Julkisuuslakiin perustuva tietopyyntö: Helsingin kaupungin uhkasakko perusteluineen

Request to:
Etelä-Suomen aluehallintovirasto
Law used:
Julkisuuslaki
Status of this request:
Request Successful
Summary of Request
Hei. Haluaisin tiedot Helsingin kaupungin pelastuslaitokselle 5/2019 annetusta uhkasakosta koskien pelastuslaitoksen palvelutasoa.

Messages in this request

From
<< Name Not Public >>
Subject
Julkisuuslakiin perustuva tietopyyntö: Helsingin kaupungin uhkasakko perusteluineen [#1117]
Date
Nov. 22, 2020, 3:06 p.m.
To
Etelä-Suomen aluehallintovirasto
Status
Awaiting response

Hyvä vastaanottaja, Tämä on julkisuuslakiin (http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990621) perustuva tietopyyntö. Sähköposti on lähetetty http://tietopyynto.fi-sivustolta. Tähän sähköpostiin vastaamalla lähetät vastauksen tietopyyntöön.
Hei. Haluaisin tiedot Helsingin kaupungin pelastuslaitokselle 5/2019 annetusta uhkasakosta koskien pelastuslaitoksen palvelutasoa.
Pyydän toimittamaan aineiston jäljennöksen viivytyksettä sähköisessä muodossa liitetiedostona vastauksena tähän viestiin. Tietoaineistot avoimena rakenteellisena datana, eli .xls-, .csv-, .sql-, tai muussa rakenteellisessa muodossa. Dokumentit pyydän uudelleenkäytettävässä muodossa, kuten .doc, odf-, .ppt tai pdf/a-muodossa. Olisi toivottavaa että aineisto olisi julkisuuslain 20 § mukaan vastedes saatavilla organisaationne web-sivulla. Pyydän toimittamaan tiedot julkl 16 § mukaisesti pyydetyllä tavalla pyydetyssä muodossa tai perustelemaan sähköpostitse viivytyksettä mikäli on syy toimittaa toisella tavalla. Huomioittehan että myös käsitelyyn liittyvien virkamiesten nimet on julkisia, "Virkamiehen on esiinnyttävä omalla nimellään." (EOA 686/4/09) Huomioittehan että julkl. 34§ mukaan asiakirjan antamisesta ei peritä maksua, kun julkinen sähköisesti talletettu asiakirja lähetetään tiedon pyytäjälle sähköpostitse. Pyydän toimittamaan tiedot viivytyksettä julkl. 14.4§ mukaisesti, enintään 2 viikon määräajan kuluessa, tai perustelemaan ensi tilassa mikäli tietojen toimittamiseen tarvitaan pidempi kuukauden toimitusaika. Mikäli pyyntöä ei voida täyttää, pyydän 14.4§ mukaisessa 2 viikon määräajan kuluessa valituskelpoisen päätöksen. Pyydän viivytyksettä kuittaamaan viestin vastaanotetuksi ja kertomaan asian diaarinumeron. Ystävällisin terveisin, << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> <<sähköpostiosoite>> Postiosoite: << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> << Osoite poistettu >> -- Huomautus: Tämä sähköposti on lähetetty Tietopyyntö-portaalista. Vastaukset saatetaan julkaista automaattisesti.
Kind Regards, << Name Not Public >>
  1. 3 months agoNov. 22, 2020, 3:09 p.m.: << Name Not Public >> sent a message to Etelä-Suomen aluehallintovirasto.
  2. 3 months agoNov. 22, 2020, 3:09 p.m.: Received an email from Etelä-Suomen aluehallintovirasto.
From
AVI Noreply <noreply@avi.fi> – Etelä-Suomen aluehallintovirasto
Subject
Vastaanottokuittaus - Kvittering
Date
Nov. 22, 2020, 3:10 p.m.
Status
Request resolved

Etelä-Suomen aluehallintoviraston kirjaamo on vastaanottanut viestinne. Registratorskontoret vid Regionförvaltningsverket i Södra Finland har mottagit Ert meddelande. Your message has been delivered to the Regional State Administrative Agency for Southern Finland. Tähän sähköpostiin ei voi vastata.
From
AVI HAKE tietopalvelu <tietopalvelu@avi.fi> – Etelä-Suomen aluehallintovirasto
Subject
VS: Julkisuuslakiin perustuva tietopyyntö: Helsingin kaupungin uhkasakko perusteluineen [#1117]
Date
Nov. 23, 2020, 11:55 a.m.
Status
Request resolved
Attachments

Hei, aluehallintovirastojen hallinto- ja kehittämispalvelut -vastuualue on käsitellyt asiakirjapyyntönne diaarinumerolla ESAVI/33515/2020. Liitteenä pyydetty päätös dnro ESAVI/14766/2019 liitteineen. Asiakirjat ovat julkisia. Ystävällisin terveisin Jani Montonen Jani Montonen Hallinnon sihteeri / adminstrativ sekreterare Yleishallintoyksikkö / Enheten för allmän förvaltning Aluehallintovirastojen hallinto- ja kehittämispalvelut / Förvaltnings- och utvecklingstjänster för alla RFV puh./tel 0295 016 839, <<sähköpostiosoite>> Itä-Suomen aluehallintovirasto PL 50 50101 Mikkeli Haluamme jatkuvasti kehittää palvelujamme, minkä vuoksi palautteesi on meille tärkeä. Kerrothan, miten palvelu mielestäsi sujui. Tästä pääset kyselyyn: https://survey.zef.fi/4glr5ci1/
  1. 3 months agoNov. 23, 2020, 11:56 a.m.: Received an email from Etelä-Suomen aluehallintovirasto.
  2. 3 months agoNov. 28, 2020, 11:09 a.m.: << Name Not Public >> set status to 'Tietopyyntö onnistui'.
  3. 3 months agoNov. 28, 2020, 11:09 a.m.: << Name Not Public >> published an attachment on request Julkisuuslakiin perustuva tietopyyntö: Helsingin kaupungin uhkasakko perusteluineen.
  4. 3 months agoNov. 28, 2020, 11:09 a.m.: << Name Not Public >> published an attachment on request Julkisuuslakiin perustuva tietopyyntö: Helsingin kaupungin uhkasakko perusteluineen.
  5. 3 months agoNov. 28, 2020, 11:09 a.m.: << Name Not Public >> published an attachment on request Julkisuuslakiin perustuva tietopyyntö: Helsingin kaupungin uhkasakko perusteluineen.
  6. 3 months agoNov. 28, 2020, 11:09 a.m.: << Name Not Public >> published an attachment on request Julkisuuslakiin perustuva tietopyyntö: Helsingin kaupungin uhkasakko perusteluineen.
  7. 3 months agoNov. 28, 2020, 11:09 a.m.: << Name Not Public >> published an attachment on request Julkisuuslakiin perustuva tietopyyntö: Helsingin kaupungin uhkasakko perusteluineen.
  8. 2 months, 1 week agoDec. 15, 2020, 2:07 p.m.: << Name Not Public >> set status to 'Tietopyyntö onnistui'.