Kemiönsaaren kunnan muutossuunnitelmat vanhustenhoitoon liittyen

Request to:
Kemiönsaari
Law used:
Julkisuuslaki
Status of this request:
Request partially successful
Summary of Request
Kemiönsaaren kunta on päättänyt pyytää tarjouksia ja valmistella julkisen omaisuuden omistussuhteiden muutoksia vanhustenhoitoon liittyen. http://news.abounderrattelser.fi/ar-n... Pyydän asioihin liittyvät valmistelu-, päätös- ja tarjouspyyntödokumentit sekä viranomaisten edustajien asian valmistelussa liike-elämän edustajilta vastaanottamat dokumentit.

Messages in this request

From
<< Name Not Public >>
Subject
Kemiönsaaren kunnan muutossuunnitelmat vanhustenhoitoon liittyen [#564]
Date
March 10, 2018, 3:01 p.m.
To
Kemiönsaari
Status
Awaiting response

Hyvä vastaanottaja, Tämä on julkisuuslakiin (http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990621) perustuva tietopyyntö. Sähköposti on lähetetty http://tietopyynto.fi-sivustolta. Tähän sähköpostiin vastaamalla lähetät vastauksen tietopyyntöön.
Kemiönsaaren kunta on päättänyt pyytää tarjouksia ja valmistella julkisen omaisuuden omistussuhteiden muutoksia vanhustenhoitoon liittyen. http://news.abounderrattelser.fi/ar-n... Pyydän asioihin liittyvät valmistelu-, päätös- ja tarjouspyyntödokumentit sekä viranomaisten edustajien asian valmistelussa liike-elämän edustajilta vastaanottamat dokumentit.
Pyydän toimittamaan aineiston jäljennöksen viivytyksettä sähköisessä muodossa liitetiedostona vastauksena tähän viestiin. Tietoaineistot avoimena rakenteellisena datana, eli .xls-, .csv-, .sql-, tai muussa rakenteellisessa muodossa. Dokumentit pyydän uudelleenkäytettävässä muodossa, kuten .doc, odf-, .ppt tai pdf/a-muodossa. Olisi toivottavaa että aineisto olisi julkisuuslain 20 § mukaan vastedes saatavilla organisaationne web-sivulla. Pyydän toimittamaan tiedot julkl 16 § mukaisesti pyydetyllä tavalla pyydetyssä muodossa tai perustelemaan sähköpostitse viivytyksettä mikäli on syy toimittaa toisella tavalla. Huomioittehan että myös käsitelyyn liittyvien virkamiesten nimet on julkisia, "Virkamiehen on esiinnyttävä omalla nimellään." (EOA 686/4/09) Huomioittehan että julkl. 34§ mukaan asiakirjan antamisesta ei peritä maksua, kun julkinen sähköisesti talletettu asiakirja lähetetään tiedon pyytäjälle sähköpostitse. Pyydän toimittamaan tiedot viivytyksettä julkl. 14.4§ mukaisesti, enintään 2 viikon määräajan kuluessa, tai perustelemaan ensi tilassa mikäli tietojen toimittamiseen tarvitaan pidempi kuukauden toimitusaika. Mikäli pyyntöä ei voida täyttää, pyydän 14.4§ mukaisessa 2 viikon määräajan kuluessa valituskelpoisen päätöksen. Pyydän viivytyksettä kuittaamaan viestin vastaanotetuksi ja kertomaan asian diaarinumeron. Ystävällisin terveisin, << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> <<sähköpostiosoite>> -- Huomautus: Tämä sähköposti on lähetetty Tietopyyntö-portaalista. Vastaukset saatetaan julkaista automaattisesti. If large files are requested, you can upload them at:
Kind Regards, << Name Not Public >>
 1. 5 years agoMarch 10, 2018, 3:01 p.m.: << Name Not Public >> sent a message to Kemiönsaari.
From
nina.nybondas@kimitoon.fi – Kemiönsaari
Subject
SV: Kemiönsaaren kunnan muutossuunnitelmat vanhustenhoitoon liittyen [#564]
Date
March 22, 2018, 4:16 p.m.
Status
Awaiting response

Hei, Vastauksena tiedusteluunne ilmoitan, että tarjouspyyntöjä ei ole lähetetty kysymyksessä olevassa asiassa. Kunnanhallitus päättää kokouksessaan 26.3.2018 lähteekö kunta tekemään hankintalain mukaista markkinakartoitusta asiassa. Markkinakartoitus on vuoropuhelua, jota käydään ennen hankintamenettelyn aloittamista, sitä käydään hankinnan valmistelua varten. Hankintamenettelyn käynnistämisestä ja tarjouspyynnön julkistamisesta päättää kunnanhallitus ja kunnanvaltuusto. Ystävällisin terveisin, Anneli Pahta kommundirektör / kunnanjohtaja KIMITOÖNS KOMMUN / KEMIÖNSAAREN KUNTA Vretavägen 19 / Vretantie 19 25700 Kimito / 25700 Kemiö Tfn/Puh: 040 742 9511 <<sähköpostiosoite>>
 1. 5 years agoMarch 22, 2018, 4:17 p.m.: Received an email from Kemiönsaari.
From
<< Name Not Public >>
Subject
Re: SV: Kemiönsaaren kunnan muutossuunnitelmat vanhustenhoitoon liittyen [#564]
Date
April 5, 2018, 3:22 p.m.
To
Kemiönsaari

Hyvä Anneli Pahta ja Nina Nybondas, Pyydän markkinakartoitukseksi ja vuoropuheluksi kuvaamanne menettelyn yhteydessä käsitellyt, valmistuneet, luonnostellut, lähetetyt ja vastaanotetut dokumentit. Korostan että pyyntö koskee kaikkia markkinakartoitukseksi ja vuoropuheluksi kuvaamaanne asiaan liittyviä julkl. 5 § mukaisia viranomaisen asiakirjoja. ... Ystävällisin terveisin << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> Pyynnön numero: 564 Vastaus: <<sähköpostiosoite>> Postiosoite: << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >>
 1. 4 years, 11 months agoApril 5, 2018, 3:22 p.m.: << Name Not Public >> sent a message to Kemiönsaari.
From
<< Name Not Public >>
Subject
Re: Re: SV: Kemiönsaaren kunnan muutossuunnitelmat vanhustenhoitoon liittyen [#564]
Date
April 9, 2018, 6:15 p.m.
To
Kemiönsaari

Hyvä vastaanottaja, Tietopyyntööni "Kemiönsaaren kunnan muutossuunnitelmat vanhustenhoitoon liittyen" (10.3.2018, #564) ei vastattu lain määrittelemässä ajassa ja se on nyt 17 päivää myöhässä. Olkaa hyvä ja kertokaa tietopyyntöni tilasta välittömästi, tai toimittakaa asiasta valituskelpoinen päätös. Ystävällisin terveisin, << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> Pyynnön numero: 564 Vastaus: <<sähköpostiosoite>> Postiosoite: << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >>
 1. 4 years, 11 months agoApril 9, 2018, 6:15 p.m.: << Name Not Public >> sent a message to Kemiönsaari.
From
nina.nybondas@kimitoon.fi – Kemiönsaari
Subject
SV: Re: SV: Kemiönsaaren kunnan muutossuunnitelmat vanhustenhoitoon liittyen [#564]
Date
April 10, 2018, 2:23 p.m.
Status
Request resolved
Attachments

Hei, Tietopyyntöön on vastattu 22.3.2018 (liite). Med vänlig hälsning / Ystävällisin terveisin Nina Nybondas Byråsekreterare / Toimistosihteeri KIMITOÖNS KOMMUN / KEMIÖNSAAREN KUNTA Vretavägen 19, 25700 KIMITO / Vretantie 19, 25700 KEMIÖ tel./puh. (02) 426 0110 nina.nybondas(at)kimitoon.fi
 1. 4 years, 11 months agoApril 10, 2018, 2:24 p.m.: Received an email from Kemiönsaari.
From
<< Name Not Public >>
Subject
Re: SV: Re: SV: Kemiönsaaren kunnan muutossuunnitelmat vanhustenhoitoon liittyen [#564]
Date
April 12, 2018, 10:51 a.m.
To
Kemiönsaari

Hyvä vastaanottaja, tämä ei ole valituskelpoinen päätös, eikä viesti sisällä tietopyynnön vastauksena mitään julkl. 5 § mukaista viranomaisen asiakirjaa. Tarkoitattako että on asetettu markkinakartoitukseksi ja vuoropuheluksi kuvaamanne menettely, mutta menettelyn aloittamisesta tai lopettamisesta ei ole mitään päätöstä, viestiä, dokumenttia, budjettia tai vastaavaa toimeksiannon tai asian tarkoituksen kuvaavaa dokumenttia? Tarkoitatteko että kieltäydytte antamasta valituskelpoista päätöstä? Olen pyytänyt menettelyn yhteydessä kunnassa käsitellyt, valmistuneet, luonnostellut, lähetetyt ja vastaanotetut dokumentit. Minulla on hallussani joitain tähän asiaan liittyviä dokumentteja, näin ollen tiedetään että esitys dokumenttien puuttumisesta on virheellinen. Muistutan viranomaisen julkl. 15 § mukaisesta velvollisuudesta tarvittaessa siirtäminen asiakirjan pyytämistä koskeva asia toiselle viranomaiselle. Pyydän markkinakartoitukseksi ja vuoropuheluksi kuvaamanne menettelyn yhteydessä käsitellyt, valmistuneet, luonnostellut, lähetetyt ja vastaanotetut julkl. 5 § mukaiset viranomaisen asiakirjat. Mikäli pyyntöä ei edelleenkään voida täyttää, pyydän viivytyksettä valituskelpoisen päätöksen. ... Ystävällisin terveisin << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> Pyynnön numero: 564 Vastaus: <<sähköpostiosoite>> Postiosoite: << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >>
 1. 4 years, 11 months agoApril 12, 2018, 10:52 a.m.: << Name Not Public >> sent a message to Kemiönsaari.
From
nina.nybondas@kimitoon.fi – Kemiönsaari
Subject
SV: SV: Kemiönsaaren kunnan muutossuunnitelmat vanhustenhoitoon liittyen [#564]
Date
April 17, 2018, 9:34 a.m.
Attachments

Hei, Vastaus pyyntöösi liitteissä. Med vänlig hälsning / Ystävällisin terveisin Nina Nybondas Byråsekreterare / Toimistosihteeri KIMITOÖNS KOMMUN / KEMIÖNSAAREN KUNTA Vretavägen 19, 25700 KIMITO / Vretantie 19, 25700 KEMIÖ tel./puh. (02) 426 0110 nina.nybondas(at)kimitoon.fi
 1. 4 years, 11 months agoApril 17, 2018, 9:35 a.m.: Received an email from Kemiönsaari.
From
nina.nybondas@kimitoon.fi – Kemiönsaari
Subject
SV: SV: Re: SV: Kemiönsaaren kunnan muutossuunnitelmat vanhustenhoitoon liittyen [#564]
Date
April 17, 2018, 9:36 a.m.
Attachments

Hei, Vastaus pyyntöösi liitteissä. Med vänlig hälsning / Ystävällisin terveisin Nina Nybondas Byråsekreterare / Toimistosihteeri KIMITOÖNS KOMMUN / KEMIÖNSAAREN KUNTA Vretavägen 19, 25700 KIMITO / Vretantie 19, 25700 KEMIÖ tel./puh. (02) 426 0110 nina.nybondas(at)kimitoon.fi
 1. 4 years, 11 months agoApril 17, 2018, 9:37 a.m.: Received an email from Kemiönsaari.
 2. 4 years, 10 months agoMay 12, 2018, 11:46 a.m.: << Name Not Public >> published an attachment on request Kemiönsaaren kunnan muutossuunnitelmat vanhustenhoitoon liittyen.
 3. 4 years, 10 months agoMay 12, 2018, 11:47 a.m.: << Name Not Public >> published an attachment on request Kemiönsaaren kunnan muutossuunnitelmat vanhustenhoitoon liittyen.
 4. 4 years, 10 months agoMay 12, 2018, 11:49 a.m.: << Name Not Public >> published an attachment on request Kemiönsaaren kunnan muutossuunnitelmat vanhustenhoitoon liittyen.
 5. 4 years, 10 months agoMay 12, 2018, 11:49 a.m.: << Name Not Public >> set status to 'Tietopyyntö onnistui osittain'.