Kemiönsaaren kunnan muutossuunnitelmat vanhustenhoitoon liittyen

Pyynnön vastaanottaja:
Kemiönsaari
Käytetty laki:
Julkisuuslaki
Tämän tietopyynnön tila:
Tietopyyntö onnistui osittain
Pyynnön yhteenveto
Kemiönsaaren kunta on päättänyt pyytää tarjouksia ja valmistella julkisen omaisuuden omistussuhteiden muutoksia vanhustenhoitoon liittyen. http://news.abounderrattelser.fi/ar-n... Pyydän asioihin liittyvät valmistelu-, päätös- ja tarjouspyyntödokumentit sekä viranomaisten edustajien asian valmistelussa liike-elämän edustajilta vastaanottamat dokumentit.

Viestit tässä tietopyynnössä

Lähettäjä
<< Nimi ei julkinen >>
Otsikko
Kemiönsaaren kunnan muutossuunnitelmat vanhustenhoitoon liittyen [#564]
Päivämäärä
10. maaliskuuta 2018 kello 15.01
Vastaanottaja
Kemiönsaari
Tila
Odotetaan vastausta

Hyvä vastaanottaja, Tämä on julkisuuslakiin (http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990621) perustuva tietopyyntö. Sähköposti on lähetetty http://tietopyynto.fi-sivustolta. Tähän sähköpostiin vastaamalla lähetät vastauksen tietopyyntöön.
Kemiönsaaren kunta on päättänyt pyytää tarjouksia ja valmistella julkisen omaisuuden omistussuhteiden muutoksia vanhustenhoitoon liittyen. http://news.abounderrattelser.fi/ar-n... Pyydän asioihin liittyvät valmistelu-, päätös- ja tarjouspyyntödokumentit sekä viranomaisten edustajien asian valmistelussa liike-elämän edustajilta vastaanottamat dokumentit.
Pyydän toimittamaan aineiston jäljennöksen viivytyksettä sähköisessä muodossa liitetiedostona vastauksena tähän viestiin. Tietoaineistot avoimena rakenteellisena datana, eli .xls-, .csv-, .sql-, tai muussa rakenteellisessa muodossa. Dokumentit pyydän uudelleenkäytettävässä muodossa, kuten .doc, odf-, .ppt tai pdf/a-muodossa. Olisi toivottavaa että aineisto olisi julkisuuslain 20 § mukaan vastedes saatavilla organisaationne web-sivulla. Pyydän toimittamaan tiedot julkl 16 § mukaisesti pyydetyllä tavalla pyydetyssä muodossa tai perustelemaan sähköpostitse viivytyksettä mikäli on syy toimittaa toisella tavalla. Huomioittehan että myös käsitelyyn liittyvien virkamiesten nimet on julkisia, "Virkamiehen on esiinnyttävä omalla nimellään." (EOA 686/4/09) Huomioittehan että julkl. 34§ mukaan asiakirjan antamisesta ei peritä maksua, kun julkinen sähköisesti talletettu asiakirja lähetetään tiedon pyytäjälle sähköpostitse. Pyydän toimittamaan tiedot viivytyksettä julkl. 14.4§ mukaisesti, enintään 2 viikon määräajan kuluessa, tai perustelemaan ensi tilassa mikäli tietojen toimittamiseen tarvitaan pidempi kuukauden toimitusaika. Mikäli pyyntöä ei voida täyttää, pyydän 14.4§ mukaisessa 2 viikon määräajan kuluessa valituskelpoisen päätöksen. Pyydän viivytyksettä kuittaamaan viestin vastaanotetuksi ja kertomaan asian diaarinumeron. Ystävällisin terveisin, << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> <<sähköpostiosoite>> -- Huomautus: Tämä sähköposti on lähetetty Tietopyyntö-portaalista. Vastaukset saatetaan julkaista automaattisesti. If large files are requested, you can upload them at:
Ystävällisin terveisin, << Nimi ei julkinen >>
 1. 10 kuukautta, 2 viikkoa sitten10. maaliskuuta 2018 kello 15.01: Käyttäjä << Nimi ei julkinen >> lähetti viestin viranomaiselle Kemiönsaari.
Lähettäjä
nina.nybondas@kimitoon.fi – Kemiönsaari
Otsikko
SV: Kemiönsaaren kunnan muutossuunnitelmat vanhustenhoitoon liittyen [#564]
Päivämäärä
22. maaliskuuta 2018 kello 16.16
Tila
Odotetaan vastausta

Hei, Vastauksena tiedusteluunne ilmoitan, että tarjouspyyntöjä ei ole lähetetty kysymyksessä olevassa asiassa. Kunnanhallitus päättää kokouksessaan 26.3.2018 lähteekö kunta tekemään hankintalain mukaista markkinakartoitusta asiassa. Markkinakartoitus on vuoropuhelua, jota käydään ennen hankintamenettelyn aloittamista, sitä käydään hankinnan valmistelua varten. Hankintamenettelyn käynnistämisestä ja tarjouspyynnön julkistamisesta päättää kunnanhallitus ja kunnanvaltuusto. Ystävällisin terveisin, Anneli Pahta kommundirektör / kunnanjohtaja KIMITOÖNS KOMMUN / KEMIÖNSAAREN KUNTA Vretavägen 19 / Vretantie 19 25700 Kimito / 25700 Kemiö Tfn/Puh: 040 742 9511 <<sähköpostiosoite>>
 1. 10 kuukautta sitten22. maaliskuuta 2018 kello 16.17: Vastaanotti sähköpostin viranomaiselta Kemiönsaari.
Lähettäjä
<< Nimi ei julkinen >>
Otsikko
Re: SV: Kemiönsaaren kunnan muutossuunnitelmat vanhustenhoitoon liittyen [#564]
Päivämäärä
5. huhtikuuta 2018 kello 15.22
Vastaanottaja
Kemiönsaari

Hyvä Anneli Pahta ja Nina Nybondas, Pyydän markkinakartoitukseksi ja vuoropuheluksi kuvaamanne menettelyn yhteydessä käsitellyt, valmistuneet, luonnostellut, lähetetyt ja vastaanotetut dokumentit. Korostan että pyyntö koskee kaikkia markkinakartoitukseksi ja vuoropuheluksi kuvaamaanne asiaan liittyviä julkl. 5 § mukaisia viranomaisen asiakirjoja. ... Ystävällisin terveisin << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> Pyynnön numero: 564 Vastaus: <<sähköpostiosoite>> Postiosoite: << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >>
 1. 9 kuukautta, 2 viikkoa sitten5. huhtikuuta 2018 kello 15.22: Käyttäjä << Nimi ei julkinen >> lähetti viestin viranomaiselle Kemiönsaari.
Lähettäjä
<< Nimi ei julkinen >>
Otsikko
Re: Re: SV: Kemiönsaaren kunnan muutossuunnitelmat vanhustenhoitoon liittyen [#564]
Päivämäärä
9. huhtikuuta 2018 kello 18.15
Vastaanottaja
Kemiönsaari

Hyvä vastaanottaja, Tietopyyntööni "Kemiönsaaren kunnan muutossuunnitelmat vanhustenhoitoon liittyen" (10.3.2018, #564) ei vastattu lain määrittelemässä ajassa ja se on nyt 17 päivää myöhässä. Olkaa hyvä ja kertokaa tietopyyntöni tilasta välittömästi, tai toimittakaa asiasta valituskelpoinen päätös. Ystävällisin terveisin, << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> Pyynnön numero: 564 Vastaus: <<sähköpostiosoite>> Postiosoite: << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >>
 1. 9 kuukautta, 2 viikkoa sitten9. huhtikuuta 2018 kello 18.15: Käyttäjä << Nimi ei julkinen >> lähetti viestin viranomaiselle Kemiönsaari.
Lähettäjä
nina.nybondas@kimitoon.fi – Kemiönsaari
Otsikko
SV: Re: SV: Kemiönsaaren kunnan muutossuunnitelmat vanhustenhoitoon liittyen [#564]
Päivämäärä
10. huhtikuuta 2018 kello 14.23
Tila
Tietopyyntö ratkaistu
Liitteet

Hei, Tietopyyntöön on vastattu 22.3.2018 (liite). Med vänlig hälsning / Ystävällisin terveisin Nina Nybondas Byråsekreterare / Toimistosihteeri KIMITOÖNS KOMMUN / KEMIÖNSAAREN KUNTA Vretavägen 19, 25700 KIMITO / Vretantie 19, 25700 KEMIÖ tel./puh. (02) 426 0110 nina.nybondas(at)kimitoon.fi
 1. 9 kuukautta, 2 viikkoa sitten10. huhtikuuta 2018 kello 14.24: Vastaanotti sähköpostin viranomaiselta Kemiönsaari.
Lähettäjä
<< Nimi ei julkinen >>
Otsikko
Re: SV: Re: SV: Kemiönsaaren kunnan muutossuunnitelmat vanhustenhoitoon liittyen [#564]
Päivämäärä
12. huhtikuuta 2018 kello 10.51
Vastaanottaja
Kemiönsaari

Hyvä vastaanottaja, tämä ei ole valituskelpoinen päätös, eikä viesti sisällä tietopyynnön vastauksena mitään julkl. 5 § mukaista viranomaisen asiakirjaa. Tarkoitattako että on asetettu markkinakartoitukseksi ja vuoropuheluksi kuvaamanne menettely, mutta menettelyn aloittamisesta tai lopettamisesta ei ole mitään päätöstä, viestiä, dokumenttia, budjettia tai vastaavaa toimeksiannon tai asian tarkoituksen kuvaavaa dokumenttia? Tarkoitatteko että kieltäydytte antamasta valituskelpoista päätöstä? Olen pyytänyt menettelyn yhteydessä kunnassa käsitellyt, valmistuneet, luonnostellut, lähetetyt ja vastaanotetut dokumentit. Minulla on hallussani joitain tähän asiaan liittyviä dokumentteja, näin ollen tiedetään että esitys dokumenttien puuttumisesta on virheellinen. Muistutan viranomaisen julkl. 15 § mukaisesta velvollisuudesta tarvittaessa siirtäminen asiakirjan pyytämistä koskeva asia toiselle viranomaiselle. Pyydän markkinakartoitukseksi ja vuoropuheluksi kuvaamanne menettelyn yhteydessä käsitellyt, valmistuneet, luonnostellut, lähetetyt ja vastaanotetut julkl. 5 § mukaiset viranomaisen asiakirjat. Mikäli pyyntöä ei edelleenkään voida täyttää, pyydän viivytyksettä valituskelpoisen päätöksen. ... Ystävällisin terveisin << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> Pyynnön numero: 564 Vastaus: <<sähköpostiosoite>> Postiosoite: << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >>
 1. 9 kuukautta, 1 viikko sitten12. huhtikuuta 2018 kello 10.52: Käyttäjä << Nimi ei julkinen >> lähetti viestin viranomaiselle Kemiönsaari.
Lähettäjä
nina.nybondas@kimitoon.fi – Kemiönsaari
Otsikko
SV: SV: Kemiönsaaren kunnan muutossuunnitelmat vanhustenhoitoon liittyen [#564]
Päivämäärä
17. huhtikuuta 2018 kello 9.34
Liitteet

Hei, Vastaus pyyntöösi liitteissä. Med vänlig hälsning / Ystävällisin terveisin Nina Nybondas Byråsekreterare / Toimistosihteeri KIMITOÖNS KOMMUN / KEMIÖNSAAREN KUNTA Vretavägen 19, 25700 KIMITO / Vretantie 19, 25700 KEMIÖ tel./puh. (02) 426 0110 nina.nybondas(at)kimitoon.fi
 1. 9 kuukautta, 1 viikko sitten17. huhtikuuta 2018 kello 9.35: Vastaanotti sähköpostin viranomaiselta Kemiönsaari.
Lähettäjä
nina.nybondas@kimitoon.fi – Kemiönsaari
Otsikko
SV: SV: Re: SV: Kemiönsaaren kunnan muutossuunnitelmat vanhustenhoitoon liittyen [#564]
Päivämäärä
17. huhtikuuta 2018 kello 9.36
Liitteet

Hei, Vastaus pyyntöösi liitteissä. Med vänlig hälsning / Ystävällisin terveisin Nina Nybondas Byråsekreterare / Toimistosihteeri KIMITOÖNS KOMMUN / KEMIÖNSAAREN KUNTA Vretavägen 19, 25700 KIMITO / Vretantie 19, 25700 KEMIÖ tel./puh. (02) 426 0110 nina.nybondas(at)kimitoon.fi
 1. 9 kuukautta, 1 viikko sitten17. huhtikuuta 2018 kello 9.37: Vastaanotti sähköpostin viranomaiselta Kemiönsaari.
 2. 8 kuukautta, 1 viikko sitten12. toukokuuta 2018 kello 11.46: << Nimi ei julkinen >> julkaisi liitteen tietopyyntöön Kemiönsaaren kunnan muutossuunnitelmat vanhustenhoitoon liittyen.
 3. 8 kuukautta, 1 viikko sitten12. toukokuuta 2018 kello 11.47: << Nimi ei julkinen >> julkaisi liitteen tietopyyntöön Kemiönsaaren kunnan muutossuunnitelmat vanhustenhoitoon liittyen.
 4. 8 kuukautta, 1 viikko sitten12. toukokuuta 2018 kello 11.49: << Nimi ei julkinen >> julkaisi liitteen tietopyyntöön Kemiönsaaren kunnan muutossuunnitelmat vanhustenhoitoon liittyen.
 5. 8 kuukautta, 1 viikko sitten12. toukokuuta 2018 kello 11.49: Käyttäjä << Nimi ei julkinen >> asetti tilaksi 'Tietopyyntö onnistui osittain'.