Hälytysajoreitti ja painumakorjaukset Malmin lentoasemalla

Request to:
Helsinki
Law used:
Julkisuuslaki
Status of this request:
Request partially successful
Summary of Request
Helsingin kaupunkiympäristön Twitter-tili tiedotti 15.6.2021: https://twitter.com/HelsinkiKymp/stat... Noniin, rakentamistoimenpiteistä: työt ovat liittyneet pelastuslaitoksen hälytysajoreitin painumakorjaukseen. Työt on keskeytetty. Kaupunki pahoittelee tapahtunutta inhimillistä virhettä ja vahinkoa. Jatkotoimenpiteistä tiedotetaan lisää myöhemmin. Pyydämme saada nähtäväksi kaikki asiaan liittyvät julkiset asiakirjat, mm. suunnitelmat, tilausasiakirjat ja kokouspöytäkirjat sekä muistiot. Lisäksi pyydämme saada tiedon kenen päätöksellä ja mistä määrärahasta hanke/hankkeet on rahoitettu, hankkeen/hankkeiden piirustusluettelot, diaarinumeron/diaarinumerot ja muut vastaavat hanketta/hankkeita yksilöivät numerot, sekä asiaan/asioihin sekä hankkeeseen/hankkeisiin liittyvät diaaritulosteet ja muut luettelot. Lisäksi onko hankkeesta pyydetty lausuntoa a) Kaupunginmuseolta b) Museovirastolta c) ELY-keskukselta ja jos on, niin em. tahoilta saadut lausunnot. Asiaan liittyen on myös tietopyynto.fi portaalissa aiempi tietopyyntö, joka on kirjattu diaarinumerolla HEL 2021-005726. Pyydämme saada myös kaikki tähän tietopyyntöön liittyvät ja sen yhteydessä luovutetut asiakirjat. Aiempaan tietopyyntöön on vastannut tiimipäällikkö Anni Tirri, Kaupunkiympäristö | Maankäyttö ja kaupunkirakenne, Liikenne- ja katusuunnittelu, Suunnitteluyksikkö, pohjoinen tiimi 21.5.2021. Hälytysajoreitti Malmin lentokentän poikki Uutta Koillis-Helsinkiä verkkotilaisuudessa 5.5.2021 Kimmo Kuisma Helsingin kaupungilta kertoi, että Malmin lentokentän poikki aiotaan rakentaa hälytysajoreitti pelastuslaitosta varten. Pyydän ystävällisesti seuraavat asiakirjat: 1. Päätösasiakirjat: päätös, rakennuslupa/toimenpidelupa 2. Rakennussuunnitelma (ajoreitin tarkka sijainti, materiaalit, kuinka ajoreitti liitetään lentokentän itä- ja länsipuolen katuverkkoon) 3. Käyttöturvallisuusselvitys, ympäristövaikutusselvitys 4. Selvitys pelastustoimen vasteajan muutoksesta: vasteaika ennen uutta ajoreittiä sekä sen rakentamisen jälkeen https://tietopyynto.fi/tietopyynto/ha...

Messages in this request

From
Malmigate Net
Subject
Hälytysajoreitti ja painumakorjaukset Malmin lentoasemalla [#1455]
Date
June 16, 2021, 8:06 a.m.
To
Helsinki
Status
Awaiting response

Hyvä vastaanottaja, Tämä on julkisuuslakiin (http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990621) perustuva tietopyyntö. Sähköposti on lähetetty http://tietopyynto.fi-sivustolta. Tähän sähköpostiin vastaamalla lähetät vastauksen tietopyyntöön.
Helsingin kaupunkiympäristön Twitter-tili tiedotti 15.6.2021: https://twitter.com/HelsinkiKymp/stat... Noniin, rakentamistoimenpiteistä: työt ovat liittyneet pelastuslaitoksen hälytysajoreitin painumakorjaukseen. Työt on keskeytetty. Kaupunki pahoittelee tapahtunutta inhimillistä virhettä ja vahinkoa. Jatkotoimenpiteistä tiedotetaan lisää myöhemmin. Pyydämme saada nähtäväksi kaikki asiaan liittyvät julkiset asiakirjat, mm. suunnitelmat, tilausasiakirjat ja kokouspöytäkirjat sekä muistiot. Lisäksi pyydämme saada tiedon kenen päätöksellä ja mistä määrärahasta hanke/hankkeet on rahoitettu, hankkeen/hankkeiden piirustusluettelot, diaarinumeron/diaarinumerot ja muut vastaavat hanketta/hankkeita yksilöivät numerot, sekä asiaan/asioihin sekä hankkeeseen/hankkeisiin liittyvät diaaritulosteet ja muut luettelot. Lisäksi onko hankkeesta pyydetty lausuntoa a) Kaupunginmuseolta b) Museovirastolta c) ELY-keskukselta ja jos on, niin em. tahoilta saadut lausunnot. Asiaan liittyen on myös tietopyynto.fi portaalissa aiempi tietopyyntö, joka on kirjattu diaarinumerolla HEL 2021-005726. Pyydämme saada myös kaikki tähän tietopyyntöön liittyvät ja sen yhteydessä luovutetut asiakirjat. Aiempaan tietopyyntöön on vastannut tiimipäällikkö Anni Tirri, Kaupunkiympäristö | Maankäyttö ja kaupunkirakenne, Liikenne- ja katusuunnittelu, Suunnitteluyksikkö, pohjoinen tiimi 21.5.2021. Hälytysajoreitti Malmin lentokentän poikki Uutta Koillis-Helsinkiä verkkotilaisuudessa 5.5.2021 Kimmo Kuisma Helsingin kaupungilta kertoi, että Malmin lentokentän poikki aiotaan rakentaa hälytysajoreitti pelastuslaitosta varten. Pyydän ystävällisesti seuraavat asiakirjat: 1. Päätösasiakirjat: päätös, rakennuslupa/toimenpidelupa 2. Rakennussuunnitelma (ajoreitin tarkka sijainti, materiaalit, kuinka ajoreitti liitetään lentokentän itä- ja länsipuolen katuverkkoon) 3. Käyttöturvallisuusselvitys, ympäristövaikutusselvitys 4. Selvitys pelastustoimen vasteajan muutoksesta: vasteaika ennen uutta ajoreittiä sekä sen rakentamisen jälkeen https://tietopyynto.fi/tietopyynto/ha...
Pyydän toimittamaan aineiston jäljennöksen viivytyksettä sähköisessä muodossa liitetiedostona vastauksena tähän viestiin. Tietoaineistot avoimena rakenteellisena datana, eli .xls-, .csv-, .sql-, tai muussa rakenteellisessa muodossa. Dokumentit pyydän uudelleenkäytettävässä muodossa, kuten .doc, odf-, .ppt tai pdf/a-muodossa. Olisi toivottavaa että aineisto olisi julkisuuslain 20 § mukaan vastedes saatavilla organisaationne web-sivulla. Pyydän toimittamaan tiedot julkl 16 § mukaisesti pyydetyllä tavalla pyydetyssä muodossa tai perustelemaan sähköpostitse viivytyksettä mikäli on syy toimittaa toisella tavalla. Huomioittehan että myös käsitelyyn liittyvien virkamiesten nimet on julkisia, "Virkamiehen on esiinnyttävä omalla nimellään." (EOA 686/4/09) Huomioittehan että julkl. 34§ mukaan asiakirjan antamisesta ei peritä maksua, kun julkinen sähköisesti talletettu asiakirja lähetetään tiedon pyytäjälle sähköpostitse. Pyydän toimittamaan tiedot viivytyksettä julkl. 14.4§ mukaisesti, enintään 2 viikon määräajan kuluessa, tai perustelemaan ensi tilassa mikäli tietojen toimittamiseen tarvitaan pidempi kuukauden toimitusaika. Mikäli pyyntöä ei voida täyttää, pyydän 14.4§ mukaisessa 2 viikon määräajan kuluessa valituskelpoisen päätöksen. Pyydän viivytyksettä kuittaamaan viestin vastaanotetuksi ja kertomaan asian diaarinumeron. Ystävällisin terveisin, Malmigate Net <<sähköpostiosoite>> -- Huomautus: Tämä sähköposti on lähetetty Tietopyyntö-portaalista. Vastaukset saatetaan julkaista automaattisesti.
Kind Regards, Malmigate Net
 1. 2 years, 11 months agoJune 16, 2021, 8:06 a.m.: Malmigate Net sent a message to Helsinki.
From
"noreplykirjaamo@hel.fi" <noreplykirjaamo@hel.fi> – Helsinki
Subject
Kirjaamon automaattivastaus / Automatsvar från registratorskontoret
Date
June 16, 2021, 8:09 a.m.
Status
Awaiting response

Helsingin kaupungin kirjaamo on vastaanottanut viestinne. Helsingfors stads registratorskontor har tagit emot ert meddelande. Tämä on automaattinen viesti, johon ei voi vastata. Detta är ett automatiskt meddelande, som inte går att besvara.
 1. 2 years, 11 months agoJune 16, 2021, 8:10 a.m.: Received an email from Helsinki.
From
"Helsingin kaupunki (automaattinen viesti)" <kaupunginkanslia@hel.fi> – Helsinki
Subject
Kirjausilmoitus vireille tulleesta asiasta HEL 2021-007367/Helsingin kaupunki
Date
June 16, 2021, 2:56 p.m.
Status
Awaiting response

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN"> <html> <head> <title>Kirjausilmoitus vireille tulleesta asiasta/Helsingin kaupunki</title> <style type="text/css"> .bodyStyle { font-family: Arial; font-size: medium; } </style> </head> <body class="bodyStyle"> <p> <br /> Lähettämänne asia on kirjattu Helsingin kaupungin asianhallintajärjestelmään.</p> <p> Tietopyyntö, hälytysajoreitti ja painaumakorjaukset Malmin lentoasemalla, Malmigate Net<br /> Asian kirjaamisnumero on HEL 2021-007367.</p> <p> Helsingin kaupungin kirjaamo<br /> <a <<sähköpostiosoite> > </body> </html>
 1. 2 years, 11 months agoJune 16, 2021, 2:57 p.m.: Received an email from Helsinki.
From
Kuisma Kimmo <kimmo.kuisma@hel.fi> – Helsinki
Subject
Vastaus tietopyyntöön_HEL 2021-007367_Hälytysajoreitti ja painumakorjaukset Malmin lentoasemalla
Date
June 30, 2021, 9:45 a.m.
Status
Request resolved
Attachments

Malmigate Net Hei, liitteenä vastaus tietopyyntöönne HEL 2021-007367, Hälytysajoreitti ja painumakorjaukset Malmin lentoasemalla Koska osaa pyynnössänne tarkoittamia asiakirjoja ei ole olemassa eikä niitä siten voida luovuttaa teille, ilmoitan teille julkisuuslain 14§ mukaisesti, että teillä on mahdollisuus saattaa asia viranomaisen ratkaistavaksi ja saada asiasta muutoksenhakukelpoinen hallintopäätös. Tiedustelen teiltä, haluatteko että tietopyyntönne johdosta teille annetaan tällainen hallintopäätös? Kimmo Kuisma projektinjohtaja, Malmi | Lentokentän alue ja kaupunkiuudistus Helsingin kaupunki | Kaupunginkanslia Talous- ja suunnitteluosasto | Aluerakentaminen PL 20 (käyntios. Pohjoisesplanadi 15-17 B, 2. krs) 00099 Helsingin kaupunki Puh. +358 (0)9 310 25808 <<sähköpostiosoite>> ja sähköpostiosoite> > www.hel.fi/kaupunginkanslia<http:/... www.uuttahelsinkia.fi<http://www.u... <<sähköpostiosoite>>
 1. 2 years, 11 months agoJune 30, 2021, 9:47 a.m.: Received an email from Helsinki.
 2. 2 years, 11 months agoJuly 2, 2021, 10:27 a.m.: Malmigate Net published an attachment on request Hälytysajoreitti ja painumakorjaukset Malmin lentoasemalla.
 3. 2 years, 11 months agoJuly 2, 2021, 10:27 a.m.: Malmigate Net published an attachment on request Hälytysajoreitti ja painumakorjaukset Malmin lentoasemalla.
 4. 2 years, 11 months agoJuly 2, 2021, 10:27 a.m.: Malmigate Net published an attachment on request Hälytysajoreitti ja painumakorjaukset Malmin lentoasemalla.
 5. 2 years, 11 months agoJuly 2, 2021, 10:27 a.m.: Malmigate Net published an attachment on request Hälytysajoreitti ja painumakorjaukset Malmin lentoasemalla.
 6. 2 years, 11 months agoJuly 2, 2021, 10:27 a.m.: Malmigate Net published an attachment on request Hälytysajoreitti ja painumakorjaukset Malmin lentoasemalla.
 7. 2 years, 11 months agoJuly 2, 2021, 10:27 a.m.: Malmigate Net published an attachment on request Hälytysajoreitti ja painumakorjaukset Malmin lentoasemalla.
 8. 2 years, 11 months agoJuly 2, 2021, 10:27 a.m.: Malmigate Net published an attachment on request Hälytysajoreitti ja painumakorjaukset Malmin lentoasemalla.
 9. 2 years, 11 months agoJuly 2, 2021, 10:27 a.m.: Malmigate Net published an attachment on request Hälytysajoreitti ja painumakorjaukset Malmin lentoasemalla.
 10. 2 years, 11 months agoJuly 2, 2021, 10:27 a.m.: Malmigate Net published an attachment on request Hälytysajoreitti ja painumakorjaukset Malmin lentoasemalla.
 11. 2 years, 11 months agoJuly 2, 2021, 10:27 a.m.: Malmigate Net published an attachment on request Hälytysajoreitti ja painumakorjaukset Malmin lentoasemalla.
 12. 2 years, 11 months agoJuly 2, 2021, 10:27 a.m.: Malmigate Net set status to 'Request partially successful'.
From
Malmigate Net
Subject
Re: Vastaus tietopyyntöön_HEL 2021-007367_Hälytysajoreitti ja painumakorjaukset Malmin lentoasemalla [#1455]
Date
July 2, 2021, 10:36 a.m.
To
Helsinki

Hyvä vastaanottaja, Pyydän saada muutoksenhakukelpoisen päätöksen. Hankkeesta ei siis ole mm. Kaupunginmuseolta, Museovirastolta tai ELY-keskukselta pyydettyjä lausuntoja. Lisäksi pyydän saada vastauksessa mainitun maastokäynnin/maastokäyntien muistiot sekä selvityksen miksi vastauksen saaminen tietopyyntöön kesti näin pitkään? Kuka on työn vastuullinen tilaaja? Mitä muita hankkeita talousarvion alakohtaan 8020201 kuuluu? (Lista tai luettelo kaikista alakohtaan kirjatuista laskuista/menoeristä). Ystävällisin terveisin Malmigate Net Pyynnön numero: 1455 Vastaus: <<sähköpostiosoite>> Postiosoite: Malmigate Net
 1. 2 years, 11 months agoJuly 2, 2021, 10:36 a.m.: Malmigate Net sent a message to Helsinki.
From
Kuisma Kimmo <kimmo.kuisma@hel.fi> – Helsinki
Subject
Jatkovastaus tietopyyntöön_HEL 2021-007367_Hälytysajoreitti ja painumakorjaukset Malmin lentoasemalla [#1455]
Date
July 5, 2021, 10:03 a.m.
Status
Request resolved

Hei, jatkovastauksena kysymyksiinne: - pyytämänne hallintopäätöksen valmistelu käynnistetään kaupunkiympäristön toimialalla - uusiin kysymyksiinne vastataan em. hallintopäätöksessä niiltä osin, kuin niihin ei ole jo vastattu aiemmin - 16.6.2021 lähettämäänne tietopyyntöön on vastattu julkisuuslain edellyttämässä 14 päivän määräajassa 30.6.2021 Terveisin Kimmo Kuisma projektinjohtaja, Malmi | Lentokentän alue ja kaupunkiuudistus Helsingin kaupunki | Kaupunginkanslia Talous- ja suunnitteluosasto | Aluerakentaminen PL 20 (käyntios. Pohjoisesplanadi 15-17 B, 2. krs) 00099 Helsingin kaupunki Puh. +358 (0)9 310 25808 <<sähköpostiosoite>> www.hel.fi/kaupunginkanslia www.uuttahelsinkia.fi ****************************************************
 1. 2 years, 10 months agoJuly 5, 2021, 10:05 a.m.: Received an email from Helsinki.
From
Hinkkanen Kalevi <kalevi.hinkkanen@hel.fi> – Helsinki
Subject
Tietopyyntö 2.7.2021
Date
July 12, 2021, 10:47 a.m.
Status
Request resolved
Attachments

Moi. olette saaneet Kimmo Kuismalta 5.7.2021 liitteenäkin olevan vastauksen. Tietopyynnössänne 2.7.2021 olitte kysynyt mitä hankkeita kuuluu talousarvion alakohtaan 8020201, liitteenä on listaus ko. alakohtaan kuuluvista hankkeista. Terveisin Kalevi Hinkkanen Tiimipäällikkö Kaupunkiympäristön toimiala Tilat -palvelu Projektitiimi 2 / Rakennuttamisen asiantuntijatiimi PL 58222 (Käyntiosoite Työpajankatu 8) 00099 Helsingin kaupunki e-mail <<sähköpostiosoite>> ja sähköpostiosoite> > puh 09 310 43 867 gsm +358 500 800 917 https://www.hel.fi/kaupunkiymparisto/fi <<sähköpostiosoite>>
 1. 2 years, 10 months agoJuly 12, 2021, 10:48 a.m.: Received an email from Helsinki.
From
"Helsingin kaupunki (automaattinen viesti)" <kaupunkiymparisto@hel.fi> – Helsinki
Subject
Pöytäkirjanote päätöksestä HEL 2021-007367 Tekninen johtaja/Helsingin kaupunki
Date
July 14, 2021, 3:32 p.m.
Status
Request resolved

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN"> <html> <head> <title>Pöytäkirjanote päätöksestä/Helsingin kaupunki</title> <style type="text/css"> .bodyStyle { font-family: Arial; font-size: medium; } </style> </head> <body class="bodyStyle"> <p> <br /> Pöytäkirjanote Helsingin kaupungin viranomaisen tekemästä päätöksestä.</p> <p> Vastaus tietopyyntöön koskien hälytysajoreittiä ja painaumakorjauksia Malmin lentoasemalla<br /> Asian kirjaamisnumero on HEL 2021-007367.</p> <p> Rakennukset ja yleiset alueet -palvelukokonaisuus<br /> <a <<sähköpostiosoite> > </body> </html>
 1. 2 years, 10 months agoJuly 14, 2021, 3:33 p.m.: Received an email from Helsinki.
 2. 2 years, 10 months agoJuly 15, 2021, 4:56 p.m.: Malmigate Net set status to 'Tietopyyntö onnistui osittain'.
 3. 2 years, 10 months agoJuly 15, 2021, 4:57 p.m.: Malmigate Net published an attachment on request Hälytysajoreitti ja painumakorjaukset Malmin lentoasemalla.
 4. 2 years, 10 months agoJuly 15, 2021, 4:57 p.m.: Malmigate Net published an attachment on request Hälytysajoreitti ja painumakorjaukset Malmin lentoasemalla.
 5. 2 years, 10 months agoJuly 15, 2021, 4:57 p.m.: Malmigate Net published an attachment on request Hälytysajoreitti ja painumakorjaukset Malmin lentoasemalla.
 6. 2 years, 10 months agoJuly 15, 2021, 4:59 p.m.: Malmigate Net set status to 'Tietopyyntö onnistui osittain'.
 7. 2 years, 10 months agoJuly 15, 2021, 4:59 p.m.: Malmigate Net set status to 'Tietopyyntö onnistui osittain'.
From
Malmigate Net
Subject
Re: Pöytäkirjanote päätöksestä HEL 2021-007367 Tekninen johtaja/Helsingin kaupunki [#1455]
Date
July 15, 2021, 5:02 p.m.
To
Helsinki

Hyvä vastaanottaja, voitteko toimittaa myös varsinaisen pöytäkirjanotteen? Järjestelmänne automaattisesti lähettämästä viestistä puuttui liite. Vastaus tietopyyntöön koskien hälytysajoreittiä ja painaumakorjauksia Malmin lentoasemalla Asian kirjaamisnumero on HEL 2021-007367 Ystävällisin terveisin Malmigate Net Pyynnön numero: 1455 Vastaus: <<sähköpostiosoite>> Postiosoite: Malmigate Net
 1. 2 years, 10 months agoJuly 15, 2021, 5:03 p.m.: Malmigate Net sent a message to Helsinki.
From
"noreplykirjaamo@hel.fi" <noreplykirjaamo@hel.fi> – Helsinki
Subject
Kirjaamon automaattivastaus / Automatsvar från registratorskontoret
Date
July 15, 2021, 5:05 p.m.
Status
Request resolved

Helsingin kaupungin kirjaamo on vastaanottanut viestinne. Helsingfors stads registratorskontor har tagit emot ert meddelande. Tämä on automaattinen viesti, johon ei voi vastata. Detta är ett automatiskt meddelande, som inte går att besvara.
 1. 2 years, 10 months agoJuly 15, 2021, 5:06 p.m.: Received an email from Helsinki.
 2. 2 years, 10 months agoJuly 15, 2021, 5:14 p.m.: Malmigate Net set status to 'Tietopyyntö onnistui osittain'.
From
Rangdell Katriina <katriina.rangdell@hel.fi> – Helsinki
Subject
HEL 2021-007367
Date
July 20, 2021, 1:49 p.m.
Status
Request resolved
Attachments

Hei, olette pyytäneet toimittamaan pöytäkirjanotteen asiasta HEL 2021-007367uudelleen. Liitteenä päätös kaikkine liitteineen. Ystävällisin terveisin Katriina Rangdell lakimies Helsingin kaupunki kaupunkiympäristön toimiala hallinto- ja lakipalvelut päätöksenteon tuki -yksikkö PL 58201 00099 HELSINGIN KAUPUNKI Käyntiosoite: Työpajankatu 8 Hki 58 Puh. 09 310 22765 <<sähköpostiosoite>> ja sähköpostiosoite> > [http://helmi.hel.fi/kymp/tyontuki/vie...]
 1. 2 years, 10 months agoJuly 20, 2021, 1:50 p.m.: Received an email from Helsinki.
 2. 2 years, 10 months agoJuly 29, 2021, 11:48 a.m.: Malmigate Net published an attachment on request Hälytysajoreitti ja painumakorjaukset Malmin lentoasemalla.
 3. 2 years, 10 months agoJuly 29, 2021, 11:48 a.m.: Malmigate Net published an attachment on request Hälytysajoreitti ja painumakorjaukset Malmin lentoasemalla.
 4. 2 years, 10 months agoJuly 29, 2021, 11:48 a.m.: Malmigate Net published an attachment on request Hälytysajoreitti ja painumakorjaukset Malmin lentoasemalla.
 5. 2 years, 10 months agoJuly 29, 2021, 11:48 a.m.: Malmigate Net published an attachment on request Hälytysajoreitti ja painumakorjaukset Malmin lentoasemalla.
 6. 2 years, 10 months agoJuly 29, 2021, 11:48 a.m.: Malmigate Net published an attachment on request Hälytysajoreitti ja painumakorjaukset Malmin lentoasemalla.
 7. 2 years, 10 months agoJuly 29, 2021, 11:48 a.m.: Malmigate Net set status to 'Request partially successful'.