Huumetakavarikot aineittain ja niiden jakautuminen poliisin ja tullin kesken

Request to:
Keskusrikospoliisi
Law used:
Julkisuuslaki
Status of this request:
Request Successful
Summary of Request
Pyytäisimme vuoden 2018 huumausainetakavarikkotilastoja eriteltynä poliisin ja tullin tekemiin takavarikkoihin aineittain vertaillaksemme kuinka suuri osa huumetakavarikoista tehdään poliisin ja kuinka suuri osa tullin toimesta. Olemme kiinnostuneita erityisesti takavarikkojen suuruudesta esim. painossa takavarikkotapausten lukumäärän sijaan. Saisinko takavarikkotilastot aineittain ja takavarikon suuruuden mukaan samaan tapaan kuin tässä dokumentissa on sivulla 2. https://www.poliisi.fi/instancedata/p...

Messages in this request

From
Humaania Päihdepolitiikkaa (Humaania päihdepolitiikkaa ry)
Subject
Huumetakavarikot aineittain ja niiden jakautuminen poliisin ja tullin kesken [#880]
Date
Dec. 20, 2019, 8:35 p.m.
To
Keskusrikospoliisi
Status
Awaiting response

Hyvä vastaanottaja, Tämä on julkisuuslakiin (http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990621) perustuva tietopyyntö. Sähköposti on lähetetty http://tietopyynto.fi-sivustolta. Tähän sähköpostiin vastaamalla lähetät vastauksen tietopyyntöön.
Pyytäisimme vuoden 2018 huumausainetakavarikkotilastoja eriteltynä poliisin ja tullin tekemiin takavarikkoihin aineittain vertaillaksemme kuinka suuri osa huumetakavarikoista tehdään poliisin ja kuinka suuri osa tullin toimesta. Olemme kiinnostuneita erityisesti takavarikkojen suuruudesta esim. painossa takavarikkotapausten lukumäärän sijaan. Saisinko takavarikkotilastot aineittain ja takavarikon suuruuden mukaan samaan tapaan kuin tässä dokumentissa on sivulla 2. https://www.poliisi.fi/instancedata/p...
Pyydän toimittamaan aineiston jäljennöksen viivytyksettä sähköisessä muodossa liitetiedostona vastauksena tähän viestiin. Tietoaineistot avoimena rakenteellisena datana, eli .xls-, .csv-, .sql-, tai muussa rakenteellisessa muodossa. Dokumentit pyydän uudelleenkäytettävässä muodossa, kuten .doc, odf-, .ppt tai pdf/a-muodossa. Olisi toivottavaa että aineisto olisi julkisuuslain 20 § mukaan vastedes saatavilla organisaationne web-sivulla. Pyydän toimittamaan tiedot julkl 16 § mukaisesti pyydetyllä tavalla pyydetyssä muodossa tai perustelemaan sähköpostitse viivytyksettä mikäli on syy toimittaa toisella tavalla. Huomioittehan että myös käsitelyyn liittyvien virkamiesten nimet on julkisia, "Virkamiehen on esiinnyttävä omalla nimellään." (EOA 686/4/09) Huomioittehan että julkl. 34§ mukaan asiakirjan antamisesta ei peritä maksua, kun julkinen sähköisesti talletettu asiakirja lähetetään tiedon pyytäjälle sähköpostitse. Pyydän toimittamaan tiedot viivytyksettä julkl. 14.4§ mukaisesti, enintään 2 viikon määräajan kuluessa, tai perustelemaan ensi tilassa mikäli tietojen toimittamiseen tarvitaan pidempi kuukauden toimitusaika. Mikäli pyyntöä ei voida täyttää, pyydän 14.4§ mukaisessa 2 viikon määräajan kuluessa valituskelpoisen päätöksen. Pyydän viivytyksettä kuittaamaan viestin vastaanotetuksi ja kertomaan asian diaarinumeron. Ystävällisin terveisin, Humaania Päihdepolitiikkaa Humaania Päihdepolitiikkaa ry <<sähköpostiosoite>> -- Huomautus: Tämä sähköposti on lähetetty Tietopyyntö-portaalista. Vastaukset saatetaan julkaista automaattisesti.
Kind Regards, Humaania Päihdepolitiikkaa (Humaania päihdepolitiikkaa ry)
From
POL_VP_KRP_kirjaamo <kirjaamo.keskusrikospoliisi@poliisi.fi> – Keskusrikospoliisi
Subject
Keskusrikospoliisin kirjaamo on vastaanottanut viestinne
Date
Dec. 20, 2019, 8:36 p.m.
Status
Awaiting response

Keskusrikospoliisin kirjaamo on vastaanottanut viestinne. Registraturen vid centralkriminalpolisen har mottagit ert meddelande. Your message has been delivered to the National Bureau of Investigation. Keskusrikospoliisi PL 285 01301 VANTAA Puhelin 0295 486 510 Faksi (09) 273 2123 Sähköposti: <<sähköpostiosoite>> ja sähköpostiosoite> > https://www.poliisi.fi/keskusrikospol... Centralkriminalpolisen PB 285 01301 VANDA Telefon 0295 486 510 Telefax (09) 273 2123 E-post: <<sähköpostiosoite>> ja sähköpostiosoite> > https://www.poliisi.fi/sv/centralkrim... National Bureau of Investigation P.O. Box 285 FI-01301 VANTAA FINLAND Tel. +358 295 486 510 Fax +358 9 273 2123 E-mail: <<sähköpostiosoite>> ja sähköpostiosoite> > https://www.poliisi.fi/en/national_bu...
  1. 4 years, 5 months agoDec. 20, 2019, 8:36 p.m.: Humaania Päihdepolitiikkaa (Humaania päihdepolitiikkaa ry) sent a message to Keskusrikospoliisi.
  2. 4 years, 5 months agoDec. 20, 2019, 8:37 p.m.: Received an email from Keskusrikospoliisi.
From
Rauhala Nelly POL KRP <nelly.rauhala@poliisi.fi> – Keskusrikospoliisi
Subject
VL: POL-2019-77403, 'Humaania Päihdepolitiikkaa ry; Asiakirjatilaus 20.12.2019; Huumetakavarikot aineittain ja niiden jakautuminen poliisin ja tullin kesken'
Date
Dec. 31, 2019, 10:24 a.m.
Status
Awaiting response
Attachments

Hei! Saimme asiakirjatilauksenne. Selvittelin asiaa, ja henkilö, joka voi tiedot teille koostaa, on tällä hetkellä poissa. Toimitamme tiedot teille kuitenkin mahdollisimman pian tammikuun alussa. Olettehan yhteydessä, jos voin auttaa teitä jossakin muussa aiheeseen liittyvässä! Ystävällisin terveisin, Nelly Rauhala Nelly Rauhala Viestintäsuunnittelija Keskusrikospoliisi Jokiniemenkuja 4, 01301 Vantaa s-posti: <<sähköpostiosoite>> puh. +358 (0)295 486 542 <<sähköpostiosoite>>
  1. 4 years, 4 months agoDec. 31, 2019, 10:25 a.m.: Received an email from Keskusrikospoliisi.
From
POL_VP_KRP_RTL_RIKOSTEKNINEN_LABORATORIO <rikostekninen.laboratorio.krp@poliisi.fi> – Keskusrikospoliisi
Subject
POL-2019-77403, Humaania Päihdepolitiikkaa ry; Asiakirjatilaus 20.12.2019; Huumetakavarikot aineittain ja niiden jakautuminen poliisin ja tullin kesken
Date
Jan. 2, 2020, 1:42 p.m.
Status
Request resolved
Attachments

Hei, Lähetän tähän tietopyyntöönne liittyen oheisen dokumentin. Asia on käsitelty Keskusrikospoliisissa tunnisteella: POL-2019-77403, Humaania Päihdepolitiikkaa ry; Asiakirjatilaus 20.12.2019; Huumetakavarikot aineittain ja niiden jakautuminen poliisin ja tullin kesken Ystävällisin terveisin Henna Kuskelin Rikostekninen laboratorio Asiakaskeskeistä palvelutuotantoa Henna Kuskelin Osastosihteeri, assistenttipalvelut KRP, Rikostekninen laboratorio PL 285 01301 Vantaa +358 295 486 408 Forensic laboratory Customer driven services Henna Kuskelin Assistant, Forensic NBI, Forensic laboratory P.O. BOX 285 01301 Vantaa, Finland +358 295 486 408 [KRP_FSE_small_rgb] Hyvä vastaanottaja, Tämä on julkisuuslakiin (http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa...) perustuva tietopyyntö. Sähköposti on lähetetty http://tietopyynto.fi-sivustolta. Tähän sähköpostiin vastaamalla lähetät vastauksen tietopyyntöön. Pyytäisimme vuoden 2018 huumausainetakavarikkotilastoja eriteltynä poliisin ja tullin tekemiin takavarikkoihin aineittain vertaillaksemme kuinka suuri osa huumetakavarikoista tehdään poliisin ja kuinka suuri osa tullin toimesta. Olemme kiinnostuneita erityisesti takavarikkojen suuruudesta esim. painossa takavarikkotapausten lukumäärän sijaan. Saisinko takavarikkotilastot aineittain ja takavarikon suuruuden mukaan samaan tapaan kuin tässä dokumentissa on sivulla 2. https://www.poliisi.fi/instancedata/p... Pyydän toimittamaan aineiston jäljennöksen viivytyksettä sähköisessä muodossa liitetiedostona vastauksena tähän viestiin. Tietoaineistot avoimena rakenteellisena datana, eli .xls-, .csv-, .sql-, tai muussa rakenteellisessa muodossa. Dokumentit pyydän uudelleenkäytettävässä muodossa, kuten .doc, odf-, .ppt tai pdf/a-muodossa. Olisi toivottavaa että aineisto olisi julkisuuslain 20 § mukaan vastedes saatavilla organisaationne web-sivulla. Pyydän toimittamaan tiedot julkl 16 § mukaisesti pyydetyllä tavalla pyydetyssä muodossa tai perustelemaan sähköpostitse viivytyksettä mikäli on syy toimittaa toisella tavalla. Huomioittehan että myös käsitelyyn liittyvien virkamiesten nimet on julkisia, "Virkamiehen on esiinnyttävä omalla nimellään." (EOA 686/4/09) Huomioittehan että julkl. 34§ mukaan asiakirjan antamisesta ei peritä maksua, kun julkinen sähköisesti talletettu asiakirja lähetetään tiedon pyytäjälle sähköpostitse. Pyydän toimittamaan tiedot viivytyksettä julkl. 14.4§ mukaisesti, enintään 2 viikon määräajan kuluessa, tai perustelemaan ensi tilassa mikäli tietojen toimittamiseen tarvitaan pidempi kuukauden toimitusaika. Mikäli pyyntöä ei voida täyttää, pyydän 14.4§ mukaisessa 2 viikon määräajan kuluessa valituskelpoisen päätöksen. Pyydän viivytyksettä kuittaamaan viestin vastaanotetuksi ja kertomaan asian diaarinumeron. Ystävällisin terveisin, Humaania Päihdepolitiikkaa Humaania Päihdepolitiikkaa ry <<sähköpostiosoite>> ja sähköpostiosoite>>
  1. 4 years, 4 months agoJan. 2, 2020, 1:43 p.m.: Received an email from Keskusrikospoliisi.
  2. 4 years, 4 months agoJan. 2, 2020, 6:49 p.m.: Humaania Päihdepolitiikkaa (Humaania päihdepolitiikkaa ry) set status to 'Tietopyyntö onnistui'.
  3. 4 years, 3 months agoFeb. 2, 2020, 1:58 p.m.: Humaania Päihdepolitiikkaa (Humaania päihdepolitiikkaa ry) published an attachment on request Huumetakavarikot aineittain ja niiden jakautuminen poliisin ja tullin kesken.
  4. 4 years, 3 months agoFeb. 2, 2020, 2 p.m.: Humaania Päihdepolitiikkaa (Humaania päihdepolitiikkaa ry) made the request 'Huumetakavarikot aineittain ja niiden jakautuminen poliisin ja tullin kesken' public.
  5. 4 years, 3 months agoFeb. 2, 2020, 2 p.m.: Humaania Päihdepolitiikkaa (Humaania päihdepolitiikkaa ry) set status to 'Tietopyyntö onnistui'.