Julkisuuslain toteutumista valvova tai siitä vastaava viranhaltija Helsingin kaupungilla

Request to:
Helsinki
Law used:
Julkisuuslaki
Status of this request:
Request Successful
Summary of Request
Hyvä vastaanottaja, Tämä on julkisuuslakiin (http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa...) perustuva tietopyyntö. Sähköposti on lähetetty http://tietopyynto.fi-sivustolta. Tähän sähköpostiin vastaamalla lähetät vastauksen tietopyyntöön. Onko Helsingin kaupungilla julkisuuslain toteutumista valvovaa tai siitä vastaavaa viranhaltijaa? Jos on, saisinko hänen yhteystietonsa? En ole saanut aiemmin pyytämiäni julkisia tietoja ajantasaisina, enkä myöskään valituskelpoista päätöstä, en edes kuittausta, että tietoja parhaillaan koostettaisiin kaupungilla. Kirjaamo on kuitannut viestin vastaanotetuksi, mutta viranhaltija ei ole reagoinut. Tiedustelen tätä kaupungilla julkisuuslakia valvovaa viranhaltijaa, jotta voisitte vielä korjata asian ennen kuin olen asiassani yhteydessä muihin viranomaisiin. Pyydän viivytyksettä kuittaamaan viestin vastaanotetuksi ja kertomaan asian diaarinumeron. Ystävällisin terveisin,

Messages in this request

From
Okko Ojala
Subject
Julkisuuslain toteutumista valvova tai siitä vastaava viranhaltija Helsingin kaupungilla [#1312]
Date
March 16, 2021, 5:50 p.m.
To
Helsinki
Status
Awaiting response

Hyvä vastaanottaja, Tämä on julkisuuslakiin (http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa...) perustuva tietopyyntö. Sähköposti on lähetetty http://tietopyynto.fi-sivustolta. Tähän sähköpostiin vastaamalla lähetät vastauksen tietopyyntöön. Onko Helsingin kaupungilla julkisuuslain toteutumista valvovaa tai siitä vastaavaa viranhaltijaa? Jos on, saisinko hänen yhteystietonsa? En ole saanut aiemmin pyytämiäni julkisia tietoja ajantasaisina, enkä myöskään valituskelpoista päätöstä, en edes kuittausta, että tietoja parhaillaan koostettaisiin kaupungilla. Kirjaamo on kuitannut viestin vastaanotetuksi, mutta viranhaltija ei ole reagoinut. Tiedustelen tätä kaupungilla julkisuuslakia valvovaa viranhaltijaa, jotta voisitte vielä korjata asian ennen kuin olen asiassani yhteydessä muihin viranomaisiin. Pyydän viivytyksettä kuittaamaan viestin vastaanotetuksi ja kertomaan asian diaarinumeron. Ystävällisin terveisin,
Okko Ojala <<sähköpostiosoite>> Postiosoite: Okko Ojala << Osoite poistettu >> -- Huomautus: Tämä sähköposti on lähetetty Tietopyyntö-portaalista. Vastaukset saatetaan julkaista automaattisesti.
Kind Regards, Okko Ojala
 1. 3 years, 4 months agoMarch 16, 2021, 5:51 p.m.: Okko Ojala sent a message to Helsinki.
From
"noreplykirjaamo@hel.fi" <noreplykirjaamo@hel.fi> – Helsinki
Subject
Kirjaamon automaattivastaus / Automatsvar från registratorskontoret
Date
March 16, 2021, 5:53 p.m.
Status
Awaiting response

Helsingin kaupungin kirjaamo on vastaanottanut viestinne. Helsingfors stads registratorskontor har tagit emot ert meddelande. Tämä on automaattinen viesti, johon ei voi vastata. Detta är ett automatiskt meddelande, som inte går att besvara.
 1. 3 years, 4 months agoMarch 16, 2021, 5:54 p.m.: Received an email from Helsinki.
From
"Helsingin kaupunki (automaattinen viesti)" <kaupunginkanslia@hel.fi> – Helsinki
Subject
Kirjausilmoitus vireille tulleesta asiasta HEL 2021-003428/Helsingin kaupunki
Date
March 17, 2021, 7:37 a.m.
Status
Awaiting response

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN"> <html> <head> <title>Kirjausilmoitus vireille tulleesta asiasta/Helsingin kaupunki</title> <style type="text/css"> .bodyStyle { font-family: Arial; font-size: medium; } </style> </head> <body class="bodyStyle"> <p> <br /> Lähettämänne asia on kirjattu Helsingin kaupungin asianhallintajärjestelmään.</p> <p> Tietopyyntö, julkisuuslain toteutumisesta vastaava ja valvoja viranhaltija Helsingin kaupungilla, Ojala Okko<br /> Asian kirjaamisnumero on HEL 2021-003428.</p> <p> Helsingin kaupungin kirjaamo<br /> <a <<sähköpostiosoite> > </body> </html>
 1. 3 years, 4 months agoMarch 17, 2021, 7:38 a.m.: Received an email from Helsinki.
From
Koskinen Anna <anna.koskinen@hel.fi> – Helsinki
Subject
Tietopyyntönne 16.3.2021 (HEL 2021-003428) on käsiteltävänä
Date
March 18, 2021, 3:26 p.m.
Status
Awaiting response
Attachments

Hei, Ilmoitan, että kaupungin kirjaamoon 16.3.2021 toimittamanne oheinen tietopyyntö on vastaanotettu ja kirjattu diaarinumerolla HEL 2021-003428. Käsittelen tietopyyntöänne ja vastaan siihen mahdollisimman pian. Ystävällisin terveisin, Anna Koskinen _______________________________________________________________________________________________ Anna Koskinen kaupunginasiamies, OTM Helsingin kaupunki Kaupunginkanslia Oikeuspalvelut PL 1 00099 HELSINGIN KAUPUNKI puh (09) 310 36142 gsm (040) 525 6392 <<sähköpostiosoite>> ja sähköpostiosoite> > www.hel.fi/kaupunginkanslia<http:/... <<sähköpostiosoite>> ________________________________________________________________________________________ P Please consider the environment before printing this email Tämä sähköpostiviesti on tarkoitettu vain vastaanottajalle. Viesti saattaa sisältää luottamuksellista tai henkilökohtaista tietoa. Jos olet saanut viestin erehdyksessä, ole hyvä, ja ilmoita asiasta viestin lähettäjälle. Poista alkuperäinen viesti, äläkä kopioi, muuntele tai levitä sitä eteenpäin. Kiitos. ...............................................................................................................................................................................
 1. 3 years, 4 months agoMarch 18, 2021, 3:28 p.m.: Received an email from Helsinki.
From
Koskinen Anna <anna.koskinen@hel.fi> – Helsinki
Subject
Vastaus tietopyyntöönne 16.3.2021 (HEL 2021-003428)
Date
March 24, 2021, 3:04 p.m.
Status
Request resolved
Attachments

Hei, Viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain (julkisuuslaki) 14.1 §:n mukaan jollei laissa toisin säädetä, viranomaisen asiakirjan antamisesta päättää se viranomainen, jonka hallussa asiakirja on. Valtuusto voi kunnan johtosäännöllä kuitenkin antaa julkisuuslaissa tarkoitettuna viranomaisena toimivalle kunnalliselle toimielimelle oikeuden siirtää päättämässään laajuudessa asiakirjan antamista koskevaa viranomaisen ratkaisuvaltaa alaiselleen viranhaltijalle. Helsingin kaupungilla ei ole yksittäistä julkisuuslain toteutumista valvovaa tai siitä vastaavaa viranhaltijaa, vaan kaupungin hallintosäännön 24 luvun 3 §:n nojalla toimielin voi siirtää julkisuuslain 14 §:ssä tarkoitettua asiakirjan antamista koskevaa ratkaisuvaltaa alaiselleen viranhaltijalle. Sosiaali- ja terveyslautakunta on siirtänyt toimivaltaansa alaisilleen viranhaltijoille päätöksellään 8.5.2018, § 134. Tietopyyntöänne Koronavirustartunnat ja altistumiset Helsingin päiväkodeissa, kouluissa ja oppilaitoksissa (HEL 2020-013870) käsitellään parhaillaan sosiaali- ja terveystoimialalla, ja valmistelijana on johtava lakimies Karri Välimäki. Toimialalta saamani tiedon mukaan tietopyyntö ratkaistaan ensi viikon eli viikon 13 aikana. Ystävällisin terveisin, Anna Koskinen _______________________________________________________________________________________________ Anna Koskinen kaupunginasiamies, OTM Helsingin kaupunki Kaupunginkanslia Oikeuspalvelut PL 1 00099 HELSINGIN KAUPUNKI puh (09) 310 36142 gsm (040) 525 6392 <<sähköpostiosoite>> ja sähköpostiosoite> > www.hel.fi/kaupunginkanslia<http:/... <<sähköpostiosoite>> Kokonaisvaltaista, ymmärrettävää ja edistyksellistä oikeuspalvelua! ________________________________________________________________________________________ P Please consider the environment before printing this email Tämä sähköpostiviesti on tarkoitettu vain vastaanottajalle. Viesti saattaa sisältää luottamuksellista tai henkilökohtaista tietoa. Jos olet saanut viestin erehdyksessä, ole hyvä, ja ilmoita asiasta viestin lähettäjälle. Poista alkuperäinen viesti, äläkä kopioi, muuntele tai levitä sitä eteenpäin. Kiitos. ............................................................................................................................................................................... Lähettäjä: Koskinen Anna Lähetetty: torstai 18. maaliskuuta 2021 15:27 Vastaanottaja: <<sähköpostiosoite>> <<nimi ja sähköpostiosoite >> Aihe: Tietopyyntönne 16.3.2021 (HEL 2021-003428) on käsiteltävänä Hei, Ilmoitan, että kaupungin kirjaamoon 16.3.2021 toimittamanne oheinen tietopyyntö on vastaanotettu ja kirjattu diaarinumerolla HEL 2021-003428. Käsittelen tietopyyntöänne ja vastaan siihen mahdollisimman pian. Ystävällisin terveisin, Anna Koskinen _______________________________________________________________________________________________ Anna Koskinen kaupunginasiamies, OTM Helsingin kaupunki Kaupunginkanslia Oikeuspalvelut PL 1 00099 HELSINGIN KAUPUNKI puh (09) 310 36142 gsm (040) 525 6392 <<sähköpostiosoite>> ja sähköpostiosoite> > www.hel.fi/kaupunginkanslia<http:/... <<sähköpostiosoite>> ________________________________________________________________________________________ P Please consider the environment before printing this email Tämä sähköpostiviesti on tarkoitettu vain vastaanottajalle. Viesti saattaa sisältää luottamuksellista tai henkilökohtaista tietoa. Jos olet saanut viestin erehdyksessä, ole hyvä, ja ilmoita asiasta viestin lähettäjälle. Poista alkuperäinen viesti, äläkä kopioi, muuntele tai levitä sitä eteenpäin. Kiitos. ...............................................................................................................................................................................
 1. 3 years, 4 months agoMarch 24, 2021, 3:07 p.m.: Received an email from Helsinki.
 2. 3 years, 4 months agoMarch 24, 2021, 3:18 p.m.: Okko Ojala set status to 'Tietopyyntö onnistui'.
From
"Helsingin kaupunki (automaattinen viesti)" <sosiaalijaterveys@hel.fi> – Helsinki
Subject
Pöytäkirjanote päätöksestä HEL 2020-013870 Terveysasemien johtajalääkäri/Helsingin kaupunki
Date
April 12, 2021, 11:54 a.m.
Status
Request resolved

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN"> <html> <head> <title>Pöytäkirjanote päätöksestä/Helsingin kaupunki</title> <style type="text/css"> .bodyStyle { font-family: Arial; font-size: medium; } </style> </head> <body class="bodyStyle"> <p> <br /> Pöytäkirjanote Helsingin kaupungin viranomaisen tekemästä päätöksestä.</p> <p> Tietojen antaminen päiväkotien, koulujen ja oppilaitosten koronavirukselle altistuneiden ja havaittujen tartuntojen määristä päiväkoti-, koulu- ja oppilaitoskohtaisesti<br /> Asian kirjaamisnumero on HEL 2020-013870.</p> <p> Terveys- ja päihdepalvelut -palvelukokonaisuus<br /> <a <<sähköpostiosoite> > </body> </html>
 1. 3 years, 3 months agoApril 12, 2021, 11:55 a.m.: Received an email from Helsinki.
 2. 3 years, 3 months agoApril 12, 2021, 1:57 p.m.: Okko Ojala set status to 'Tietopyyntö onnistui'.
On April 12, 2021, 1:43 p.m., Okko Ojala wrote:

Kaupunki lähetti asian HEL 2020-013870 pöytäkirjanotteesta viestin vastauksena asiaan HEL 2021-003428, mutta pöytäkirjanotetta ei ollut viestissä, liite puuttui. Soitin kaupungille ...

Kaupunki lähetti asian HEL 2020-013870 pöytäkirjanotteesta viestin vastauksena asiaan HEL 2021-003428, mutta pöytäkirjanotetta ei ollut viestissä, liite puuttui.

Soitin kaupungille ja pyysin lähettämään liitteen asialle HEL 2020-013870, joka löytyy tästä palvelusta osoitteesta https://tietopyynto.fi/tietopyynto/ko...

From
SOSIAALIJATERVEYS <sosiaalijaterveys@hel.fi> – Helsinki
Subject
HEL 2020-013870 puuttuvat liitteet
Date
April 13, 2021, 8:54 a.m.
Status
Request resolved
Attachments

Hyvä Okko Ojala Kiitos viestistänne ja pahoittelut, että päätöksen liitteet olivat jääneet pois otejakelusta. Ne ovat tämän viestin liitteinä. Ystävällisin terveisin Helsingin kaupunki Sosiaali- ja terveystoimiala
 1. 3 years, 3 months agoApril 13, 2021, 8:55 a.m.: Received an email from Helsinki.
From
Okko Ojala
Subject
Re: HEL 2020-013870 puuttuvat liitteet [#1312]
Date
April 13, 2021, 9:01 a.m.
To
Helsinki

Hyvä toimiala, Asiassa on viestinne perusteella tehty joku päätös, kun mainitsitte viestissänne pöytäkirjanotteen Helsingin kaupungin viranomaisen tekemästä päätöksestä. Toimittaisitteko tuon pöytäkirjanotteen, sitä ei ollut viestissänne ja nyt lähetitte sen liitteet, jotka olivat vain aiempien sähköpostiviestien tulosteita? Pyydän toimittamaan pöytäkirjanotteen eli päätöksen osoitteeseen <<sähköpostiosoite>> niin se tallentuu oikeaan paikkaan. Ystävällisin terveisin Okko Ojala Pyynnön numero: 1312 Vastaus: <<sähköpostiosoite>> Postiosoite: Okko Ojala << Osoite poistettu >>
 1. 3 years, 3 months agoApril 13, 2021, 9:02 a.m.: Okko Ojala sent a message to Helsinki.
 2. 3 years, 3 months agoApril 13, 2021, 9:02 a.m.: Okko Ojala set status to 'Tietopyyntö onnistui'.