Tähän tietopyyntöön on vastattu ja sen tila on epäselvä. Jos sinä teit tietopyynnön, niin kirjaudu sisään ja aseta tietopyynnölle uusi tila.

Kellojen siirron osallistumishankkeen valmistelija ja päättä sekä tieto, mihin kansalaisten vastauksia on tarkoitus käyttää.

Pyynnön vastaanottaja:
Liikenne- ja viestintäministeriö
Käytetty laki:
Julkisuuslaki
Tämän tietopyynnön tila:
Tietopyyntö odottaa luokittelua
Pyynnön yhteenveto
Hyvä vastaanottaja, Tämä on julkisuuslakiin (http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa...) perustuva tietopyyntö. Sähköposti on lähetetty http://tietopyynto.fi-sivustolta. Tähän sähköpostiin vastaamalla lähetät vastauksen tietopyyntöön. Pyydän sähköisen kopion viranomaisen asiakirjasta josta ilmenee kellojen siirron osallistumishankkeen valmistelija, ja asian valmisteluun liittyvä päättöksen tekijä tai asian omistaja, sekä tieto, mihin kansalaisten vastauksia on tarkoitus käyttää. https://kellojensiirto.otakantaa.fi/fi/ Muistattehan että "Virkamiehen on esiinnyttävä omalla nimellään." (EOA 686/4/09), joten olisi ollut asiallinen käytäntö ilmaista yhteyshenkilö osallistumishankkeen yhteydessä. Pyydän toimittamaan aineiston jäljennöksen viivytyksettä sähköisessä muodossa liitetiedostona vastauksena tähän viestiin. Tietoaineistot avoimena rakenteellisena datana, eli .xls-, .csv-, .sql-, tai muussa rakenteellisessa muodossa. Dokumentit pyydän uudelleenkäytettävässä muodossa, kuten .doc, odf-, .ppt tai pdf/a-muodossa. Olisi toivottavaa että aineisto olisi julkisuuslain 20 § mukaan vastedes saatavilla organisaationne web-sivulla. Pyydän toimittamaan tiedot julkl 16 § mukaisesti pyydetyllä tavalla pyydetyssä muodossa tai perustelemaan sähköpostitse viivytyksettä mikäli on syy toimittaa toisella tavalla. Huomioittehan että myös käsitelyyn liittyvien virkamiesten nimet on julkisia, "Virkamiehen on esiinnyttävä omalla nimellään." (EOA 686/4/09) Huomioittehan että julkl. 34§ mukaan asiakirjan antamisesta ei peritä maksua, kun julkinen sähköisesti talletettu asiakirja lähetetään tiedon pyytäjälle sähköpostitse. Pyydän toimittamaan tiedot viivytyksettä julkl. 14.4§ mukaisesti, enintään 2 viikon määräajan kuluessa, tai perustelemaan ensi tilassa mikäli tietojen toimittamiseen tarvitaan pidempi kuukauden toimitusaika. Mikäli pyyntöä ei voida täyttää, pyydän 14.4§ mukaisessa 2 viikon määräajan kuluessa valituskelpoisen päätöksen. Pyydän viivytyksettä kuittaamaan viestin vastaanotetuksi ja kertomaan asian diaarinumeron. Ystävällisin terveisin,
Lopputuloksen yhteenveto

Asian tarkempiin valmistelutietoihin voi tutustua ministeriön internet-sivuilla osoitteessa https://www.lvm.fi/-/otakantaa-kysely... sekä valtioneuvoston hanke-sivulla https://valtioneuvosto.fi/hanke/-/han....


Viestit tässä tietopyynnössä

Lähettäjä
<< Nimi ei julkinen >>
Otsikko
Kellojen siirron osallistumishankkeen valmistelija ja päättä sekä tieto, mihin kansalaisten vastauksia on tarkoitus käyttää. [#652]
Päivämäärä
26. syyskuuta 2018 kello 10.09
Vastaanottaja
Liikenne- ja viestintäministeriö
Tila
Odotetaan vastausta

Hyvä vastaanottaja, Tämä on julkisuuslakiin (http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa...) perustuva tietopyyntö. Sähköposti on lähetetty http://tietopyynto.fi-sivustolta. Tähän sähköpostiin vastaamalla lähetät vastauksen tietopyyntöön. Pyydän sähköisen kopion viranomaisen asiakirjasta josta ilmenee kellojen siirron osallistumishankkeen valmistelija, ja asian valmisteluun liittyvä päättöksen tekijä tai asian omistaja, sekä tieto, mihin kansalaisten vastauksia on tarkoitus käyttää. https://kellojensiirto.otakantaa.fi/fi/ Muistattehan että "Virkamiehen on esiinnyttävä omalla nimellään." (EOA 686/4/09), joten olisi ollut asiallinen käytäntö ilmaista yhteyshenkilö osallistumishankkeen yhteydessä. Pyydän toimittamaan aineiston jäljennöksen viivytyksettä sähköisessä muodossa liitetiedostona vastauksena tähän viestiin. Tietoaineistot avoimena rakenteellisena datana, eli .xls-, .csv-, .sql-, tai muussa rakenteellisessa muodossa. Dokumentit pyydän uudelleenkäytettävässä muodossa, kuten .doc, odf-, .ppt tai pdf/a-muodossa. Olisi toivottavaa että aineisto olisi julkisuuslain 20 § mukaan vastedes saatavilla organisaationne web-sivulla. Pyydän toimittamaan tiedot julkl 16 § mukaisesti pyydetyllä tavalla pyydetyssä muodossa tai perustelemaan sähköpostitse viivytyksettä mikäli on syy toimittaa toisella tavalla. Huomioittehan että myös käsitelyyn liittyvien virkamiesten nimet on julkisia, "Virkamiehen on esiinnyttävä omalla nimellään." (EOA 686/4/09) Huomioittehan että julkl. 34§ mukaan asiakirjan antamisesta ei peritä maksua, kun julkinen sähköisesti talletettu asiakirja lähetetään tiedon pyytäjälle sähköpostitse. Pyydän toimittamaan tiedot viivytyksettä julkl. 14.4§ mukaisesti, enintään 2 viikon määräajan kuluessa, tai perustelemaan ensi tilassa mikäli tietojen toimittamiseen tarvitaan pidempi kuukauden toimitusaika. Mikäli pyyntöä ei voida täyttää, pyydän 14.4§ mukaisessa 2 viikon määräajan kuluessa valituskelpoisen päätöksen. Pyydän viivytyksettä kuittaamaan viestin vastaanotetuksi ja kertomaan asian diaarinumeron. Ystävällisin terveisin,
<< Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> <<sähköpostiosoite>> -- Huomautus: Tämä sähköposti on lähetetty Tietopyyntö-portaalista. Vastaukset saatetaan julkaista automaattisesti.
Ystävällisin terveisin, << Nimi ei julkinen >>
  1. 5 kuukautta, 3 viikkoa sitten26. syyskuuta 2018 kello 10.10: Käyttäjä << Nimi ei julkinen >> lähetti viestin viranomaiselle Liikenne- ja viestintäministeriö.
  2. 5 kuukautta, 1 viikko sitten11. lokakuuta 2018 kello 3.00: Tämän tietopyynnön määräaika on täyttynyt
Lähettäjä
"kirjaamo@lvm.fi" <kirjaamo@lvm.fi> – Liikenne- ja viestintäministeriö
Otsikko
Tietopyyntönne kellonajan siirrosta luopumisesta
Päivämäärä
15. lokakuuta 2018 kello 10.25
Tila
Tietopyyntö ratkaistu
Liitteet

Asia/Ärende: Tietopyyntö; Kellojen siirron osallistumishankkeen valmistelija ja päättä sekä tieto, mihin kansalaisten vastauksia on tarkoitus käyttää. Asianumero/Ärendenummer: LVM/1767/02/2018 Lähetyspäivämäärä/Utskicksdatum: 15.10.2018 Käsittelijä/Handläggare: Wahrmann Alma Käsittelijän puhelinnumero/Handläggarens telefonnummer: 0295342162 Ohessa tiedoksi: Hei, lähetän varmuuden vuoksi uudelleen vastauksen tietopyynto.fi-palvelun kautta lähettämäänne tietopyyntöön. Tämä viesti on lähetetty liikenne- ja viestintäministeriön asianhallintajärjestelmästä, älä vastaa tähän viestiin. Detta meddelande har skickats från kommunikationsministeriets dokumenthanteringssystem, svara inte på meddelandet. Lisätietoja antaa tarvittaessa asian käsittelijä. Ytterligare information fås av handläggaren.
  1. 5 kuukautta sitten15. lokakuuta 2018 kello 10.26: Vastaanotti sähköpostin viranomaiselta Liikenne- ja viestintäministeriö.
  2. 5 kuukautta sitten20. lokakuuta 2018 kello 10.49: Käyttäjä << Nimi ei julkinen >> asetti tilaksi 'Request Successful'.
  3. 5 kuukautta sitten20. lokakuuta 2018 kello 14.56: << Nimi ei julkinen >> julkaisi liitteen tietopyyntöön Kellojen siirron osallistumishankkeen valmistelija ja päättä sekä tieto, mihin kansalaisten vastauksia on tarkoitus käyttää..
Lähettäjä
"kirjaamo@lvm.fi" <kirjaamo@lvm.fi> – Liikenne- ja viestintäministeriö
Otsikko
Vastaus LVM/1767/02/2018 Tietopyyntö
Päivämäärä
23. lokakuuta 2018 kello 10.44
Liitteet

Asia/Ärende: Tietopyyntö; Kellojen siirron osallistumishankkeen valmistelija ja päättä sekä tieto, mihin kansalaisten vastauksia on tarkoitus käyttää. Asianumero/Ärendenummer: LVM/1767/02/2018 Lähetyspäivämäärä/Utskicksdatum: 23.10.2018 Käsittelijä/Handläggare: Roikola Merja Käsittelijän puhelinnumero/Handläggarens telefonnummer: +358295342578 Ohessa tiedoksi: Hyvä vastaanottaja, ohessa vastaus. toimeksi saaneena Merja Roikola Tämä viesti on lähetetty liikenne- ja viestintäministeriön asianhallintajärjestelmästä, älä vastaa tähän viestiin. Detta meddelande har skickats från kommunikationsministeriets dokumenthanteringssystem, svara inte på meddelandet. Lisätietoja antaa tarvittaessa asian käsittelijä. Ytterligare information fås av handläggaren.
  1. 4 kuukautta, 4 viikkoa sitten23. lokakuuta 2018 kello 10.45: Vastaanotti sähköpostin viranomaiselta Liikenne- ja viestintäministeriö.