulujen ja päiväkotien nimiä julkaista asianosaisten yksityisyyden suojaamiseksi. ( https://www.hel.fi/helsinki/korona-fi... ) Katson, että samat tiedot ovat julkisia myös aiemmalta ajalta. Sivulla https://www.hel.fi/helsinki/korona-fi... ei ole julkaistu kaikkia sellaisia koulualtistumisia tai tartuntahavaintoja, joista on kerrottu Wilman välityksellä huoltajille ja jotka eivät ole olleet pienissä kouluissa. Mainitun lain nojalla pyydän sen asiakirjan tai ne asiakirjat, joissa on tiedot vuoden 2020 alusta asti sisältäen tiedot Helsingin päiväkodeissa, kouluissa ja oppilaitoksissa havaituista tartunnoista ja tapahtuneista altistumisista sisältäen tiedot kunkin tartuntahavainnon/altistumisen - paikasta (nimi) - ajankohdasta - altistuneiden määristä (lapset, koululaiset, opiskelijat sekä erikseen henkilöstö) sekä - tartuntojen määristä (lapset, koululaiset ja opiskelijat sekä erikseen henkilöstö) - kaikki muut mahdollisesti keräämänne tiedot tapauksesta poislukien henkilökohtaiset tiedot Poislukien pienten koulujen ja päiväkotien nimet. Pyydän yksilöimään mitä kokoa Helsinki pitää tässä yhteydessä pienenä koululle ja mitä kokoa pienenä päiväkodille. Mikäli teillä ei ole eroteltu henkilöstön määriä muista altistuneista / tartunnan saaneista, pyydän toimittamaan tiedot kussakin tapauksessa altistuneista yhteensä ja tartuntojen määrästä yhteensä, per tapaus.

Messages in this request

From
Okko Ojala
Subject
Koronavirustartunnat ja altistumiset Helsingin päiväkodeissa, kouluissa ja oppilaitoksissa [#1149]
Date
Dec. 14, 2020, 2:20 p.m.
To
Helsinki
Status
Awaiting response

Hyvä vastaanottaja, Tämä on julkisuuslakiin (http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990621) perustuva tietopyyntö. Sähköposti on lähetetty http://tietopyynto.fi-sivustolta. Tähän sähköpostiin vastaamalla lähetät vastauksen tietopyyntöön.
Helsinki on kertonut julkaisevansa 23.9.2020 lähtien niiden Helsingin alueella sijaitsevien päiväkotien, koulujen ja oppilaitosten nimet, joissa on havaittu tartuntoja ja tapahtunut altistumisia ja ettei pienten koulujen ja päiväkotien nimiä julkaista asianosaisten yksityisyyden suojaamiseksi. ( https://www.hel.fi/helsinki/korona-fi... ) Katson, että samat tiedot ovat julkisia myös aiemmalta ajalta. Sivulla https://www.hel.fi/helsinki/korona-fi... ei ole julkaistu kaikkia sellaisia koulualtistumisia tai tartuntahavaintoja, joista on kerrottu Wilman välityksellä huoltajille ja jotka eivät ole olleet pienissä kouluissa. Mainitun lain nojalla pyydän sen asiakirjan tai ne asiakirjat, joissa on tiedot vuoden 2020 alusta asti sisältäen tiedot Helsingin päiväkodeissa, kouluissa ja oppilaitoksissa havaituista tartunnoista ja tapahtuneista altistumisista sisältäen tiedot kunkin tartuntahavainnon/altistumisen - paikasta (nimi) - ajankohdasta - altistuneiden määristä (lapset, koululaiset, opiskelijat sekä erikseen henkilöstö) sekä - tartuntojen määristä (lapset, koululaiset ja opiskelijat sekä erikseen henkilöstö) - kaikki muut mahdollisesti keräämänne tiedot tapauksesta poislukien henkilökohtaiset tiedot Poislukien pienten koulujen ja päiväkotien nimet. Pyydän yksilöimään mitä kokoa Helsinki pitää tässä yhteydessä pienenä koululle ja mitä kokoa pienenä päiväkodille. Mikäli teillä ei ole eroteltu henkilöstön määriä muista altistuneista / tartunnan saaneista, pyydän toimittamaan tiedot kussakin tapauksessa altistuneista yhteensä ja tartuntojen määrästä yhteensä, per tapaus.
Pyydän toimittamaan aineiston jäljennöksen viivytyksettä sähköisessä muodossa liitetiedostona vastauksena tähän viestiin. Tietoaineistot avoimena rakenteellisena datana, eli .xls-, .csv-, .sql-, tai muussa rakenteellisessa muodossa. Dokumentit pyydän uudelleenkäytettävässä muodossa, kuten .doc, odf-, .ppt tai pdf/a-muodossa. Olisi toivottavaa että aineisto olisi julkisuuslain 20 § mukaan vastedes saatavilla organisaationne web-sivulla. Pyydän toimittamaan tiedot julkl 16 § mukaisesti pyydetyllä tavalla pyydetyssä muodossa tai perustelemaan sähköpostitse viivytyksettä mikäli on syy toimittaa toisella tavalla. Huomioittehan että myös käsitelyyn liittyvien virkamiesten nimet on julkisia, "Virkamiehen on esiinnyttävä omalla nimellään." (EOA 686/4/09) Huomioittehan että julkl. 34§ mukaan asiakirjan antamisesta ei peritä maksua, kun julkinen sähköisesti talletettu asiakirja lähetetään tiedon pyytäjälle sähköpostitse. Pyydän toimittamaan tiedot viivytyksettä julkl. 14.4§ mukaisesti, enintään 2 viikon määräajan kuluessa, tai perustelemaan ensi tilassa mikäli tietojen toimittamiseen tarvitaan pidempi kuukauden toimitusaika. Mikäli pyyntöä ei voida täyttää, pyydän 14.4§ mukaisessa 2 viikon määräajan kuluessa valituskelpoisen päätöksen. Pyydän viivytyksettä kuittaamaan viestin vastaanotetuksi ja kertomaan asian diaarinumeron. Ystävällisin terveisin, Okko Ojala <<sähköpostiosoite>> Postiosoite: Okko Ojala << Osoite poistettu >> -- Huomautus: Tämä sähköposti on lähetetty Tietopyyntö-portaalista. Vastaukset saatetaan julkaista automaattisesti.
Kind Regards, Okko Ojala
  1. 1 month, 1 week agoDec. 14, 2020, 3:01 p.m.: Okko Ojala sent a message to Helsinki.
From
"noreplykirjaamo@hel.fi" <noreplykirjaamo@hel.fi> – Helsinki
Subject
Kirjaamon automaattivastaus / Automatsvar från registratorskontoret
Date
Dec. 14, 2020, 3:02 p.m.
Status
Awaiting response

Helsingin kaupungin kirjaamo on vastaanottanut viestinne. Helsingfors stads registratorskontor har tagit emot ert meddelande. Tämä on automaattinen viesti, johon ei voi vastata. Detta är ett automatiskt meddelande, som inte går att besvara.
  1. 1 month, 1 week agoDec. 14, 2020, 3:03 p.m.: Received an email from Helsinki.
From
"Helsingin kaupunki (automaattinen viesti)" <kaupunginkanslia@hel.fi> – Helsinki
Subject
Kirjausilmoitus vireille tulleesta asiasta HEL 2020-013870/Helsingin kaupunki
Date
Dec. 15, 2020, 2:28 p.m.
Status
Awaiting response

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN"> <html> <head> <title>Kirjausilmoitus vireille tulleesta asiasta/Helsingin kaupunki</title> <style type="text/css"> .bodyStyle { font-family: Arial; font-size: medium; } </style> </head> <body class="bodyStyle"> <p> <br /> Lähettämänne asia on kirjattu Helsingin kaupungin asianhallintajärjestelmään.</p> <p> Tietopyyntö, koronavirustartunnat ja altistumiset Helsingin päiväkodeissa, kouluissa ja oppilaitoksissa, Ojala Okko<br /> Asian kirjaamisnumero on HEL 2020-013870.</p> <p> Helsingin kaupungin kirjaamo<br /> <a <<sähköpostiosoite> > </body> </html>
  1. 1 month, 1 week agoDec. 15, 2020, 2:29 p.m.: Received an email from Helsinki.
  2. 3 weeks, 4 days agoDec. 29, 2020, 2 a.m.: This request became overdue
From
Okko Ojala
Subject
Re: Kirjausilmoitus vireille tulleesta asiasta HEL 2020-013870/Helsingin kaupunki [#1149]
Date
Dec. 30, 2020, 12:40 p.m.
To
Helsinki

Hyvä vastaanottaja, Tietopyyntööni "Koronavirustartunnat ja altistumiset Helsingin päiväkodeissa, kouluissa ja oppilaitoksissa" (14.12.2020, #1149) ei vastattu lain määrittelemässä ajassa ja se on nyt 2 päivää myöhässä. Olkaa hyvä ja kertokaa tietopyyntöni tilasta välittömästi, tai toimittakaa asiasta valituskelpoinen päätös. Ystävällisin terveisin, Okko Ojala Pyynnön numero: 1149 Vastaus: <<sähköpostiosoite>> Postiosoite: Okko Ojala << Osoite poistettu >>
  1. 3 weeks, 2 days agoDec. 30, 2020, 12:41 p.m.: Okko Ojala sent a message to Helsinki.
From
Okko Ojala
Subject
Re: Re: Kirjausilmoitus vireille tulleesta asiasta HEL 2020-013870/Helsingin kaupunki [#1149]
Date
Jan. 5, 2021, 1:31 p.m.
To
Helsinki

Hyvä vastaanottaja, Tietopyyntööni "Koronavirustartunnat ja altistumiset Helsingin päiväkodeissa, kouluissa ja oppilaitoksissa" (14.12.2020, #1149) ei vastattu lain määrittelemässä ajassa ja se on nyt 8 päivää myöhässä. Olkaa hyvä ja kertokaa tietopyyntöni tilasta välittömästi, tai toimittakaa asiasta valituskelpoinen päätös. Ystävällisin terveisin, Okko Ojala Pyynnön numero: 1149 Vastaus: <<sähköpostiosoite>> Postiosoite: Okko Ojala << Osoite poistettu >>
  1. 2 weeks, 3 days agoJan. 5, 2021, 1:31 p.m.: Okko Ojala sent a message to Helsinki.
From
"noreplykirjaamo@hel.fi" <noreplykirjaamo@hel.fi> – Helsinki
Subject
Kirjaamon automaattivastaus / Automatsvar från registratorskontoret
Date
Jan. 5, 2021, 1:33 p.m.
Status
Awaiting response

Helsingin kaupungin kirjaamo on vastaanottanut viestinne. Helsingfors stads registratorskontor har tagit emot ert meddelande. Tämä on automaattinen viesti, johon ei voi vastata. Detta är ett automatiskt meddelande, som inte går att besvara.
  1. 2 weeks, 3 days agoJan. 5, 2021, 1:34 p.m.: Received an email from Helsinki.
From
Kirjaamo Helsinki <helsinki.kirjaamo@hel.fi> – Helsinki
Subject
VS: Re: Kirjausilmoitus vireille tulleesta asiasta HEL 2020-013870/Helsingin kaupunki [#1149]
Date
Jan. 5, 2021, 1:45 p.m.

Hei! Asianne HEL 2020-013870 on edelleen vireillä. Asian käsittelystä voitte tiedustella Gardemeister Arla-Mia p. 09 310 22655 tai sähköpostitse <<sähköpostiosoite>> Yst.terv. ------------------------------------------------------------- Kristina Gustafsson Asianhallintavastaava Keskushallinto/Kaupunginkanslia¨ Hallinto-osasto/Tiedonhallinta Kirjaamo PL 10, 00099 HELSINGIN KAUPUNKI (käyntiosoite: Pohjoisesplanadi 11-13) palvelunumero (09) 310 13700 <<sähköpostiosoite>> http://www.hel.fi/  Please consider the environment before printing this email --------------------------------------------------------------
  1. 2 weeks, 3 days agoJan. 5, 2021, 1:46 p.m.: Received an email from Helsinki.
From
Okko Ojala
Subject
Re: VS: Re: Kirjausilmoitus vireille tulleesta asiasta HEL 2020-013870/Helsingin kaupunki [#1149]
Date
Jan. 20, 2021, 4:14 p.m.
To
Helsinki

Hyvä vastaanottaja, Tietopyyntööni "Koronavirustartunnat ja altistumiset Helsingin päiväkodeissa, kouluissa ja oppilaitoksissa" (14.12.2020, #1149) ei vastattu lain määrittelemässä ajassa ja se on nyt 24 päivää myöhässä. Olkaa hyvä ja kertokaa tietopyyntöni tilasta välittömästi, tai toimittakaa asiasta valituskelpoinen päätös. Julkaisitte tänään uusia tietoja osoitteessa https://www.hel.fi/helsinki/korona-fi... ja sen yhteydessä sivulta poistettiin tiedot ajalta 14.12.–20.12. Viimeksi julkaisemienne tietojen mukaan jäljitys oli tuolta ajalta kesken vielä kolmessa peruskoulussa: - Myllypuron peruskoulussa - Pasilan peruskoulussa - Vesalan peruskoulussa Tämän johdosta pyydän antamaan vastauksessanne pyytämäni tiedot altistuksista ja tartunnoista ainakin 17.1.2021 asti. Ystävällisin terveisin, Okko Ojala Pyynnön numero: 1149 Vastaus: <<sähköpostiosoite>> Postiosoite: Okko Ojala << Osoite poistettu >>
  1. 2 days, 16 hours agoJan. 20, 2021, 4:14 p.m.: Okko Ojala sent a message to Helsinki.