Hälytysajoreitti Malmin lentokentän poikki

Request to:
Helsinki
Law used:
Julkisuuslaki
Status of this request:
Request Successful
Summary of Request
Uutta Koillis-Helsinkiä verkkotilaisuudessa 5.5.2021 Kimmo Kuisma Helsingin kaupungilta kertoi, että Malmin lentokentän poikki aiotaan rakentaa hälytysajoreitti pelastuslaitosta varten. Pyydän ystävällisesti seuraavat asiakirjat: 1. Päätösasiakirjat: päätös, rakennuslupa/toimenpidelupa 2. Rakennussuunnitelma (ajoreitin tarkka sijainti, materiaalit, kuinka ajoreitti liitetään lentokentän itä- ja länsipuolen katuverkkoon) 3. Käyttöturvallisuusselvitys, ympäristövaikutusselvitys 4. Selvitys pelastustoimen vasteajan muutoksesta: vasteaika ennen uutta ajoreittiä sekä sen rakentamisen jälkeen

Messages in this request

From
<< Name Not Public >>
Subject
Hälytysajoreitti Malmin lentokentän poikki [#1380]
Date
May 9, 2021, 6:44 p.m.
To
Helsinki
Status
Awaiting response

Hyvä vastaanottaja, Tämä on julkisuuslakiin (http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990621) perustuva tietopyyntö. Sähköposti on lähetetty http://tietopyynto.fi-sivustolta. Tähän sähköpostiin vastaamalla lähetät vastauksen tietopyyntöön.
Uutta Koillis-Helsinkiä verkkotilaisuudessa 5.5.2021 Kimmo Kuisma Helsingin kaupungilta kertoi, että Malmin lentokentän poikki aiotaan rakentaa hälytysajoreitti pelastuslaitosta varten. Pyydän ystävällisesti seuraavat asiakirjat: 1. Päätösasiakirjat: päätös, rakennuslupa/toimenpidelupa 2. Rakennussuunnitelma (ajoreitin tarkka sijainti, materiaalit, kuinka ajoreitti liitetään lentokentän itä- ja länsipuolen katuverkkoon) 3. Käyttöturvallisuusselvitys, ympäristövaikutusselvitys 4. Selvitys pelastustoimen vasteajan muutoksesta: vasteaika ennen uutta ajoreittiä sekä sen rakentamisen jälkeen
Pyydän toimittamaan aineiston jäljennöksen viivytyksettä sähköisessä muodossa liitetiedostona vastauksena tähän viestiin. Tietoaineistot avoimena rakenteellisena datana, eli .xls-, .csv-, .sql-, tai muussa rakenteellisessa muodossa. Dokumentit pyydän uudelleenkäytettävässä muodossa, kuten .doc, odf-, .ppt tai pdf/a-muodossa. Olisi toivottavaa että aineisto olisi julkisuuslain 20 § mukaan vastedes saatavilla organisaationne web-sivulla. Pyydän toimittamaan tiedot julkl 16 § mukaisesti pyydetyllä tavalla pyydetyssä muodossa tai perustelemaan sähköpostitse viivytyksettä mikäli on syy toimittaa toisella tavalla. Huomioittehan että myös käsitelyyn liittyvien virkamiesten nimet on julkisia, "Virkamiehen on esiinnyttävä omalla nimellään." (EOA 686/4/09) Huomioittehan että julkl. 34§ mukaan asiakirjan antamisesta ei peritä maksua, kun julkinen sähköisesti talletettu asiakirja lähetetään tiedon pyytäjälle sähköpostitse. Pyydän toimittamaan tiedot viivytyksettä julkl. 14.4§ mukaisesti, enintään 2 viikon määräajan kuluessa, tai perustelemaan ensi tilassa mikäli tietojen toimittamiseen tarvitaan pidempi kuukauden toimitusaika. Mikäli pyyntöä ei voida täyttää, pyydän 14.4§ mukaisessa 2 viikon määräajan kuluessa valituskelpoisen päätöksen. Pyydän viivytyksettä kuittaamaan viestin vastaanotetuksi ja kertomaan asian diaarinumeron. Ystävällisin terveisin, << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> <<sähköpostiosoite>> -- Huomautus: Tämä sähköposti on lähetetty Tietopyyntö-portaalista. Vastaukset saatetaan julkaista automaattisesti.
Kind Regards, << Name Not Public >>
  1. 2 years, 11 months agoMay 9, 2021, 6:45 p.m.: << Name Not Public >> sent a message to Helsinki.
From
"noreplykirjaamo@hel.fi" <noreplykirjaamo@hel.fi> – Helsinki
Subject
Kirjaamon automaattivastaus / Automatsvar från registratorskontoret
Date
May 9, 2021, 6:50 p.m.
Status
Awaiting response

Helsingin kaupungin kirjaamo on vastaanottanut viestinne. Helsingfors stads registratorskontor har tagit emot ert meddelande. Tämä on automaattinen viesti, johon ei voi vastata. Detta är ett automatiskt meddelande, som inte går att besvara.
  1. 2 years, 11 months agoMay 9, 2021, 6:51 p.m.: Received an email from Helsinki.
From
"Helsingin kaupunki (automaattinen viesti)" <kaupunginkanslia@hel.fi> – Helsinki
Subject
Kirjausilmoitus vireille tulleesta asiasta HEL 2021-005726/Helsingin kaupunki
Date
May 10, 2021, 11:53 a.m.
Status
Request resolved

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN"> <html> <head> <title>Kirjausilmoitus vireille tulleesta asiasta/Helsingin kaupunki</title> <style type="text/css"> .bodyStyle { font-family: Arial; font-size: medium; } </style> </head> <body class="bodyStyle"> <p> <br /> Lähettämänne asia on kirjattu Helsingin kaupungin asianhallintajärjestelmään.</p> <p> Tietopyyntö, asiakirjat, hälytysajoreitti Malmin lentokentän poikki, << Nimi poistettu >> << Nimi poistettu >> <br /> Asian kirjaamisnumero on HEL 2021-005726.</p> <p> Helsingin kaupungin kirjaamo<br /> <a <<sähköpostiosoite> > </body> </html>
  1. 2 years, 11 months agoMay 10, 2021, 11:54 a.m.: Received an email from Helsinki.
From
Tirri Anni <anni.tirri@hel.fi> – Helsinki
Subject
Vastaus tietopyyntöönne 9.5.2021 koskien Malmin hälytysajoneuvoreittejä
Date
May 21, 2021, 5:08 p.m.
Attachments

Hei Ohessa vastaus tietopyyntöönne ja pyytämäänne aineistoa reitteihin liittyen. Ystävällisin terveisin, Anni Tirri tiimipäällikkö <<sähköpostiosoite>> ja sähköpostiosoite> > p. +358 40 334 0664 Helsingin kaupunki Kaupunkiympäristö | Maankäyttö ja kaupunkirakenne Liikenne- ja katusuunnittelu | Suunnitteluyksikkö, pohjoinen tiimi Työpajankatu 8, PL 58214 00099 HELSINGIN KAUPUNKI www.hel.fi<http://www.hel.fi/>
  1. 2 years, 11 months agoMay 21, 2021, 5:10 p.m.: Received an email from Helsinki.
  2. 2 years, 11 months agoMay 21, 2021, 7:59 p.m.: << Name Not Public >> set status to 'Tietopyyntö onnistui'.