Helsingin kaupungin vastine Iltalehdelle 2.4.2019

Request to:
Helsinki
Law used:
Julkisuuslaki
Status of this request:
Request partially successful
Summary of Request
Pyydämme saada nähtäväksi Helsingin kaupungin vastineen Iltalehdelle ja kaikki sen laatimisessa käytetyt julkiset asiakirjat. Pyydämme myös saada nähtäväksi Helsingin kaupungin / Helsingin kaupungin kaupunkiympäristön toimialan organisaatiokaavion tai vast. mistä ilmenee, ketkä käyttävät Helsingin kaupunkiympäristön toimialan Twitter-tiliä / tiliä @HelsinkiKymp ja vastaavat sillä julkaistuista twiiteistä virkavastuulla. Asia on herättänyt Twitterissä usein aiemminkin kysymyksiä, joten on aiheellista, että Helsingin kaupunki / Helsingin kaupunkiympäristön toimiala vastaa esitettyyn kysymykseen ko. tiliin liittyvistä vastuukysymyksistä. Viitteet: Helsingin kaupunkiympäristön toimialan apulaispormestari Anni Sinnemäen twiitti 2.4.2019 "Joo kyllä sinne on lähetetty pitkä vastine. Menee tietty lehdestä aika paljon tilaa jos kaiken korjaavat 😀" https://twitter.com/AnniSinnemaki/sta... Twitter-tilin HelsinkiKymp twiitti: "Tätä juuri teemme." https://twitter.com/HelsinkiKymp/stat...

Messages in this request

From
Malmigate Net
Subject
Helsingin kaupungin vastine Iltalehdelle 2.4.2019 [#732]
Date
April 6, 2019, 10:48 a.m.
To
Helsinki
Status
Awaiting response

Hyvä vastaanottaja, Tämä on julkisuuslakiin (http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990621) perustuva tietopyyntö. Sähköposti on lähetetty http://tietopyynto.fi-sivustolta. Tähän sähköpostiin vastaamalla lähetät vastauksen tietopyyntöön.
Pyydämme saada nähtäväksi Helsingin kaupungin vastineen Iltalehdelle ja kaikki sen laatimisessa käytetyt julkiset asiakirjat. Pyydämme myös saada nähtäväksi Helsingin kaupungin / Helsingin kaupungin kaupunkiympäristön toimialan organisaatiokaavion tai vast. mistä ilmenee, ketkä käyttävät Helsingin kaupunkiympäristön toimialan Twitter-tiliä / tiliä @HelsinkiKymp ja vastaavat sillä julkaistuista twiiteistä virkavastuulla. Asia on herättänyt Twitterissä usein aiemminkin kysymyksiä, joten on aiheellista, että Helsingin kaupunki / Helsingin kaupunkiympäristön toimiala vastaa esitettyyn kysymykseen ko. tiliin liittyvistä vastuukysymyksistä. Viitteet: Helsingin kaupunkiympäristön toimialan apulaispormestari Anni Sinnemäen twiitti 2.4.2019 "Joo kyllä sinne on lähetetty pitkä vastine. Menee tietty lehdestä aika paljon tilaa jos kaiken korjaavat 😀" https://twitter.com/AnniSinnemaki/sta... Twitter-tilin HelsinkiKymp twiitti: "Tätä juuri teemme." https://twitter.com/HelsinkiKymp/stat...
Pyydän toimittamaan aineiston jäljennöksen viivytyksettä sähköisessä muodossa liitetiedostona vastauksena tähän viestiin. Tietoaineistot avoimena rakenteellisena datana, eli .xls-, .csv-, .sql-, tai muussa rakenteellisessa muodossa. Dokumentit pyydän uudelleenkäytettävässä muodossa, kuten .doc, odf-, .ppt tai pdf/a-muodossa. Olisi toivottavaa että aineisto olisi julkisuuslain 20 § mukaan vastedes saatavilla organisaationne web-sivulla. Pyydän toimittamaan tiedot julkl 16 § mukaisesti pyydetyllä tavalla pyydetyssä muodossa tai perustelemaan sähköpostitse viivytyksettä mikäli on syy toimittaa toisella tavalla. Huomioittehan että myös käsitelyyn liittyvien virkamiesten nimet on julkisia, "Virkamiehen on esiinnyttävä omalla nimellään." (EOA 686/4/09) Huomioittehan että julkl. 34§ mukaan asiakirjan antamisesta ei peritä maksua, kun julkinen sähköisesti talletettu asiakirja lähetetään tiedon pyytäjälle sähköpostitse. Pyydän toimittamaan tiedot viivytyksettä julkl. 14.4§ mukaisesti, enintään 2 viikon määräajan kuluessa, tai perustelemaan ensi tilassa mikäli tietojen toimittamiseen tarvitaan pidempi kuukauden toimitusaika. Mikäli pyyntöä ei voida täyttää, pyydän 14.4§ mukaisessa 2 viikon määräajan kuluessa valituskelpoisen päätöksen. Pyydän viivytyksettä kuittaamaan viestin vastaanotetuksi ja kertomaan asian diaarinumeron. Ystävällisin terveisin, Malmigate Net <<email address>> -- Legal Note: This mail was sent through a Freedom Of Information Portal. Replies might be published automatically.
Kind Regards, Malmigate Net
 1. 5 years agoApril 6, 2019, 10:49 a.m.: Malmigate Net sent a message to Helsinki.
From
"noreplykirjaamo@hel.fi" <noreplykirjaamo@hel.fi> – Helsinki
Subject
Kirjaamon automaattivastaus / Automatsvar från registratorskontoret
Date
April 6, 2019, 10:49 a.m.
Status
Request resolved

Helsingin kaupungin kirjaamo on vastaanottanut viestinne. Helsingfors stads registratorskontor har tagit emot ert meddelande. Tämä on automaattinen viesti, johon ei voi vastata. Detta är ett automatiskt meddelande, som inte går att
From
"noreplykirjaamo@hel.fi" <noreplykirjaamo@hel.fi> – Helsinki
Subject
Kirjaamon automaattivastaus / Automatsvar från registratorskontoret
Date
April 6, 2019, 10:49 a.m.
Status
Awaiting response

Helsingin kaupungin kirjaamo on vastaanottanut viestinne. Helsingfors stads registratorskontor har tagit emot ert meddelande. Tämä on automaattinen viesti, johon ei voi vastata. Detta är ett automatiskt meddelande, som inte går att besvara.
 1. 5 years agoApril 6, 2019, 10:50 a.m.: Received an email from Helsinki.
From
"Helsingin kaupunki (automaattinen viesti)" <kaupunginkanslia@hel.fi> – Helsinki
Subject
Kirjausilmoitus vireille tulleesta asiasta HEL 2019-004397/Helsingin kaupunki
Date
April 8, 2019, 2:59 p.m.

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN"> <html> <head> <title>Kirjausilmoitus vireille tulleesta asiasta/Helsingin kaupunki</title> <style type="text/css"> .bodyStyle { font-family: Arial; font-size: medium; } </style> </head> <body class="bodyStyle"> <p> <br /> Lähettämänne asia on kirjattu Helsingin kaupungin asianhallintajärjestelmään.</p> <p> Tietopyyntö, Helsingin kaupungin vastine iltalehdelle 2.4.2019 sekä kaupungin kaupunkiympäristön toimialan twitter-tilien käyttäjät, Malmigate Net<br /> Asian kirjaamisnumero on HEL 2019-004397.</p> <p> Helsingin kaupungin kirjaamo<br /> <a <<sähköpostiosoite> > </body> </html>
From
"Helsingin kaupunki (automaattinen viesti)" <kaupunginkanslia@hel.fi> – Helsinki
Subject
Kirjausilmoitus vireille tulleesta asiasta HEL 2019-004397/Helsingin kaupunki
Date
April 8, 2019, 2:59 p.m.
Status
Awaiting response

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN"> <html> <head> <title>Kirjausilmoitus vireille tulleesta asiasta/Helsingin kaupunki</title> <style type="text/css"> .bodyStyle { font-family: Arial; font-size: medium; } </style> </head> <body class="bodyStyle"> <p> <br /> Lähettämänne asia on kirjattu Helsingin kaupungin asianhallintajärjestelmään.</p> <p> Tietopyyntö, Helsingin kaupungin vastine iltalehdelle 2.4.2019 sekä kaupungin kaupunkiympäristön toimialan twitter-tilien käyttäjät, Malmigate Net<br /> Asian kirjaamisnumero on HEL 2019-004397.</p> <p> Helsingin kaupungin kirjaamo<br /> <a <<sähköpostiosoite> > </body> </html>
 1. 5 years agoApril 8, 2019, 3 p.m.: Received an email from Helsinki.
From
Kuusi Virve <virve.kuusi@hel.fi> – Helsinki
Subject
VS: Helsingin kaupungin vastine Iltalehdelle 2.4.2019 [#732]
Date
April 18, 2019, 8:58 a.m.
Attachments

Hei, liitteenä on pyytämänne vastine, joka on lähetetty Helsingin kaupungin kaupunkiympäristön toimialalta Iltalehden toimitukseen 2.4.2019. Vastaavia tietoja löytyy ainakin seuraavista julkisista asiakirjoista: Maaperäkartta 18.8.2015 https://www.hel.fi/hel2/ksv/liitteet/... Rakennettavuusselvitys, alustava esirakennussuunnitelma 18.12.2015 https://www.hel.fi/hel2/ksv/liitteet/... Hienorakeisten maalajien kerrosjärjestys ja ominaisuudet Helsingin Malmin lentokentän kaava-alueella. https://www.hel.fi/hel2/ksv/liitteet/... Esiselvitys happamien sulfaattimaiden kartoitusmenetelmistä ja suosituksia toimenpiteiksi infrahankkeissa pääkaupunkiseudulla 20.9.2018 http://www.uusiomaarakentaminen.fi/si... Pyysitte saada organisaatiokaavion tai vastaavan, josta ilmenee, ketkä käyttävät kaupunkiympäristön toimialan Twitter-tiliä. Kyseistä tiliä käyttää toimialan viestintäpalveluiden henkilökunta. Twitter-tilin käyttäminen ja työvuorot perustuvat työnjohdollisiin keskusteluihin, joista ei ole muodostunut julkisia asiakirjoja. Työnjohdosta vastaavat viestintäpalveluiden esimiehet. Yhteystietomme löytyvät kaupungin puhelinluettelosta: https://numerot.hel.fi/?org=Kaupunkiy... Ystävällisin terveisin Virve Kuusi, yksikön päällikkö Kaupunkiympäristön toimiala, mediaviestintäyksikkö
From
Kuusi Virve <virve.kuusi@hel.fi> – Helsinki
Subject
VS: Helsingin kaupungin vastine Iltalehdelle 2.4.2019 [#732]
Date
April 18, 2019, 8:58 a.m.
Status
Request resolved
Attachments

Hei, liitteenä on pyytämänne vastine, joka on lähetetty Helsingin kaupungin kaupunkiympäristön toimialalta Iltalehden toimitukseen 2.4.2019. Vastaavia tietoja löytyy ainakin seuraavista julkisista asiakirjoista: Maaperäkartta 18.8.2015 https://www.hel.fi/hel2/ksv/liitteet/... Rakennettavuusselvitys, alustava esirakennussuunnitelma 18.12.2015 https://www.hel.fi/hel2/ksv/liitteet/... Hienorakeisten maalajien kerrosjärjestys ja ominaisuudet Helsingin Malmin lentokentän kaava-alueella. https://www.hel.fi/hel2/ksv/liitteet/... Esiselvitys happamien sulfaattimaiden kartoitusmenetelmistä ja suosituksia toimenpiteiksi infrahankkeissa pääkaupunkiseudulla 20.9.2018 http://www.uusiomaarakentaminen.fi/si... Pyysitte saada organisaatiokaavion tai vastaavan, josta ilmenee, ketkä käyttävät kaupunkiympäristön toimialan Twitter-tiliä. Kyseistä tiliä käyttää toimialan viestintäpalveluiden henkilökunta. Twitter-tilin käyttäminen ja työvuorot perustuvat työnjohdollisiin keskusteluihin, joista ei ole muodostunut julkisia asiakirjoja. Työnjohdosta vastaavat viestintäpalveluiden esimiehet. Yhteystietomme löytyvät kaupungin puhelinluettelosta: https://numerot.hel.fi/?org=Kaupunkiy... Ystävällisin terveisin Virve Kuusi, yksikön päällikkö Kaupunkiympäristön toimiala, mediaviestintäyksikkö
 1. 5 years agoApril 18, 2019, 8:59 a.m.: Received an email from Helsinki.
 2. 5 years agoApril 18, 2019, 9:46 a.m.: Malmigate Net published an attachment on request Helsingin kaupungin vastine Iltalehdelle 2.4.2019.
 3. 5 years agoApril 18, 2019, 9:46 a.m.: Malmigate Net set status to 'Request Successful'.
 4. 5 years agoApril 18, 2019, 9:46 a.m.: Malmigate Net set status to 'Request partially successful'.
 5. 5 years agoApril 18, 2019, 9:59 a.m.: Malmigate Net set status to 'Request partially successful'.
On April 18, 2019, 9:59 a.m., Malmigate Net wrote:

Hei, kiitos. Lähettämänne asiakirja Vastaus_Iltalehti_2019_04_01.pdf "Malmin lentokentän maaperää on selvitetty ja se huomioidaan asuntorakentamisessa" aka. "vastine", on päiväämätön. Voitteko selvittää ...

Hei,

kiitos. Lähettämänne asiakirja Vastaus_Iltalehti_2019_04_01.pdf "Malmin lentokentän maaperää on selvitetty ja se huomioidaan asuntorakentamisessa" aka. "vastine", on päiväämätön. Voitteko selvittää vastineen allekirjoittajalta yleiskaavapäällikkö Rikhard Manniselta, koska vastine on lähetetty Iltalehdelle?

Lisäksi, kenen toimeksiannosta vastaus / vastine on Helsinki kaupunkiympäristön toimialalla laadittu tai onko yleiskaavapäällikkö Manninen laatinut vastineen omasta aloitteestaan?

Malmigate

From
Malmigate Net
Subject
Re: VS: Helsingin kaupungin vastine Iltalehdelle 2.4.2019 [#732]
Date
April 18, 2019, 9:59 a.m.
To
Helsinki

Hei, kiitos. Lähettämänne asiakirja Vastaus_Iltalehti_2019_04_01.pdf "Malmin lentokentän maaperää on selvitetty ja se huomioidaan asuntorakentamisessa" aka. "vastine", on päiväämätön. Voitteko selvittää vastineen allekirjoittajalta yleiskaavapäällikkö Rikhard Manniselta, koska vastine on lähetetty Iltalehdelle? Lisäksi, kenen toimeksiannosta vastaus / vastine on Helsinki kaupunkiympäristön toimialalla laadittu tai onko yleiskaavapäällikkö Manninen laatinut vastineen omasta aloitteestaan? Malmigate Request Number: 732 Reply To: <<email address>> Post Address: Malmigate Net
 1. 5 years agoApril 18, 2019, 10 a.m.: Malmigate Net sent a message to Helsinki.
From
Kuusi Virve <virve.kuusi@hel.fi> – Helsinki
Subject
VS: VS: Helsingin kaupungin vastine Iltalehdelle 2.4.2019 [#732]
Date
April 18, 2019, 10:30 a.m.

Hei! Kuten aiemmassa viestissäni mainitsin, vastine/vastaus on lähetetty Iltalehden toimitukseen 2.4.2019. Olemme viestintäpalveluissa koordinoineet sen laatimisen ja toimittaneet sen lehdelle. Ystävällisin terveisin Virve ________________________________________ Lähettäjä: Malmigate Net < <nimi ja sähköpostiosoite> > Lähetetty: 18. huhtikuuta 2019 10:00 Vastaanottaja: Kuusi Virve Aihe: Re: VS: Helsingin kaupungin vastine Iltalehdelle 2.4.2019 [#732] Hei, kiitos. Lähettämänne asiakirja Vastaus_Iltalehti_2019_04_01.pdf "Malmin lentokentän maaperää on selvitetty ja se huomioidaan asuntorakentamisessa" aka. "vastine", on päiväämätön. Voitteko selvittää vastineen allekirjoittajalta yleiskaavapäällikkö Rikhard Manniselta, koska vastine on lähetetty Iltalehdelle? Lisäksi, kenen toimeksiannosta vastaus / vastine on Helsinki kaupunkiympäristön toimialalla laadittu tai onko yleiskaavapäällikkö Manninen laatinut vastineen omasta aloitteestaan? Malmigate Request Number: 732 Reply To: <<sähköpostiosoite>> Post Address: Malmigate Net
From
Kuusi Virve <virve.kuusi@hel.fi> – Helsinki
Subject
VS: VS: Helsingin kaupungin vastine Iltalehdelle 2.4.2019 [#732]
Date
April 18, 2019, 10:30 a.m.
Status
Request resolved

Hei! Kuten aiemmassa viestissäni mainitsin, vastine/vastaus on lähetetty Iltalehden toimitukseen 2.4.2019. Olemme viestintäpalveluissa koordinoineet sen laatimisen ja toimittaneet sen lehdelle. Ystävällisin terveisin Virve ________________________________________ Lähettäjä: Malmigate Net < <nimi ja sähköpostiosoite> > Lähetetty: 18. huhtikuuta 2019 10:00 Vastaanottaja: Kuusi Virve Aihe: Re: VS: Helsingin kaupungin vastine Iltalehdelle 2.4.2019 [#732] Hei, kiitos. Lähettämänne asiakirja Vastaus_Iltalehti_2019_04_01.pdf "Malmin lentokentän maaperää on selvitetty ja se huomioidaan asuntorakentamisessa" aka. "vastine", on päiväämätön. Voitteko selvittää vastineen allekirjoittajalta yleiskaavapäällikkö Rikhard Manniselta, koska vastine on lähetetty Iltalehdelle? Lisäksi, kenen toimeksiannosta vastaus / vastine on Helsinki kaupunkiympäristön toimialalla laadittu tai onko yleiskaavapäällikkö Manninen laatinut vastineen omasta aloitteestaan? Malmigate Request Number: 732 Reply To: <<sähköpostiosoite>> Post Address: Malmigate Net
 1. 5 years agoApril 18, 2019, 10:31 a.m.: Received an email from Helsinki.
 2. 5 years agoApril 18, 2019, 10:33 a.m.: Malmigate Net set status to 'Request partially successful'.
From
Malmigate Net
Subject
Re: VS: VS: Helsingin kaupungin vastine Iltalehdelle 2.4.2019 [#732]
Date
April 18, 2019, 10:41 a.m.
To
Helsinki

Hei, kyllä, mainitsitte lähettäneenne vastineen 2.4.2019 mutta itse toimittamanne asiakirja on päiväämätön. Asialla on merkitystä, koska tietopyyntöihin kuuluisi julkisuuslain mukaan vastata viivytyksettä. Tänään on 18. huhtikuuta 2019. Tietopyyntö on tullut vireille 6. huhtikuuta ja kirjattu 8. huhtikuuta, HEL 2019-004397. Lisäksi Helsingin kaupunkiympäristön toimiala on myös julkaissut aiemmin hieman toisenlaisen kirjoituksen Uutta Helsinkiä -verkkosivuilla 10. huhtikuuta 2019. https://www.uuttahelsinkia.fi/fi/uuti... Tähän kirjoitukseen on viitannut Twitterissä @helsinkikymp-tili. Koska pyydettyä organisaatiokaaviota tai vast. ette ole toimittaneet vaan esitätte, että asiasta ei ole julkisia asiakirjoja, pyydämme saada asiasta muutoksenhakukelpoisen päätöksen kuten julkisuuslaissa on säädetty. Kuka tai ketkä ovat virkavastuussa @helsinkikymp Twitter-tilin käytöstä? Malmigate Request Number: 732 Reply To: <<email address>> Post Address: Malmigate Net
 1. 5 years agoApril 18, 2019, 10:41 a.m.: Malmigate Net sent a message to Helsinki.
From
Kuusi Virve <virve.kuusi@hel.fi> – Helsinki
Subject
VS: Re: VS: VS: Helsingin kaupungin vastine Iltalehdelle 2.4.2019 [#732]
Date
April 23, 2019, 11:31 a.m.
Status
Request resolved

Hei! Iltalehteen lähetetyssä kirjoituksessa ei ollut mainittu päivämäärää, mutta se on valmistunut 2. huhtikuuta. Kuten totesitte, Uutta Helsinkiä -sivustolla on myöhemmin julkaistu verkkouutinen samasta aiheesta. Sen pohjana on käytetty Iltalehdelle lähetetyn vastauksen sisältämiä tietoja. Pyysitte pyytämänne organisaatiokaavion osalta muutoksenhakukelpoista päätöstä. Palaan tähän asiaan mahdollisimman pian. Ystävällisin terveisin Virve Kuusi Puh. 09 310 79528 Lähetetty Sony Xperia ‑älypuhelimesta ---- Malmigate Net kirjoitti ---- Hei, kyllä, mainitsitte lähettäneenne vastineen 2.4.2019 mutta itse toimittamanne asiakirja on päiväämätön. Asialla on merkitystä, koska tietopyyntöihin kuuluisi julkisuuslain mukaan vastata viivytyksettä. Tänään on 18. huhtikuuta 2019. Tietopyyntö on tullut vireille 6. huhtikuuta ja kirjattu 8. huhtikuuta, HEL 2019-004397. Lisäksi Helsingin kaupunkiympäristön toimiala on myös julkaissut aiemmin hieman toisenlaisen kirjoituksen Uutta Helsinkiä -verkkosivuilla 10. huhtikuuta 2019. https://www.uuttahelsinkia.fi/fi/uuti... Tähän kirjoitukseen on viitannut Twitterissä @helsinkikymp-tili. Koska pyydettyä organisaatiokaaviota tai vast. ette ole toimittaneet vaan esitätte, että asiasta ei ole julkisia asiakirjoja, pyydämme saada asiasta muutoksenhakukelpoisen päätöksen kuten julkisuuslaissa on säädetty. Kuka tai ketkä ovat virkavastuussa @helsinkikymp Twitter-tilin käytöstä? Malmigate Request Number: 732 Reply To: <<sähköpostiosoite>> Post Address: Malmigate Net
From
Kuusi Virve <virve.kuusi@hel.fi> – Helsinki
Subject
VS: Re: VS: VS: Helsingin kaupungin vastine Iltalehdelle 2.4.2019 [#732]
Date
April 23, 2019, 11:31 a.m.

Hei! Iltalehteen lähetetyssä kirjoituksessa ei ollut mainittu päivämäärää, mutta se on valmistunut 2. huhtikuuta. Kuten totesitte, Uutta Helsinkiä -sivustolla on myöhemmin julkaistu verkkouutinen samasta aiheesta. Sen pohjana on käytetty Iltalehdelle lähetetyn vastauksen sisältämiä tietoja. Pyysitte pyytämänne organisaatiokaavion osalta muutoksenhakukelpoista päätöstä. Palaan tähän asiaan mahdollisimman pian. Ystävällisin terveisin Virve Kuusi Puh. 09 310 79528 Lähetetty Sony Xperia ‑älypuhelimesta ---- Malmigate Net kirjoitti ---- Hei, kyllä, mainitsitte lähettäneenne vastineen 2.4.2019 mutta itse toimittamanne asiakirja on päiväämätön. Asialla on merkitystä, koska tietopyyntöihin kuuluisi julkisuuslain mukaan vastata viivytyksettä. Tänään on 18. huhtikuuta 2019. Tietopyyntö on tullut vireille 6. huhtikuuta ja kirjattu 8. huhtikuuta, HEL 2019-004397. Lisäksi Helsingin kaupunkiympäristön toimiala on myös julkaissut aiemmin hieman toisenlaisen kirjoituksen Uutta Helsinkiä -verkkosivuilla 10. huhtikuuta 2019. https://www.uuttahelsinkia.fi/fi/uuti... Tähän kirjoitukseen on viitannut Twitterissä @helsinkikymp-tili. Koska pyydettyä organisaatiokaaviota tai vast. ette ole toimittaneet vaan esitätte, että asiasta ei ole julkisia asiakirjoja, pyydämme saada asiasta muutoksenhakukelpoisen päätöksen kuten julkisuuslaissa on säädetty. Kuka tai ketkä ovat virkavastuussa @helsinkikymp Twitter-tilin käytöstä? Malmigate Request Number: 732 Reply To: <<sähköpostiosoite>> Post Address: Malmigate Net
 1. 5 years agoApril 23, 2019, 11:32 a.m.: Received an email from Helsinki.
 2. 5 years agoApril 24, 2019, 8:11 a.m.: Malmigate Net set status to 'Request partially successful'.
From
"Helsingin kaupunki (automaattinen viesti)" <kaupunkiymparisto@hel.fi> – Helsinki
Subject
Pöytäkirjanote päätöksestä HEL 2019-004397 Hallintojohtaja/Helsingin kaupunki
Date
April 26, 2019, 12:03 p.m.

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN"> <html> <head> <title>Pöytäkirjanote päätöksestä/Helsingin kaupunki</title> <style type="text/css"> .bodyStyle { font-family: Arial; font-size: medium; } </style> </head> <body class="bodyStyle"> <p> <br /> Pöytäkirjanote Helsingin kaupungin viranomaisen tekemästä päätöksestä.</p> <p> Tietopyyntö kaupunkiympäristön toimialan Twitter-tilistä<br /> Asian kirjaamisnumero on HEL 2019-004397.</p> <p> Hallinto<br /> <a <<sähköpostiosoite> > </body> </html>
From
"Helsingin kaupunki (automaattinen viesti)" <kaupunkiymparisto@hel.fi> – Helsinki
Subject
Pöytäkirjanote päätöksestä HEL 2019-004397 Hallintojohtaja/Helsingin kaupunki
Date
April 26, 2019, 12:03 p.m.
Status
Request resolved

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN"> <html> <head> <title>Pöytäkirjanote päätöksestä/Helsingin kaupunki</title> <style type="text/css"> .bodyStyle { font-family: Arial; font-size: medium; } </style> </head> <body class="bodyStyle"> <p> <br /> Pöytäkirjanote Helsingin kaupungin viranomaisen tekemästä päätöksestä.</p> <p> Tietopyyntö kaupunkiympäristön toimialan Twitter-tilistä<br /> Asian kirjaamisnumero on HEL 2019-004397.</p> <p> Hallinto<br /> <a <<sähköpostiosoite> > </body> </html>
 1. 4 years, 12 months agoApril 26, 2019, 12:04 p.m.: Received an email from Helsinki.
 2. 4 years, 11 months agoMay 2, 2019, 9:01 a.m.: Malmigate Net set status to 'Request partially successful'.
 3. 4 years, 9 months agoJuly 19, 2019, 11:31 a.m.: Received an email from Helsinki.
 4. 4 years, 9 months agoJuly 19, 2019, 11:31 a.m.: Received an email from Helsinki.
 5. 4 years, 9 months agoJuly 19, 2019, 11:34 a.m.: Received an email from Helsinki.
 6. 4 years, 9 months agoJuly 19, 2019, 11:34 a.m.: Received an email from Helsinki.
 7. 4 years, 9 months agoJuly 19, 2019, 11:38 a.m.: Received an email from Helsinki.
 8. 4 years, 9 months agoJuly 19, 2019, 11:39 a.m.: Received an email from Helsinki.
 9. 4 years, 9 months agoJuly 19, 2019, 5 p.m.: Malmigate Net set status to 'Request partially successful'.